Byla eB2-114-440/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baryso baldai” veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baryso baldai” bankroto administratorės mažosios bendrijos „Bankrosta” prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Baryso baldai” veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4

1.

5Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Baryso baldai” iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta mažoji bendrija (toliau – MB) „Bankrosta”. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 19 d. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi UAB „Baryso baldai” pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl bankrutavusios UAB „Baryso baldai” veiklos pabaigos. Bankroto administratorė nurodo, kad bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ likvidavimas yra baigtas. Bendrovės kreditoriai yra pritarę ir įpareigoję administratorę kreiptis dėl įmonės pabaigos, o administratorė kartu su prašymu pateikdama dokumentus yra laikoma tinkamai įvykdžiusi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalies reikalavimus, dėl to yra pagrindas priimti sprendimą dėl bendrovės pabaigos.

83.

9Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos, viešai paskelbta specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, prieštaravimų dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta.

10Prašymas tenkintinas.

114.

12Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

135.

14Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius bankroto bylos iškėlimo procedūrą UAB „Baryso baldai“ inicijavo iki JANĮ įsigaliojimo (2018 metais), klausimas dėl bankroto bylos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

156.

16Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482-330/2017). Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1244-330/2016).

177.

18Iš bankroto administratorės prašymo bei į bylą pateiktų duomenų matyti, kad bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ bankroto procedūros yra baigtos. Administratorė pateikė duomenis apie tai, kad 2019m. vasario 7 d. įvykusiame bendrovės kreditorių susirinkime dvyliktu darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas: „Įpareigoti bankroto administratorių, įvykdžius LR ĮBĮ jam nustatytas pareigas ir darbus, sudaryti Bendrovės likvidacinį balansą, jį pateikti kreditorių susirinkimų pirmininkui susipažinti ir kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį Apygardos teismą su prašymu priimti sprendimą dėl Bendrovės pabaigos.“ 2020 m. birželio 22 d. įvyko bendrovės kreditorių susirinkimas, kurio antru darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą. Į bylą pateikta 2020 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos išduota pažyma Nr. ( - ), kuri patvirtina, kad valdyba bankrutavusiai UAB „Baryso baldai“ pretenzijų neturi. Pateikti įrodymai patvirtina, kad visas bendrovės turtas buvo parduotas. Į bylą pateiktas debitorinių skolų nurašymo aktas Nr. 1.

198.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad neišnagrinėtų bylų, kuriose bankrutavusi įmonė būtų šalimi, išskyrus šią bankroto bylą, ar jai būtų pareikšti kokie nors materialūs reikalavimai, nėra.

219.

22Įvertinus bylos duomenis, daroma išvada, kad iš esmės ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra visiškai užbaigtos, pagal bankroto administratorės pateiktus duomenis liko nepatenkinti – 77 212,98 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, nagrinėjamoje byloje nėra pateikta. Prieštaravimų iš kreditorių dėl bankroto administratorės pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, 32 straipsnio 4 dalimi, teismas

Nutarė

24Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Baryso baldai“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), veikla pasibaigė.

25Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ 77 212,98 Eur sumos kreditorių finansinius reikalavimus.

26Įpareigoti bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

28Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4.

1.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartimi atsakovei... 6. 2.... 7. Teisme gautas bankroto administratorės prašymas dėl bankrutavusios UAB... 8. 3.... 9. Apie paskirtą teismo posėdį, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. 4.... 12. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų... 13. 5.... 14. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 15. 6.... 16. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 17. 7.... 18. Iš bankroto administratorės prašymo bei į bylą pateiktų duomenų matyti,... 19. 8.... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad įmonė neturi turto iš kurio būtų... 21. 9.... 22. Įvertinus bylos duomenis, daroma išvada, kad iš esmės ĮBĮ numatytos ir... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270... 24. Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Baryso baldai“, juridinio asmens kodas... 25. Patvirtinti nepatenkintus bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ 77 212,98 Eur... 26. Įpareigoti bankrutavusios UAB „Baryso baldai“ bankroto administratorę... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu... 28. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratorei....