Byla 2YT-3700-329/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Artūrui Augliui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl antstolio veiksmų.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų, kuriuo prašoma panaikinti antstolio Artūro Auglio 2017-04-06 patvarkymą Nr. S-17005869 vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01203 dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo; atšaukti pirmąsias varžytines, kurių pradžia yra 2017-04-06.10:59:15, o pabaiga yra 2017-05-08 10:59:59; sudaryti galimybę iki 2017 m. spalio 31 d. pačiam, t.y. R. G., a.k. ( - ) susirasti areštuoto turto pirkėją; taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad pareiškėjas 2017-04-08 iš antstolio Artūro Auglio gavo 2017-04-06 patvarkymą Nr. S-l7005869, vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01203 dėl pirmųjų varžytinių paskelbimo. Šiuo patvarkymu antstolis paskelbė skolininkui R. G., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 653,54 kv. m. bendro ploto pastatas - kontora (unikalus Nr. ( - )) bei kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - ), esantys Lietuvos Respublikos nuosavybės teise priklausančiame 0,1894 ha ploto žemės sklype, adresu ( - ), pirmąsias varžytines, nustatė pirmųjų varžytinių pradžią: 2017-04-06 10:59:15 val.; nustatė, kad pradinė parduodamo iš pirmųjų varžytinių nekilnojamojo turto kaina 20 400,00 Eur, varžytinių dalyvio įmoka - 2010 Eur. Šis patvarkymas pareiškėjui buvo įteiktas 2017-04-08. Pareiškėjas nurodo, kad su šiuo patvarkymu nesutinka, kadangi buvo pažeistos jo teisės susirasti vertintoją, kuris būtų įvertinęs pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį turtą kuo didesne verte, susirasti ir iki varžytinių antstoliui nurodyti pareiškėjo pasirinktą pirkėją, kuris būtų pirkęs pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Be to, antstolis priimdamas tokį patvarkymą neįvertino tai, kad adresu, kuriuo yra pastatai yra registruota ir gyvena pareiškėjo šeima, t.y. sugyventinė J. K., a.k. ( - ) bei trys mažamečiai vaikai: sūnus Laurynas, a.k. ( - ) ir dukra G. G., a.k ( - ) ir dukra A. G., a.k. ( - ) Kito nekilnojamojo turto, kuriame pareiškėjas galėtų gyventi su šeima, neturi. Taip pat antstolis nesprendė galimybės pirma parduoti ir įvertinti kitą pareiškėjo nekilnojamąjį turtą: pastatą- karvidę (unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ). Pareiškėjas manydamas, kad jo areštuoto turto vertė yra didesnė, prašė šį turtą pakartotinai įvertinti, informavo antstolį, kad turi kitą nekilnojamąjį turtą, kuriam taip pat yra taikyta hipoteka ir kurį sutinka įvertinti ir varžytinių būdu parduoti, tačiau antstolis su pareiškėjo pasiūlymu nesutiko.

5Antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį kartu su vykdomąją byla persiuntė teismui. Nurodė, kad jo žinioje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0023/16/01203 pagal sprendimą Nr. (23.31-08) 467-64457, kurį 2016 03 30 išdavė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 18820,06 Eur skolos išieškojimo parduodant iš varžytynių hipoteka įkeistą turtą- kontorą, b.pl. 653,54 kv.m., unikalus Nr. 3998-9012-3018, adr. Sporto g. 4, Karklinių k., Keturvalakių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r., kurioje skolininkas R. G., a.k. ( - ), hipotekos išieškotojas valstybė, atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752. Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-l6-23-3189 kartu su 2016-06-09 turto arešto aktu bei 2016-06-09 lydraščiu Nr. 0023/16/01203 skolininkui įteiktas 2016-06-14. 2016-06-09 raginime įvykdyti sprendimą Nr. S-16-23-3189 skolininkui išaiškinta, jog jis privalo nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui apie tai, kad būste, į kurį nukreipiamas išieškojimas, gyvena nepilnamečių vaikų. Apie šią pareigą skolininkas informuotas ir 2016-06-09 turto arešto akto lydraščiu Nr. 0023/16/01203. Pažymėjo, kad tai, jog skolininkas su šeima gyvena pardavinėjamoje kontoroje, nesudaro pagrindo antstoliui nenukreipti išieškojimo į hipoteka įkeistą turtą. Atkreiptinas dėmesys, kad skolininkas su šeima deklaravo gyvenamąją vietą adresu Sporto g. 4, Karklinių k., Keturvalakių k., Keturvalakių sen., Vilkaviškio r., tik 2017-04-14, t.y. po skundžiamo patvarkymo priėmimo dienos. CPK 664 str. įtvirtinta išieškojimo iš fizinio asmens turto eilė. Minėto straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai. Todėl pareiškėjo teiginys, jog antstolis turėjo pirmiau pardavinėti kitą skolininkui priklausantį turtą ir tik jį pardavus spręsti pastato - kontoros pardavimą, atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas. Pats skolininkas skunde teigia, kad tinkamo pirkėjo įkeistam pastatui - kontorai ieškojo nuo turto areštavimo. 2016-06-09 turto arešto aktas skolininkui įteiktas 2016-06-14. Taigi, skolininkas potencialaus pirkėjo paieškoms laiko turėjo dešimt mėnesių (nuo 2016-06-14 iki 2017-04-06). Antstolio nuomone, tiek laiko pilnai pakanka realizuoti CPK 704 str. įtvirtintą teisę surasti ir pasiūlyti turto pirkėją. 2016-12-15 patvarkymu Nr. S-16000586 dėl turto įkainojimo įkeistas turtas - kontora, atsižvelgiant į VĮ „Registrų Centras“ pateiktą nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. MIV-361 (12353446), įkainota 16200 Eur. 2017-02-01 gautas skolininko prašymas dėl pakartotinio įvertinimo, kuriuo prašoma leisti vertinimą atlikti pareiškėjo pasirinktam vertintojui UAB „Capital vertinimas“. Patenkinus skolininko prašymą, 2017-02-08 patvarkymu Nr. S-17002215 paskirta pakartotinė ekspertizė nekilnojamojo turto - kontoros, b. pl. 653,54 kv.m., unikalus Nr. ( - ), adr. ( - ), rinkos vertei nustatyti. 2017-03-10 patvarkymu Nr. S-17004061 dėl turto įkainojimo skolininkui priklausanti kontora, atsižvelgiant į UAB ,Capital vertinimas“ pateiktą ekspertizės aktą Nr. 17-NE02-06, įkainota 25500 Eur. Patvarkymas 2017-03-15 teiktas skolininko motinai L. G.. Dėl turto įkainojimo skolininkas prieštaravimų nepateikė, todėl laikytina, kad su turto įkainojimu sutiko. Pareiškėjo teiginys, kad jis pageidavo turtą pakartotinai įvertinti, neatitinka tikrovės. Teiginys, kad pastato - kontoros vertė yra didesnė nei 25500 Eur, yra atmestinas kaip deklaratyvus ir nepagrįstas.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė teismui atsiliepimą ir nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, mano, kad jis nepagrįstas, todėl turi būti atmestas. Iš pareiškėjo skundo matosi, jog pareiškėjas dar 2016-12-17 iš antstolio gavo patvarkymą dėl ginčo pastatų, kuriame buvo išaiškinta, kad pareiškėjas turi teisę pasiūlyti areštuoto turto pirkėją. Pareiškėjas skunde nepateikia jokių įrodymų pagrįsti, jog jis siekė surasti pirkėją. Mano, kad pareiškėjas piktnaudžiauja savo teise teikti skundą teismui, nebendradarbiauja su antstoliu ir taip vilkina išieškojimo procesą. Pareiškėjas skunde nurodo, jog patvarkymą, kad yra paskelbtos pirmosios varžytinės, pareiškėjas gavo 2017-04-08. Gyventojų registro duomenimis (duomenys tikslintini su Gyventojų registru), pareiškėjas praėjus 3 dienoms nuo patvarkymo gavimo, visų šeimos narių gyvenamąją vietą deklaruoja 2017-04-12 ginčo statiniuose. Darytina išvada, kad šiuo atveju pačiam skolininkui R. G. nebūnant aktyviam ir per nustatytus terminus nelikvidavus įsiskolinimo, nepasiūlius pirkėją areštuotiems pastatams, antstolis taikė priverstinio vykdymo priemones kurios yra numatytos CPK. Suinteresuotas asmuo neturi duomenų, kad antstolis pažeidė procesines teisės normas, todėl su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti pranešimais ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2017 m. gegužės 26 d. paskelbiant pranešimą (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d., b.l. 18-19).

8Skundas netenkinamas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01203 pagal sprendimą Nr. (23.31-08) 467-64457, kurį 2016-03-30 išdavė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl 18820,06 Eur skolos išieškojimo parduodant iš varžytynių hipoteka įkeistą turtą – kontorą, b. pl. 653,54 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kurioje skolininkas R. G., a.k. ( - ), hipotekos išieškotojas valstybė, atstovaujama Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-l6-23-3189 kartu su 2016-06-09 turto arešto aktu bei 2016-06-09 lydraščiu Nr. 0023/16/01203 skolininkui įteiktas 2016-06-14 (v.b.1. 16).

102016-08-31 patvarkymu antstolis paskyrė nekilnojamojo turto: 653,54 kv. m. bendro ploto pastato – kontoros (unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ), ekspertizę rinkos vertei nustatyti, ją pavedant atlikti VĮ „Registrų centras“ Turto vertinimo skyriui (v.b.l. 19), patvarkymas skolininkui įteiktas 2016-09-03 d. (v.b.l. 20).

11VĮ „Registrų centras“ atlikęs nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizę surašė nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. MIV-361 (12353446), pagal kurią pastato - kontoros (unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ), rinkos vertė yra 16200 Eur (v.b.l. 33). 2016-12-17 pareiškėjas informuotas apie atliktą ekspertizę bei apie teisę, vadovaujantis CPK 681-682 straipsniais, reikšti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės raštu per 3 dienas nuo rašto gavimo dienos, taip pat išaiškinta skolininko teisė vadovaujantis CPK 704 str. ne vėliau kaip iki varžytinių paskelbimo dienos pasiūlyti areštuoto turto pirkėją (v.b.l. 34).

122016-12-25 pareiškėjas elektroniniu paštu antstoliui pateikė prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės (v.b.l.38). 2017-01-20 patvarkymu antstolis pareiškėjo prieštaravimų netenkino, kadangi skolininkas nepateikė motyvuotų prieštaravimų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie neteisingą ekspertizės išvadą bei neapmokėjo papildomos/pakartotinės ekspertizės išlaidų (v.b.l. 39).

132017-02-01 skolininkas antstoliui pateikė prašymą dėl pakartotinio įvertinimo (v. b. l. 41), kuriuo prašoma leisti vertinimą atlikti pareiškėjo pasirinktam vertintojui UAB „Capital vertinimas“. Patenkinus skolininko prašymą, 2017-02-08 patvarkymu Nr. S-17002215 (paskirta pakartotinė ekspertizė nekilnojamojo turto – kontoros, b. pl. 653,54 kv.m., unikalus Nr. ( - ), adr. ( - ), rinkos vertei nustatyti (v.b.1. 42-43). 2017-03-10 patvarkymu Nr. S-17004061 dėl turto įkainojimo skolininkui priklausanti kontora, atsižvelgiant į UAB „Capital vertinimas“ pateiktą ekspertizės aktą Nr. 17-NE02-06, įkainota 25500 Eur (v.b.1. 48-49). Patvarkymas 2017-03-15 įteiktas skolininko motinai L. G.. Dėl šio turto įkainojimo skolininkas prieštaravimų nepateikė.

14Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Jeigu skolininkas nevykdo vykdomojo dokumento geruoju ir pradedamas priverstinis vykdymas, skolininkas turi suvokti, kad priverstinis vykdymas sukels jam papildomų neigiamų turtinių padarinių.

15CPK 681 straipsnis reglamentuoja areštuoto turto įkainojimą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pažymėtina, jog pagrindą skirti ekspertizę sudaro ne bet kokie, o tik motyvuoti išieškotojo ar skolininko prieštaravimai dėl turto vertės, sukeliantys antstoliui pakankamai pagrįstas abejones dėl realios turto vertės, nes suteikus skolininkui ar išieškotojui galimybę nepritarti turto įkainojimui be motyvų, būtų sudaromos sąlygos vykdymo proceso šalims vilkinti vykdymo procesą. Pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010, 2006 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2007). Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai. Papildoma ar pakartotinė ekspertizė turto vertei nustatyti antstolio gali būti skiriama tik esant išieškotojo ar skolininko motyvuotiems prieštaravimams dėl ekspertizės išvadų (CPK 682 str. 2 d.).

16Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo (skolininko) prašymu buvo atlikta pakartotinė ekspertizė nekilnojamojo turto – kontoros, b.pl. 653,54 kv.m., unikalus Nr. ( - ), rinkos vertei nustatyti (v. b. 1. 42-43), pagal pateiktą ekspertizės aktą Nr. 17-NE02-06, šis pastatas įkainotas 25500 Eur sumai (v. b. 1. 48-49), pareiškėjas dėl šio turto įkainojimo prieštaravimų nepateikė. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginys, kad jis pageidavo turtą pakartotinai įvertinti, tačiau antstolis šio prašymo netenkino, neatitinka tikrovės. Be to, pareiškėjas nei antstoliui nei teismui nepateikė įrodymų, kad ekspertize nustatyta turto rinkos vertė pasikeitė ir yra neteisinga, prieštarauja konkretiems teisės aktų reikalavimams ar kita, nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą ginčo turto rinkos vertės nustatymą ar šio konkretaus turto vertės pokytį (pagerinimą ar pan.), dėl ko tikslinga atlikti pakartotinę ekspertizę.

17Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad antstolis yra nepagrįstai nukreipęs išieškojimą į pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: 653,54 kv. m. bendro ploto pastatą - kontorą (unikalus Nr. ( - ) bei kiemo statinius (unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), kadangi pareiškėjas turi kito turto, į kurį išieškojimas privalėjo būti nukreiptas pirmiau. Sutinkamai su CPK 664 straipsniu, pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai, antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, trečiąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, išskyrus nurodytą šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, ketvirtąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančios žemės ūkio paskirties žemės, jeigu skolininko pagrindinis verslas yra žemės ūkis, penktąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančio gyvenamojo būsto, kuriame jis gyvena. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis priimdamas tokį patvarkymą neįvertino tai, kad adresu, kuriuo yra pastatai yra registruota ir gyvena pareiškėjo šeima, t.y. sugyventinė J. K., a.k. ( - ) bei trys mažamečiai vaikai: sūnus Laurynas, a.k. ( - ) ir dukra G. G., a.k ( - ) ir dukra A. G., a.k. ( - ) Teismas daro išvadą, kad pareiškėjo argumentas, kad siekiama išieškoti skolą iš jam priklausančio turto, kuriame pareiškėjas su šeima gyvena ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą, yra nepagrįstas, kadangi pareiškėjas deklaravo gyvenamąją vietą adresu ( - ), tik 2017-04-14, po skundžiamo patvarkymo priėmimo dienos. Be to, šiuo atveju tai neturi įtakos vykdomam išieškojimui, kadangi, kaip minėta, yra vykdomas hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimas. Taigi, įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei vykdomojoje byloje esančius rašytinius įrodymus, nenustatyta, kad antstolis paskelbęs skolininkui priklausančio turto pirmąsias įkeisto turto varžytines, būtų pažeidęs išieškojimo iš fizinio asmens turto eiliškumo tvarką (CPK 664 straipsnio 1 dalis).

18Atmestinas kaip nepagrįstas ir pareiškėjo argumentas, kad buvo pažeistos jo teisės susirasti ir iki varžytinių antstoliui nurodyti pareiškėjo pasirinktą pirkėją, kuris būtų pirkęs pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad vykdymo procese tiek ieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2007; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010). Pažymėtina, CPK 643 straipsnyje apibrėžtos skolininko teisės vykdymo procese, o 644 straipsnyje nustatytos skolininko pareigos. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-l6-23-3189 kartu su 2016-06-09 turto arešto aktu bei 2016-06-09 lydraščiu Nr. 0023/16/01203 skolininkui įteiktas 2016-06-14 (v.b.1. 16). Taigi nuo šio momento pareiškėjui buvo žinoma, kad pradėtas priverstinis išieškojimo procesas ir kad gali būti vykdomas jo turto pardavimas iš varžytinių jeigu skolininkas nelikviduos įsiskolinimo. Kita vertus, 2016-12-17 pareiškėjas buvo informuotas apie atliktą ekspertizę bei apie teisę, vadovaujantis CPK 681-682 straipsniais, reikšti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės raštu per 3 dienas nuo rašto gavimo dienos, taip pat išaiškinta skolininko teisė vadovaujantis CPK 704 straipsniu ne vėliau kaip iki varžytinių paskelbimo dienos pasiūlyti areštuoto turto pirkėją (v.b.l. 34). Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui buvo tinkamai išaiškinta jo teisė iki pirmųjų turto pardavimo varžytinių paskelbimo surasti areštuoto turto pirkėją. Antstolis tinkamai sudarė galimybę pareiškėjui pasinaudoti nurodyta teise, tačiau pareiškėjas per mažiausiai 4 mėnesius nerealizavo skolininko teisės iki varžytynių pasiūlyti areštuoto turto pirkėją.

19Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo taisyklę, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Šiuo atveju pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kurie leistų pagrįstai suabejoti antstolio veiksmų teisėtumu.

20Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių teismas daro išvadą, kad antstolis vykdomojoje byloje jokių neteisėtų veiksmų neatliko, ir nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą, todėl skundas laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 443 straipsnio 1 dalis, 513 straipsnio 1 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 510 straipsniu, 681 - 682 straipsniais,

Nutarė

22atmesti pareiškėjo R. G. skundą dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0023/16/01203.

23Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

24Įsiteisėjus nutarčiai, antstoliui grąžinti vykdomąją bylą Nr. 0023/16/01203.

25Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. teisme gautas pareiškėjo skundas dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų,... 5. Antstolis atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį kartu su vykdomąją... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 8. Skundas netenkinamas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą vykdomojoje... 10. 2016-08-31 patvarkymu antstolis paskyrė nekilnojamojo turto: 653,54 kv. m.... 11. VĮ „Registrų centras“ atlikęs nekilnojamojo turto įvertinimo... 12. 2016-12-25 pareiškėjas elektroniniu paštu antstoliui pateikė... 13. 2017-02-01 skolininkas antstoliui pateikė prašymą dėl pakartotinio... 14. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi... 15. CPK 681 straipsnis reglamentuoja areštuoto turto įkainojimą. Šio straipsnio... 16. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjo (skolininko) prašymu... 17. Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad antstolis yra nepagrįstai nukreipęs... 18. Atmestinas kaip nepagrįstas ir pareiškėjo argumentas, kad buvo pažeistos jo... 19. Pažymėtina, kad pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese... 20. Dėl aukščiau išvardintų aplinkybių teismas daro išvadą, kad antstolis... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 22. atmesti pareiškėjo R. G. skundą dėl antstolio Artūro Auglio veiksmų... 23. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 24. Įsiteisėjus nutarčiai, antstoliui grąžinti vykdomąją bylą Nr.... 25. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...