Byla 2A-682-803/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja)

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės (atsakovės) E. T. (E. T.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. P. patikslintą ieškinį atsakovei E. T. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apeliacinio skundo atsisakymą, kilus ginčui dėl skolos ir palūkanų priteisimo, aiškinimo ir taikymo.
 2. Ieškovas V. P., patikslinęs savo reikalavimus, prašė teismo priteisti iš atsakovės E. T. 3975,79 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 128,19 Eur metines palūkanas, 5 procentų dydžio procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015-06-23 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta senyvo amžiaus asmens – L. T., priežiūros sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo asmenį prižiūrėti, o atsakovė įsipareigojo už priežiūros paslaugas sumokėti. Atsakovė skolinga ieškovui už paslaugas 3975,79 Eur (T.I. b.l. 86-92).
 3. Atsakovei nepavykus įteikti procesinių dokumentų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartimi atsakovei buvo paskirta kuratorė advokatė A. M. (T.I. b.l. 126-128). Atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovės kuratorė sutiko su patikslintu ieškiniu. Nurodė, jog ieškinys iš esmės atitinka įstatymo reikalavimus yra pagrįstas dokumentais, jame nurodytos aplinkybės atitinka tikrovę (T.I. b.l. 134).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė ieškovui V. P., asmens kodas ( - ) iš atsakovės E. T., gim. ( - ), 3975,79 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 128,19 Eur metines palūkanas, 2936,75 Eur bylinėjimosi išlaidas, iš viso – 7040,73 Eur, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už 4103,98 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-12-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš atsakovės E. T., gim. ( - ), 20,75 Eur pašto išlaidų į valstybės biudžetą; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (T.II. b.l. 152-153).
 2. Remiantis tuo, jog atsakovės kuratorė patikslintą ieškinį pripažino, teismas surašė sutrumpintus sprendimo motyvus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalis). Teismas nustatė, jog 2015-06-23 ieškovas ir atsakovė sudarė Senyvo amžiaus asmens priežiūros sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo mokėti 250 Eur kas mėnesį už ieškovo teikiamas senyvo amžiaus asmens priežiūros paslaugas L. T. – priežiūros sutarties 3 punktas (b. l. 26-27). Pagal ieškovo paskaičiavimą atsakovė ieškovui taip pat turi sumokėti 128,19 Eur palūkanų (b. l. 87-88). Teismas nustatė, jog atsakovė neįvykdė prievolės apmokėti ieškovui už suteiktas senyvo amžiaus priežiūros paslaugas, todėl atsakovė turi sumokėti 3975,79 Eur už senyvo amžiaus asmens priežiūros paslaugas ir sumokėti 128,19 Eur palūkanas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Apeliantė E. T. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir ieškinį palikti nenagrinėtą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantė nurodė, jog teismas pažeidė CPK 123 straipsnio 1 dalies reikalavimą įteikti procesinius dokumentus asmeniškai atsakovei. Nurodė, jog atsakovė yra Rusijos pilietė, jos gyvenamoji vieta yra ( - ), todėl teismas spęsdamas ieškinio priėmimo klausimą privalėjo įvertinti visus įrodymus apie atsakovės gyvenamosios vietos faktą, nes šios aplinkybės turi esminės reikšmės. Nurodė, kad neturėjo galimybių įgyvendinti savo procesinių teisių, pareikšti prieštaravimus, teikti įrodymus į bylą, savo nuožiūra pasirinkti atstovą, kuris vadovautųsi jam pateiktais įrodymais, o ne pripažintų ieškinį (b.l. 163-168).
 2. Ieškovas V. P. su pareikštu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo teismo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimą palikti galioti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog apeliaciniame skunde nepateikiama jokių faktinių ir teisinių argumentų, kurie leistų teigti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ar byla išnagrinėta netinkamai. Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų V. P. reikalavimą apeliantei. Nurodė, jog ieškovo atstovas 2016-09-30 registruotu laišku siuntė apeliantei pretenziją apeliantės nurodomu adresu ( - ), tačiau laiškas buvo grąžintas su žyma, jog nurodytas apeliantės adresas neegzistuoja, būtent dėl šios priežasties ieškovas ieškinyje nurodė apeliantės Lietuvoje turimo turto adresą. Nurodo, jog apeliantė neginčija pačio sutarties pasirašymo fakto, sutartis nenutraukta, apeliantė nėra tinkamai įvykdžiusi sutarties, todėl ieškovas turi galiojančią reikalavimo teisę (b.l. 185-188).
Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. spalio 25 d. gautas apeliantės (atsakovės) E. T. pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriuo apeliantė pareiškė, jog atsisako šioje civilinėje byloje pareikšto apeliacinio skundo. Nurodė, jog apeliantei išaiškinta ir yra žinoma, kad atsisakius apeliacinio skundo jo paduoti pakartotinai apeliantė neturės teisės.
 2. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. spalio 12 d. gautas ieškovo V. P. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo ieškovas V. P. prašo priteisti iš apeliantės E. T. 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato suteiktas paslaugas apeliacinės instancijos teisme. Kartu su prašymu pateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus (CPK 98 straipsnis).
 3. CPK 308 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje apeliacine tvarka pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.
 4. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 302 straipsnis). Spręsdamas klausimą dėl apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, teismas turi įsitikinti, kad byloje dalyvaujantis asmuo jo atsisako laisva valia, neveikiamas trečiųjų asmenų, ar jam žinomi to padariniai.
 5. Nustatyta, jog apeliantė atsisakymą nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo pateikė iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pateiktas atsisakymas nuo apeliacinio skundo atitinka CPK tokiems dokumentams keliamus turinio ir formos reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų asmenų teisių (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Iš apeliantės pareiškimo matyti, jog atsisakymo nuo apeliacinio skundo teisinės pasekmės jai yra žinomos, aiškios ir suprantamos (CPK 111 straipsnio 3 dalis, 308 straipsnio 2 ir 3 dalis). Remiantis išdėstytu, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra visos sąlygos, būtinos apeliantės (atsakovės) E. T. apeliacinio skundo atsisakymui priimti.
 6. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų (ieškovo), priėmus apeliantės (atsakovės) apeliacinio skundo atsisakymą, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 308 straipsnio 2 dalis). Iš CPK 308 straipsnio turinio matyti, kad įstatymo leidėjas nenumatė byloje dalyvaujančių asmenų sutikimo su apeliacinio skundo atsisakymu kaip būtinos sąlygos apeliacinio skundo atsisakymui priimti. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo sutikimas su atsakovės pareiškimu dėl apeliacinio skundo atsisakymo neturi poveikio, sprendžiant klausimą dėl atsakovės apeliacinio skundo atsisakymo priėmimo.
 7. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu byla šioje dalyje nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012).
 8. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantė teikdama apeliacinį skundą 2017 m. gegužės 23 d. mokėjimo nurodymu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“, sumokėjo 92 Eur dydžio žyminį mokestį (b.l. 170). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliantei (atsakovei) E. T. grąžintinas visas už apeliacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis.
 9. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas pateikė teismui įrodymus, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jis patyrė 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidas (CPK 98 straipsnis), kurias prašo priteisti iš apeliantės. Teismas vertina, jog ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.11 punkte nustatytos maksimalios sumos (1,3), kas sudarytų 818,90 Eur (817,6 Eur x 1,3), todėl ieškovo prašymą dėl 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkina.
 10. Vilniaus apygardos teisme taip pat gautas ieškovo prašymas dėl papildomų įrodymų prijungimo šioje apeliacinėje byloje. Ieškovas nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama dar viena civilinė byla Nr. 2-28217-433/2017 pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovei E. T. dėl 750,00 Eur skolos už suteiktas paslaugas, 10,87 Eur palūkanų pagal tą pačią 2015-06-23 šalių sudarytą Sutartį, tik už skirtingą laikotarpį Nurodė, jog 2017 m. spalio 16 d, nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino ieškovo V. P. prašymą dėl ieškinio atsisakymo, kuriame ieškovas nurodė, kad atsakovė 2017 m. spalio 11 d. bankiniu pavedimu sumokėjo pagrindinę skolą bei palūkanas. Prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo grindžia aplinkybe, jog atsakovė sumokėdama ieškovui keturių mėnesių skolą, pripažino faktą dėl ieškovo atsakovei suteiktų paslaugų pagal 2015-06-23 sudarytą Senyvo amžiaus asmens priežiūros sutartį. Teigia, jog šios aplinkybės turi esminės reikšmės sprendžiant dėl apeliantės E. T. pareikšto apeliacinio skundo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantei atsisakius apeliacinio skundo, šis ieškovo prašymas netenka prasmės, todėl teismas ieškovo prašymo dėl papildomų įrodymų prijungimo prie apeliacinės bylos, netenkina.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalimi, 87 straipsnio 2 dalimi, 3 dalimi, 94 straipsnio 1 dalimi, 302 straipsniu, 308 straipsniu,

Nutarė

13priimti apeliantės (atsakovės) E. T. (E. T.) (paso Nr. ( - ), gim. ( - ), registruota ( - )) apeliacinio skundo atsisakymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2240-779/2017.

14Apeliacinį procesą nutraukti.

15Grąžinti apeliantei (atsakovei) E. T. (E. T.) (paso Nr. ( - ), gim. ( - ), registruota ( - )) 92 Eur (devyniasdešimt du eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2017 m. gegužės 23 d. mokėjimo nurodymu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, remdamasi teismo nutartimi.

16Priteisti ieškovui V. P., asmens kodas ( - ) iš atsakovės E. T. (E. T.) (paso Nr. ( - ), gim. ( - ), registruota ( - )) 544,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus, 50 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai