Byla 2A-1426/2014
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mažasis nukas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-990-577/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios (šiuo metu bankrutavusios) Nacionalinės kredito unijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Mažasis nukas“, uždarajai akcinei bendrovei Zenturino dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas bankrutuojanti (šiuo metu bankrutavusi) Nacionalinė kredito unija (toliau tekste – ir Unija) ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Mažasis nukas“ ir UAB Zenturino 500 337,59 Eur arba 1 727 565,63 Lt: iš jų 254 579,13 Eur arba 879 010,82 Lt paskolos, 16 637,24 Eur arba 57 445,06 Lt palūkanų, 229 121,22 Eur arba 791109,75 Lt delspinigių; 6 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad UAB „Mažasis nukas“ 2009-07-23 pateikė ieškovui prašymą išduoti 275 000 Eur arba 949 520 Lt paskolą obligacijoms įsigyti. 2009-08-03 atsakovas UAB „Mažasis nukas“ pateikė prašymą įstoti į Uniją, o 2009-08-05 su juo buvo pasirašyta paskolos sutartis (toliau tekste – Paskolos sutartis), kuria jam buvo suteikta 275 000 Eur arba 949 520 Lt paskola su 15 proc. metinių palūkanų, nustatant paskolos terminą iki 2012-08-30. Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,5 proc. delspinigiai. 2009-08-05 su atsakovu UAB Zenturino buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. 70165. 2011-05-27 pagal atsakovo 2011-05-06 prašymą buvo pasirašytas paskolos sutarties Nr. 70165 priedas Nr. 1 su sumažintomis - 10 proc. palūkanomis ir nauju paskolos grąžinimo grafiku. Suėjus paskolos terminui atsakovas UAB „Mažasis nukas“ ieškovui negrąžino 254 579,13 Eur arba 879 010,82 Lt paskolos, todėl ieškovas prašė šias sumas, taip pat procesines palūkanas priteisti iš solidarių atsakovų (CK 6.81 str., 6.873 str., Paskolos sutarties 4.1, 4.4 punktai).

5Atsakovas UAB „Mažasis nukas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti iš dalies, skolos sumą sumažinant pajaus dydžiu, delspinigius – iki protingo dydžio, t. y. 6 procentų metinių palūkanų, o ieškinio dalį dėl procesinių palūkanų ir skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB Zenturino atmesti. Nurodė, kad skolos suma neteisinga, nes iš jos nėra atimtas pajus, kuris buvo sumokėtas ieškovui, taip pat delspinigių suma yra neprotingai didelė ir neatitinka delspinigių kompensacinės funkcijos. Sutartyje numatyti delspinigiai 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 180 procentų per metus, yra visiškai neprotingi; jų dydis mažintinas iki protingo dydžio. Palūkanų suma turi būti sumažinta iki 10 000 Eur arba 34 528 Lt. Taip pat nurodė, kad ieškovas pažeidė CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytą laiduotojui ieškinio padavimo senaties terminą, todėl ieškinio reikalavimus atsakovui UAB Zenturino prašė atmesti. Pažymėjo, jog ir tuo atveju, jeigu ieškovas įrodytų, kad laidavimo sutartis yra neterminuota, tai ieškovas pažeidė CK 6.89 str. 1 d. nustatytą 2 metų ieškinio senaties terminą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies.

8Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Mažasis nukas“ ir UAB Zenturino ieškovui bankrutuojančiai Nacionalinei kredito unijai 879 010,82 Lt (254 579,13 Eur) paskolos, 57 445,06 Lt (16 637,24 Eur) palūkanų, 263 703,25 Lt (76 373,74 Eur) delspinigių ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1 200 159,13 Lt sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-05-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą pagal 2009-08-05 paskolos sutartį, sudarytą ieškovo Nacionalinės kredito unijos su atsakovu UAB „Mažasis nukas“, konstatavo, kad atsakovas negrąžintos paskolos dydžio neginčija. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovo argumentai, jog ieškovas turėjo sumažinti ieškinio reikalavimus įskaitydamas atsakovo ieškovui įmokėtą pajų, nepagrįsti bei atmestini, kadangi pagal Kredito unijų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas pajiniai įnašai sudaro kredito unijos nuosavą kapitalą, tai yra kredito unijos nuosavybė (to paties įstatymo 39 straipsnio 3 dalis), be to, šiame įstatyme nustatyta speciali pajinio įnašo kredito unijos nariui grąžinimo tvarka ir pagrindai, kurie nagrinėjamu atveju negali būti taikomi, kadangi ieškovui yra iškelta bankroto byla. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo sumokėtas pajus ir atsakovo skola ieškovui pagal paskolos sutartį nėra vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai, kuriuos būtų galima įskaityti ir tokiu būdu sumažinti atsakovo įsiskolinimą (Kredito unijų įstatymo 65 str. 7 d. 4 p., CK 6.130 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-159/2012, 2013-12-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-625/2013 ir kt.).

10Teismas, nustatęs, kad atsakovas iš esmės nesutinka su prašomų priteisti delspinigių dydžiu, prašydamas jį sumažinti nuo sutartyje nustatytų 0,5 procento už kiekvieną uždelstą dieną iki 6 procentų per metus ir priteisti iš atsakovo ieškovui 26 370,32 Lt delspinigių, o likusią dalį atmesti, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju atsakovas laisva valia pasirašė ginčo paskolos sutartį, kurioje buvo nurodytas delspinigių dydis, t. y. šalys dėl delspinigių dydžio buvo susitarusios laisva valia ir toks susitarimas šalims turi įstatymo galią, ši nuostata yra aiškiai ir suprantamai suformuluota, be to, atsakovas yra verslo subjektas, turintis patirties verslo ir derybų srityje, žinojo sutartyje nustatytą delspinigių dydį, todėl galėjo numatyti sutarties, kuria paskola buvo imama obligacijoms įsigyti, neįvykdymo teisinius padarinius, delspinigių dydį atsakovas pradėjo ginčyti ieškovui kreipusis į teismą, o anksčiau su tokiu prašymu į ieškovą nesikreipė, tik dėl palūkanų dydžio, kurį ieškovas sumažino. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad neįvykdytos ir prašomos priteisti prievolės vertė ir delspinigių (kuriuos prašoma priteisti už 6 mėnesius) dydis beveik vienodi (įsiskolinimas – 254 579,13 Eur, o prašomų priteisti delspinigių suma – 229 121,22 Eur), vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendė, jog šiuo konkrečiu atveju sutartyje sulygtas delspinigių dydis turėtų būti sumažintas iki 76 373,74 Eur arba 263 703,25 Lt. Atsakovo prašymą dėl palūkanų sumažinimo, kuris buvo motyvuojamas Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis, atmetė, kadangi atsakovo paminėtos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos dėl palūkanų skaičiavimo sustabdymo (įstatymo 9 str.), nagrinėjant šį ginčą, atsakovo atžvilgiu netaikomos.

11Teismas, vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, 6.81 straipsniu, ginčo laidavimo sutarties, sudarytos ieškovo su atsakovu UAB Zenturino, 2.1, 3.1-3.3 punktais, konstatavo, kad atsakovui UAB Zenturino kyla pareiga įvykdyti ieškinio reikalavimus. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo „Mažasis nukas“ argumentus, kad ginčo laidavimo sutartis buvo terminuota ir kad ieškovas pažeidė CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytą ieškinio senaties terminą, kadangi iš laidavimo sutarties aiškiai matyti, kad laidavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo, be to, nei laiduotojo paraiškoje, nei laidavimo sutartyje nėra nurodyta, kad laidavimas yra terminuotas ir galioja iki tam tikros datos ar aplinkybių įvykimo. Teismas taip pat nesutiko su atsakovu, kad ieškovas praleido CK 6.89 straipsnio 1 dalyje nustatytą dviejų metų nuo laidavimo sutarties sudarymo ieškinio senaties terminą, kadangi šis terminas neturėtų būti taikomas, nes nagrinėjamu atveju laidavimo sutarties 2.1, 3.2, 8.2 punktuose šalys sulygo, kad sutartis galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo. Laidavimo sutartimi atsakovas UAB Zenturino įsipareigojo atsakyti visu savo turtu, jeigu skolininkas neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai skolininko prievoles pagal kreditavimo sutartį (laidavimo sutarties 3.1. p.).

12Kadangi atsakovas pasibaigus paskolos terminui savo prievolės tinkamai neįvykdė, t. y. negrąžino paskolos, todėl teismas priteisė 254 579,13 Eur arba 879 010,82 Lt paskolos, 16 637,24 Eur arba 57 445,06 Lt palūkanų ir 76 373,74 Eur arba 263 703,25 Lt delspinigių iš atsakovo UAB „Mažasis nukas“ ir laiduotojo UAB Zenturino solidariai ieškovui (CK 6.36 str., 6.71 str., 6.873 str., 6.38 str., laidavimo sutarčių 2.1, 3.2 p. p.). Kitą ieškinio dalį atmetė.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Mažasis nukas“ prašo skundžiamo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimo dalį dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų pakeisti, sumažinant delspinigius iki protingo dydžio, t. y. iki 6 procentų metinių palūkanų, o bylinėjimosi išlaidas priteisti proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų apimčiai, panaikinti sprendimo dalį dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo iš UAB Zenturino.

15Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad neaišku, kokiais aritmetiniais skaičiavimais remdamasis teismas sumažino delspinigius 3 kartus. Teismas neatsižvelgė į tai, kokios šalys yra byloje, t. y. finansinė institucija ir vartotojas.

16Taip pat nurodo, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos visa apimtimi, neatsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies.

17Teismo motyvai dėl laidavimo termino yra nepagrįsti. Ieškovas pažeidė CK 6.88 straipsnio 1 dalyje bei CK 6.89 straipsnio 1 dalyje nustatytus ieškinio padavimo senaties terminus.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas padarė pagrįstą išvadą dėl delspinigių dydžio. Ieškinio pateikimo metu laidavimas nebuvo pasibaigęs, skirtingai nei nurodo apeliantas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Mažasis nukas“ 2009-07-23 pateikė prašymą ieškovui Nacionalinei kredito unijai išduoti 275 000 Eur arba 949 520 Lt paskolą obligacijoms įsigyti (b. l. 10), o 2009-08-03 atsakovas UAB „Mažasis nukas“ pateikė prašymą įstoti į šią uniją (b. l. 9-11). 2009-08-03 atsakovas UAB Zenturino pateikė ieškovui laiduotojo paraišką, iš kurios turinio matyti, kad sprendimą laiduoti už UAB „Mažasis nukas“ 275 000 Eur paskolą su 15 procentų palūkanomis 2009-08-03 priėmė vienintelis UAB Zenturino akcininkas ir vadovas A. Š. (b. l. 12-14). 2009-08-05 ieškovas su atsakovu UAB „Mažasis nukas“ pasirašė paskolos sutartį Nr. 70165, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 275 000 Eur arba 949 520 Lt paskola su 15 proc. metinių palūkanų ir 0,5 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, nustatant paskolos terminą iki 2012-08-30 (b. l. 15-18); tą pačią dieną, t. y. 2009-08-05, su atsakovu UAB Zenturino buvo pasirašyta laidavimo sutartis Nr. 70165 (b. l. 19-21). 2011-05-06 atsakovas pateikė ieškovui prašymą sumažinti paskolos palūkanas iki 10 proc., paliekant tokią pačią mėnesinę įmoką (b. l. 22), o 2011-05-27 šalys pasirašė paskolos sutarties Nr. 70165 priedą Nr. 1 su 10 proc. palūkanomis ir nauju paskolos grąžinimo grafiku (b. l. 23-24). Suėjus paskolos terminui atsakovas UAB „Mažasis nukas“ ieškovui negrąžino 254 579,13 Eur arba 879 010,82 Lt paskolos. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą atsakovui paskaičiuotos netesybos: 57 445,06 Lt palūkanų bei 791 109,75 Lt delspinigių (b. l. 25). Šias sumas ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Mažasis nukas“ ir UAB Zenturino.

22Dėl netesybų mažinimo

23Apeliantas skunde ginčija teismo motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas nusprendė sumažinti priteistinus delspinigius nuo 229 121,22 Eur iki 76 373,74 Eur (arba 263 703,25 Lt), nurodydamas, jog neaišku, kokiais aritmetiniais skaičiavimais remdamasis teismas sumažino delspinigių sumą beveik tris kartus, t. y. iki 263 703,25 Lt. Tokia suma, anot apelianto, nėra teisinga, protinga arba atitinkanti kompensacinę funkciją bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką tokiose bylose. Jo manymu, protingo dydžio delspinigių suma, už kurią ieškovas rinkoje galėjo skolintis pinigus, - 6 procentai per metus, t. y. 26 370,32 Lt, todėl tokia suma ir priteistina iš atsakovo.

24Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka ir atmeta juos kaip nepagrįstus. Pažymėtina, kad sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, kad netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Kasacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-443/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

26Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas, spręsdamas dėl prašomų priteisti netesybų (delspinigių) mažinimo pagrįstumo, išsamiai įvertino Paskolos sutarties sudarymo bei vykdymo aplinkybes, susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį, subjektus, ar šalys bendradarbiavo tarpusavyje, tačiau lemiamą reikšmę mažinant prašomus priteisti delspinigius turėjo tai, kad neįvykdytos ir prašomos priteisti prievolės vertė bei delspinigių (paskaičiuotų už beveik 6 mėnesius) dydis buvo beveik vienodas. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, sumažino prašomus priteisti delspinigius 3 kartus, t. y. nuo 0,5 proc. iki 0,1666 proc. per dieną. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks teismo pasirinktas netesybų mažinimo būdas yra aiškus, apeliantas nepateikia įrodymų, kad tokiu būdu nustatytas delspinigių dydis prieštarautų sąžiningai verslo praktikai ar sudarytų galimybes ieškovui, kurio viena iš pagrindinių veiklų buvo paskolos teikimas bei pelno gavimas, nepagrįstai praturtėti atsakovo, nevykdančio prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, sąskaita. Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde iš esmės nenurodoma konkrečių argumentų bei nepateikia įrodymų, paneigiančių šias teismo padarytas išvadas, todėl nėra pakankamo pagrindo jas pripažinti neteisėtomis ar nepagrįstomis.

27Dėl laidavimo pabaigos

28Apeliantas taip pat skundžia teismo sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys atsakovui UAB Zenturino, nurodydamas, jog buvo pažeistas CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytas ieškinio padavimo senaties terminas (3 mėnesiai), o jei ieškovas įrodytų, kad ginčo laidavimo sutartis yra neterminuota, tai buvo pažeistas CK 6.89 straipsnio 1 dalyje numatytas ieškinio padavimo senaties terminas (2 metai), tačiau ir šiuos argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus.

29Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalies nuostatas laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal bendrąjį principą laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada baigiasi juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.). Tačiau priklausomai nuo to, kokia yra laidavimo rūšis (terminuotas ar neterminuotas), įstatyme nustatyti kitokie laidavimo pabaigos pagrindai (terminai). CK 6.88 straipsnyje nustatyta terminuoto laidavimo pabaiga, CK 6.89 straipsnyje įtvirtintos neterminuoto laidavimo pabaigos sąlygos.

30Iš ginčo laidavimo sutarties 2.1 punkto matyti, kad laiduotojas laiduoja už paskolos gavėją ir įsipareigoja atsakyti kredito unijai, jeigu paskolos gavėjas neįvykdys visos ar dalies prievolės pagal Paskolos sutartį, o 3.2 punkte nustatyta, kad laiduotojas atsako kredito unijai ta pačia apimtimi, kaip ir paskolos gavėjas, 8.2 punkte numatyta, kad sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo.

31Taigi pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad laiduotojas su kreditoriumi susitarė, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo. Teismas tinkamai taikė ir aiškino tiek CK 6.88, tiek 6.89 straipsniuose įtvirtintas teisės normas, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad teismas sprendime padarė materialinės teisės normų, reglamentuojančių laidavimo pabaigą, pažeidimus. Atkreiptinas dėmesys, kad laiduotojas UAB Zenturino neginčija savo kaip laiduotojo pareigos atsakyti ieškovui už UAB „Mažasis nukas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jis per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį iš viso nepateikė teismui savo nuomonės dėl jam pareikštų reikalavimų pagrįstumo, nors jam siųstų procesinių dokumentų įteikimas įstatymo nustatyta tvarka pripažintas tinkamu ir priešingų įrodymų į bylą nėra pateikta.

32Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

33Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteistomis bylinėjimosi išlaidomis nurodydamas, kad jos nepagrįstai priteistos visa apimtimi, nors ieškinys buvo tenkintas iš dalies. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas, įvertino patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją ir pagal ją paskaičiavo atsakovams tenkančią sumokėti bylinėjimosi išlaidų dalį (CPK 93 str., 98 str.), todėl šie apelianto argumentai atmestini kaip nepagrįsti bei prieštaraujantys bylos duomenims.

34Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti teismo sprendimo nėra pagrindo, jis priimtas visapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybes, tinkamai pritaikius materialinės teisės normas, reglamentuojančias tokius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus kaip laidavimas bei netesybos, procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas bankrutuojanti (šiuo metu bankrutavusi) Nacionalinė kredito unija... 5. Atsakovas UAB „Mažasis nukas“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Priteisė solidariai iš atsakovų UAB „Mažasis nukas“ ir UAB Zenturino... 9. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą pagal... 10. Teismas, nustatęs, kad atsakovas iš esmės nesutinka su prašomų priteisti... 11. Teismas, vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, 6.81 straipsniu, ginčo... 12. Kadangi atsakovas pasibaigus paskolos terminui savo prievolės tinkamai... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Mažasis nukas“ prašo skundžiamo... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad neaišku, kokiais aritmetiniais... 16. Taip pat nurodo, kad teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos visa apimtimi,... 17. Teismo motyvai dėl laidavimo termino yra nepagrįsti. Ieškovas pažeidė CK... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo skundžiamą teismo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB „Mažasis nukas“ 2009-07-23... 22. Dėl netesybų mažinimo... 23. Apeliantas skunde ginčija teismo motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas... 24. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka ir atmeta juos... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl... 26. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, teismas, spręsdamas dėl... 27. Dėl laidavimo pabaigos... 28. Apeliantas taip pat skundžia teismo sprendimo dalį, kuria tenkintas ieškinys... 29. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalies nuostatas laidavimo sutartimi laiduotojas už... 30. Iš ginčo laidavimo sutarties 2.1 punkto matyti, kad laiduotojas laiduoja už... 31. Taigi pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 33. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteistomis bylinėjimosi išlaidomis... 34. Esant išdėstytiems argumentams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti...