Byla 2-1861-798/2016
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių T. M. ir kooperatinės bendrijos „Transpedita“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Autodoja“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Angorela“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Autodoja“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Angorela“, kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016“.
 2. Nurodė, kad ginčo kreditorių susirinkimo metu kreditoriai nutarė taikos sutartimi užbaigti Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-757-538/2016. Su kreditorių priimtu nutarimu nesutiko, kadangi: a) bankroto administratorė yra pareiškusi ieškinį dėl žalos atlyginimo iš atsakovų T. M., E. A. ir UAB „Pamario dvaras“ žalos atlyginimą; b) už minėto nutarimo priėmimą balsavo kreditoriai, turintys apie 85 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, todėl toks kreditorių susirinkimo nutarimas yra akivaizdžiai neteisėtas bei pažeidžia smulkiųjų bankrutavusios įmonės kreditorių interesus, užkertant kelią jiems gauti bent dalinį finansinio reikalavimo patenkinimą. Teigė, kad 232 074,52 Eur reikalavimo teisės atsisakymas mainais negaunant absoliučiai jokios reikalavimo patenkinimo dalies, vienareikšmiškai kvalifikuotinas neracionaliu BUAB „Autodoja“ turto (turtinių teisių) naudojimu. Pažymėjo ir tai, kad BUAB „Autodoja“ turimo turto vertės nepakaks net bankroto administravimo išlaidoms padengti, todėl taikos sutarties sudarymas pagal patvirtintas sąlygas eliminuoja galimybes patenkinti kreditorių reikalavimus. Be to „prieš“ ginčijamo susirinkimo nutarimo priėmimą balsavo antros eilės kreditorė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius), turintis 15 410,09 Eur finansinį reikalavimą, tuo tarpu nutarimas priimtas trečiosios eilės kreditorių balsais, kurių reikalavimai būtų dengiami tik po minėto kreditoriaus reikalavimo patenkinimo. O daugiausiai balsų turintis kreditorius T. M. balsavo už nutarimą, kurio pagrindu būtų atsisakoma reikalavimų jam pačiam.
 3. Kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius sutiko su skunde nurodytais motyvais ir prašė skundą tenkinti.
 4. Kreditoriai T. M. ir kooperatinė bendrovė (toliau – KB) „Transpedita“ rašytiniuose paaiškinimuose su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.
 5. Teigė, kad skundžiamą nutarimą priėmė kreditorių dauguma, smulkiųjų kreditorių teisės ir teisėti interesai nėra pažeisti, minėto nutarimo neskundė nei vienas kreditorius. Šiuo atveju skundas pateiktas prieš kreditorių valią ir jų interesus. Civilinės bylos Nr. e2-757-538/2016 nagrinėjimas vyksta kreditorių sąskaita, todėl nėra tikslingas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 15 d. nutartimi panaikino 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016“.
 2. Pirmosios instancijos teismo nutartis grindžiama šiais motyvais:
  1. Teismas, nustatęs, jog 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimas 84,86 proc. balsų dauguma ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl taikos sutarties sudarymo“ nutarė sudaryti taikos sutartį pagal pasiūlytą taikos sutarties projektą, konstatavo, kad ĮBĮ nuostatos dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo svarstymo nebuvo pažeistos.
  2. Atsižvelgęs į aplinkybę, jog minėta taikos sutartimi nėra numatyta, kad atsakovai sutinka padengti visą ar dalį žalos atlyginimo, teismas sprendė, jog 2016 m. gegužės 26 d. įvykusio BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas sudaryti taikos sutartį pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, pažeidžia kreditoriaus, balsavusio prieš nutarimo priėmimą, teises ir teisėtus interesus.
  3. Teismas konstatavo, kad kitiems susirinkime dalyvavusiems kreditoriams priimant priešingą VSDFV Klaipėdos skyriui nutarimą, t. y. balsuojant „už“ nutarimo priėmimą, būtent kreditoriaus T. M. balsas buvo lemiamas, nes jei pastarasis balsuotų „prieš“ nutarimo priėmimą, nutarimas nebūtų priimtas. Teismo vertinimu, tokia susidariusi situacija neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, o taip pat bankroto bylose egzistuojančio viešojo intereso bei bankroto proceso paskirties ir tikslo – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės visų kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai, nes kreditorius T. M., naudodamasis savo balsų dauguma, sprendė dėl savo paties prievolių bankrutuojančiai įmonei ir kreditoriams panaikinimo, tokiu būdu sumažindamas kitų kreditorių (konkrečiai – VSDFV Klaipėdos skyriaus) galimybes į reikalavimo patenkinimą. Teismas sutiko ir su pareiškėjos vertinimu, kad 232 074,52 Eur reikalavimo teisės atsisakymas mainais negaunant absoliučiai jokios reikalavimo patenkinimo dalies, laikytinas neracionaliu bankrutavusios įmonės turto (turtinių teisių) naudojimu.
 3. Pažymėjo ir tai, kad kreditorių siūlomoje patvirtinti taikos sutartyje nurodymas dėl ieškovės (administratorės) ieškinio atsisakymo, o tuo pagrindu ir pats nutarimas, nėra teisėtas, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde kreditoriai T. M. ir KB „Transpedita“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti BUAB „Autodoja“ administratorės UAB „Angorela“ skundą dėl 2016 m. gegužės 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo taikiai užbaigti Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-757-538/2016.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

510.1.Pirmosios instancijos teismas neteisėtai apribojo kreditorių teisę išreikšti valią ir norą sudaryti taikos sutartį kreditorių susirinkimo sprendimu. Šiuo atveju kreditoriai balsų dauguma įgyvendino savo valią baigti byloje ginčą taikiai. Vieno kreditoriaus nesutikimas su daugumos kreditorių išreikšta valia negali paneigti ĮBĮ 24 straipsnyje nustatytą sprendimo priėmimo tvarką (balsų dauguma) ir kreditorių susirinkimo teisę spręsti dėl taikos sutarties, jei yra bent vienas taikai prieštaraujantis kreditorius. Pažymi, kad teismas, kuriam bus pateikta tvirtinti taikos sutartis, spręs tvirtinti ar netvirtinti taikos sutarties, priimtos ginčo kreditorių susirinkimo nutarimu.

610.2.Teismas neteisėtai ir nepagrįstai išėjo už bylos ribų ir vertino ekonominį kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumą ir taikos sutarties sąlygų teisėtumą.

  1. Pažymi, jog net ir eliminavus T. M. iš balsavimo, likusių kreditorių reikalavimo balsų būtų pakakę ginčo nutarimui priimti. Šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas nevertino.
  2. Teismas nevertino, kad byloje pareikštas ieškinys nėra galiojanti ir vykdytina reikalavimo teisė.
  3. Byloje nėra užtikrinamas bankroto proceso operatyvumas, didinamos administravimo išlaidos.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Autodoja“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Angorela“, prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.
 2. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Pirmosios instancijos teismas atliko ginčijamo nutarimo teisminę patikrą laikydamasis kasacinio teismo praktikoje suformuotų taisyklių. Apeliantai nepagrįstai suabsoliutina kreditorių teisę priimti sprendimus bankroto proceso metu. Mano, jog šiuo atveju atsakovė turėtų sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016 itin nenaudingomis sąlygomis, atsisakydama visų ieškinio reikalavimų, tačiau negaudama jokios reikalavimo patenkinimo dalies. Be to ir antros eilės kreditoriui VSDFV Klaipėdos skyriui bus užkirstas kelias tikėtis savo finansinio reikalavimo (ar jo dalies) patenkinimo, kadangi kitų reikalavimo patenkinimo šaltinių nėra.
  2. Taikos sutarties sąlygos sudaro ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinį, todėl pirmosios instancijos teismas už ieškinio ribų neišėjo ir skundžiamą nutarimą įvertino ne ekonominio pagrįstumo ir tikslingumo kriterijų aspektu, o sprendė dėl minėto nutarimo atitikties teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
  3. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad kreditoriaus T. M. balsavimas nulėmė skundžiamo nutarimo priėmimą. Atkreipė dėmesį, jog ir kiti kreditoriai, turintys 39,05 proc. visų balsų, taip pat yra susiję su T. M.: T. M. yra KB „Transpedita“ valdybos narys, G. B. buvo atsakovės, kurios komercijos direktoriumi buvo T. M., darbuotojas.
  4. Nesutinka su apeliantų teiginiu, kad atsakovės reikalavimo teisė atsiranda tik nuo jos konstatavimo teismo sprendime momento. Taikos sutarties sudarymas atsisakant ieškinio reikalavimų reikš atsitinkamo dydžio reikalavimo atsisakymą.
  5. Sutinka su apeliantų nuomone, kad civilinių bylų nagrinėjimas užima daug laiko sąnaudų ir padidina administravimo išlaidas, tačiau tai yra vienas iš būdų gausinti bankrutuojančios įmonės turtą bei kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus. Be to administratorius turi pareigą ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, tame tarpe ir kreiptis į teismą su ieškiniais.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė VSDFV Klaipėdos skyrius prašo skundą atmesti ir palikti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį nepakeistą.
 2. Atsiliepime nurodomi šie motyvai:
  1. Ginčijamo nutarimo teisėtumo negali nulemti vien ta aplinkybė, jog jis priimtas balsų dauguma. Nagrinėjamu atveju esminę reikšmę turi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų laikymasis.
  2. Kreditorius T. M., naudodamasis savo balsų dauguma, sprendė dėl savo paties prievolių bankrutuojančiai įmonei ir kreditoriams panaikinimo, tokiu būdu sumažindamas VSDFV Klaipėdos skyriaus galimybės į savo reikalavimo patenkinimą.
  3. Ginčo nutarimas priimtas kreditoriui T. M. veikiant interesų konflikto įtakoje: būdamas atsakovu civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016 (turėdamas suinteresuotumą šios bylos baigtimi) bei didžiausiu kreditoriumi BUAB „Autodoja“ bankroto byloje (žinodamas apie savo balų įtaką priimamiems kreditorių susirinkimo nutarimams) siekė pagerinti savo teisinę padėtį.

7Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Dėl faktinių aplinkybių

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 3 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „Autodoja“, bankroto administratore paskyrė UAB „Angorela“. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartimi BUAB „Autodoja“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinti patikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai.
 2. 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016“ priėmė nutarimą sudaryti ir patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-757-5238/2016 tokiomis sąlygomis:
 1. ieškovas atsisako savo ieškinio atsakovams.
 2. Šalys susitaria, kad jos prisiima savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.
 3. Šalys šiuo pareiškia, pripažįsta ir patvirtina, kad įsigaliojus šiai taikos sutarčiai šalys neturės viena kitai jokių pretenzijų, nei jokių papildomų, pridėtinių, alternatyvių ar kitokių reikalavimų, susijusių su ieškinyje pareikštais reikalavimais ir / ar su atsakovų kaip BUAB “Autodoja” akcininkų ar darbuotojų veikla.
 4. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikiu atlygina šalys lygiomis dalimis.
 5. Šalys susitaria, kad teismo nutartimi, kuria patvirtinta taikos sutartis, būtų panaikintos šioje byloje atsakovams pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.
 6. Šalys patvirtina, jog joms žinomos ir suprantamos CPK 140 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; CPK 294 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (b. l. 29–34).

9Dėl 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, pagrįstumo ir teisėtumo

 1. Nagrinėjamu atveju BUAB „Autodoja“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016“.
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).
 3. Nustatyta, kad apie 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimą kreditoriai buvo informuoti pranešimais elektroniniu paštu ir registruotu paštu. Ginčo dėl kreditorių neinformavimo apie 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkimą byloje nėra. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Autodoja“ visų kreditorių finansiniai reikalavimai sudarė 111 977,57 Eur sumą (b. l. 22–23). 2016 m. gegužės 26 d. BUAB „Autodoja“ kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių balsai sudaro 110 182,21 Eur visų kreditorių balsų arba 98,66 proc. visų balsų (b. l. 29). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo bei nutarimų priėmimo tvarka pažeista nebuvo, visų kreditorių patvirtintų reikalavimų daugumos balsais priimtas nutarimas atitinka įstatyme numatytą kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką
 4. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Nustatyta, jog ginčijamas nutarimas, priimtas darbotvarkės ketvirtuoju klausimu, už kurį balsavo „už“ 94,772,12 Eur balsų arba 84,86 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir „prieš“ 15 410,09 Eur balsų arba 13,80 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos (kreditorė VSDFV Klaipėdos skyrius) (b. l. 32).
 5. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vien ta aplinkybė, jog vienas dominuojantis kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme kaip teisėtas nutarimo priėmimas įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Tačiau pažymėtina ir tai, kad nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą pirmenybė teikiama kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012).ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).
 6. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorė teigia, kad pagal kreditorių susirinkime patvirtintą ginčo nutarimą, atsakovė, kuri yra bankrutavusi įmonė, turės sudaryti taikos sutartį sau ir jos kreditoriams itin nepalankiomis sąlygomis, nes naudą pagal tokią taikos sutartį gaus išimtinai tik atsakovai civilinėje byloje Nr. e2-757-5238/2016, o antros eilės kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus teisėti lūkesčiai (gauti bent dalį savo kreditorinio reikalavimo BUAB „Autodoja“ bankroto byloje) nebus patenkinti. Kreditorė VSDFV Klaipėdos skyrius taip pat teigia, jog ginčo nutarimu, priimu darbotvarkės ketvirtuoju klausimu, siūlomos patvirtinti taikos sutarties sąlygos jai nėra palankios. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė patikrinti taikos sutarties teisėtumą ĮBĮ nuostatų prasme, nustatyti šios sutarties ekonominį naudingumą, įvertinus civilinėje byloje Nr. e2-757-5238/2016 reiškiamo reikalavimo ir BAB „Autodoja“ gautos sumos dydžių skirtumą atsakovės bankroto byloje ir išsiaiškinti, kaip šiai taikos sutarčiai buvo gautas kreditorių pritarimas, ar nėra bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių interesų pažeidimo ar interesų konflikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015). Todėl apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas išėjo už ieškinio ribų atmestini kaip nepagrįsti.
 7. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutarties matyti, jog BUAB „Autodoja“ trečios eilės kreditoriaus T. M. finansinis reikalavimas yra didžiausias (sudaro 51 154,54 Eur arba 45,81 proc. visų balsų). Ginčijamas nutarimas buvo priimtas 84,86 proc. balsų dauguma. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog šio kreditoriaus balsavimas nulemia kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą / nepriėmimą.
 8. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-757-538/2016, pagal ieškovės BUAB „Autodoja“ ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovams T. M., UAB „Pamario dvaras“, E. A., tretiesiems asmenims G. M., G. B., G. J. (G. J.), patvirtino BUAB „Autodoja“ ir atsakovų sudarytą 2016 m. rugpjūčio 28 d. taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukė. Ši nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 19 d. Iš teismo patvirtintos taikos sutarties turinio nustatyta, jog taikos sutartis buvo šalių sudaryta tokiomis esminėmis sąlygomis: UAB „Pamario dvaras“ ir E. A. įsipareigojo solidariai sumokėti BUAB „Autodoja“ 5 000 Eur į ieškovės banko sąskaitą, AB SEB bankas, arba grynaisiais pinigais į ieškovės kasą šios taikos sutarties pasirašymo dieną; ieškovė atsisakė savo ieškinio reikalavimų visiems atsakovams. Taigi, civilinė byla Nr. e2-757-538/2016 nutraukta dėl teismo patvirtintos taikos sutarties, kuria atsakovai UAB „Pamario dvaras“ ir E. A. įsipareigojo solidariai sumokėti BUAB „Autodoja“ 5 000 Eur, kuomet ieškovė ieškinyje prašė priteisti ne tik iš E. A. ir UAB „Pamario dvaras“ solidariai 167 945,73 Eur žalos atlyginimą, bet ir iš atsakovo T. M. 64 128,79 Eur žalos atlyginimą.
 9. Kadangi ginčo kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, turi būti vertinamas retrospektyvine prasme, tai apeliacinio teismo nuomone, priimtas nutarimas BUAB „Autodoja“ ir jos antros eilės kreditorei VSDFV Klaipėdos skyriui ekonomiškai nenaudingas, kadangi pagal ginčo nutarimu esančias taikos sutarties sąlygas BUAB „Autodoja“ pagal pareikštą T. M. reikalavimą (64 128,79 Eur ) jokių lėšų negaus. Taip pat pagal 2016 m. gegužės 26 d. kreditorių susirinkime patvirtintos bankroto administratorės ataskaitos duomenimis, BUAB „Autodoja“ neturi jokių lėšų, iš kurių galėtų būti tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad siūlymas sudaryti taikos sutartį, visiškai atsisakant savo ir kitų kreditorių dalies reikalavimų padengimo nelaikytinas adekvačiu kompromisiniu ginčo išsprendimu. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad ginčijamas kreditorių nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, kuriai lemiamą įtaką turėjo vieno didžiausio kreditoriaus T. M. balsas, t. y. dominuojantis kreditorius 2016 m. gegužės 26 d. susirinkimo metu sprendė ir savo naudai priėmė nutarimą civilinę bylą Nr. e2-757-538/2016 baigti taikos sutartimi, kuri nenaudinga ieškovei ir nulėmusia BUAB „Autodoja“ kreditorių, tame tarpe ir antros eilės kreditorės VSDFV Klaipėdos skyriaus, interesų pažeidimą. Toks kreditoriaus elgesys kasacinio teismo praktikoje nepripažįstamas sąžiningu ir teisingu, o pareiga elgtis sąžiningai ir teisingai asmenims nustatyta CK 1.137, 6.4 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008).
 10. Išdėstytų motyvų pagrindu spręstina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais bei gausiai pricituota teismų praktika nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kiti apeliantės atskirajame skunde nurodyti argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.
 11. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai