Byla 2-1396-460/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alex Naval Group“ ieškinį atsakovui I. B. (I. B.) dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

3ieškovė teismui pateikė ieškinį (b. l. 99), juo prašo ieškovei iš atsakovo priteisti 62 205,79 EUR žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas

4Per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti termino neprašė, atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-882-479/2017) UAB „Alex Naval Group“, kurios savininkas (direktorius) I. B., iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2017 01 17.

7Bankroto administratorius nurodo, kad atsakovas neperduoda viso įmonės turto, perdavė tik dalį, dėl to bendrovei bei jos kreditoriams buvo padaryta turtinė žala.

8Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, teisinį statusą reglamentuoja civilinės teisės normos, taikomos akcinių bendrovių organų veiklai reguliuoti (pavyzdžiui, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 4, 6, 8 dalys, 37 straipsnis, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 2.87 straipsnis ir kt.). Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai. Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių atsiranda įstatymų (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis,2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.) pagrindu. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla įstatymų, kaip antai Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalis, CK2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis, pagrindu; už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2009, 2009-11-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2012-02-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, ir kt.).

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra. Įmonės patvirtintame balanse esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 straipsnis). Vertinant jame esančius duomenis reikia vadovautis įrodymų visumos taisykle – patvirtinto balanso finansiniai rodikliai turi būti vertinami kartu su kitais įrodymais ir iš jų visumos turi būti sprendžiama, ar pasirašytame balanse esantys duomenys patvirtina įmonei padarytos žalos faktą ir jos dydį (CPK 185 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Premium konsultacijos“ v. P. Ž., R. T., bylos Nr. 3K-3-14/2013).

10Pažymėtina, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas– neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009 ir kt.).

11Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika leidžia spręsti, jog pagal savo teisinę padėtį atsakovas yra atsakingas už tai, kad administratoriui neperdavė įmonės turto. Atsakovas neperdavė : 1) 4 088,72 eur vertės ilgalaikio turto, kuris detaliai yra nurodytas ieškovės paruoštoje 2017 m. rugsėjo 05 d. pažymoje apie neperduotą ilgalaikį turtą; 2) 16'485,07 eur kasos likutis, kuris detaliai yra nurodytas ieškovės paruoštoje 2017 m. gegužės 26 d. pažymoje apie kasos likutį; 3) nėra grąžintas įsiskolinimas pagal avanso apyskaitą 41 632,23 eur sumai, kuris detaliai yra nurodytas ieškovės paruoštoje 2017 m. gegužės 26 d. pažymoje apie I. B. skolą pagal avanso apyskaitą (b. l. 8–9, 10, 101, 102).

12Konstatuotina, kad dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju buvusio direktoriaus pareigų nevykdymo (neveikimo) (neteisėtų veiksmų) susidarė įmonei žala, todėl buvęs direktorius turi atlyginti bendrovei atsiradusią žalą.

13Kaip nurodyta anksčiau, šiuo atveju žalos dydį sudaro administratoriui neperduotas įmonės turtas.

14Esant nurodytiems argumentams ir teisinei situacijai ieškinys tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 62 205,79 EUR turtinė žala.

15Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovė atleista nuo 1 544 EUR žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), minėta suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, CPK 285 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

19ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alex Naval Group“ ieškinį atsakovui I. B. dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti.

20Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alex Naval Group“, įmonės kodas 301160644, buveinės adresas Karklininkų g. 35, Karklės k,, Klaipėdos r. sav., priteisti 62 205,79 EUR turtinės žalos iš atsakovo I. B., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ),.

21Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alex Naval Group“ priteisti iš atsakovo I. B. 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (62 205,79 EUR) nuo civilinės bylos iškėlimo (2017-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Iš atsakovo I. B. priteisti 1 544 EUR žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

23Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

24Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Jeigu paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, sprendimas įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas netenkinamas.

25Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė teismui pateikė ieškinį (b. l. 99), juo prašo ieškovei iš... 4. Per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-04... 7. Bankroto administratorius nurodo, kad atsakovas neperduoda viso įmonės turto,... 8. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo akcentuojama, kad vadovo, kaip... 9. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad byloje sprendžiant... 10. Pažymėtina, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas... 11. Aptartas teisinis reguliavimas ir teismų praktika leidžia spręsti, jog pagal... 12. Konstatuotina, kad dėl juridinio asmens valdymo organo – šiuo atveju... 13. Kaip nurodyta anksčiau, šiuo atveju žalos dydį sudaro administratoriui... 14. Esant nurodytiems argumentams ir teisinei situacijai ieškinys tenkintinas,... 15. Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4... 18. Teismas, vadovaudamasis CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 279, 285, 286... 19. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alex Naval... 20. Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alex Naval Group“,... 21. Ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alex Naval Group“... 22. Iš atsakovo I. B. priteisti 1 544 EUR žyminio mokesčio į valstybės... 23. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo... 24. Atsakovas Klaipėdos apygardos teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo... 25. Ieškovas sprendimą už akių per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos...