Byla e2-2287-258/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla pagal ieškovo BUAB „Urbico“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ ieškinį atsakovui UAB „Indeco:Investment and Development“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo.

32018-02-05 teisme gauta tarp šalių sudaryta taikos sutartis ir prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią sutartį.

4Šalių prašymas tenkinamas.

5Šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi numatyta CPK 42 str. Susipažinus su teismui patvirtinti pateikta šalių sudaryta taikos sutartimi, darytina išvada, kad šios sutarties patvirtinimas imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarautų, todėl yra pagrindas ją patvirtinti.

6Patvirtinus taikos sutartį, byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.). Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalys, pasirašydamos taikos sutartį, raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo teisinės pasekmės joms yra žinomos.

7Vadovaudamasis CPK 42 str., 87 str. 2 d., 293 str., 294 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

8Patvirtinti tarp ieškovo BUAB „Urbico“ ir atsakovo UAB „Indeco:Investment and Development“ 2018 m. balandžio 30 d. sudarytą taikos sutartį:

9„BUAB „Urbico“, juridinio asmens kodas 120094467, buveinė - Fabijoniškių g. 99, Vilnius (toliau - Ieškovas), atstovaujamas teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ įgalioto asmens R. G.,

10ir UAB „Indeco: Investment and Development“, juridinio asmens kodas 300134995, buveinė - Žirmūnų g. 139, Vilnius (toliau - Atsakovas), atstovaujamas pagal įstatus veikiančio direktoriaus V. B., Toliau Ieškovas ir Atsakovas kartu vadinami „Šalys“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“.

 • atsižvelgdamos į tai, kad:
 1. Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-2287-258/2018 pagal Ieškovo 2017-05-12 ieškinį Atsakovui dėl pripažinimo negaliojančiu 2009-10-01 tarp Ieškovo ir Atsakovo sudaryto susitarimo dėl įskaitymo; priteisimo iš Atsakovo 409.485,85 EUR skolos priteisimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (toliau – Ieškinys), kurioje Atsakovas pateikė atsiliepimą į Ieškinį, kuriuo prašo Ieškinį atmesti ir priteisti iš Ieškovo Atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas (toliau - civilinė byla Nr.e2-2287-258/2018);
 2. Šalys siekia tarpusavio nuolaidomis išspręsti civilinėje byloje Nr.e2-2287-258/2018 nagrinėjamą teisminį ginčą, užkertant kelią kilti kitiems ginčams ir išsprendžiant bet kokius kitus ginčytinus klausimus tarp Šalių, pripažįstant šios sutarties pagrindu atsiradusią Šalių prievolę jos dalyko atžvilgiu nedalia;

11- ir vadovaudamosios Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. ir Šalys susitaria ir sudaro šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) civilinėje byloje Nr.e2-2287-258/2018 ir prašo Vilniaus apygardos teismo rašytinio proceso tvarka Šalims nedalyvaujant ją patvirtinti, o civilinę bylą Nr.e2-2287-258/2018 – nutraukti šiomis sąlygomis:

 1. Ieškovas atsisako reikalavimo pripažinti negaliojančiu 2009-10-01 Šalių sudarytą susitarimą dėl įskaitymo (toliau – Įskaitymo susitarimas) ir Šalys susitaria, kad pasibaigė visos tarpusavio Šalių prievolės pagal visas Įskaitymo susitarime nurodytas Šalių sudarytas sutartis, t. y.:
  1. 2007-08-08, 2007-08-17, 2007-08-20, 2008-03-13 Paskolos sutartis, kurių pagrindu Ieškovas pasiskolino lėšų už palūkanas;
  2. 2009-03-01 Reikalavimo perleidimo sutartis, kuriomis Ieškovas perleido Atsakovui už nominalią vertę reikalavimo teises į skolininkus Urbico Sp.z.oo (reikalavimų suma 727.039,89 Lt), UAB „Blue Flight“ (reikalavimų suma 223.739,52 Lt), UAB „Būsto renovacijos agentūra“ (reikalavimų suma 596.813,54 Lt);
  3. 2009-09-30 Sutartį dėl reikalavimo perleidimo sutarties nutraukimo už 2.500,00 Lt atlyginimą (toliau visi kartu – Sandoriai).
 2. Ieškovas atsisako savo reikalavimo dėl 409.485,85 Eur skolos priteisimo, 6% dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš Atsakovo, visų kitų reikalavimų, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-2287-258/2018 pagrindo ar dalyko, ar/ir susijusių su ar kylančiais iš Įskaitymo susitarimo ir (ar) Sandorių.
 3. Ieškovas patikrino, todėl aiškiai ir neabejotinai, besąlygiškai ir neatšaukiamai Ieškovas pareiškia, kad neegzistuoja jokios kitos Atsakovo iš sutarčių ir deliktų kylančios ar su jais susijusios Atsakovo prievolės Ieškovui, jokie kiti reikalavimai ar pretenzijos dėl bet kokios atsakomybės taikymo, nuostolių ar išlaidų atlyginimo, kompensacijų, netesybų ar palūkanų sumokėjimo, taip pat veiksmų atlikimo ar susilaikymo nuo veiksmų, kylančių iš ar susijusių su Įskaitymo susitarimo ir (ar) Sandorių sudarymu, vykdymu ar pasibaigimu, išskyrus šia Taikos sutartimi tvirtinama Atsakovo prievolė pagal Taikos sutartį sumokėti Ieškovui už šį patvirtinimą 7.000,00 Eur (septynis tūkstančius eurų).
 4. Šalys pasilieka civilinėje byloje Nr.e2-2287-258/2018 patirtas bylinėjimosi išlaidas sau ir kartu atsisako reikalavimų priteisti civilinėje byloje Nr.e2-2287-258/2018 patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 5. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui visą Taikos sutarties 3 punkte nurodytą sumą, lygią 7.000,00 Eur, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Ieškovas pateiks Atsakovui įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo nutartį civ. byloje Nr.e2-2287-258/2018, kuria pilnai būtų patvirtinama ši Taikos sutartis, pervedant pinigus į Ieškovo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), banke Swedbank, AB.
 6. Jei Atsakovas laiku nesumokės Ieškovui Taikos sutarties 3 punkte nurodytos sumos Taikos sutarties 5 punkte nurodytu terminu, jis įsipareigoja mokėti po 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą mokėti dieną.
 7. Ieškovas ir jo atstovas pareiškia ir garantuoja, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo reikšti Atsakovui jokių pretenzijų ar kreiptis ieškiniu dėl bet kokio kito Šalių sudaryto sandorio (akto) pripažinimo negaliojančiu ir/ar dėl bet kokio pobūdžio ir dydžio Atsakovo padarytos Ieškovui (tuo pačiu jo kreditoriams) žalos atlyginimo.
 8. Šalys sutaria, kad ši Taikos sutartis yra sudaryta abipusių nuolaidų būdu dėl to, kad Šalys sutarė dėl visų Taikos sutartyje įvardintų klausimų ir visų pretenzijų, kad būtų tarp Šalių atkurta pilna teisinė taika.
 9. Šalys pareiškia ir patvirtina, jog neatlygins viena kitai jokių kitų išlaidų, susijusių su Taikos sutarties sudarymu.
 10. Ieškovas įsipareigoja atlyginti valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jei tokių bus.
 11. Šalys konstatuoja, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors (įskaitant Šalies kreditorius) teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo.
 12. Šalims Taikos sutarties, kurią teismas patvirtina, sudarymo teisinės pasekmės yra žinomos, t.y. Šalys nebeturi teisės kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, ginčyti teismo procesiniu sprendimu nustatytus faktus ir teisinius santykius. Šalys išreiškia savo supratimą, kad pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 str. teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.
 13. Šalims žinoma, jog sudarius Taikos sutartį, ją patvirtinus teisme pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nuostatas, tokia Taikos sutartis tampa vykdytinu dokumentu (CPK 584 str. 1 d. 4 p.).
 14. Ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai patvirtina, kad tretiesiems asmenims nėra perleidęs, ir įsipareigoja neperleisti jokių teisių reikalauti iš Atsakovo vykdyti pareigas ar/ir taikyti atsakomybę, taip pat patvirtina, kad iki šios Taikos sutarties sudarymo dienos nepradėjo (neinicijavo, nepavedė pradėti, kt.) Atsakovo atžvilgiu jokių ikiteisminių ar teisminių procesų arba bylų jokia teisena bei įsipareigoja to nedaryti iki šios Taikos sutarties visiško ir tinkamo įvykdymo.
 15. Šalys susitaria, kad Taikos sutarties sudarymo (nepriklausomai, ar Taikos sutartis patvirtinta teismo, ar ne) ar/ir jos vykdymo veiksmai nereiškia jokių teisinių ar faktinių aplinkybių, dėl kurių tarp Šalių civilinėje byloje Nr. e2-2287-258/2018 vyko ginčas, pripažinimo.
 16. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant Taikos sutartį, taip pat viešai neskelbti ir nekomentuoti šios Taikos sutarties sąlygų. Taikos sutarties sąlygos gali būti atskleistos Taikos sutarties vykdymo tikslais, taip pat tais atvejais, kai Taikos sutarties sąlygų atskleidimas sąžiningai reikalingas bet kurios iš Šalių teisių ar teisėtų interesų gynybai ar numatytas įstatymuose.
 17. Jei teismas atmestų Šalių prašymą dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo, Šalys įsipareigoja imtis visų protingų priemonių, kad teismo nurodyti trūkumai, dėl kurių Taikos sutartis nebuvo patvirtinta, būtų pašalinti per įmanomai trumpiausią protingą terminą Šalių suderintu būdu, proceso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į pagrindines šioje Taikos sutartyje išdėstytas sąlygas ir principus. Iki tol, kol Šalys pateiks naują prašymą kartu su Taikos sutartimi (kurioje bus pašalinti teismo nurodyti trūkumai) ir įsiteisės teismo nutartis dėl Taikos sutarties patvirtinimo, šia Taikos sutartimi nustatyti mokėjimo terminai nėra skaičiuojami ir atitinkamai šia Taikos sutartimi nustatytos netesybos ir atsakomybė nėra taikomos.
 18. Tuo atveju, jei tretieji asmenys ar nuo Šalių nepriklausančios ir šiuo metu Šalims nežinomos aplinkybės kliudytų įgyvendinti Taikos sutarties nuostatas, Šalys įsipareigoja veikti išvien ir imtis visų priemonių, kad Taikos sutarties nuostatos būtų įgyvendintos kitais Šalims priimtinais ir šios Taikos sutarties tikslus ir esmę atitinkančiais būdais.
 19. Šalys įsipareigoja, kad pasirašius Taikos sutartį iki ją patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo susilaikys nuo civilinės bylos Nr. e2-2287-258/2018 nagrinėjimo iš esmės, taip pat neinicijuos tarpusavyje bylų ar ikiteisminių procesų.
 20. Šalių atstovai ir atstovų įgaliotieji asmenys, pasirašydami Taikos sutartį, patvirtina, kad turi visus reikalingus įgalinimus pasirašyti Taikos sutartį atitinkamos Šalies (jos atstovo) vardu.
 21. Ginčai dėl Taikos sutarties sprendžiami bendru Šalių susitarimu (derybomis), o nesusitarus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme Vilniuje.
 22. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir gali būti pateikta tvirtinti teismui bet kurios Šalies.
 23. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Šalims ir Vilniaus apygardos teismui civ. byloje Nr.e2-2287-258/2018.“

12Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Urbico“ ieškinį atsakovui UAB „Indeco:Investment and Development“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo civilinėje byloje Nr. e2-268-258/2018.

13Atšaukti 2018 m. gegužės 2 d. 14.30 val. šioje civilinėje byloje paskirtą teismo posėdį.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai