Byla 2-176/2013
Dėl priverstinio akcijų pardavimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kompleksinė statyba“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties, kuria ieškovės R. G. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1674-553/2013 pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovui R. J. dėl priverstinio akcijų pardavimo, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kompleksinė statyba“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė R. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priverstinai parduoti jai UAB „Kompleksinė statyba“ akcininkui R. J. priklausančias 55 bendrovės paprastąsias vardines akcijas.

5Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovui parduoti, įkeisti arba kitokiu būdu perleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn UAB „Kompleksinė statyba“ ilgalaikį materialųjį turtą, UAB „Kompleksinė statyba“ vardu suteikti tretiesiems asmenims paskolas ar išduoti garantijas; 2) uždrausti atsakovui UAB „Kompleksinė statyba“ vardu skolintis ar prisiimti bet kokias turtines prievoles, kurių dydis viršytų 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo, t. y. 5 000 Lt; 3) areštuoti atsakovui priklausančias 55 UAB „Kompleksinė statyba“ paprastąsias vardines akcijas, išskyrus teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

6Ieškovė nurodė, kad atsakovas, sužinojęs apie galimą priverstinį jam priklausančių įmonės akcijų pardavimą ir būdamas juridinio asmens vadovu, gali parduoti bendrovės turtą už žymiai mažesnę nei rinkos kainą ir tuo padaryti turtinę žalą juridiniam asmeniui ir jo dalyviams, perleisti ginčo objektą tretiesiems asmenims ir tokiu būdu apsunkinti sprendimo įvykdymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovės R. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir nutarė uždrausti parduoti, įkeisti arba kitokiu būdu perleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn UAB „Kompleksinė statyba“ ilgalaikį materialųjį turtą, UAB „Kompleksinė statyba“ vardu suteikti tretiesiems asmenims paskolas ar išduoti garantijas; uždrausti UAB „Kompleksinė statyba“ vardu skolintis ar prisiimti bet kokias turtines prievoles, kurių dydis viršytų 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo, t. y. 5 000 Lt; areštuoti atsakovui priklausančias 55 UAB „Kompleksinė statyba“ paprastąsias vardines akcijas, išskyrus teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

9Teismas pažymėjo, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovė pareikštu ieškiniu siekia priverstinio atsakovui priklausančių UAB „Kompleksinė statyba“ akcijų pardavimo. Palankaus ieškovei teismo sprendimo priėmimo atveju, atsakovas būtų įpareigotas perleisti ieškovei akcijas už ekspertų nustatytą ir teismo patvirtintą kainą. Vertinant tai, kad atsakovas iki teismo sprendimo priėmimo gali akcijas parduoti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims, kitaip suvaržyti teises į jas ar apriboti akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises, parduoti, įkeisti ar kitokiu būdu perleisti tretiesiems asmenims bendrovės turtą, suteikti paskolas ar išduoti garantijas, prisiimti bendrovės vardu prievoles, teismas sprendė, kad, nesiėmus šių ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas R. J. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors byloje ginčas yra kilęs dėl konkretaus objekto - UAB „Kompleksinė statyba“ akcijų, tačiau teismas, tenkindamas ieškovės reikalavimus, taikė ne tik su bendrovės akcijomis susijusias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau kartu atsakovui uždraudė bendrovės vardu disponuoti UAB „Kompleksinė statyba“ ilgalaikiu materialiuoju turtu, bendrovės vardu išduoti garantijas, prisiimti turtinės prievoles, viršijančias 5 000 Lt sumą. Tokie teismo taikyti apribojimai neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties.
  2. Teismas, nustatydamas laikinąsias apsaugos priemones, ne užkirto kelią žalai atsirasti, o priešingai - sudarė prielaidas šiai žalai padidėti, apribodamas įprastą bendrovės veiklą. UAB „Kompleksinė statyba" vykdo prekybą didelėmis apimtimis ir nuolat naudojasi paskolomis įkeisdama savo arba akcininkų turtą. Ši veiklos vykdymo praktika bendrovėje taikoma daugiau nei šešerius metus. Laikinosios apsaugos priemonės trukdo įmonės finansinei veiklai, visiškai riboja galimybes atlikti didelius užsakymus, sudaryti ir vykdyti jau sudarytus sandorius. Bendrovei neliko jokių galimybių esančioms ir būsimoms prievolėms užtikrinti.
  3. Draudimas visa apimtimi vykdyti bendrovės komercinę veiklą neatitinka ieškovės pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijęs su būsimo teismo sprendimo įvykdymu šioje byloje. Grėsmės būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui pašalinimas turėtų būti siejamas su akcininkų turimų akcijų, tačiau ne veiklą vykdančios bendrovės turto disponavimu. Absoliutus draudimas disponuoti UAB „Kompleksinė statyba“ turtu ir suteikti tretiesiems asmenims garantijas, nėra pagrįstas, kadangi tai prieštarauja bendrovės veiklos tikslams. Todėl pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių visiškai neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų.
  4. Nagrinėjamu atveju nėra jokios grėsmės, jog teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovas visą laiką buvo ir yra suinteresuotas UAB „Kompleksinė statyba“ veiklos tęstinumu, mokumu bei pelningumu. Įmonės pardavimai 2011 m. išaugo iki 3,5 mln. Lt, tuo tarpu 2010 m. buvo tik 1,3 mln. Lt. Bendrovė dirba pelningai, moka didelius mokesčius Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio fondo valdybai, t. y. nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2011 m. gruodžio mėn. į valstybės biudžetą UAB „Kompleksinė statyba" sumokėjo 667 295,02 Lt sumą (pridėtinės vertės mokesčio - 581 617,61 Lt; gyventojų pajamų mokesčio - 44 670,01 Lt; valstybinio socialinio draudimo įmokų - 41 007,40 Lt.).
  5. Atsakovas neveikė priešingai priešingai įmonės interesams, nei vienas akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas neinformuojant kitų akcininkų, taip pat iš ieškovės.
  6. Ieškovė niekuomet nedalyvavo bendrovės veikloje, tuo tarpu į teismą dėl priverstinio akcijų pardavimo kreipėsi, siekdama naudotis bendrovei priklausančiu turtu. Ieškovė pretenduodama į UAB „Komplekcinė statyba" akcijas visiškai nesuinteresuota bendrovės veiklos tęstinumu ir plėtra. Ieškovę domina tik bendrovėje esantis turtas.
  7. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visiškai neįvertino trečiojo asmens UAB „Kompleksinė statyba“ interesų. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Kompleksinė statyba" patirtų neproporcingų suvaržymų.

12Ieškovė R. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą kaip nepagrįstą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovė nurodė, kad ginče dėl priverstinio akcijų pardavimo ieškovui svarbu yra ne tai - koks skaičius akcijų bus priverstinai parduotas. Svarbiau yra tai - kokios vertės yra ginčo akcijos, o tuo pačiu ir kokios vertės yra ieškovės valdomos akcijos. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neapribojus bendrovės vadovo galių, o šioje byloje - turint omenyje nuolatinius ieškovės ir atsakovo, kuris tuo pačiu metu yra 55 procentų bendrovės išleistų akcijų savininkas, nuolatinius teisminius ginčus, yra pagrindas teigti, kad atsakovas - bendrovės vadovas savo vienasmeniškais sprendimais gali iš esmės pabloginti trečiojo asmens UAB „Kompleksinė statyba“ turtinę padėtį. Tokia pačia dalimi būtų pabloginta ir ieškovės kaip dalies bendrovės akcijų savininkės turtinė padėtis. Turėtų būti suprantama, kad bendrovės vadovas privalo vykdyti bet kokią akcininkų valią tiek, kiek pastaroji neprieštarauja įstatymams ir juridinio asmens tikslams ar trečių asmenų teisėtiems interesams. Turint omeny tai, kad konkrečiu atveju bendrovės vadovas sutampa su bendrovės 55 proc. akcijų savininku, kad abu bendrovės akcininkai gyvena viename mieste, galima pagrįstai teigti, kad bet kokie ir bet kokio masto bendrovės veiklos klausimai gali būti išspręsti operatyviai akcininkų susirinkimo sprendimu, jeigu tik bendrovės vadovas tinkamai vykdys jam suteiktas pareigas. Bet kokie sprendimai valdant bendrovę gali būti priimti greitai ir operatyviai abiejų bendrovės akcininkų. Todėl teismo nutartimi bendrovės vadovo įgalinimų apribojimas bendrovės ūkinei komercinei veiklai jokios neigiamos įtakos negali turėti.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

16Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė R. G. pareiškė ieškinį ieškovui R. J. dėl priverstinio akcijų pardavimo bei prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui parduoti, įkeisti arba kitokiu būdu perleisti trečiųjų asmenų nuosavybėn UAB „Kompleksinė statyba“ ilgalaikį materialųjį turtą, UAB „Kompleksinė statyba“ vardu suteikti tretiesiems asmenims paskolas ar išduoti garantijas; uždrausti atsakovui UAB „Kompleksinė statyba“ vardu skolintis ar prisiimti bet kokias turtines prievoles, kurių dydis viršytų 1/20 dalį bendrovės įstatinio kapitalo, t. y. 5 000 Lt; areštuoti atsakovui priklausančias 55 UAB „Kompleksinė statyba“ paprastąsias vardines akcijas, išskyrus teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (b. l. 1 – 4). Pirmosios instancijos teismas prašomas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė (b. l. 35 – 36). Atsakovas dėl tokios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju, atsakovas kartu su atskiruoju skundu teismui nepateikė jokių įrodymų, parvirtinančių, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdo įmonės finansinei veiklai, visiškai riboja galimybes atlikti didelius užsakymus, sudaryti bei vykdyti finansinius sandorius. Vien atsakovo deklaratyvaus pobūdžio teiginiai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neigiamai įtakoja bendrovės veiklą, nesudaro pagrindo padaryti išvadą, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai. Galima sutikti su apelianto teiginiu, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės jam sukelia neigiamus padarinius, tačiau būtina pažymėti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios atžvilgiu jos yra taikomos, kilimu.

18Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė suformulavo ieškinio pagrindą, dalyką bei pateikė jo reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškinio reikalavimus bei jų pagrindimą, padarė pagrįstą išvadą, jog yra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka jų taikymo paskirtį bei civilinio proceso įstatyme įtvirtintus laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo bei proporcingumo principus.

19Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė R. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priverstinai... 5. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti... 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovas, sužinojęs apie galimą priverstinį jam... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi ieškovės R. G.... 9. Teismas pažymėjo, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas R. J. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 12. Ieškovė R. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 16. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovė R. G. pareiškė... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju, atsakovas kartu su... 18. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovė suformulavo ieškinio... 19. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....