Byla 2-16760-800/2014
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, dalyvaujant pareiškėjos M. L. atstovei advokato padėjėjai Skaidrei Varapnickaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos M. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos senelė M. P., mirusi ( - ), priėmė A. P., mirusio ( - ), palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą. Pareiškime nurodė, kad ( - ) mirė jos senelis A. P., kuris testamento nebuvo sudaręs. Velionis su sutuoktine (pareiškėjos močiute) turėjo vienintelę dukrą (pareiškėjos mamą) O. P. (po santuokos sudarymo – L.), kuri mirė ( - ), testamento nebuvo sudariusi, turto neturėjo. ( - ) mirė pareiškėjos močiutė M. P.. Po jos mirties yra užvesta paveldėjimo byla Kauno m. 15 – ajam notaro biure, palikimą priėmė pareiškėja M. L.. Pradėjus tvarkyti turtą, esantį po M. P. mirties, paaiškėjo, jog nėra užvesta paveldėjimo byla po A. P. (M. P. sutuoktinio) mirties. Mirus A. P., M. P. priėmė palikimą pradėdama jį valdyti ir naudoti kaip savo, nes visas turtas buvo įgytas santuokos metu ir priklausė sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Be to, M. P. sirgo psichine liga, tad turtas po sutuoktinio (A. P.) mirties, jos supratimu, atiteko tik jai (duktė mirė ( - )). Tad M. P. tuo turtu naudojosi, jį tvarkė ir valdė kaip savo. A. P. ir M. P. santuokos metu įgijo: Butą/patalpą-butą su rūsiu 2,53 kv.m. pažymėtu R-47, esantį ( - ), negyvenamąją patalpą - garažą (boksą), esantį ( - ). Taip pat A. P. įgijo (buvo grąžintas) 1,53 ha žemės sklypą, esantį ( - ). ½ dalis turto priklausė M. P. nuosavybės teise, kita ½ dalis turto - A. P., tačiau šiam mirus visą turtą naudojo M. P. kaip savo, todėl nepadavė palikimo priėmimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą per trijų mėnesių terminą nuo palikėjo mirties. M. P. po sutuoktinio A. P. mirties pradėjo valdyti ir naudoti velioniui nuosavybės teise priklausiusius buities ir namų apyvokos reikmenis, knygas, asmeninio naudojimo daiktus, naudojosi turtu kaip savo, jį pagal savo išgales prižiūrėjo ir juo rūpinosi. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. P., mirusi ( - ), priėmė A. P., mirusio ( - ), paliktą turtą, būtina tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, kuris suteiktų teisę disponuoti paveldėtu turtu.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad po senelio mirties pareiškėjos močiutė gyveno viena ir pagal savo galimybes šešerius metus prižiūrėjo likusį senelio turtą. Dabar turtu rūpinas pareiškėja M. L.. Taip pat dar yra likusi A. P. anūkė R. L., kuri senelio palikimo ir močiutės palikimo atsisakė.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą (b.l. 28-29) nurodė, kad įrodžius faktinį valdymą, kad M. P. trijų mėnesių laikotarpyje po sutuoktinio mirties atliko aktyvius veiksmus, nukreiptus paveldėti turtą, neprieštarauja, kad pareiškėjai būtų nustatytas prašomas juridinę reikšmę turintis faktas. Suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

5Pareiškimas tenkintinas visiškai.

6Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

7Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant nurodytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

8Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

9Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) nustatyta, kad pareiškėjos M. L. motina O. L. mirė ( - ), senelis A. P. mirė ( - ), močiutė M. P. mirė ( - ). Iš Kauno miesto 15-ojo notarų biuro liudijimo (b.l. 14) nustatyta, jog po M. P. mirties, jos palikimą priėmė M. L.. Prienų rajono 2-ojo notarų biuro notarės R. D. liudijimas (b.l. 15) patvirtina, jog po A. P., mirusio ( - ), paveldėjimo byla neužvesta. Iš gyventojų registro tarnybos išrašo (b.l. 16) nustatyta, jog A. P. turėjo vienintelę dukrą O. L. (pareiškėjos motiną), kuri yra mirusi, A. P. mirė ( - ) būdamas santuokoje su M. P. (pareiškėjos močiute). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (b.l. 17,18) patvirtina, jog A. P. nuosavybės teise priklausė nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, esantis ( - ), dalis garažo, esančio ( - ). Testamentų registre nėra įregistruotų palikėjo A. P. testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b.l. 19). R. L. pareiškimai dėl atsisakymo nuo palikimo (b.l. 45, 48) patvirtina aplinkybes, jog A. P. ir M. P. vaikaitė R. L. atsisakė palikimo po senelių mirties.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjos M. L. močiutė M. P. turėjo teisę paveldėti sutuoktinio turtą pagal įstatymą (CK 5.13 str.).

12Iš pareiškėjos atstovės paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų, liudytojų J. B. ir V. L. paaiškinimų, darytina išvada, jog pareiškėjos M. L. močiutė M. P. savo aktyviais veiksmais – gyvendama būste, visą turtą prižiūrint kaip savo, mokant mokesčius, priėmė palikimą po sutuoktinio A. P. mirties, faktiškai pradėdama valdyti sutuoktiniui priklausiusį turtą.

13Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja neturi galimybių.

14Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai įgyjant teisę priimti palikimą po senelių mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

16Valstybė šioje byloje patyrė 14,71 Lt išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalims, kurios priteistinos iš pareiškėjos (CPK 88 str. 3 p., 96 str.)

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą patenkinti visiškai.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. P., a.k. ( - ) (mirusi ( - )), buvo priėmusi palikimą po sutuoktinio A. P., a.k. ( - ) (mirusio ( - )) mirties, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

20Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

21Priteisti iš M. L., a.k. ( - ) 14,71 Lt (keturiolika litų 71 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalims ( procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. ( - ) banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė palaikė pareiškime išdėstytas... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų... 5. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 6. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 7. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 8. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 9. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta jog pareiškėjos M. L.... 12. Iš pareiškėjos atstovės paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių... 13. Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų... 14. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 16. Valstybė šioje byloje patyrė 14,71 Lt išlaidų, susijusių su teismo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 18. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. P., a.k. ( - ) (mirusi (... 20. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.... 21. Priteisti iš M. L., a.k. ( - ) 14,71 Lt (keturiolika litų 71 ct) pašto... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...