Byla A-502-2351-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Jurijui Guselnikovui ir advokatui Jonui Butkui, atsakovo atstovei Kristinai Valickienei, atsakovų Valerijos F. V., S. P. ir E. V. atstovui advokatui Tomui Ivanauskui, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. M., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), V. F. V., S. P., E. V., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, V. M., S. S., S. V., A. V., V. V., S. D., B. K.-Ž., M. R., J. M., L. B., M. V., A. Ž., L. I., T. F., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adema” ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Viskas spausdintuvams” dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „JGK Statyba“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas: panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinto Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo dalis dėl suprojektuotų grąžintinų natūra žemės sklypų, pažymėtų numeriais – 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2; įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją patvirtinti bendrovei 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtą 33 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus m. Pilaitės seniūnijoje, pažymint jį Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4774 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste S. D.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4775 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste S. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4776 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste M. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4777 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste A. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 26 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4953 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste A. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4678 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste S. S.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4679 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste V. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4740 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste S. Ž.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4741 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste T. F.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 2.4-01-5078 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste A. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4680 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste V. V.”; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4681 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste R. V.; panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 2.4-01-4707 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste I. V.”. Nagrinėjama byla sujungta su Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-2305-38/2008, kurioje pareiškėjas taip pat reiškė reikalavimą atsakovams V. F. V., S. P., E. V. atlaisvinti 2,0600 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį Vilniaus m. sav., Salotės k. (t. III b. l. 3–7).

5Skunde ir patikslintame skunde (t. I, b. l. 5–7; t. II, b. l. 63-66) pareiškėjas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p paskyrė jam (nuo 1991 m. rugpjūčio 19 d. – Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų kompleksų direkcijos teisių perėmėjui) 42,8 ha žemės sklypą, esantį Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkėje (dabar Vilniaus m., Pilaitės seniūnija) ir nustatė tikslinę šio žemės sklypo naudojimo paskirtį – gyvenamųjų namų komplekso statyba. Minėtas potvarkis nėra panaikintas, pakeistas arba papildytas. Nustatytu laiku jis sumokėjo už žemės paskirties pakeitimą, 1990 m. gegužės 25 d. aktu perduotas 42,8 ha žemės sklypas buvo atribotas natūroje gelžbetoniniais riboženkliais, įstatymų nustatyta tvarka 1996 m. patvirtinti sklypo detalieji planai. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 5516-01 nuo 2003 m. lapkričio 15 d. buvo pradėtas rengti Vilniaus m. Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas Smalinės, Salotės, Zujūnų, Varnės Gudelių, Gineitiškių, Geležių, Naujosios Padekaniškių kaimų teritorijose, šio įsakymo 3.2 punktu buvo pavesta Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui pateikti projekto rengimui reikalingus dokumentus ir kontroliuoti projekto rengimą. Pareiškėja nurodė, kad jai suteiktas žemės sklypas patenka į Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo teritoriją. Ginčo teritorijos planai buvo patvirtinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1999 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 2263-41. Šiuo įsakymu patvirtintame Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės plane, pareiškėjai suteiktas 42,8 ha žemės sklypas paskirtas valstybės išperkamai žemei, išskyrus 9,8 ha žemės plotą Vilkeliškių kaime, t. y. 33 ha buvo priskirta valstybės išperkamai žemei. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu konstatuota, jog Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius privalo pateikti projekto autoriui išperkamo ir neprivatizuotino pareiškėjui suteikto 33 ha ploto žemės sklypo planus ir kontroliuoti, kad rengiamame Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme bendrovei suteiktas žemės sklypas būtų pažymėtas kaip valstybės išperkamas ir neprivatizuotinas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu įpareigojo Vilniaus m. žemėtvarkos skyrių užtikrinti, kad žemės reformos žemėtvarkos projekto rengėjas UAB korporacija „Matininkai“, rengdama žemės reformos žemėtvarkos projektą, suderintų su bendrove 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypo, ribas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 8 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą nepakeistą. Įsiteisėjus teismo procesiniam sprendimui, bendrovė kreipėsi į antstolį. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr. S-18-178 antstolei pranešė, kad į parengtą ir Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu patvirtintą Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projektą bendrovės žemės sklypas neįtrauktas, nes valstybės išperkamoje ir neprivatizuojamoje žemėje žemės reformos žemėtvarkos projektai nerengiami. Taigi Vilniaus m. žemėtvarkos skyriaus neveikimo pasekmėje buvo priimtas skundžiamas įsakymas, kurio pagrindu 64 922 m2 valstybės išperkamos ir privatizuojamos žemės plotas buvo paskirtas privatiems asmenims, atkuriant į jį nuosavybės teises. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte nėra pažymėti nei 33 ha bendrovės valdomi plotai, nei kitos paskirties žemės plotai. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims ginčo žemės sklypai buvo suteikti neteisėtai ir todėl Vilniaus apskrities viršininko sprendimai, kuriais atkurtos nuosavybės teisės, naikintini.

6Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepimuose (t. I, b. l. 127–131, t. II, b. l. 102–108; t. III, b. l. 137-138) paaiškino, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 2.3-4358-01 patvirtino Buivydiškių (Vilniaus miesto) kadastro vietovės valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planą, priskirdamas Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškėjui skirto 42,8 ha žemės sklypo dalį – 33 ha žemės (išskyrus 9,8 ha) – valstybės išperkamai žemei. Valstybės išperkamojoje ir neprivatizuojamojoje žemėje žemės reformos žemėtvarkos projektai nerengiami. Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinto Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymu buvo suformuoti grąžintini natūra žemės sklypai. Į Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintą žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymą pareiškėjui skirto 42,8 ha žemės sklypo dalis – 33 ha ploto žemės sklypas – nebuvo įtrauktas. Patvirtintame projekto papildyme buvo suformuoti grąžintini natūra žemės sklypai, pažymėti numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1 ir 1788-2, yra teritorijoje, Vilniaus miesto savivaldybei priskirtoje 1996 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajono savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymu. Ginčo sklypai nėra valstybės išperkama žemė, todėl grąžinti natūra. Rengiant ginčijamus Vilniaus apskrities viršininko sprendimus buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Atkūrimo įstatymas) 5 straipsnio 6 dalimi. UAB korporacijos „Matininkai“ grupės vadovo parengta 2008 m. vasario 14 d. situacijos schema M 1:5000 patvirtina, kad ginčo sklypai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškėjui skirtą žemės sklypą, atribotą brėžiniu M 1:10000, pridėtu prie Vilniaus rajono Buivydiškių tarybinio ūkio žemės perdavimo Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų namų kompleksų direkcijai 1990 m. gegužės 25 d. akto. Todėl, atsakovo nuomone, ginčijami Vilniaus apskrities viršininko sprendimai pareiškėjo teisių nepažeidžia. Pareiškėjo reikalavimas patvirtinti 1 500 gyventojų komplekso ,,Salotė” individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirto 33 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus m, Pilaitės seniūnijoje, pažymint jį Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme, yra nepagrįstas. Tokio reikalavimo vykdymas Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 priskirtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kompetencijai. Be to, nurodytoje teritorijoje detaliaisiais planais yra suformuoti žemės sklypai, išnuomoti pareiškėjui, parduoti tretiesiems suinteresuotiems asmenims, įsigijusiems pastatus iš pareiškėjo. Minėti sklypai suplanuoti Vilniaus rajono savivaldybės 1996 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 511 ir Vilniaus miesto savivaldybės 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V patvirtintais detaliaisiais planais.

8Atsakovai S. P., E. V. ir V. F. V. atsiliepime su pareiškėjo skundų reikalavimais nesutiko (t. III, b. l. 177–179). Pažymėjo, jog UAB „JGK Statyba“ praleido skundo padavimo terminą.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškėjo skundus nagrinėti teismo nuožiūra (t. IV, b. l. 143–145).

10Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Adema“ ir UAB „Viskas spausdintuvams“ atsiliepime prieštaravo pareiškėjo skundo tenkinimui (t. I, b. l. 3-4).

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu pareiškėjo UAB „JGK Statyba“ skundą atmetė kaip nepagrįstą (t. IX, b. l. 25-37).

13Teismas, įvertinęs byloje esančius teritorijų planavimo dokumentus ir teismo teritorijų planavimo ekspertizės išvadas, padarė besąlygišką išvadą, kad ginčijamo Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 2.3-9766-41 dalimi patvirtinti žemėtvarkos projekto papildyme suprojektuoti ir suformuoti žemės sklypai, projekto papildyme pažymėti numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, į kuriuos pareiškėjo ginčijamais Vilniaus apskrities viršininko sprendimais atsakovams ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims atkurtos nuosavybės teisės, nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p 42,8 ha žemės sklypo, suteikto Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų namų direkcijai, teritoriją. Teritorijoje, kurioje yra aptariami ginčo sklypai, pareiškėjui priklausančių namų valdų (sodybų) sklypų, pastatų, įrenginių nėra. Duomenų, kad ginčo žemės sklypų teritorija yra suteikta pareiškėjui individualių gyvenamųjų namų statybai, taip pat nėra. Pareiškėjas neįrodė ginčo žemės sklypų jam suteikimo ir valdymo pagrindo teisėtumą. Todėl minėta teritorija negali būti laikoma valstybės išperkama Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 13 straipsnio 2 punktą, žemė neprivatizuojama, jeigu ji užimta bendroms gyventojų ar kitoms visuomenės reikmėms naudojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių ir kt.). Šių žemės sklypų (teritorijų) plotai ir ribos nustatomi teritorijų planavimo dokumentuose. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pareiškus, kad ji jokio intereso šioje byloje neturi, pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija sutinka su galiojančiu žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymu. Gi pareiškėjas ginti viešąjį interesą neturi teisės (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnis), todėl dėl kitų jo skundų argumentų nepasisakė.

14UAB „JGK Statyba“ reikalavimą atsakovams V. F. V., S. V. ir E. V. atlaisvinti 2,060 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį Vilniaus miesto savivaldybėje, Salotės kaime, Vilniaus apygardos administracinis teismas pripažino taip pat nepagrįstu. Nustatė, kad šių atsakovų valdomas 2,06 ha žemės sklypas žemėtvarkos projekto papildyme pažymėtas numeriu 1783-2. O kaip jau buvo minėta, jis nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-05-16 potvarkiu Nr. 142p 42,8 ha žemės sklypo, suteikto Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų namų direkcijai, teritoriją. UAB „JGK Statyba“ neįrodė, jog šiame žemės sklype yra jai priklausantys pastatai ar kiti įrenginiai.

15Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie pareiškėjo prašymo parduoti arba nuomoti valstybinę žemę pateikimą. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-484/2008 buvo išspręstas klausimas, iki kokios datos pareiškėjas galėjo teisėtai naudotis žemės sklypu, skirtu Vyriausybės potvarkiu Nr. 142p. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais konstatuota, kad pareiškėjas teisėtai naudotis jam skirtu žemės sklypu galėjo iki 2000 m. gegužės 24 d. Pareiškėjas, prašydamas įpareigoti atsakovą pažymėti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme bendrovei 1500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtą 33 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus m. Pilaitės seniūnijoje, reikalavimo panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. 2.3-9766-41 nepareiškė. Pabrėžė, jog Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo rengimo procedūra yra baigta. Tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas dėl Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo procedūros yra išspręstas kitoje administracinėje byloje, kurioje sprendimas įsiteisėjo 2010 m. rugsėjo 24 d. Įpareigoti administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus procese, kuris užbaigtas priėmus administracinį aktą, nenuginčijus šio akto, nėra teisinio pagrindo.

16III.

17Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

18Apeliacinis skundas (t. IX, b. l. 67-70) grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas leido atsakovams panaudoti tikrovės neatitinkančią informaciją dėl žemės sklypo, skirto 1 500 gyvenamųjų namų statybai, dydžio ir ribų. Atsakovai nuslėpė detaliojo plano esmę, kuri matoma iš detaliajame plane pažymėtų užstatymui skirto sklypo ribų. 33 ha žemės sklypo atribojimo (raudonųjų) linijų teismas neturėjo, todėl rėmėsi eksperto pateiktais duomenimis, kuriuose nėra parodytos šio sklypo ribos.
  2. Teismas nesilaikė teismų praktikos perimamumo ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išvadomis, padarytomis kasacinėje byloje Nr. 3K-3-399/2008, todėl netinkamai vertino 1996 metų detaliojo plano nuostatas. Detaliuoju planu atliktas Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkio Nr. 142p patikslinimas, pagal teismo išaiškinimą, žemės reformos žemėtvarkos projektu negalėjo būti keičiamas, nekeičiant detaliojo plano nuostatų.
  3. Teismas pareiškėjo teises be pagrindo apribojo nuomos teise ir ignoravo pareiškėjo turimos daiktinės teisės – superficijaus – buvimą. Byloje įrodyta, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 nuosavybės teises sklypuose, pažymėtuose numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, atkūrė ignoruodamas detaliojo plano sprendinius, žinodamas, kad pagal detaliojo plano sprendinius ši žemė priskirta valstybės išperkamai žemei, tuo neteisėtai paneigdamas UAB „JGK statyba“ užstatymo teisę.
  4. Teismas neteisingai aiškino Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2010. Reikalavimą dėl 33 ha valstybės išperkamos žemės sklypo pažymėjimo 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme, keliamą užstatymo teisės ir detaliojo plano sprendinių pagrindais, teismas negalėjo atmesti remdamasis minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.
  5. Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 2.3-9766-41 neteisėtas ir naikintinas ne tik pareiškėjo skunde nurodytais pagrindai, bet ir dėl pažeidimų, kuriuos įvardijo ekspertas.

19Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Atsiliepime (t. IX, b. l. 82-85) papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos teisme pareiškėjas neginčijo Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V patvirtinto „JGK Salotė“ ketvirto kvartalo antros dalies nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, taip pat nekėlė jokių reikalavimų dėl šio teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, sprendė ginčo žemės sklypų, kaip naudotinų visuomenės poreikiams teritorijų, klausimą, t. y. įvertino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos poziciją nagrinėjamu klausimu ir padarė išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija sutinka su galiojančiu žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymu.

21Atsakovai V. F. V., S. P. ir E. V. atsiliepime prašo UAB „JGK Statyba“ apeliacinio skundo netenkinti. Pažymi, jog pareiškėjo reikalavimas atlaisvinti 2,060 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Salotės kaime, atmestas pagrįstai (t. IX, b. l. 87-90).

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime nurodo, kad šioje administracinėje byloje nėra ginčijami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimai, todėl ji nesuinteresuota bylos baigtimi. Mano, kad apelianto skundo argumentai ir pateikti įrodymai nepaneigia fakto, jog ginčo sklypai pagrįstai nepriskirti valstybės išperkamai žemei ir grąžinti natūra (t. IX, b. l. 79-81).

23Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Adema” atsiliepime prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra (t. IX, b. l. 91-92).

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-906/2008). Taigi kiekvienam subjektui turi būti užtikrinta jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo galimybė, tačiau toks suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo įrodyti, kad jis turi subjektinę teisę, kad šią teisę pažeidžia, kėsinasi pažeisti ar ginčija atsakovas. Taip pat pažymėtina, jog suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Be to, šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-121/2004). Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu.

28Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pareiškėjas UAB „JGK Statyba“, skųsdamas Vilniaus apskrities viršininko sprendimus, priimtus iki 2010 m. liepos 1 d. apskričių viršininkams suteiktos kompetencijos žemės reformos įgyvendinimo ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę priėmimo srityje, siekia apginti savo teises, kildinamas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkio Nr. 142p 5 priedėlio, kuriuo jam buvo suteiktas 42,8 ha žemės sklypas Vilniaus mieste. Pareiškėjas nurodo, kad laikantis Atkūrimo įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo, nuosavybės teisių atkūrimas į žemę natūra yra galimas su sąlyga, jog piliečiams grąžinama žemė yra laisva (neužstatyta). Tačiau Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 tvirtindamas Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo dalis dėl suprojektuotų grąžintinų natūra žemės sklypų, pažymėtų numeriais – 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, ignoravo faktą, jog paminėti sklypai patenka į valstybės išperkamą žemę, t. y. žemę, suteiktą pareiškėjui statyti gyvenamųjų namų kompleksą (Atkūrimo įstatymo 5 str. 6 d., 12 str. 1 d. 2 p.).

29Pirmosios instancijos teismas, turėdamas tikslą visapusiškai išaiškinti UAB „JGK Statyba“ keliamam ginčui reikšmingas aplinkybes, 2009 m. liepos 21 d. nutartimi skyrė teismo teritorijų planavimo ekspertizę (t. VII, b. l. 90-96). Išanalizavęs 2010 m. balandžio 15 d. ekspertizės akto Nr. 10/04/15-11 tekstinę bei grafinę dalis, 2010 m. lapkričio 15 d. sprendime jis vienareikšmiškai pripažino, jog žemėtvarkos projekto papildyme suprojektuoti ir suformuoti žemės sklypai, pažymėti numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškėjui skirtą 42,8 ha teritoriją. Teisėjų kolegija, patikrinusi Vilniaus apygardos administracinio teismo atliktą faktinių bylos aplinkybių vertinimą, teisės aiškinimą ir taikymą (ABTĮ 136 str.), minėtai pozicijai visiškai pritaria. Matyti, jog ant žemės reformos žemėtvarkos papildymo projekto Salotės kaimo teritorijoje plano įbraižyta 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p patvirtinta 42,8 ha teritorija tame plote, kuriame išsidėstę žemės sklypai Nr. 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, nepersidengia (t. VIII, b. l. 48a). Abejoti aptartomis eksperto išvadomis teisėjų kolegija neturi svarių priežasčių, todėl vadovaudamasi šiuo įrodymu konstatuoja, kad atsakovo 2006 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 2.3-9766-41 ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atžvilgiu priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste pareiškėjo teisių jo skunduose nurodyta apimtimi ir būdu nepažeidė.

30Taip pat nėra jokio pagrindo įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėją Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos patvirtinti UAB „JGK Statyba“ 1 500 gyventojų komplekso „Salotė“ individualių gyvenamųjų namų ir jų aptarnaujančių objektų statybai skirtą 33 ha ploto žemės sklypą, pažymint jį Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildyme. Vilniaus apygardos administracinis teismas šiuo klausimu teisingai nurodė, jog nustatyta tvarka (dalyvaujant visiems asmenims, kurių teisėms ar pareigoms gali turėti įtakos bylos išsprendimas) iš esmės nenuginčijus Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės ir Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Vilniaus miesto kadastro vietovės Salotės kaimo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo, patvirtinto Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 2.3-9766-41, išvestinių reikalavimų tenkinimas pageidaujamų teisinių pasekmių UAB „JGK Statyba“ nesukurs, t. y. jos pažeistų teisių (interesų) realiai neapgins.

31Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimo dalimi dėl pareiškėjo skundo atsakovams V. F. V., S. P. bei E. V. atmetimo, ir atsižvelgdamas į tai, kad UAB „JGK Statyba“ aptariamu aspektu nepateikė jokių prieštaravimų, plačiau nepasisako.

32Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

33Pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktą, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą. ABTĮ 39 straipsnio 2 dalyje už apeliacinį skundą nustatytas 50 litų žyminis mokestis. Kaip matyti, pareiškėjas, kreipdamasis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, sumokėjo 100 litų (t. IX, b. l. 71), dėl šios priežasties jam grąžintina 50 litų žyminio mokesčio permoka, 2010 m. lapkričio 29 d. pervesta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ apeliacinį skundą atmesti.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ (į. k. 120815910) 50 (penkiasdešimt) litų žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2010 m. lapkričio 29 d. pavedimu.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „JGK Statyba“... 5. Skunde ir patikslintame skunde (t. I, b. l. 5–7; t. II, b. l. 63-66)... 6. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija prašė pareiškėjo... 7. Atsiliepimuose (t. I, b. l. 127–131, t. II, b. l. 102–108; t. III, b. l.... 8. Atsakovai S. P., E. V. ir V. F. V. atsiliepime su pareiškėjo skundų... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 10. Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Adema“ ir UAB „Viskas... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimu... 13. Teismas, įvertinęs byloje esančius teritorijų planavimo dokumentus ir... 14. UAB „JGK Statyba“ reikalavimą atsakovams V. F. V., S. V. ir E. V.... 15. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų apie pareiškėjo prašymo... 16. III.... 17. Pareiškėjas UAB „JGK Statyba“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 18. Apeliacinis skundas (t. IX, b. l. 67-70) grindžiamas šiais pagrindiniais... 19. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo... 20. Atsiliepime (t. IX, b. l. 82-85) papildomai nurodo, kad pirmosios instancijos... 21. Atsakovai V. F. V., S. P. ir E. V. atsiliepime prašo UAB „JGK Statyba“... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo BUAB „Adema” atsiliepime prašo bylą... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 28. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog pareiškėjas UAB „JGK Statyba“,... 29. Pirmosios instancijos teismas, turėdamas tikslą visapusiškai išaiškinti... 30. Taip pat nėra jokio pagrindo įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko... 31. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Vilniaus apygardos administracinio... 32. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 33. Pagal ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktą, sumokėtas žyminis mokestis arba... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ apeliacinį... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimą... 37. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ (į. k. 120815910) 50... 38. Nutartis neskundžiama....