Byla 2-175-637/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, sekretoriaujant Irenai Janutienei, vertėjaujant Svetlanai Agafonovai, Danutei Kontarienei, dalyvaujant ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) banko atstovui advokato padėjėjui Laurynui Staniuliui, atsakovui V. T. (V. T.), žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) banko ieškinį atsakovui V. T. (V. T.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) banko atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad bankas su atsakovu V. T. (V. T.) 2005 m. liepos 18 d. sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Ieškovas ne kartą siuntė atsakovui pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą ir pareigą jį padengti, tačiau atsakovui į pranešimus nereagavus, 2009 m. spalio 6 d. ieškovas išsiuntė atsakovui jo 2006 m. rugpjūčio 18 d. prašyme nurodytu adresu – ( - ), pranešimą, kuriuo ieškovas bendrosiose kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygose privatiems asmenims nustatyta tvarka ir terminais (9.2. punktas: bet koks pranešimas išsiųstas vienos šalies registruotu paštu yra laikomas gautu kitos šalies vėliausiai penktą dieną nuo jų išsiuntimo dienos, jeigu toks pranešimas buvo išsiųstas paskutiniu šalies pateiktu adresu) atsakovą informavo apie tai, kad 2009 m. spalio 18 d. sutartis bus laikoma nutraukta. Dėl skolos išieškojimo ieškovas kreipėsi į skolų išieškojimo bendrovę UAB „Intrum Justitia“, tačiau atsakovas sumokėjo tik dalį skolos, atlygino ieškovo patirtas skolos išieškojimo išlaidas. Atsižvelgdamas į tai, kad dalį skolos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas sumokėjo, ieškovas atsisako dalies pareikštų reikalavimų ir prašo priteisti iš atsakovo 813,76 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 52,48 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 813,76 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Palūkanos skaičiuojamos pagal Kortelių sąlygų, kurios yra neatskiriama 2005 m. liepos 18 d. sutarties dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo dalis, 4.4 punktu, kuriame nustatyta, kad įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra skaičiuojamos nuo nustatytos mokėjimo dienos iki pakankamo lėšų kiekio sukaupimo sąskaitoje ar neleistino Banko sąskaitos kredito padengimo dienos įskaitytinai. Ieškovas nurodo, kad į Klaipėdos miesto apylinkės teismą kreipėsi su ieškiniu vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika (2009 m. gruodžio 1 d. nutartis Nr. 3K-3-541/2009), kad bylos kylančios iš vartojimo santykių, turi būti nagrinėjamos vartotojo gyvenamosios vietos teisme, nors sutartyse yra nurodoma sąlyga dėl sutartinio teismingumo.

3Atsakovas V. T. (V. T.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, nes negavo ieškovo 2009 m. spalio 6 d. pranešimo, negavo jokio pranešimo ir telefonu, kurio numeris nuo sutarties sudarymo nėra pasikeitęs. Atsakovas negalėjo mokėti laiku skolos, nes 2009 m. jo finansinė padėtis tapo sunki. Be to, atsakovas nurodo, kad jam nebuvo žinoma, jog ieškovas kreipėsi į skolos išieškojimo įmonę, todėl jis negalėjo sumokėti skolos išieškojimo išlaidų. Skolą pradėjo mokėti pagerėjus turtinei padėčiai, pagal atsakovo paskaičiavimą jis nėra skolingas ieškovui, o netgi yra permokėjęs. Ieškovas, nepasinaudojo sutarties 12 punktu, kuriame nurodyta, jog bet kokie ginčai bus sprendžiami derybų keliu, - tik nepavykus susitarti Vilniaus miesto 2 – ajame apylinkės teisme ar Vilniaus Apygardos teisme. Jokio kvietimo į derybas atsakovas iš ieškovo negavo. Be to, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą. Kadangi ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2009 m. spalio 18 d., po sutarties nutraukimo ieškovas negali vadovautis sutarties 4.4 punktu skaičiuoti įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Be to, nesutinka su skaičiuojamų palūkanų dydžiu. Atsakovas prašo ieškinį atmesti, uždaryti banke sąskaitą, tačiau priešieškinio ieškovui nepateikė.

4Ištyrus rašytinius įrodymus, išklausius šalių paaiškinimus, nustatyta, kad 2005 m. liepos 18 d. ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) su atsakovu V. T. (V. T.) sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo ir 2005 m. rugpjūčio 30 d. atsakovui buvo išduota Mastercard vartojimo kredito kortelė pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 4000,00 Lt kortelės kredito limitą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą naudoti bei grąžinti sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (b.l. 6). Atsakovas suteiktą kredito limitą panaudojo, šio fakto neginčija. Neginčija ir fakto, kad prievolės tinkamai atsiskaityti už panaudotą kreditą nevykdė dėl susidariusios sunkios finansinės padėties. Atsakovui tinkamai nevykdant sutartimi prisiimtų prievolių, ieškovas 2009 m. spalio 6 d. pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį nuo 2009 m. spalio 18 d. (b.l. 17). Pranešimas atsakovui įteiktas jo gyvenamosios vietos adresu. Iškėlus bylą teisme, atsakovas dalį įmokų sumokėjo ir tai patvirtinančius įrodymus pateikė teismui (b. l. 49-59, 83-87). Atsižvelgdamas į tai, ieškovas patikslino reikalavimą ir prašo priteisti iš atsakovo 813,76 Lt panaudotą ir negrąžintą kreditą, 52,48 Lt paskaičiuotas įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, 24 procentų metines įsipareigojimų nevykdymo metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito sumos, t.y. nuo 813,76 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (bl. 127 -128).

5Atsižvelgiant į tai, kad dalį skolos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos atsakovas sumokėjo ir ieškovas atsisakė dalies pareikštų reikalavimų, byla dalyje dėl 2.037,91 Lt priteisimo nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

6Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 6.36 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.54 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.221 str. 3 d., 6.256 str., 6.260 str., 6.260 str., 6.871 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

7Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą apie sutarties nutraukimą atsakovo ieškovui nurodytu adresu - ( - ) (b.l. 17, 67-68). Šiuo adresu yra deklaruota atsakovo gyvenamoji vieta (b.l. 18). Pats atsakovas šį adresą, kaip savo gyvenamąją vietą, nurodo atsiliepime į ieškinį (b.l. 29). Vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 9.2. punktu, bet koks pranešimas išsiųstas vienos Šalies registruotu paštu yra laikomas gautu kitos Šalies vėliausiai penktą dieną nuo jų išsiuntimo dienos, jeigu toks pranešimas buvo išsiųstas paskutiniu šalies pateiktu adresu. Ieškovo argumentus dėl dokumentų apsunkinto įteikimo V. T. patvirtinta ir teismo siųsti bei neįteikti procesiniai dokumentai (b.l. 20-28). Atsakovo argumentas, kad su juo bankas nevedė derybų nepagrįstas jokiais įrodymais. Be to neaišku kodėl atsakovas, pripažindamas, kad pats pažeidė prievolės vykdymą dėl sunkios finansinės padėties, nesikreipė į banką. Tai, kad teismui išaiškinus taikos sutarties sudarymo galimybes bylos nagrinėjimo metu, atsakovas kreipėsi į banką, nepaneigia to, kad atsakovas turėjo pats rodyti iniciatyvą jam pačiam pažeidus prievolės vykdymą.

8Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009, su ieškiniu kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, nes bylos kylančios iš vartojimo santykių, turi būti nagrinėjamos vartotojo gyvenamosios vietos teisme, nors sutartyse yra nurodoma sąlyga dėl sutartinio teismingumo, nagrinėjamu atveju. Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką kitose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008), nes susijęs su vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsauga. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra Klaipėdoje, parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovas sutiko, kad byla būtų nagrinėjama Klaipėdos miesto apylinkės teisme (b.l. 74), todėl laikytina, kad bylos nagrinėjimo teismingumas nepažeistas.

9Kaip nepagrįstas atmestinas atsakovo argumentas, kad vienašališkai nutraukus sutartį, po sutarties nutraukimo ieškovas negali vadovautis sutarties 4.4 p. ir skaičiuoti įsipareigojimų nevykdymo palūkanas, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.874 str. 1 d.). LR CK 6.210 str. numatytomis palūkanomis už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku, net ir tie, kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Jeigu sutartyje numatytos palūkanos už naudojimąsi pinigais ir palūkanos už sutartyje nustatytos piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, tada netaikomos CK 6.210 straipsnyje nustatyto dydžio įstatyminės palūkanos. Teisės turėtojas pasirenka jos gynimo būdą: sutartinį arba sutartinį ir įstatyminį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-751/2003, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509-2010). Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Be to, pagal LR CK 6.221 str., reglamentuojančio sutarties nutraukimo teisinius padarinius, 3 d. įtvirtintą nuostatą, sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Atsakovas nepareiškė priešinio ieškinio dėl sutarties nutraukimo teisėtumo/neteisėtumo. Todėl paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo.

10Bendrosios kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos privatiems asmenims (toliau – Bendrosios sąlygos) ir Paslaugų kainose privatiems klientams (toliau– Banko įkainiai) (b.l. 7 – 14), laikomi sudėtine 2005 m. liepos 18 d. sutarties dalimi (2005 m. liepos 18 d. sutartis dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo, Bendrųjų sąlygų 2.2. p). Pasirašydamas sutartį, atsakovas savo parašu patvirtino, kad sutinka su Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims ir banko paslaugų įkainiais, todėl darytina išvada, kad atsakovas susipažindintas su Bendrosiose sąlygose nustatyta atsiskaitymo tvarka ir Paslaugų kainomis. Nustatytos aplinkybės atsakovas neginčija. Atsiliepime į ieškinį rėmėsi šiais dokumentais, kaip sudedamąja nurodytos sutarties dalimi (b.l. 29-30). Bendrųjų sąlygų 4.5.4.1. punkte nustatyta, kad pagrindinės kortelės turėtojas privalo užtikrinti, kad kiekvieno mėnesio paskutinę dieną banko sąskaitoje būtų suma, lygi 10 procentų panaudoto vartojimo kredito kortelės limito, jei panaudota daugiau kaip 500 litų kredito limito; 4.5.4.2. punkte įtvirtinta, kad už panaudotą vartojimo kredito kortelės kredito limitą yra skaičiuojama metinė palūkanų norma, kurios dydis yra nurodomas Banko įkainiuose; 4.5.4.5. punkte - pagrindinės kortelės turėtojas turi užtikrinti, kad vykdant mokėjimo įsipareigojimus, neatsirastų neleistino banko sąskaitos kredito sąskaitoje, jam atsiradus taikomas 4.4. punktas, tai yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos, kurių dydis nurodytas įkainiuose. Taigi atsakovo įsipareigojimai mokėti palūkanas už kreditą bei įsipareigojimų nevykdymo palūkanas yra numatyti kredito sutartyje, Bendrosiose sąlygose ir banko įkainiuose, su kuriais atsakovas buvo supažindintas. Iš pateiktų Banko įkainių matyti, kad Mastercard vartojimo kredito kortelei buvo nustatytos metinės palūkanos bei 24 procentų įsipareigojimo nevykdymo palūkanos už neleistiną banko sąskaitos kreditą (b.l. 14). Bendrųjų sąlygų 8.10 p. numatyta, kad pagrindinės kortelės turėtojo pareiga sumokėti bankui visas skolas išlieka iki visiško visų mokėjimo įsipareigojimų (už visas operacijas, atliktas Kortelėmis, taip pat kitų įmokų ir rinkliavų sumokėjimą) Bankui įvykdymo. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad jis visą skolą yra sumokėjęs ieškovui. Iš atsakovo pateiktų mokėjimo kvitų ir ieškovo pateikto skolos paskaičiavimo matyti, kad ieškovas iš atsakovo sumokėtų įmokų pirmąją eile padengė skolos išieškojimo neteismine tvarka išlaidas (Bendrųjų sąlygų 4.9. p., LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.), antrąją – palūkanas, trečiąja - pagrindinę skolą. Tokia įmokų paskirstymo tvarka numatyta LR CK 6.54 str. ir taikoma tais atvejais, kai šalys nesusitarė kitaip. Pažymėtina, kad pagal LR CK 6.54 str. 5 d. kredito gavėjas turi teisę atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką, jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatyta nurodyto straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse. Nagrinėjamu atveju sutartimi šalys nesusitarė dėl kitokio įmokų pagal sutartį paskirstymo, todėl atsižvelgiant į pateiktus įrodymus apie skolos sumokėjimą, skolos paskaičiavimus ir įmokų paskirstymą, darytina išvada, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 813,76 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito, 52,48 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, ieškovo reikalavimas dėl jų priteisimo tenkintinas (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.873 str. 1 d.). Taip pat tenkintinas reikalavimas dėl 24 procentų dydžio sutartyje nustatytų metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo panaudoto ir negrąžinto kredito 813,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-08-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo, nes dėl tokio palūkanų dydžio šalys susitarė (LR CK 6.874 str. 1 d., Bendrųjų sąlygų 4.4., 8.10 p., Banko įkainiai).

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas pateikė įrodymus apie tokias patirtas išlaidas civilinėje byloje – 87,00 Lt žyminį mokestį (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.), 3025,00 Lt išlaidas už teisinę pagalbą – 2,5 val. susipažinimas su byla, 7,5 val. atstovimas teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. ieškovui grąžintini 45,85 Lt žyminio mokesčio, o iš atsakovo priteistina ieškovui 25,99 Lt žyminio mokesčio proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.).

13Išlaidų už teisinę pagalbą dydis yra šalies ir jos atstovo susitarimo reikalas, tačiau LR CPK 98 str. 2 d. riboja iš pralaimėjusios šalies priteistinų išlaidų už teisinę pagalbą dydį, nukreipdamas į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio. LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2 p. numatyta, kad nustatant už teisines paslaugas priteistino užmokesčio dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 p. numatytus maksimalius dydžius bei bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kita svarbias aplinkybes. Advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas (Rekomendacijų 3 p.). Pastarųjų sąlygų teismas nenustatė. Be to, procesinius dokumentus byloje rengė ieškovo darbuotojai, parengiamajame posėdyje ieškovas ir jo atstovas nedalyvavo, paskirtas teismo posėdis byloje buvo atidėtas dėl ieškovo atstovo kaltės, be pateisinamų priežasčių į teismo posėdį neatvykus ieškovo atstovui, ieškovo atstovas byloje dalyvavo tik viename vienos valandos teismo posėdyje (maksimalus atlygintinas išlaidų už vieną atstovavimo valandą teisme dydis pagal rekomendacijų 5. p., 8.18. p., kai atstovauja advokato padėjėjas – 0,15 MMA (0,15 x 800 Lt x 0,80 = 96,00 Lt), byla nėra sudėtinga sprendžiamų klausimu naujumu, tam nereikalinga specialių žinių, prašoma priteisti suma nėra didelė, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, ieškovui iš atsakovo priteistinos 1500,00 Lt išlaidos už teisinę pagalbą.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 293 str. 4 p., 87 str. 2 d., teismas

Nutarė

15Priimti ieškovo dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą ir bylą dalyje dėl 2.037,91 Lt priteisimo nutraukti.

16Kitoje dalyje ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo V. T. (V. T.) 813,76 Lt panaudotą ir negrąžintą kreditą, 52,48 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanas ir 24 procentų dydžio sutartyje nustatytas metines palūkanas, skaičiuotinas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito 813,76 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010-08-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1525,99 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) naudai.

18Grąžinti ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB) 45,85 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2010-05-08 mokėjimo nurodymu Nr. 15280 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje.

19Sprendimas per 30 dienų po jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė,... 2. ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) banko atstovas teismo posėdžio metu... 3. Atsakovas V. T. (V. T.) teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 4. Ištyrus rašytinius įrodymus, išklausius šalių paaiškinimus, nustatyta,... 5. Atsižvelgiant į tai, kad dalį skolos nuo ieškinio pateikimo teismui dienos... 6. Kitoje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 6.36 str., 6.37 str., 6.38... 7. Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas išsiuntė atsakovui... 8. Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų... 9. Kaip nepagrįstas atmestinas atsakovo argumentas, kad vienašališkai nutraukus... 10. Bendrosios kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygos privatiems asmenims... 11. Nepagrįstas atsakovo argumentas, kad jis visą skolą yra sumokėjęs... 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 13. Išlaidų už teisinę pagalbą dydis yra šalies ir jos atstovo susitarimo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 15. Priimti ieškovo dalies ieškinio reikalavimų atsisakymą ir bylą dalyje dėl... 16. Kitoje dalyje ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo V. T. (V. T.) 813,76 Lt panaudotą ir negrąžintą... 18. Grąžinti ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB) 45,85 Lt žyminio mokesčio,... 19. Sprendimas per 30 dienų po jo priėmimo ir paskelbimo gali būti skundžiamas...