Byla 2-3610-528/2013
Dėl globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo E. G

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Sandrai Balsevičiūtei, dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus atstovei G. J., suinteresuotam asmeniui J. G., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui E. G., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo E. G.,

Nustatė

22013 01 18 Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1175-528/2013 E. G., gimusi ( - ), a.k( - ) pripažinta neveiksnia ir tos pačios dienos nutartimi pradėta byla dėl globos jai nustatymo, globėjo paskyrimo (b.l.3-5).

3Suinteresuotas asmuo E. G. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta teismo pranešimu (b.l.30).

4Suinteresuotas asmuo J. G. paaiškino, kad: jo mama dabar gyvena privačiuose senelių namuose, o jis ją lanko, rūpinasi ja, prižiūri jos turtą; prašo skirti jo mamai E. G. globą, o jį paskirti mamos globėju bei turto administratoriumi, nes mamai reikalinga visokeriopa pagalba, ji pati nebegali niekuo pasirūpinti; daugiau vaikų E. G. neturi, jos sutuoktinis miręs, o kitų norinčių globoti jo mamą asmenų nėra; kai jis nebepajėgs rūpintis savo mama, tuomet močiute rūpinsis jo dukra, E. G. anūkė.

5Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdyje patvirtino, jog palaiko jų išvadoje nurodytą poziciją ir prašo E. G. nustatyti globą, o jos globėju ir turto administratoriumi skirti E. G. sūnų J. G., nes: E. G. yra pripažinta neveiksnia, ji pati negali savimi pasirūpinti, todėl jai reikalinga nustatyti globą ir skirti globėją bei turto administratorių, kadangi E. G. turi turto; E. G. sūnus J. G. sutinka būti savo mamos globėju ir turto administratoriumi, o jo sveikatos būklė leidžia jam globoti kitą asmenį; E. G. yra našlė, kitų artimųjų ar giminių galinčių ir norinčių būti E. G. globėjais nėra.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2013 01 18 Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1175-528/2013 E. G., gimusi ( - ), a.k( - ) pripažinta neveiksnia (b.l.4,5); 2013 01 31 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus išvadoje Nr.67-2-48 prašoma neveiksnia pripažintai E. G. nustatyti globą, o jos globėju skirti E. G. sūnų J. G., kurio sveikatos būklė leidžia būti globėju ir jis sutinka būti savo mamos E. G. globėju bei turto administratoriumi (b.l.8-11); J. G. yra E. G. sūnus, išsituokęs, gyvenamąją vietą deklaravęs Kaune, ( - ), nuo 2001 04 19 jam paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija, duomenų apie J. G. teistumą nėra, jis yra baustas baudomis už administracinius teisės pažeidimus, susijusius su kelių eismo taisyklių pažeidimu (b.l.13-17,32-34,41); neveiksnia pripažinta E. G. yra našlė, jos gyvenamoji vieta deklaruota Kaune, ( - ), jai nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas (unikalus Nr.( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr.( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr.( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr.( - )), kiemo statiniai /rūkykla, lauko tualetas, šulinys, tvora, stoginė, kiemo aikštelė/ (unikalus Nr.( - )), 0,1200ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr.( - )), esantys Kaune, ( - ) (b.l.18-23,35-38).

7Globa nustatoma siekiant apsaugoti neveiksnaus pilnamečio asmens teises ir interesus (CK 3.238, 3.242, 3.245 str., 3.277 str. 1d.). Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria turto administratorių, kuriuo gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo (CK 3.245 str. 1d.). Kadangi E. G. teismo sprendimu pripažinta neveiksnia, tai jai reikalinga kito asmens pagalba, todėl jai nustatytina globa ir paskirtinas globėjas (CPK 505 str. 3d.). Neveiksnia pripažinta E. G. turi nekilnojamojo turto, todėl skirtinas ir jos turto administratorius (CPK 508 str. 3d.). E. G. globėju ir turto administratoriumi skirtinas J. G. (CK 3.242 str. 3d., CPK 507 str. 4d.). Skiriant J. G. globėju ir turto administratoriumi, atsižvelgiama į tai, kad: J. G. yra vienintelis E. G. sūnus, jis gyvena E. G. priklausančiame name, rūpinasi ne tik jos turtu, bet ir buitiniais bei socialiniais E. G. reikalais, o duomenų apie bet kokius nusiskundimus juo ar jo padarytus įstatymų pažeidimus, kurie leistų abejoti J. G. tinkamumu globoti savo mamą, nėra; yra rašytinis J. G. sutikimas būti globėju ir turto administratoriumi; J. G. sveikatos būklė leidžia būti globėju; skirti jį neveiksnia pripažintos E. G. globėju rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius; kiti asmenys nepretenduoja tapti E. G. globėjais (CPK 186 str. 4d., 185 str. 1d., 507 str. 4d., b.l.6,7). J. G. išaiškintina teisinės globėjo padėties, globėjo bei turto administratoriaus teisių ir pareigų, numatytų CK 3.239, 3.241-3.243, 3.246, 3.279 str. (b.l.35), 4.236-4.252 str., esmė.

8Nutartis vykdytina skubiai (CPK 496 str.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-292, 496, 505, 507, 508 str.,

Nutarė

10Nustatyti E. G., gimusiai ( - ), a.k( - ) gyvenančiai Kaune, ( - ), globą ir jos globėju bei turto administratoriumi skirti J. G., gimusį ( - ), a.k( - ) gyv. Kaune, ( - ).

11Nutartį vykdyti skubiai.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai