Byla 2-855-199/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, dalyvaujant ieškovo UAB ,, Būsto valda“ atstovui advokatui T. P., atsakovei O. T. R,, jos atstovui advokatui Edgarui Pauliui Staniukaičiui, nedalyvaujant trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Būsto valda“ ieškinį atsakovei O. T. R., trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 586,16EUR /2023,90lt/ skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, 20,85EUR/72lt/ žyminio mokesčio, 102,33EUR/353,32lt/ už teisines paslaugas rengiant ieškinį,173,77EUR/600/už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas nurodė, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas 152,38 kv.m bendro ploto, esantis daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ). 2006-05-05 Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartimi Nr. 53-10-8, sudaryta tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Būsto valda", 2012-05-05 Susitarimu Nr. 53-10-51 "Dėl 2006 m. gegužės 5 d. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr. 53-10-8 pratęsimo", 2012-12-31 įsakymu Nr. A-4866 "Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos", ieškovui buvo pavesta vykdyti daugiabučių namų, esančių Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje, bendrojo naudojimo objektų administravimą. Tarp priskirtų namų buvo paskirtas ir daugiabutis namas, kuriame yra ir atsakovei priklausantis butas. Kadangi namo, kuriame yra ir atsakovei priklausantis butas, patalpų savininkų, tame tarpe ir atsakovės, bendrajai dalinei nuosavybei ieškovas teikė administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas, atsakovė kaip ir kiti administruojamo namo bendrasavininkai turėjo ir turi prievolę mokėti už suteiktas paslaugas. Tačiau atsakovė jai priskaičiuotų sumų už ieškovo teikiamas paslaugas visiškai nemokėjo. Apyvartos žiniaraščiai už administravimo išlaidas nuo 2009 m. gruodžio mėnesio. iki 2012 m. gruodžio mėnesio patvirtina, kad atsakovė nuo 2009 m. gruodžio mėnesio iki 2012 m. gruodžio mėnėsio už administravimo išlaidas nemokėjo ir susidaręs įsiskolinimas tuo laikotarpiu sudaro 287,49 Lt. Apyvartos žiniaraštis mokesčių už eksploatacines išlaidas nuo 2009 m. gruodžio mėnėsio iki 2012 m. gruodžio mėnesio patvirtina, kad atsakovė nuo 2009 m. gruodžio mėnesio. iki 2012 m. gruodžio mėnesio už eksploatacines išlaidas nemokėjo ir susidaręs įsiskolinimas tuo laikotarpiu sudaro 1014,91 Lt. Atsakovė nuo 2009 m. gruodžio mėnesio. iki 2012 m. gruodžio mėnesio., ką patvirtina apyvartos žiniaraščiai, visiškai nemokėjo mokesčių už administravimo ir eksploatacines išlaidas ir bendra skolos suma 2012 m. gruodžio mėnesiui sudaro 1302,40 Lt. Apyvartos žiniaraštis už paslaugas nuo 2013-01 iki 2014-04( patvirtina, kad atsakovės skolos likutis 1302,40 Lt persikėlė į 2013 m. sausio mėnesį, tačiau atsakovei ir toliau visiškai nemokėjo einamųjų mokėjimų ir 2014 m. balandžio mėnesiui atsakovės skola sudarė 2023,90 Lt. Atsakovės įsiskolinimą patvirtina apyvartos žiniaraščiai, technininės priežiūros žurnalas. Atsakovė O. T. R. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad atsakovė O. T. R. butą Nr. 1, ( - ) nupirko 1998-04-24. 1998-03-23 statinio priėmimo naudoti aktu butai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 buvo rekonstruoti, perplanuoti ir sujungti į vieną butą, suteikiant jam Nr. 1, kurio unikalus Nr ( - ):0001. Po šios rekonstrukcijos gyvenamasis namas ( - ) tapo dviejų butu, o toks namas nelaikomas daugiabučiu namu. Atsakovė O. T. R. atliko dar vieną buto rekonstrukciją, kurios metu buvo išplėstas buto plotas palėpės sąskaita iki 152.38 kv. m bendro naudingo ploto, pakeista stogo danga, apšiltintas visas pastatas. Rekonstrukcija 2004-08-11 pripažinimo tinkamu naudoti aktu buto Nr 1, ( - ), buvo pripažinta atlikta tinkamai. Gyvenamasis namas ( - ) nebuvo daugiabutis - jame buvo du butai - butas Nr. 1, priklausantis atsakovei O. T. R ir butas Nr. 4, priklausantis kitam savininkui. Atsakovė O. T. R. butą Nr. 4, ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ):0004, įsigijo iš A. B. 2011-09-29 pirkimo-pardavimo sutartimi, O. T. R. tapo visų 2 butų pastato patalpų ( - ) vienintele savininke. Ieškovas pastatui- gyvenamajam namui ( - ) niekada jokių paslaugų neteikė. O.T. R. 2001-04-12 išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi (rentos) įsigijo butą Nr. 2, ( - ), Kauno mieste, esantį tame pačiame žemės sklype, tačiau kitame pastate, pastato ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ), o pastato ( - ), unikalus Nr. ( - ). Dėl atsakovei visiškai nesuprantamų priežasčių, butas Nr. 2, ( - ), Kaune, kurio unikalus Nr. ( - ):0001 buvo priskirtas pastatui ( - ), nors jis yra visiškai kitame pastate, tai patvirtina unikalūs numeriai. Kada ir kokiu tikslu šis pakeitimas buvo padarytas atsakovė nežino, nes faktiškai butas Nr. 2, ( - ), Kaune, liko ir yra pastate ( - ), Kaune. Namas ( - ) nepagrįstas laikytas daugiabučiu namu., nes yra du atskiri namai ( - ), kurie turi atskirus unikalius numerius, yra atskiri turtiniai vienetai. Tačiau butas, esantis ( - ) buvo neteisėtai administratoriaus KSĮ “Panemunės butų ūkis” laikomas namo ( - ), dalimi, ir tuo pagrindu pagal KSĮ “Panemunės butų ūkis” prašymą, buvo priskirtas neteisėtai prie daugiabučių namo, nors namas buvo tik tai dviejų butų, t.y. Nr1 ir patalpos Nr 4. Atsakovė niekada nemokėjo ieškovo priskaičiuotų mokesčių už namo administravimą ir kitas neva teiktas paslaugas, nes namas nėra daugiabutis ir jam realiai niekada nebuvo teikiamos administratoriaus paslaugos. Atsakovė kreipėsi į UAB “Būsto valda’ dėl neteisėtai sakičiuotų mokesčių, tačiau UAB “Būsto valda” į rašytinį pareiškimą neatsakė, ir atsakovei sąskaitų nesiųntė, todėl atsakovė manė, kad UAB “Būsto valda” atsakovę paliko ramybėje ir mokesčių jai daugiau neskaičiuoja. Atsakovė kreipėsi į VĮ Registrų Centrą dėl namo ir buto statuso. Ieškovas turėjo žinoti, kad namas nėra daugiabutis, todėl turėjo kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją, kad namas būtų išbrauktas iš jo admminitruojamų namų sąrašo. Todėl laikytina, kad ieškovas buvo nesąžiningas. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys, turi būti atmestas. Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, gautas atsiliepimas. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, kad dėl ieškinio pagrįstumo palieka spręsti teismui. Ieškovas tiekia atsakovės namo bendrosios nuosavybės administravimo paslaugas, o atsakovė už paslaugas nemoka/ 1t, b.l. 95,96/. Ieškinys, atmestinas. Tarp šalių kilo ginčas dėl mokesčių už namo administravimą ir techninę priežiūrą mokėjimo. Dėl pastatų statuso. Nustatyta, kad atsakovei, adresu Žemaičių g.99, Kaune, nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, pažymėtas plane indeksu 1A1p, kurio unikalus Nr ( - ) 185,45kv.m bendro ploto, įrašas galioja nuo 2014-07-22, pagrindas deklaracija apie statybos užbaigimą 2014-07-16 Nr1, o nuo 2004-08-24 iki 2014-07-22 ieškovei šiuo adresu nuosavybės teise priklausė butas Nr1, kurio unikalus Nr ( - )-0001 152, 38kv.m ploto ir negyvenamoji patalpa/ butas Nr 4 /1t b.l. 4,26, 44, 75-77,2t, b.l. 53, bylos priedas nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla, ( - ), l. 37, namų valdos technikinės apskaitos byla/. Atsakovė 1998-04-24 pirkimo-pardavimo sutarties Nr 1-991 pagrindu nupirko iš D. M., butą, adresu ( - ) 84,53kv.m. bendro ploto, o butą Nr 4-negyvenamasias patalpas, kurių unikalus Nr ( - ):0004, adresu ( - ) atsakovė 2011-09-29 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr 4VJ-12747 nupirko iš A. B./ 1t b.l. 56-62, bylos priedas namų valdos technikinės apskaitos byla, ( - ), l. 92-93/. Atsakovė 2001-04-12 sutarties Nr GDM1-1079 pagrindu butą Nr2, pastate, adresu Žemaičių g.99a, Kaune įgijo iš L. C. su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos, 2001-12-03 L. C. mirė, butas liko atsakovei/ 1t b.l. 63-65, 2t b.l. 42-51/. Butą Nr1, adresu ( - ) atsakovė pagal D. M. užsakytą projektą baigė rekonstruoti, padidintas buto Nr 1 plotas nuo 84,53kv.m iki 152,38kvm, sujungiant ir perplanuojant 3 butus, t.y. 1, 2 ir 3 butus, rekonstrukcija įregistruota nekilnojamojo turto registre 2004-08-24, tai patvirtina 2004-08-11 pripažinimo tinkamais naudoti aktas, „Romos“ projektas, aiškinamasis raštas, individualaus statinio priėmimo naudoti aktas, leidimas vykdyti statybos darbus, pažymėjimai apie nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto išrašai/1t b.l.4, 44-55, namų valdos technikinės apskaitos byla, ( - ), l. 80-83, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla ( - ), l. 1 13, 14, 21-32, 37/. Pastatas, adresu ( - ) kurio unikalus Nr ( - ) yra atskiras turtinis vienetas nuo namo ( - ) Kaune, nors jie ir randasi viename žemės sklype, šias aplinkybes patvirtina tai, kad pastatai ( - ) turi atskirus unikalius numerius, atskirus indeksus plane, t.y. pastatas ( - ) turi unikalų Nr ( - ), indeksą plane 2G1p, o pastatas-namas, esantis ( - ) turi unikalų Nr ( - ), indeksą plane 1A1p. Be to, pastatas-kepykla ( - ) nuosavybės teise priklauso nuo 2005-04-22 I. M./1t b.l. 75-77, 2t b.l. 13-16/. Tačiau VĮ Registrų Centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose iki 2014-07-12 gyvenamasis namas ( - ) ir pastatas-kepykla, ( - ) buvo žymimi juos apjungiant kaip daugiabutis namas / trijų ir daugiau butų pastatai/, bylos priedas nekilnojamojo turto byla , ( - ), l. 45,46/. 2014-06-06 pažyma Nr 70-22-57 apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų galimybę naudoti pagal paskirtį patvirtina tas aplinkybes, kad adresu ( - ) buvo sujungtos patalpos: gyvenamosios paskirties, kurių unikalūs Nr ( - ):0001, Nr ( - ):0001 ir negyvenamosios paskirties, kurios unikalus ( - ):0004 / 2t b.l. 53, bylos priedas nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla, namų valdos technikinės apskaitos byla ( - ) /. Tokiu būdu, gyvenamoji patalpa, t.y. butas Nr 2/, kurios unikalus Nr ( - ):0001, esanti ( - ) buvo sujungta su butu Nr 1 ir negyvenamąja patalpa Nr 4, esančiais ( - ), suformuojant nekilnojamojo turto objektą – gyvenamąjį namą 2014-06-06 atlikus rekonstrukciją, kuri įregistruota nekilnojamojo turto registre 2014-07-22. Tačiau, gyvenamasis namas, esantis ( - ), kurio unikalus Nr ( - ) ir pastatas-kepykla ( - ), kurio unikalus Nr ( - ), liko atskirais nekilnojamojo turto objektais ir tai patvirtina nekilnojamojo turto išrašai, namų valdos technikinės apskaitos byla, nekilnojamojo turto registro ir kadastro byla, ( - ). Pagal LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str. 8d, daugiabutis namas, tai yra trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Tokiu būdu, pastatą –namą ( - ) laikyti daugiabučiu namu nebuvo jokio teisinio pagrindo, kadangi jame nebuvo trijų butų ar trijų patalpų, t.y. atskirų turtinių vienetų./ LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str.8d, LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6str.2d.2p3p./. Šių aplinkybių nepaneigia ir VĮ Registrų Centro Kauno filialo pateiki į bylą raštai 2015-01-27 Nr /3.4.5/KAS-111, 2015-02-27Nr /3.4.5/KAS-251, 2015-03-20 Nr /3.1.6./KAS-375/ 2t, b.l. 63,64,76/. Negalima sutikti su VĮ Registro Centro Kauno filialo 2015-02-27 rašte Nr /3.4.5./ KAS-251 išdėstyta informacija/ 2t b.l. 64/, kad nuo 2006 metų iki 2014 metų lapkričio 21 d. gyvenamajame name lAlp, adresu ( - ), naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų suformuota nebuvo, o suformuoti ir įregistruoti buvo trys nekilnojamojo turto kadastro objektai, kadangi ši informacija neatitinka nekilnojamojo turto registro duomenims, nes Nekilnojamojo turto registre kadastro duomenimis nuo 2014-06-09, adresu ( - ) yra suformuotas ir įregistruotas vienas nekilnojamojo turto daiktas- pastatas gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr ( - ), įrašas galioja nuo 2014-07-22, be to, adresu ( - ) yra atskiri nuo minėto namo nekilnojamojo turto objektai, t.y. pastatas-kepykla, kurio unikalus Nr ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso I. M., ir inžinieriniai tinklai, kurių unikalus Nr 4400-0961-2657, kurie nuosavybės teise priklauso UAB „Kauno vandenys‘1t,b.l. 75-77/. VĮ Registrų Centro Kauno filialo 2015-03-20 rašte Nr /3.16./KAS -375 išdėstyta informacija dėl to, kad adresu ( - ), gyvenamajame name lAlp, kurio unikalus Nr ( - ) buvo atskiri turtiniai vienetai: butas Nr.l, unikalus Nr. ( - ):0001 laikotarpyje nuo 1993-03-15 iki 2014-07-22; butas Nr. 2, unikalus Nr. ( - ):0001 laikotarpyje nuo 1992-11-30 iki 2014-07-22; patalpos Nr. 4, unikalus Nr. ( - ):0004 laikotarpyje nuo 2003-05-22 iki 2014-07-22.. Tačiau informacija apie butą Nr 2, kurio unikalus Nr ( - ):0001, neatitinka nekilnojamojo turto duomenims, kadangi butas Nr 2, priklausė pastatui-kepyklai, kurios unikalus Nr ( - ), ir tai patvirtina sutampantys buto Nr2 ir pastato-kepyklos unikalūs numeriai / bylos priedas namų valdos technikinės apskaitos byla, nekilnojamojo turto registro ir kadastro byla ( - ) /. Todėl darytina išvada, kad nuo 2004-08-24 statinio pripažinimo tinkamu naudoti įregistravimo nekilnojamojo turto registre iki kadastro duomenų tikslinimo, deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo nekilnojamojo turto registre 2014-07-22, adresu ( - ) pastate –name, kurio unikalus Nr ( - ), buvo du turtiniai vienetai, t.y. butas Nr l, kurio unikalus Nr.( - ):0001, kurio plotas sudarė 152,38kv.m ir negyvenamoji patalpa Nr.4, kurios unikalus Nr. ( - ):0004/1t,4, 54,55,73-75/. Tokiu būdu, namas-pastatas, pažymėtas plane indeksu 1A1p, kurio unikalus Nr ( - ) po 2004-08-24, rekonstrukcijos nebuvo daugiabučiu namu, pastatas-kepykla, pažymėtas plane indeksu 2G1p, kurio unikalus Nr ( - ) taip pat nebuvo ir nėra daugiabučiu namu, o buvo ir yra atskiri nekilnojamojo turto objektai, kuriems suteikti atskiri adresai, ir kurie nebuvo sujungti į vieną nekilnojamojo turto objektą. Dėl namo, esančio ( - ) administravimo. 2006-05-05 Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr53-10-8, sudarytos tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno Savivaldybės butų ūkio įmonės, susitarimų„ Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr53-10-8 pratęsimo" 2010-05-06 Nr 53-10-32, 2010-10-31 Nr 53-10-42, 2012-05-05 Nr 53-10-51, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2006-04-28 Nr A-1556 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo", 2007-06-15 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo 2006-04-28 Nr A-1556 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo" pakeitimo 2007-04-15 Nr A-2037, 2013-09-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-04-28 įsakymo Nr A-1556 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo pakeitimo" Nr A-2631, ieškovui nuo 2007-06-15 perduotas administruoti gyvenamasis namas, esantis Žemaičių g.99, Kaune, KSĮ „Panemunės butų ūkis“2007-05-24 rašto pagrindu, administravimas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre nuo 2009-05-21/ 1t b.l. 75-76,104-129, 142-166, 2t b.l.12,17-27/. Dėl skolos priteisimo. Atsakovė nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti, nurodo, kad namas ( - ) nebuvo daugiabučiu namu, o susidėjo iš dviejų nekilnojamojo turto objektų, t.y. buto Nr 1 ir negyvenamosios patalpos Nr 4,vėliau tapo gyvenamuoju namu. Be to, atsakovė nurodo, kad ieškovas neteikė jokių administravimo paslaugų, neteikė namui techninės, eksploatacinės priežiūros. Atsakovė 2015-02-27 kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę dėl neteisėto mokesčių skaičiavimo ir dėl neteisėto perdavimo jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ) administruoti KSĮ „Santuokos butų ūkis“, vėliau UAB „Būsto valda“/2t, b 59/, į atsakovės raštą Kauno miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo fondo administravimo skyrius 2015-02-09 raštu Nr 53-5-284 atsakė, kad atsižvelgiant į pateiktą informaciją ir į nekilnojamojo turto išrašą, kad gyvenamasis namas ( - ) yra vieno buto pastatas ir priklauso vienam savininkui, artimiausiu laiku bus išbrauktas iš Žaliakalnio seniūnijoje administruojamų namų sąrašo/2t, 59-61/. Atsakovė kategoriškai neigia, kad kada nors būtų atvykę iš Kauno savivaldybės butų ūkio įmonės ar UAB „Būsto valda‘ darbuotojai, kurie teiktų administravimo paslaugas, ar atliktų kokia nors namo, esančio Žemaičių g.99, techninę priežiūrą, eksploataciją, ar darbą, remontą. Sutinkamai su Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų , patv. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr A-788, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-17 įsakymu Nr A-1492 red. 3p. 4d. administravimas–tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Pagal šių Nuostatų 3p.5d,.6d. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas)- tai namo pagrindinių statybinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerines įrangos profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, saugaus naudojimo užtikrinimas, avarijų likvidavimas, priešgaisrinės saugos palaikymas, kitokios namo priežiūros techninės priemonės. Ieškovas, išskyrus Kauno savivaldybės butų ūkio įmonės gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo kopijos, apyvartos žiniaraščių kopijų dėl apskaičiuotų mokesčių už administravimo išlaidas ir mokesčių už eksploatacijos išlaidas, mokesčių dydžių, priskaitymų už komunalines paslaugas 2014 metų už kovo, balandžio mėnesius “už nuolatinę techninę priežiūrą ir administravimą‘, toms aplinkybėms įrodyti, kad ieškovas teikė administravimo paslaugas, techninės priežiūros paslaugas namui ( - ), nepateikė jokių įrodymų/ 1t b.l. 27,28, 98-103, 130-134/. Ieškovo pateiktose gyvenamojo namo ( - ), Kauno savivaldybės butų ūkio įmonės techninės priežiūros žurnalo kopijoje padaryti įrašai: 2007-10-13, kad užsinešė latakai; 2007-11-16, kad prarūdijusi stogo skarda; 2008-10-15, kad namas visiškai naujas, o dalis namo, priklausanti kam, įrašas neaiškus, yra blogo stovio. Nuo 2009-11-17 iki 2011-08-30 šiame žurnale padaryti vienodi įrašai, kad esminių defektų nepastebėta, po to padarytas įrašas, kad daliai namo reikalingas kapitalinis remontas, toliau nuo 2011-09-26 iki 2014-08-18 padaryti vienodi įrašai, kad esminių defektų nepastebėta, kurie nepatvirtina tų aplinkybių, kad buvo atliekama nuolatinė techninė priežiūra ir administravimas namo, esančio ( - ). Tačiau patvirtina tas aplinkybes, kad pastatas - kepykla 2G1p, kurio unikalus ( - ), esantis Ž( - ) administratoriaus, t.y. ieškovo buvo laikomas gyvenamojo namo 1A1p, kurio unikalus Nr ( - ) dalimi, dėl to ieškovo darbuotojas, kuris pildė techninės priežiūros žurnalą padarė įrašus, „kad namo daliai“, t.y. galimai pastatui-kepyklai, ( - ) reikalingas kapitalinis remontas/ 1t, b.l. 98-103/. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių tas aplinkybes, kad administravo būtent namą, ( - ), teikė nuolatinę techninę priežiūrą, kad turėjo sąnaudų, išlaidų, ryšium su namo, esančio ( - ) administravimu, technine priežiūra ar eksploatacija, o jo pateikta gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo kopija nepatvirtina namo ( - ) priežiūros, tačiau daro prielaidą manyti, kad ieškovas administravo pastatą-kepyklą ( - ), kuri nebuvo įtraukta į administruojamų objektų sąrašą ir nebuvo namo ( - ) sudėtine dalimi, o buvo atskiru turtiniu vienetu, ir nebuvo daugiabučiu namu. Todėl darytina išvada, kad ieškovas nepatyrė jokių išlaidų, ryšium su šio namo, esančio ( - ) administravimu. Atmestini ieškovo argumentai neva atsakovei priklauso bendroji dalinė nuosavybė gyvenamajame name1A1p, esančiame ( - ), kartu su kitais bedraturčiais, kuris neva susideda iš 3 nekilnojamojo turto objektų, todėl ieškovas teikia administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas atsakovei kaip ir kitiems namo bendrasavininkams ir dėl to ieškovė turi prievolę mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas, kadangi išnagrinėtomis bylos aplinkybėmis ir ištirtais įrodymai nustatyta, kad atsakovė nėra bendrosios dalinės nuosavybės bendraturtė, ir bendraturčių pastatė –name ( - ) nuo 2011-09-29 apskritai nėra, kai atsakovė nupirko negyvenamąją patalpą Nr 4 iš A. B., o nekilnojamojo turto registro išrašuose iki 2014-07-22 buvo klaidingai nurodoma, kad pastate-name 1A1p, ( - ) Kaune yra 3 nekilnojamojo turto objektai, kas prieštarauja įregistruotiems faktams nekilnojamojo turto registre, be to, dokumentams esantiems namų valdos technikinės apskaitos byloje, nekilnojamojo turto registro ir kadastro byloje ( - ). Atmestinas ieškovo argumentas neva atsakovei priklauso butas Nr 1, pastate name ( - ) kadangi nekilnojamojo turto duomenys patvirtina, kad atsakovei priklauso gyvenamasis namas ( - ) / 1t b.l. 75-78, 2t, b.l. 13-15/. Atsakovė pateikė į bylą savo pareiškimą, kuris yra įregistruotas UAB „Būsto valda“ 2011-08-31, kuriuo klausė ieškovo UAB „Būsto valda‘, kokius darbus jis atlieka, nes atsakovė pati atliko namo, esančio ( - ) kapitalinį remontą, remontavo stogą ir pati jį prižiūri, tvarko namą bei aplinką / 2t b.l. 52/. Ieškovas atsakovei į jos raštą neatsakė, ir šios aplinkybės teismo posėdžio metu nepaneigė, tačiau ir toliau skaičiavo atsakovei už gyvenamojo namo, esančio ( - ) administravimą ir techninę priežiūrą, faktiškai neatlikdamas nei administravimo paslaugų, nei nuolatinės techninės namo priežiūros, eksploatacijos. Tokiu būdu, galima sutikti su atsakovės argumentais, kurių ieškovas nepaneigė. Pažymėtina, kad pastate-name 1A1p, kurio unikalus Nr ( - ), ( - ) Kaune nuo 2004-08-24 įregistruotos rekonstrukcijos iki tol, kol namas 2014-07-22 buvo įregistruotas gyvenamuoju namu nekilnojamojo turto registre, buvo du nekilnojamojo turto objektai, t.y. butas Nr 1 ir negyvenamoji patalpa Nr 4, todėl nebuvo pagrindo laikyti pastatą-namą daugiabučiu namu. Tokiu būdu, sutinkamai su LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2str.8d, LR CK 4.84 str. nebuvo pagrindo perduoti namą ( - ) administruoti. Be to, pažymėtina, kad administratoriaus pareiga yra teikti administravimo paslaugas, todėl administratorius turi įrodyti kaip paslaugos atlikimą, taip ir paslaugos išlaidas, sąnaudas/LR CK 4.238str., 4.239str, 4.240str., 4.242str.2d./. Be to, pastatas - namas - gyvenamasis namas 1A1p, kurio unikalus ( - ), esantis ( - ) atitiko ir atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010/2002/ „Privalomieji statinių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patv. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr 351 2002-07-1 su pakeitimais 2011-01-07 privalomiems reikalavimams, kurį remontavo ir jo priežiūrą vykdė pati atsakovė, o šių aplinkybių ieškovas nepaneigė, be to, šias aplinkybes patvirtina ir ieškovo pateikta Kauno savivaldybės butų ūkio įmonės gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo kopija. Sutinkamai su LR CPK 12str, 178str. šalys turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus. Kasacinio teismo praktika yra tokia, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą/ Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2007, Nr 3k-3-235/2009, Nr. 3K-3-372/2014, Nr. 3K-3-30-219/2015/. Įvertinant visas išnagrinėtas bylos aplinkybes, ištirtus rašytinius įrodymus, esančius byloje ir jos priede, ieškovo atstovo, atsakovės, jos atstovo paaiškinimus, ieškinys atmestinas/ LR CPK 178str, 4.82str., 4.83str., 4.84str., 4.85str, 4.239str.-4.242str /. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškinys netenkintinas, nėra pagrindo priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidų, o valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos, kadangi nesudaro minimalų dydį patvirtintą LR teisingumo ir finansų ministrų įsakymais /LR CPK 92 str., 93str, 96str./. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3str., 7str., 12str., 17str., 42str., 176str., 177str., 178str, 182str., 259str., 263str.-268str, 270 str., 275 str. 1 d., 279 str.

Nutarė

3Ieškinį atmesti. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai