Byla 2-206-673/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Laima Šablevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei Ž. R. (( - )) dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės Ž. R. (( - )) 617,24 Lt skolą, 1809,13 Lt delpsinigius, 248,71 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimsoi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 1-3).

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2013-01-18 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo spaudoje būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2001-12-01 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovė Ž. R. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. R112-67016410-256, remiantis kuria UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovei mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius (b. l. 19-20). 2002-04-08 tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės Ž. R. (( - )) buvo sudarytas susitarimas dėl mokėjimo plano pakeitimo (b. l. 23-24). Nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (2001-12-01 sutarties 6.5. p., 2002-04-08 sutarties 6.6. p.). Kaip matyti iš pateiktų sąskaitų, atsakovė prievolės atsiskaityti už teikiamas paslaugas tinkamai nevykdė ir už 2003-01-01 - 2004-06-30 laikotarpiu suteiktas paslaugas įsiskolino UAB „Tele2 “ 617,24 Lt (b. l. 26-43). Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovės 617,24 Lt skolą perleido ieškovui UAB „Gelvora“ (b. l. 4, 7-11). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą (b. l. 18), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi skolą, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir sumokėjusi už jai suteiktas paslaugas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovui UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės įgijėjui, iš atsakovės priteistina 617,24 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjusi sąskaitos už paslaugas, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (2001-12-01 sutarties 6.5. p., 2002-04-08 sutarties 6.6. p.), todėl ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą atsakovei priskaičiavo 1809,13 Lt delspinigių už 2004-09-01 – 2012-09-10 laikotarpį (b. l. 5). Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovė negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (1809,13 Lt ) net tris kartus viršija neįvykdytos prievolės dydį (617,24 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių sąskaitų matyti, kad atsakovė mokesčių už suteiktas paslaugas nemoka nuo 2003 m. pradžios, ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo 2004-09-01 iki 2012-09-10 (8 metų laikotarpį). Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovui, tiek pats ieškovas būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovo pranešimas atsakovei dėl įsiskolinimo. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,03 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,03 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovės priteistina 542,74 Lt (617,24 Lt x 0,03 proc. x 2931 d. = 542,74 Lt) delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 248,71 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, atsakovo darbuotojų darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 6). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovas realiai patyrė 1,63 Lt išlaidas (1,35 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovei vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 18). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 3 Lt išlaidas už užklausas turto registrui, 1 Lt išlaidas už užklausą gyventojų registro tarnybai, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos ir darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Kita vertus, ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimo) būtų ėmęsis kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 1,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Šioje byloje ieškovas patyrė 80,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Šiuo ieškiniu tenkinama 43 proc. ieškinio reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovės turėtų būti priteisiama 34,40 Lt žyminio mokesčio. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis yra 72 Lt ir tokio dydžio žyminį mokestį ieškovas būtų privalėjęs mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, ieškovui iš atsakovės priteistinas minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas 72 Lt žyminis mokestis.

11Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti atsakovės Ž. R. (( - )), a. k. ( - ), 617,24 Lt (šešių šimtų septyniolikos litų 24 ct) skolą, 542,74 Lt (penkių šimtų keturiasdešimt dviejų litų 74 ct) delspinigius, 1,63 Lt (vieno lito 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai