Byla 2S-1421-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Tatjanos Žukauskienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. V. IĮ „IERA“ ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 24 d. sprendimu už akių patenkino ieškovo V. V. IĮ „IERA“ ieškinį, priteisė jam iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ 35919,20 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimol teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. balandžio 30 d. nutartimi šį atsakovo pareiškimą atmetė.

7Atsakovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartį ir išnagrinėti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo patenkinti.

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą atsisakė priimti. Teismas, nurodė, jog atsakovas padavė atskirąjį skundą, praleidęs jo padavimo terminą. 2010 m. balandžio 30 d. teismo nutartis buvo įteikta atsakovo personalo tvarkytojai O. G. 2010-05-04 dieną, todėl atskirojo skundo padavimo terminas pasibaigė 2010-05-11, o atsakovo atskirasis skundas dėl teismo nutarties buvo gautas tik 2010-05-25.

9Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartį ir išnagrinėti klausimą iš esmės – priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutarties. Apeliantas nurodė, jog jam nebuvo tinkamai įteikta 2010 m. balandžio 30 d. teismo nutartis. Pažymėjo, jog procesiniai dokumentai buvo įteikti atsakovo personalo tvarkytojai. LR CPK 123 str. 2 d. nuostatos nurodo specialius subjektus – juridinio asmens vadovą, valdymo organus, ar raštinės darbuotojus (raštinės darbuotojams prilyginami juridinio asmens vadovo arba valdymo organo sekretoriatas), kuriems gali būti įteikti teismo procesiniai dokumentai, o personalo tvarkytoja tarp minėtų subjektų nepatenka. Teismo dokumentų įteikimas bet kuriam juridinio asmens darbuotojui negali būti laikomas tinkamai įteiktu, kadangi iškyla piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis galimybė.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Pagal LR CPK 320 str., 338 str. apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

12LR CPK 301 str. 1 d., 334 str. 1 d. yra įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisė skųsti pirmosios instancijos teismo neįsiteisėjusias nutartis apeliacinės instancijos teismui. Tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo sprendimą (nutartį), kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę. Todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą (nutartį). Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių, kuri yra įtvirtinta ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (ratifikuotos 1995-04-27 LR įstatymu Nr. I-865) Septintojo protokolo 2 str. bei 1995-02-27 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijoje Nr. R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“. Tačiau ši teisė nėra absoliuti ir turi būti įgyvendinama LR CPK nustatyta tvarka ir terminais.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, jog Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-04-30 nutartis apeliantui buvo įteikta 2010-05-04 (b.l. 140). Atsakovo atskirasis skundas Druskininkų miesto apylinkės teisme buvo gautas 2010-05-25 (b.l. 142). Atskiruoju skundu buvo skundžiama LR CPK nustatyta tvarka rašytinio proceso tvarka priimta teismo nutartis, todėl atskirasis skundas galėjo būti paduotas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo apeliantui dienos (LR CPK 335 str.). Iš nustatytų aplinkybių darytina išvada, jog atsakovui, pasirašytinai teismo nutartį gavusiam 2010-05-04, atskirojo skundo padavimo terminas pasibaigė 2010-05-11 dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių, atsakovo atskirasis skundas teisme buvo gautas 2010-05-25, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog atskirasis skundas buvo pateiktas teismui praleidus įstatymų nustatytą terminą.

14Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad 2010-04-30 teismo nutartis buvo įteikta pažeidžiant LR CPK 123 str. 2 d. įtvirtintas nuostatas. Atskirajame skunde nurodo, kad šią aplinkybę patvirtina įrašas esantis pažymoje, jog nutarties nuorašas buvo įteiktas atsakovo personalo tvarkytojai O. G..

15LR CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Apelianto nurodyti argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais, be to, jis neteisingai aiškina procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams reglamentuojančias teisės normas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš byloje esančių pažymų dėl teismo procesinių dokumentų įteikimo atsakovui matyti, jog juos pasirašė ta pati atsakovo darbuotoja – personalo tvarkytoja O. G. (b.l. 24, 56, 63), visi procesiniai dokumentai pasiekė atsakovą, todėl nurodytas motyvas, jog teismo dokumentai buvo įteikti netinkamam asmeniui, atmestini. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog personalo tvarkytoja, priešingai nei teigia apeliantas atskirajame skunde, priskirtina prie raštinės darbuotojų, t.y. juridinio asmens organo valdymo sekretoriato. Pažymėtina, jog atsakovui skirtus teismo procesinius dokumentus buvo priėmęs ir vyr. mechanikas V. V. (b.l. 133), dėl tokio dokumentų įteikimo atsakovas nesikreipė į teismą, o skųsdamas procesinių dokumentų įteikimą atsakovo personalo darbuotojai, kuriai prieš tai buvo įteikti dokumentai tinkamai tris kartus, apeliantas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir elgiasi nesąžiningai. Apeliantas LR CPK 123 str. 2d. aiškina per daug formaliai ir siaurai.

16Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi atsakovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti, Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

18Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai