Byla 2-1437/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Refasta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1634-324/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Grand SPA Lietuva“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Refasta“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (actio Pauliana).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Murena“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė pripažinti negaliojančiu ab initio 2009 m. vasario 10 d. susitarimą Nr. 39 dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos, sudarytą tarp bylos šalių, taikyti restituciją - priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Refasta“ 30 000 Lt, taip pat priteisti 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kartu prašė imtis laikinųjų apsaugos priemonių ir areštuoti atsakovo UAB „Refasta“ (ne)kilnojamąjį turtą ir/ar lėšas. Prašymą grindė tuo, kad ieškovas – bankrutuojanti įmonė, todėl jo kreditorių interesai turi būti ginami prioritetiškai, ieškinio suma didelė. Ieškovo žiniomis, atsakovas UAB „Refasta“ turi nekilnojamojo turto (nebaigtus statyti gyvenamuosius namus, jų unikalūs Nr. duomenys neskelbtini, esantys duomenys neskelbtini). Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas, jei ieškinys bus patenkintas, gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 25 d. nutartimi (b. l. 11-12) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovo UAB „Refasta“ (ne)kilnojamąjį turtą už 30 000 Lt, o jo nesant ar esant nepakankamai – atitinkamą dalį lėšų, esančių pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, leisdamas iš lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas ir atsiskaityti su ieškovu. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad vienu iš ieškinio faktinių pagrindų ieškovas nurodė atsakovų nesąžiningą elgesį, dėl ko buvo pažeisti kitų ieškovo kreditorių interesai. Ši aplinkybė leido manyti, jog atsakovas UAB „Refasta“ gali realizuoti turimą turtą, kad į jį negalėtų būti nukreipiamas išieškojimas, kitaip apsunkinti teismo sprendimo, jeigu ieškinys bus patenkintas, įvykdymą arba padaryti jį neįmanomą. Be to, teismas rėmėsi didelės ieškinio sumos prezumpcija.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB „Refasta“ atskiruoju skundu (b. l. 13-14) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, o skundo nepatenkinus, skundžiamą nutartį pakeisti. Atskirąjį skundą argumentuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog apeliantas gali imtis veiksmų, kuriais siektų išvengti sprendimo vykdymo. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad apeliantas ketina perleisti turtą kitiems asmenims ar kitaip pabloginti savo turtinę padėtį. Imtis tokių ar panašių veiksmų apeliantui nereikia, nes jam ieškinio suma nėra didelė. Prideda finansinius dokumentus, pagrindžiančius bendrovės finansinę padėtį. Apeliantas užsiima pastatų, fasadų apšiltinimu, apdaila, statyba ir pardavimu. 2011 m. kovo 14 d. balanso duomenimis, įmonė turėjo turto už 530 733 Lt, skolų kreditoriams – už 98 672 Lt, debitorinių skolų – už 192 852 Lt. Lėšų areštas trikdo normalią ūkinę komercinę veiklą, nes įšaldomos apyvartinės lėšos. Pažymi, kad iki ieškinio padavimo apeliantas nežinojo, jog turi vykdytinų prievolių ieškovui, nes iš pastarojo negavo jokio prašymo, raginimo ar pan.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar yra grėsmė, kad sprendimas, jeigu ieškinys bus patenkintas, gali likti neįvykdytas ar jo vykdymas pasunkės, kas sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ buvo skolingas 30 000 Lt ieškovui, ieškovas tokią pačią sumą - apeliantui. Bylos šalys 2009 m. vasario 10 d. pasirašė ginčijamą susitarimą Nr. 39, kuriuo ieškovas perleido apeliantui 30 000 Lt dydžio reikalavimo teisę į atsakovą UAB „Grand SPA Lietuva“; apeliantas laikė, kad ieškovas tokiu būdu su juo atsiskaitė, o atsakovas UAB „Grand SPA Lietuva“ sumokėjo apeliantui 30 000 Lt. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 30 d. nutartimi iškėlė ieškovui bankroto bylą. Pasak ieškovo, 2008 m. gruodžio 31 d. jis turėjo skolų už 18 979 112 Lt, turto – už 21 125 905 Lt, t. y. faktiškai buvo nemokus.

13Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuri gina ne tik savo, bet kreditorių interesus, t. y. viešąjį interesą, teismas turi teisę netenkinti tokio ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių tik tuomet, kai yra neabejotinų duomenų apie atsakovo galimybę įvykdyti jam galimai nepalankų teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB ,,Raminta" v. Ž. L. , bylos Nr. 2-1028/2008).

14Iš apelianto pateiktų 2010 m. gruodžio 31 d. bandomojo balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 15-20) matyti, kad jis 2010 m. pabaigoje turėjo turto už maždaug 0,5 mln. Lt (443 214,66 Lt ilgalaikio turto + 264 880,27 Lt trumpalaikio turto – 178 083,26 Lt per 1 metus gautinos sumos + 635,46 Lt pinigai ar jų ekvivalentai). 2010 m. pabaigoje apelianto apyvarta sudarė 333 458,26 Lt, grynasis pelnas – 5 327,50 Lt. Teisėjų kolegijos iniciatyva iš VĮ Registrų centro gauti registrų išrašai (b. l. 30-38) patvirtina apelianto teikto bandomojo balanso duomenis ir ieškovo teiginius, kad apeliantui nuosavybės teise priklauso 3 nebaigti statyti gyvenamieji namai, t. y. vieno buto pastatai, unikalūs Nr. (duomenys neskelbtini), esantys (duomenys neskelbtini). Vidutinė jų rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu 2009 m. spalio 22 d., buvo atitinkamai 150 000 Lt, 193 000 Lt ir 5 750 Lt, baigtumas – 53 %, 51 % ir 7 %. Taip pat apeliantui priklauso buitinės patalpos, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančios (duomenys neskelbtini), vidutinė rinkos vertė 2000 m. gruodžio 13 d. buvo 5 219 Lt. Apelianto nekilnojamasis turtas neapsunkintas, išskyrus ginčijamą nekilnojamojo turto areštą, kuris uždėtas 150 000 Lt vertės nebaigtam statyti pastatui (duomenys neskelbtini) (b. l. 36).

15Įvertinusi tai, kad apeliantas disponuoja didesnės kaip 0,5 mln. Lt vertės turtu, kuris nėra suvaržytas papilomomis prievolėmis ir kuris ieškinio sumą viršija 17 kartų (500 000 Lt ÷ 30 000 Lt), teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui, neįvykdymo grėsmė neiškyla, todėl nėra pagrindo areštuoti apelianto turtą ir/ar lėšas. Dėl šių argumentų, skundžiama nutartis naikintina dėl netinkamo proceso teisės normų taikymo (CPK 329 str. 1 d.) ir nukrypus nuo teismų praktikos ir klausimas išspręstinas iš esmės - ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas. Įvertintai apelianto turtinei padėčiai pasikeitus ar apeliantui ėmus mažinti savo turimo turto masę, ieškovui išlieka teisė kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspęsti iš esmės – ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Murena“ prašymą taikyti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Refasta“ laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

18Šios nutarties nuorašą išsiųsti turto areštų aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai