Byla P-137-624/2015
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo ir Arūno Dirvono (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Š. Č. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei „Čelta“, uždarajai akcinei bendrovei „Sraidanta“, G. T. dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (I t., b. l. 1?10), kurį patikslino (I t., b. l. 91?100), kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – ir TVPT, Tarnyba, atsakovas) 2013 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T(1.13)A2-881(13) „Dėl turto vertinimo ataskaitų“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti TVPT iš esmės išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. gegužės 16 d. prašymą dėl vertinimo ataskaitų atitikties įstatymų nustatytiems reikalavimams.

5Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 110?116) prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ atsiliepime į skundą (I t., b. l. 170?172) prašė tenkinti pareiškėjo patikslintą skundą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. atsiliepime į skundą (I t., b. l. 195) prašė skundo netenkinti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu (II t., b. l. 1?4) pareiškėjo Š. Č. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 13?21), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą ? panaikinti Tarnybos 2013 m. gegužės 24 d. sprendimą Nr. T(1.13)A2-881(13) ir įpareigoti Tarnybą iš esmės išnagrinėti pareiškėjo 2013 m. gegužės 16 d. prašymą dėl vertinimo ataskaitų atitikties įstatymų nustatytiems reikalavimams. Taip pat pateiktas prašymas priteisti iš atsakovų teismo bei atstovavimo išlaidas.

10Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 42?48), kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 36?39), kuriame nurodė, kad palaiko pareiškėjo apeliacinį skundą ir jame nurodytus prašymus.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II t., b. l. 49?52), manė, kad pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas.

13Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ taip pat pateikė apeliacinį skundą (II t., b. l. 26?31), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

14Pareiškėjas Š. Č. pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 65), nurodė, kad palaiko UAB „Čelta“ reikalavimus.

15Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą (II t., b. l. 55?60), kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T., pateiktame atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinį skundą nurodė (II t., b. l. 61?64, 67?70), kad UAB „Čelta“ apeliacinis skundas atmestinas.

17III.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi pareiškėjo Š. Č. ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ apeliacinius skundus atmetė. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą (II t., b. l. 97–104).

19Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo pareiškėjui kreipusis į Tarnybą dėl 2007 metų vertinimo ataskaitos ir 2008 metų vertinimo ataskaitos pripažinimo neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios ir Tarnybai Sprendime nurodžius, kad paklausimo dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teisėtumo negali nagrinėti vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu, o 2007 metų vertinimo ataskaita iš esmės sutampa su 2008 metų vertinimo ataskaita.

20Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo, pažymėta, kad ginčo teisinius santykius reglamentuojantis TVVPĮ ginčui aktualiu laikotarpiu kito. TVVPĮ redakcijos, galiojusios iki 2012 m. gegužės 1 d., 24 straipsnyje „Turto vertinimo ataskaitos teisinis statusas“ buvo nurodyta, kad turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią, jeigu ji atitinka šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Pagal to paties straipsnio 3 dalį turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka. TVVPĮ 25 straipsnyje „Ginčų dėl turto vertės nustatymo nagrinėjimo tvarka“ buvo nustatyta, kad iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teismine tvarka, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Tuo tarpu nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios redakcijos TVVPĮ (2011 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-1497 redakcija) 23 straipsnio „Turto arba verslo vertinimo ataskaitos teisinis statusas ir ginčai dėl turto arba verslo vertinimo“ 1 dalyje nurodyta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad iškilę ginčai dėl turto arba verslo vertės sprendžiami šalių susitarimu arba teismo tvarka, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Taigi, skirtingai nei iki tol, nuo 2012 m. gegužės 1 d. Tarnybai suteikta teisė vertinti turto ar verslo vertinimo ataskaitos teisingumą, t. y. jos atitiktį TVVPĮ 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams.

21Pareiškėjui siekiant, kad Tarnyba 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitas pripažintų neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios, visų pirma spręstinas klausimas, ar Tarnyba apskritai turi tokią teisę, atsižvelgiant į tai, kad aptariamos vertinimo ataskaitos parengtos atitinkamai 2007 ir 2008 metais, t. y. iki aptarto TVVPĮ pakeitimo.

22Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba neturi įgaliojimų vertinti, teikti išvadų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų, kurios buvo sudarytos iki 2012 m. gegužės 1 d., teisėtumo. Šią išvadą, teisėjų kolegijos nuomone, pagrindžia sisteminis TVVPĮ redakcijos, galiojančios nuo 2012 m. gegužės 1 d., vertinimas. Šios redakcijos TVVPĮ niekur nei expressis verbis (aiškiais žodžiais; tiesiogiai), nei netiesiogiai tokia Tarnybos teisė nėra numatyta. Tuo tarpu pačioje TVVPĮ 23 straipsnio 1 dalyje expressis verbis nurodyta, kad „vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“, o reikalavimai, kuriuos turi atitikti vertinimo ataskaitos, TVVPĮ 22 straipsnyje atsirado tik nuo 2012 m. gegužės 1 d., iki tol galiojusioje šio įstatymo redakcijoje tokie reikalavimai buvo reglamentuoti 23 straipsnyje.

23Taigi Tarnyba, būdama viešojo administravimo subjektas, privalėdama laikytis teisės aktų reikalavimų ir veikdama tik jai teisės aktų nustatytų įgaliojimų ribose, neturėjo įgaliojimų tenkinti pareiškėjo prašymo ir vertinti 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitų teisingumo, pripažinti jų neatitinkančiomis teisės aktų reikalavimų ir neturinčiomis juridinės galios.

24Dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teismas pažymėjo, kad, kaip patvirtina bylos medžiaga bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, jos teisėtumo klausimas jau buvo išnagrinėtas Klaipėdos apygardos teismo (civilinės bylos Nr. 2-372-622/2010) ir Lietuvos apeliacinio teismo (civilinės bylos Nr. 2A-598/2012). Pastarojoje byloje vienas iš teismui pateiktų reikalavimų buvo pripažinti negaliojančia 2008 m. sausio 23 d. UAB „Verslavita“ žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 (t. y. 2008 metų vertinimo ataskaitą) nuo jos sudarymo momento. Lietuvos apeliacinis teismas dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos pasisakė iš esmės, nurodė, jog nėra pagrindo teigti, jog minėtoje ataskaitoje nustatyta suma nepagrįstai per didelė, pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys buvo atmestas, paliko nepakeistą. Esant nurodytoms aplinkybėms, Tarnyba, skundžiamu sprendimu atsakydama į pareiškėjo prašymą, pagrįstai nurodė, kad remiantis VAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu (pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą), negali nagrinėti paklausimo dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos.

25Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad nei vienas pareiškėjo skundo reikalavimas negali būti tenkinamas.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė visas bylos išsprendimui svarbias aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kuris paliktinas nepakeistas, o apeliaciniai skundai atmestini.

27IV.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 (III t., b. l. 28–33).

29Prašyme nurodo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktų pagrindu.

30Nurodo, kad, kaip ginčo žemės sklypą konkrečiai panaudoti pagal paskirtį, nustatoma detaliuoju planu, kuris duotu atveju privalomas. Kaip sklypą panaudoti, bus galima spręsti tik sudarius detalųjį planą, sklypą skaidyti sklypeliais nėra galimybių, nes yra nustatytas užstatymo intensyvumo reglamentas, be to, sklypui taikomi gamtiniam karkasui nustatyti reikalavimai. Turto vertinimo ataskaitoje Nr. N-08-058, UAB „Verslavita“, 2008 m. rugpjūčio 31 d. Išvadoje dėl turto rinkos ir likvidavimo vertės nurodyta Pastaba: Vertinant žemės sklypą buvo atsižvelgta į tai, kad bus daromas detalusis sklypo planas, sklypas bus skaidomas į mažesnius sklypus (po 15–20 arų) ir šie sklypai bus atskirai parduodami. Taip pat atsižvelgta į Šiaulių miesto Bendrojo plano koncepciją. Vertinamas žemės sklypas patenka į vidutinio intensyvumo užstatymo zoną. Teigia, kad tokia Išvada negalima: detaliojo plano nėra, bus tik daromas, tai neaišku, kokie bus nustatyti reikalavimai, galės skaidyti, negalės ar kaip kitaip, kokie bus reikalavimai infrastruktūrai ir t. t. ir į visa tai buvo atsižvelgta. Tvirtina, jog vertintojai žinojo, kad sklypo negalima skaidyti, o reikės vystyti kaip vientisą, tačiau aiškiai žinodami, jog sklypo vystymui pagrindinis privalomas dokumentas yra detalusis planas, tai ignoruoja.

31Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012, akcentuoja tik patį vertinimo rezultatą, o dėl vertinimo, ar jis sudarytas būtent remiantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, ar kaip kitaip nepasisako, tačiau teigia, jog vertinimo ataskaita gali būti ir negaliojanti. Mano, jog Turto vertinimo priežiūros tarnyba labai neatsakingai ir galbūt nusikalstamai suklaidino administracinius teismus, teigdama, jog Lietuvos apeliacinis teismas pasisakė dėl turto vertinimo ataskaitos, tačiau teismas pasisakė tik dėl rezultato ir tai, kad vertinimo ataskaita gali būti pripažinta ir negaliojanti, o dėl to, ar ji sudaryta vadovaujantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu absoliučiai nieko nepasisakė.

322015 m. liepos 13 d. buvo sužinota, kad 2008 m. sausio 31 d. vertinimas buvo sudarytas be vieno iš pagrindinių dokumentų, be Turto apžiūros ir įvertinimo akto, taigi, sužinota esminė aplinkybė dėl Turto apžiūros akto, nuo kurio iš esmės priklauso vertinimas, o jo nesant toks vertinimas yra tik konsultacinio pobūdžio informacija, t. y., žodinė informacija ir neturi jokios juridinės galios. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartyje nemotyvuoja, kodėl pateikta nauja aplinkybė dėl esminio vertinimo dokumento neturi įtakos priimtam sprendimui. Pateikta nauja informacija, juk nebuvo įvertinta ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, žinojimo atveju, vertinimas būtu pripažintas negaliojančiu.

33Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimu į prašymą dėl proceso atnaujinimo prašo šį prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

34Atsakovas nesutinka su prašymu atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktuose nurodytais pagrindais, kadangi UAB „Čelta“ nepateikė jokių minėtų pagrindų egzistavimą patvirtinančių įrodymų.

35Teisėjų kolegija konstatuoja:

36V.

37Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės procedūra, kurios tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010). Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442-166/2011). Pažymėtina, jog proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas yra galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimą byloje Brumarescu v. Rumunija (bylos Nr. 28342/95), 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding v. Ukraina (bylos Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko v. Rusija (bylos Nr. 38368/04). Analogiškos praktikos laikomasi ir nacionaliniuose teismuose (žr., pavyzdžiui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007, 2010 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose: 2010 m. spalio 15 d. Nr. P858-177/2010, 2011 m. rugsėjo 9 d. Nr. P438-134/2011, 2012 m. sausio 27 d. Nr. P63-44/2012 ir kt.).

38Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje, kurioje procesas baigėsi įsiteisėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. nutarčiai. Prašyme atnaujinti procesą nurodo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 (sprendimas ar nutartis yra be motyvų) ir 10 (jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį) punktuose numatytus pagrindus.

39Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus šio įstatymo 156 straipsnyje nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

40ABTĮ 156 straipsnis nustato prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminus: prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas (1 d.); asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2 d.); prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą atvejį (3 d.).

41Pagal administracinių teismų praktiką, jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodomas padarytas esminis materialiosios teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį, sprendimo ar nutarties buvimas be motyvų (ABTĮ 153 str. 2 d. 8 ir 10 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo (turėjimo paaiškėti) momentas (taigi ir trijų mėnesių termino pradžios eiga) paprastai siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju) momentu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P822-166/2009, 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P146-73/2012).

42Kadangi nagrinėjamu atveju prašymas dėl proceso atnaujinimo yra grindžiamas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktais, darytina išvada, jog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 m. spalio 19 d. pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. A525-807/2014, kurioje 2014 m. kovo 12 d. priimta galutinė ir neskundžiama nutartis, paduotas praleidus įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą.

43ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis numato, jog asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Kadangi UAB „Čelta“ prašymas atnaujinti procesą paduotas daugiau nei po vienerių metų nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. nutarties įsiteisėjimo dienos, termino prašymui atnaujinti procesą paduoti atnaujinimo klausimas šiuo atveju nėra aktualus.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, jog trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pateiktas praleidus įstatymo nustatytą terminą prašymui paduoti, todėl procesą administracinėje byloje atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

46trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje atmesti.

47Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014, užbaigtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 12 d. nutartimi.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (I t., b. l.... 5. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą (I t., b. l. 110?116)... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ atsiliepime į skundą (I t.,... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. atsiliepime į skundą (I t., b. l. 195)... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu (II... 9. Pareiškėjas Š. Č. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą... 10. Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į pareiškėjo apeliacinį skundą (II... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė atsiliepimą į... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 13. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ taip pat pateikė apeliacinį... 14. Pareiškėjas Š. Č. pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens... 15. Atsakovas Tarnyba pateikė atsiliepimą į trečiojo suinteresuoto asmens UAB... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T., pateiktame atsiliepime į trečiojo... 17. III.... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. kovo 12 d. nutartimi... 19. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilo pareiškėjui... 20. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo reikalavimų pagrįstumo, pažymėta, kad... 21. Pareiškėjui siekiant, kad Tarnyba 2007 ir 2008 metų vertinimo ataskaitas... 22. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba neturi... 23. Taigi Tarnyba, būdama viešojo administravimo subjektas, privalėdama laikytis... 24. Dėl 2008 metų vertinimo ataskaitos teismas pažymėjo, kad, kaip patvirtina... 25. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas darė išvadą, kad nei vienas... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 27. IV.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ pateikė prašymą dėl... 29. Prašyme nurodo, kad yra pagrindas atnaujinti procesą Lietuvos Respublikos... 30. Nurodo, kad, kaip ginčo žemės sklypą konkrečiai panaudoti pagal paskirtį,... 31. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 27 d. nutartyje, civilinėje... 32. 2015 m. liepos 13 d. buvo sužinota, kad 2008 m. sausio 31 d. vertinimas buvo... 33. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimu į prašymą dėl... 34. Atsakovas nesutinka su prašymu atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2... 35. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 36. V.... 37. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių... 38. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ prašo... 39. Vadovaujantis ABTĮ 158 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdamas prašymą dėl... 40. ABTĮ 156 straipsnis nustato prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo... 41. Pagal administracinių teismų praktiką, jeigu kaip proceso atnaujinimo... 42. Kadangi nagrinėjamu atveju prašymas dėl proceso atnaujinimo yra grindžiamas... 43. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis numato, jog asmenims, praleidusiems prašymo dėl... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima daryti išvadą, jog... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“... 47. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A525-807/2014,... 48. Nutartis neskundžiama....