Byla e2-272-464/2016
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Būstuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 9 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-2444-273/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Būstuva“ dėl nuostolių atlyginimo priteisimo.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ pateikė teismui ieškinį, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Būstuva“ 129 011,81 Eur nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą , taip pat pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose ir kasoje, bei debitorinius įsiskolinimus, nes skola atsakovei yra didelė, atsakovė nereaguoja į raginimus sumokėti nuostolius bei nustojo bendradarbiauti su ieškove. Todėl mano, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015-10-09 nutartimi ieškovės ieškinio reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises 129 011,81 Eur sumai, esančius pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštavo pinigines lėšas, esančias atsakovės banko sąskaitose ar kitose kredito įstaigose, leisdamas atsakovei iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti darbuotojams darbo užmokestį bei privalomus mokėjimus į valstybės biudžetą.

7Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimas priteisti 129 011,81 Eur nuostolių atlyginimui yra kildinamas iš atsakovės prievolių pagal 2008-08-04 preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį nevykdymo. Preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus bei pateiktus rašytinius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad palankus ieškovei sprendimas gali būti priimtas. Kadangi duomenų apie atsakovės finansinę bei turtinę padėtį ieškovė neteikė, teismas rėmėsi teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančiais duomenimis ir iš jų nustatė, kad atsakovei Kauno apygardos teismo 2015-04-15 nutartimi nutraukta restruktūrizavimo byla, šiai per įstatymo nustatytą ketverių metų terminą restruktūrizavimo procedūrai įvykdyti neįvykdžius restruktūrizavimo plano. Todėl teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas atsakovei gali lemti tokią situaciją, kurioje ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas žymiai pasunkėtų arba taptų neįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė UAB „Būstuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-10-09 nutartį ir netenkinti ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovė neįvykdė pareigos tikėtinai pagrįsti ieškinio reikalavimą. 2015-10-01 nutartimi teismas įpareigojo ieškovę pašalinti ieškinio trūkumus, kadangi aplinkybę apie ginčo butų kainos užskaitymą (sumokėjimą) turi patvirtinti tarpusavio skolų suderinimo aktas. Teismui kartu su ieškiniu minėto tarpusavio skolų suderinimo akto nepateikta, nėra kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių ginčo butų kainos užskaitymą. Jokių mokėjimų pagal 2008-08-04 preliminariąsias butų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 46 ir Nr. 48, ieškovė neatliko, o 2008-08-04 preliminarios butų pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 46 ir Nr. 48 bei 2008-08-04 trišalė sutartis Nr. 08/0804 nesukelia UAB „Būstuva“ jokių teisių ir pareigų.
  2. Ieškovė neteikė įrodymų apie atsakovės turtinę padėtį. Todėl teismas, neišanalizavęs atsakovės turtinės padėties, neturėjo galimybės nustatyti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. UAB „Būstuva“ priklausančio nekilnojamojo turto vertė šiuo metu daug kartų didesnė, nei turimi įsipareigojimai hipotekos kreditoriams.
  3. Nepaisant to, kad UAB „Būstuva“ priklausančio nekilnojamojo turto vertė šiuo metu daug kartų didesnė, nei turimi įsipareigojimai hipotekos kreditoriams, beveik visas UAB „Būstuva“ įkeistas hipotekos kreditoriams. Todėl antstolis turto aprašu aprašė ir pinigines lėšas UAB „Būstuva“ sąskaitose. Sąskaitų areštas paralyžiuoja įmonės veiklą, sutrinka atsiskaitymai su hipotekos kreditoriais, dėl ko šie gali nutraukti kreditavimo sutartis. Tai sukeltų didelių nuostolių tiek UAB „Būstuva“, tiek jos kreditoriams.

10Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2015-10-09 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pagal ieškovės prašymą ieškinį nagrinėjo dokumentinio proceso tvarka bei įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus, 2015-10-21 priėmė preliminarų sprendimą šioje byloje, kuriuo tenkino ieškinį. Akivaizdu, jog ieškovės ieškinys tikėtinai pagrįstas.
  2. Teismas nurodė faktinę aplinkybę, dėl kurios yra neabejotina grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, t. y. tai, jog atsakovei Kauno apygardos teismo 2015-04-03 nutartimi (c. b. Nr. B2-59-230/2015) nutraukta restruktūrizavimo byla. Be to, ir pati atsakovė nepateikė jokių patikimų įrodymų, finansinės atskaitomybės dokumentų ir pan., kad yra ir bus pajėgi įvykdyti ieškovės reikalavimą. 2015-10-22 raštas Nr. 110 antstolei dėl įmonės turto ir įsipareigojimų yra pasirašytas tik atsakovo vadovo, jis nėra patvirtintas jokios audito įmonės ar kito asmens, todėl negali būti laikomas patikimu įrodymu, įrodančiu tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Atsakovė vengia teismui teigti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus.
  3. Atsakovė su skundu pateikė Nekilnojamojo turto registro centro centrinio duomenų banko išrašus apie jos nuosavybėje esantį turtą, kuris yra įkeistas trečiajam asmeniui hipotekos lakštais. Todėl negalima teigti, kad atsakovė turi pakankamai turto, kuris užtikrintų ieškovės ieškinio reikalavimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Byloje kilo ginčas, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 144 straipsnyje numatytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apeliantės atžvilgiu sąlygos (ieškinio preliminarus pagrįstumas ir grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebegalimas).

14Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo

15Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Apeliantės teigimu, ieškovė leistinais ir pakankamais įrodymais savo reikalavimo teisės nepagrindė, o tos sutartys, kurias ieškovė į bylą pateikė, jokių mokėjimų apeliantei nepatvirtina. Tačiau tokie atskirojo skundo argumentai, susiję su apeliantei pareikšto reikalavimo pagrįstumu, paprastai priskiriami argumentams dėl bylos esmės ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nėra aktualūs. Spręsdamas dėl poreikio taikyti atsakovu nurodomo asmens atžvilgiu laikinus apribojimus bei draudimus, iki ginčas bus išnagrinėtas iš esmės, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo, netiria ir nevertina ieškinio faktinių bei teisinių aspektų ar reikalavimus patvirtinančių įrodymų. Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-31 nutartis c. b. Nr. 2-2476/2013). Todėl dėl atskirajame skunde dėstomų argumentų, susijusių su ieškinio (ne)patenkinimu, teismas pasisakys tik išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas dėl ginčo galutinį sprendimą. Šioje civilinio proceso stadijoje, kai sprendžiamas tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, vertinamas išimtinai ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinant, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-05-28 nutartis c. b. Nr. 2-757-236/2015).

16Konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju ieškovės reiškiamas materialinis reikalavimas atsakovei yra galimas, o ar tenkintinas šis reikalavimas, ar ne, bus pasisakyta tik bylos nagrinėjimo iš esmės stadijos pabaigoje, įvertinus faktinių bylos aplinkybių visumą. Vadinasi, ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Apeliantės atskirojo skundo argumentai, susiję su jai pareikšto ieškinio nepagrįstumu, nesuponuoja kitokio laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išnagrinėjimo, nei tą padarė pirmosios instancijos teismas.

17Dėl grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui

18Rungimosi (CPK 12 str.) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.) principai, kuriais grindžiamas visas civilinis procesas, lemia teisinį reglamentavimą ir civilinio proceso ypatumą, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų arba kaip atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (sprendimo vykdymo apsaugos poreikį, aplinkybių, patvirtinančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą) tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, kita vertus, priešinga proceso šalis – atsakovas, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas išvengti tokių priemonių pritaikymo turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą (grėsmę sprendimo įvykdymui). Grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui galėtų būti paneigta įrodymais, kad atsakovas turi pakankamai turto ir gauna nuolatinių pajamų, kurių vertė bei dydžiai nesukeltų sunkumų įvykdyti sprendimą.

19Nagrinėjamoje byloje ieškovė grėsmę ji palankaus teismo sprendimo įvykdymui įrodinėjo prezumpcija, kad ieškinio suma atsakovei yra didelė, taip pat atsisakymu bendradarbiauti ir / ar vykdyti prievoles, kildinamas iš apeliantės neįvykdytų preliminariųjų sutarčių, nors ieškovė jas buvo visiškai įvykdžiusi. Apeliantė atsikirtimus dėl didelės jai reikalavimo sumos grindžia aplinkybėmis, kad ji turi pakankamai turto, o jos skolos mažesnės už šio turto vertę, nors ir pripažįsta, kad visas šis turtas yra apsunkintas hipoteka kitų kreditorių naudai. Pažymėtina, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visus laikinųjų pasaugos priemonių instituto taikymui reikšmingus aspektus, kurių tarpe esminę reikšmę turi konkretaus atsakovo turtinė padėtis, nustatydamas, ar būtent jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, yra didelė. Pirmosios instancijos teismas reikšminga faktine aplinkybe, padidinančia grėsmę sprendimo neįvykdymui, pripažino ir tai, kad apeliantės restruktūrizavimo procesas, užtrukęs ne vienerius metus, nebuvo sėkmingai baigtas, ir apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo su tuo nesutikti. Priešingai nei nurodoma atskirajame skunde, pareiga įrodyti gerą turtinę padėtį ir taip paneigti prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, tenka būtent atsakovei, suinteresuotai laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu arba, jeigu jos buvo pritaikytos, panaikinimu, o ne ieškovei ar teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-04 nutartis c. b. Nr. e2-782-180/2015). Šiuo konkrečiu atveju vien apeliantės pateiktų nekilnojamojo turto registro duomenų apie nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto sudėtį bei jo vertę, iš kurių matyti ir tai, kad hipoteka turtas yra apsunkinamas net ir dabartiniu laikotarpiu (pavyzdžiui, jai nuosavybės teise priklausančiam administraciniam pastatui, kurio unikalus Nr. 1996-6028-4018, hipoteka įregistruota nuo 2015-06-26), aiškiai nepakanka paneigti grėsmės ieškovės interesams egzistavimo (galimo jos naudai priimto teismo sprendimo neįvykdymo). Atskirojo skundo argumentai dėl didesnės šios turto vertės, nei skolų dydis, nesuponuoja kitokio vertinimo, nes įkeisto (suvaržyto) turto verte pirmiausiai dengiami kreditorių, kurių naudai turtas įkeistas, reikalavimai. Be to, aktuali yra ir pirmiau aptarta aplinkybė dėl nesėkmingai susiklosčiusio apeliantės įmonės restruktūrizavimo proceso, patvirtinančio, kad apeliantė nesugebėjo subalansuoti savo ūkinės veiklos bei skolų. Kitokių duomenų (apie pelningai vystomą veiklą, atsiskaitymą su savo kreditoriais, kurių tarpe buvo nemažai darbuotojų, ir t.t.) apeliantė neteikė.

20Tokiu atveju konstatuotina, kad apeliantei didelio reikalavimo prezumpcija nagrinėjamoje byloje nebuvo paneigta, atitinkamai nepaneigta ir grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o tuo pačiu ir pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimas.

21Pirmosios instancijos teismas, siekdamas kuo mažiau suvaržyti apeliantės interesus, laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia taikė jai priklausančiam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant – piniginėms lėšoms, neviršijant pareikšto reikalavimo sumos. Aptartų apeliantės teiginių kontekste apie jos nuosavybes teise valdomą nekilnojamąjį turtą, kurio, anot jos, tikėtinai pakaktų ieškinio reikalavimams užtikrinti, pažymėtina, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese antstolio gali būti areštuotas (aprašytas) tik konkretus turtas, nepatiriant jokių suvaržymų dėl piniginių lėšų arešto. Areštavus lėšas, esančias kredito įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Tokiu atveju teismas nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijos atlikti (CPK 145 str. 6 d., nuo 2015-08-01 įsigal. įst. red.). Nagrinėjamu atveju teismas tam tikrus mokėjimus (ieškovei bei darbuotojams) leido, tik nenurodė antstoliui nustatyti konkrečios sumos, kuria apeliantė gali disponuoti per vieną mėnesį. Taigi esant poreikiui ir kitiems neatidėliotiniems mokėjimas atlikti (laiku vykdyti įsipareigojimus pagal kredito sutartis), apeliantė gali su atitinkamu prašymu ir jį pagrindžiančiais įrodymais kreiptis į bylą nagrinėjantį pirmosios instancijos teismą.

22Apibendrinant tai, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimui nesudaro.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ pateikė teismui ieškinį, prašydama... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2015-10-09 nutartimi ieškovės ieškinio reikalavimams... 7. Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimas priteisti 129 011,81 Eur... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė UAB „Būstuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 10. Ieškovė UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Byloje kilo ginčas, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 144 straipsnyje... 14. Dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo ... 15. Teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu... 16. Konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju ieškovės reiškiamas materialinis... 17. Dėl grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui... 18. Rungimosi (CPK 12 str.) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.)... 19. Nagrinėjamoje byloje ieškovė grėsmę ji palankaus teismo sprendimo... 20. Tokiu atveju konstatuotina, kad apeliantei didelio reikalavimo prezumpcija... 21. Pirmosios instancijos teismas, siekdamas kuo mažiau suvaržyti apeliantės... 22. Apibendrinant tai, kas pasakyta, atskirojo skundo argumentai pagrindo pirmosios... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 24. Kauno apygardos teismo 2015 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą...