Byla 2A-1105-163/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo S. N. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Akmenės energija“ ieškinį atsakovui S. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Akmenės energija“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo

32715,23 Lt skolos, 135,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovei suteikta licencija Nr. L4-ŠT-13 teikti šilumą Akmenės rajono teritorijoje ir ieškovė tiekia šilumą visiems Akmenės rajono teritorijoje esantiems vartotojams. Su atsakovu S. N., ( - ), dėl šilumos tiekimo butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui, šilumos tiekimo sutartis nesudaryta, todėl vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 19 str. nuostatomis, jeigu daugiabučio namo butų savininkai nenusprendžia dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo pagal individualiai aptartas sąlygas, laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, tiekėjų ir vartotojų tarpusavio santykiai su buitiniais vartotojais grindžiami pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartines sąlygas. Nurodo, kad atsakovas ieškovei už suteiktas paslaugas nuo 2010-06-01 iki 2011-09-01 yra skolingas 2715,23 Lt, bei nuo 2011-03-01 iki 2011-09-01 – 135,80 Lt delspinigių.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-09 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovei UAB „Akmenės energija“ iš atsakovo S. N. 2715,23 Lt skolos, 135,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2851,03 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-10-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 86,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovas, kaip buto savininkas bei daugiabučio namo bendraturtis, nėra atleidžiamas nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą, mokėti mokesčius už šilumos energijos bei karšto vandens tiekimą bei šių sistemų priežiūrą. Atsakovas iki bylos nagrinėjimo bei jos nagrinėjimo metu nustatyta tvarka ieškovės nurodytos skolos paskaičiavimo pagrįstumo ar teisėtumo neginčijo, todėl padarė išvadą, jog atsakovas nesumokėjo ieškovei už šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2011-09-01 2715,23 Lt, nuo 2011-03-01 iki 2011-09-01 135,80 Lt delspinigių. Nurodė, kad ieškovė yra VšĮ „Akmenės būstas“, kuris yra buto, esančio ( - ), administratorius, šilumos tiekėja ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoja bei teikia atsakovui šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, todėl padarė išvadą, jog atsakovas privalo mokėti mokesčius už suteiktas paslaugas. Butų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Konstatavo, kad ieškovė teikė atsakovui paslaugas, tačiau atsakovas savo prievolės neįvykdė, už teikiamas paslaugas ieškovei nesumokėjo, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikė, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą. Nurodė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina prievolės neįvykdymo faktą, duomenų, kad ši skola būtų sumokėta, byloje nėra, todėl ieškovės reikalavimą laikė pagrįstu.

5Apeliaciniu skundu atsakovas S. N. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-09 sprendimą. Nurodo, kad pirko tik butą, o ne UAB „Akmenės energija“ paslaugas. Teigia, kad jis su ieškove nebuvo sudaręs jokio sutarties nei šilumos tiekimui, nei karšto vandens sistemos priežiūrai, todėl neturi prievolinių įsipareigojimų ieškovei. Teigia, kad jokios energijos nenaudojo savo reikmėms, nes bute niekas negyveno. Teigia, kad ieškovė šilumos energiją tiekė savavališkai. Teigia, kad turi akivaizdžių įrodymų, kad karštas vanduo nebuvo naudojamas.

6Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas įsigijo butą, kuriame esantys šildymo įrenginiai buvo prijungti prie šilumos perdavimo tinklų. Teigia, kad apeliantas pagal teisės aktų nuostatas yra laikomas šilumos vartotoju. Nurodo, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sutarties sąlygas. Teigia, kad sutartis laikoma su apeliantu sudaryta nuo to momento, kad jis įsigijo butą ( - ). Nurodo, kad ( - ) namo patalpų savininkai nėra pasirinkę šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo, minėtas sistemas prižiūri šilumos tiekėjas UAB „Akmenės energija“ vadovaujantis Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros standartinėmis sąlygomis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-260 ir su pastato adresu ( - ) administratoriumi VšĮ „Akmenės būstas“ sudaryta sutartimi. Nurodo, kad apeliantas pats nurodė, kad lankėsi savo bute ir pats pateikė prašymą pakeisti karšto vandens apskaitos prietaisą savo bute, todėl mano, kad tokiais veiksmais jis pripažino, jog egzistuoja paslaugos tiekimo faktas. Teigia, kad apeliantas, kaip buto, kuriam tiekiama šilumos energija ir karštas vanduo, turi atsakyti šilumos energijos ir karšto vandens tiekėjui už netinkamą prievolės vykdymą ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

9Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovas S. N. yra savininkas buto, esančio ( - ) Šilumos energiją į daugiabutį namą, kuriame yra atsakovui priklausantis butas, tiekia ieškovas UAB „Akmenės energija“. Atsakovo butas nuo centralizuoto šildymo neatjungtas. Šalys nėra sudariusios šilumos energijos vartojimo ir karšto vandens pirkimo-pardavimo sutarties. Nei ieškovė, nei atsakovas šių aplinkybių neneigia.

10Ginčas byloje kilo dėl to, ar buto savininkas turi prievolę atsiskaityti už jo butui centralizuotai tiekiamą šilumos energiją, kai tarp jo ir šilumos tiekėjo nėra pasirašyta šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutartis ir jis bute negyvena.

11CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.).

12Šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK normos dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių, t. y. bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo-pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą-pardavimą reglamentuojančios teisės normos: Šilumos įstatymas bei jį detalizuojantys poįstatyminiai teisės aktai (ūkio ministro įsakymais patvirtintos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, Šilumos pirkimo-paradavimo sutarčių standartinės sąlygos, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos).

13Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis apibrėžiama kaip šilumos tiekėjo ar gamintojo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį sutartis; pagal šio straipsnio 32 dalį šilumos vartotojas – tai juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų. Pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 62 punktą šilumos pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma šilumos tiekėjo ir pastato savininko-šilumos vartotojo; 52.1 punkte nustatyta, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma šilumos tiekėjo ir butų, kitų patalpų savininkų-buitinių šilumos vartotojų. Pagal ūkio ministro patvirtintų Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų 8 punktą šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas-šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas-buitinis šilumos vartotojas.

14Pažymėtina, kad tuo atveju, kai šiluma tiekiama patalpoms, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, t. y. daugiabučiame name esantiems butams ir kitoms patalpoms, susiklosto šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Pagal Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų 9 punktą šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta ar pakeista pagal standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas; Sąlygų 11 punkte nustatyta, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias sąlygas 8 punkte nurodytų šalių nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos, jeigu iki tol šalys nesudarė šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal individualiai aptartas sąlygas.

15Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuojama, kad nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Tais atvejais, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių, t. y. tiekėjo ir pastato savininko-šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko-buitinio vartotojo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009).

16Nagrinėjamu atveju tarp šalių nekilo ginčas nei dėl šilumos tiekimo, nei dėl tiekiamos šilumos kokybės, nei dėl skolos dydžio. Atsakovas savo atsisakymą mokėti ieškovui už butui tiekiamą šilumą, iš esmės grindžia vieninteliu motyvu – tarp jų nesudaryta rašytinė sutartis.

17Teismas sprendžia, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, kai nėra sudarytos rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo UAB „Akmenės energija“ ir buto, kuriam tiekiama šiluma, savininko S. N. Atsakovas iš ieškovo gaudavo tiekiamą šilumos energiją, todėl jam atsirado prievolė sumokėti už gaunamą šilumos energiją, nors bute jis ir negyveno.

18Atsakovas nesutinka ir su paskaičiuotu mokėjimu už karštą vandenį ir šilumą cirkuliacijai. Nurodo, kad jis karšto vandens visai nenaudojo, tai patvirtina bute įrengtų karšto vandens skaitiklių parodymai.

19Pagal CK 4.72 straipsnio 1 dalį bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Daiktas, esantis visų bendraturčių nuosavybe, valdomas ir naudojamas jų sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Bendraturčių teisės ir pareigos jų tarpusavio santykiuose nustatomos įstatymu ar (ir) tarpusavio susitarimu, todėl turi ne tik daiktinės teisės, bet ir prievolinių teisinių santykių požymių. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumas yra tas, kad savininkų daugėtas lemia, jog, be santykių su trečiaisiais asmenimis, susiklosto teisiniai santykiai tarp bendraturčių dėl įvairių tarpusavio teisių ir pareigų vienas kito atžvilgiu, tarp jų pareiga apmokėti išlaidas bendram daiktui išlaikyti, prižiūrėti ir kt.

20Daugiabučio namo šildymo sistema bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ( CK 4.82 straipsnio 1 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti ir pan. (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 4.76 straipsnio nuostatą kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

21Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučio namo butų savininkai turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo atžvilgiu. Be šilumos ir karšto vandens vartojimo santykių, yra ir atlyginimo už išlaidas, skirtas bendram turtui išlaikyti, aspektas. Kaip vartotojas, abonentas turi apmokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams. Kartu jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kita prasme – kaip turto savininkas. Tiekiama į namą šilumos energija yra naudojama bendrosioms patalpoms šildyti. Visa energija, tiekiama į namą, turi būti apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma. Dalis energijos apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų, kita (bendrų patalpų šildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas) – turi būti apmokėta kaip namo savininkų. Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma pagal nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes pagal CK 4.76 straipsnio nuostatas kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), proporcingai savo daliai, taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2004; 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2009; 2012 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-229/2012).

22Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad į apeliantui nuosavybės teise priklausantį butą, kuris neatjungtas nuo centralizuoto šilumos tiekimo, šiluma į namą tiekiama per inžinierinius tinklus - šilumos energijos tiekimo vamzdyną - ir apšildo ne tik butus, bet ir name esančias bendro naudojimo patalpas, namo gyventojams priklausančias bendrąja daline nuosavybe. Taigi, vadovaujantis pirmiau nurodytomis teisės normomis, pareiga išlaikyti name esančias bendrojo naudojimo patalpas ir proporcingai savo turto daliai apmokėti išlaidas bendrojo naudojimo daiktui išlaikyti bei prižiūrėti taikytina ir tiems butų savininkams, kurie bute negyvena. Kiekvienas bendraturtis, proporcingai savo daliai atsako ieškovui už namo bendroms reikmėms tiekiamą ir bendrojo naudojimo patalpų šildymui sunaudotą energiją bei už karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą (karšto vandens temperatūros palaikymas-cirkuliacija).

23Be to, bendraturčių pareigą išlaikyti bendrą daiktą reglamentuoja ne tik CK normos. Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nepaisydamas to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Taigi, atsakovui pareiga proporcingai jo daliai atlyginti išlaidas bendrojo naudojimo patalpoms šildyti bei karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrai atsiranda ne tik pagal bendrąsias bendraturčių teises ir pareigas reglamentuojančias CK normas, bet ir pagal Šilumos ūkio įstatymą. Konkretūs šilumos paskirstymo metodai nustatyti Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 03-41 patvirtintas Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas paskaičiavimus atliko ir atsakovui mokėtiną dalį už bendrojo naudojimo patalpoms šildyti tiektą šilumos energiją bei karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą, paskaičiavo naudodamasis nustatytą metodiką. Byloje ginčo dėl mokėtinos sumos dydžio nėra.

24Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai ištyrė faktines aplinkybes, teismo išvados atitinka byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visumą. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui. Apeliacinis skundas netenkintinas, nes nėra pagrindo jame nurodytais motyvais keisti priimtą sprendimą.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona... 2. ieškovė UAB „Akmenės energija“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti... 3. 2715,23 Lt skolos, 135,80 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-09 sprendimu ieškinį tenkino... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas S. N. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 6. Ieškovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo skundą... 7. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų... 9. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovas S. N. yra savininkas buto,... 10. Ginčas byloje kilo dėl to, ar buto savininkas turi prievolę atsiskaityti už... 11. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos... 12. Šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK... 13. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje šilumos vartojimo... 14. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai šiluma tiekiama patalpoms, kuriose... 15. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 16. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nekilo ginčas nei dėl šilumos tiekimo, nei... 17. Teismas sprendžia, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, kai nėra sudarytos... 18. Atsakovas nesutinka ir su paskaičiuotu mokėjimu už karštą vandenį ir... 19. Pagal CK 4.72 straipsnio 1 dalį bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar... 20. Daugiabučio namo šildymo sistema bendrosios dalinės nuosavybės teise... 21. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad daugiabučio namo butų savininkai... 22. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad į apeliantui nuosavybės teise... 23. Be to, bendraturčių pareigą išlaikyti bendrą daiktą reglamentuoja ne tik... 24. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas pilnai ir objektyviai... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 26. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 9 d. sprendimą palikti...