Byla 2-846/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Edvijara“, uždaroji akcinė bendrovė „Goldnika“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ir J. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Samira“ iškelta bankroto byla civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“, J. S. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Samira“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Edvijara“, uždaroji akcinė bendrovė „Goldnika“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Noble group“ pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Samira“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Nurodė, kad atsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, liko skolingas ieškovui 17 432,30 Lt skolos ir 6 258,60 Lt delspinigių. Ieškovo teigimu, atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

5Ieškovas J. S. prašė iškelti atsakovui UAB „Samira“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Toplit“. Nurodė, kad atsakovas yra jam skolingas 18 442 Lt.

6Tretieji asmenys UAB „Edvijara“ ir UAB „Goldnika“ prašė iškelti UAB „Samira“ bankroto bylą ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“.

7Atsakovo UAB „Samira“ vadovas atsiliepimu į ieškinį neprieštaravo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Nurodė, kad atsakovas yra nemokus, todėl neturi galimybės atsiskaityti su ieškovu UAB „Noble group“ ir kitais kreditoriais.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Samira“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „UBC“.

10Teismas, įvertinęs atsakovo 2012 m. vasario 1 d. balanso duomenis, nustatė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (940 486,41 Lt) viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (718 869 Lt), todėl padarė išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

11Teismas, atsižvelgdamas į teismo diskrecijos teisę skiriant bankroto administratorių, atsakovo administratoriumi skyrė trečiųjų asmenų pasiūlytą kandidatūrą UAB „UBC“.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Noble group“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskirimo ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neargumentavo ir nedetalizavo savo sprendimo atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“.
  2. Spręsdamas bankroto administratoriaus paskirimo klausimą teismas neatsižvelgė į siūlomų bankroto administratorių patirtį, kompetenciją ir darbo krūvį. Teismo paskirtas administratorius leidimą vykdyti veiklą gavo tik 2011-12-12, nėra užbaigęs ar net pradėjęs vykdyti nei vienos bankroto procedūros. Apelianto siūlomas administratorius sėkmingai vykdo veiklą nuo 2010-09-06, jo darbuotojai yra sėkmingai baigę 68 bankroto procedūras, jie yra bankroto, audito ar mokesčių sričių asociacijų nariai, vienas administratorius yra įtrauktas į įmonių bankroto administravimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo ekspertų sąrašus.

14Atskiruoju skundu apeliantas J. S. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutarties dalį dėl atsakovo bankroto administratoriaus paskirimo ir atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Toplit“. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

    1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pasiūlytas administratorių kandidatūras, savo pasirinkimo visiškai nemotyvavo, nurodė tik formalius kriterijus, kuriais remiantis, anot teismo, administratoriumi skirtinas UAB „UBC“. Teismas nepateikė argumentų, kodėl buvo atmestos kitos pasiūlytos administratorių kandidatūros.
    2. Teismo paskirtas administratorius nebus pajėgus tinkamai vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Įmonėje dirba tik dvi darbuotojos, iš kurių viena gyvena Varėnos mieste, todėl jai administruojant atsakovą galimai padidėtų administravimo išlaidos, o kita darbuotoja jau dvejus metus nevykdė jokių bankroto procedūrų.
    3. UAB „Noble group“ siūlomas administratorius veiklą vykdo Klaipėdos apskrityje, nei vienas įmonės darbuotojas nedirba ir/ar negyvena Vilniaus mieste ar rajone, todėl ši įmonė taip pat nepajėgi tinkamai administruoti atsakovo bankroto procedūras.
    4. Apelianto siūlomas administratorius UAB „Toplit“ yra tinkamas administruoti atsakovą, įmonėje dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie gyvena Vilniaus apskrityje, įmonės užimtumas nėra didelis, todėl UAB „Toplit“ turi visas galimybes pačiomis mažiausiomis veiklos sąnaudomis vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

15Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Edvijara“ prašo apeliantų skundus atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, jog apeliantai neįrodė, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „UBC“ nėra tinkamas administruoti atsakovą. UAB „UBC“ vykdyti atsakovo bankroto procedūras įgaliojo A. G. , kuri dirba Vilniaus mieste ir šiuo metu kitų įmonių neadministruoja, todėl atsakovo bankroto procedūros bus vykdomos operatyviai ir efektyviai.

16Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliantų atskiruosius skundus nepateikė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai netenkintini.

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Bankrutuojančios įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas ir atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti.

21Taigi, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pastebi, kad teismo paskirtas administratorius UAB „UBC“ atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus, šiai kandidatūrai pritarė ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (b. l. 85).

22ĮBĮ nepateikiama jokių kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje tik išvardijamas sąrašas aplinkybių, kurioms esant asmuo negali būti paskirtas administruoti konkrečią įmonę. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie šioje teisės normoje įtvirtintas nuostatas, kurios būtų kliūtimi UAB „UBC“ paskirti UAB „Samira“ bankroto administratoriumi. Aplinkybių, kurios trukdytų šiam asmeniui tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras, vadovaujantis nešališkumo principu, taip pat nebuvo nustatyta. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nenurodo pagrįstų motyvų, dėl kurių būtų pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius UAB „UBC“ netinkamai gins įmonės ir jos kreditorių teises bei teisingai spręs UAB „Samira“ bankroto proceso metu iškilusius klausimus.

23Apelianto UAB „Noble group“ argumentas, kad bankroto administratorius UAB „UBC“ nėra užbaigęs ar net pradėjęs vykdyti nei vienos bankroto procedūros neatspindi faktinės situacijos. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis šioje įmonėje dirbančios bankroto administratorės savo profesinę veiklą vykdo pakankamai ilgai: A. G. – nuo 2006 m., yra baigusi 12 bankroto procedūrų; J. S. atitinkamai nuo 2004 metų, yra užbaigusi 13 bankroto procedūrų, šiuo metu vykdo keturias. Teisėjų kolegija vertina šiuos duomenis, kaip liudijančius tinkamą teismo paskirtų bankroto administratoriaus darbuotojų kompetenciją vykdyti UAB „Samira“ bankroto procedūrą, o faktas, kad Vilniaus rajone, Glitiškėse gyvenanti bankroto administratorė A. G. šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros pagrįstai leidžia tikėtis, kad UAB „Samira“ bankroto procedūros vykdymas atitiks operatyvumo ir ekonomiškumo reikalavimus.

24ĮBĮ bankrutuojančios įmonės administratoriui kelia reikalavimą ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą, disponuoti juo ir bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis, neatsižvelgiant į tai, kuris iš ĮBĮ 5 straipsnyje išvardytų asmenų pateikė teismui jo kandidatūrą. Tai, kad bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirtas ne kurio nors iš apeliantų pasiūlytas asmuo, nesudaro pagrindo ginčijamos nutarties laikyti neteisėta ar nepagrįsta. Įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas. Tuo atveju, kai teismo paskirtas bankroto administratorius nevykdo savo pareigų ar jas vykdo netinkamai, įstatymų leidėjas ĮBĮ įtvirtino galimybę spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo, jo pakeitimo. Taigi, faktas, kad teismas paskyrė ne kurio nors iš apeliantų prašomą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 d.).

25Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantai nepateikė pagrįstų įrodymų, kad teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, netinkamai įgyvendino įstatyme numatytą pareigą paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių ir/ar pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius. Apeliantai taip pat nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, kurios trukdytų teismo paskirtam administratoriui UAB „UBC“ tinkamai ir sklandžiai vykdyti UAB „Samira“ bankroto procedūras, todėl atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

26Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

27Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Noble group“ pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Ieškovas J. S. prašė iškelti atsakovui UAB „Samira“ bankroto bylą ir... 6. Tretieji asmenys UAB „Edvijara“ ir UAB „Goldnika“ prašė iškelti UAB... 7. Atsakovo UAB „Samira“ vadovas atsiliepimu į ieškinį neprieštaravo dėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 3 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 10. Teismas, įvertinęs atsakovo 2012 m. vasario 1 d. balanso duomenis, nustatė,... 11. Teismas, atsižvelgdamas į teismo diskrecijos teisę skiriant bankroto... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Noble group“ prašo panaikinti Vilniaus... 14. Atskiruoju skundu apeliantas J. S. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 15. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „Edvijara“ prašo... 16. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliantų atskiruosius... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirieji skundai netenkintini.... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 20. Bankrutuojančios įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų... 21. Taigi, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios... 22. ĮBĮ nepateikiama jokių kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas... 23. Apelianto UAB „Noble group“ argumentas, kad bankroto administratorius UAB... 24. ĮBĮ bankrutuojančios įmonės administratoriui kelia reikalavimą ginti... 25. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantai nepateikė pagrįstų įrodymų, kad... 26. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskiruosius skundus argumentai... 27. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį nepakeistą....