Byla 2S-559-538/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-508-676/2008 pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Neringos miesto savivaldybės tarybai, Neringos savivaldybės administracijai, Kauno T.Ivanausko zoologijos muziejui, V. P., N. P., C. Ž., R. J., A. Ž., A. S., V. A., V. D., A. G., I. S., L. Z., K. A., V. T. (V. T.), G. T., UAB „Viremidos investicijos“, L. Z., I. Z., tretiesiems asmenims ieškovo pusėje Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos apsaugos ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims atsakovų pusėje Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, LR aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, V. S., E. K. (E. K.), P. K. dėl administracinių aktų, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas – Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė :1. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės tarybos 2002-09-16 sprendimą Nr. 151 „Dėl buvusios pionierių stovyklos teritorijos Juodkrantės gyvenvietėje, Neringa, detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutartims dėl infrastruktūros plėtojimo“; 2. Pripažinti negaliojančiu Neringos savivaldybės administracijos 2003-04-23 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą poilsinės statybai sklype, esančiame ( - ); 3. Pripažinti negaliojančiomis sutartis dėl infrastruktūros plėtojimo bei 4. Taikyti restituciją ir įpareigoti Neringos savivaldybės administraciją grąžinti pagal infrastruktūros plėtojimo gautas lėšas atsakovams.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-04-07 nutartimi civilinę bylą perdavė pagal teismingumą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Nurodė, kad teisiniai santykiai šiame ginče yra susiję iš esmės su viešojo administravimo subjekto priimtų aktų vertinimu, kurių teisėtumo nustatymo tvarką reglamentuoja viešosios teisės normos bei vadovaudamasis suformuota Specialiosios teisėjų kolegijos praktika tokio pobūdžio ginčuose, teismas bylą perdavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

4Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-07 nutartį ir perduoti bylą nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai rėmėsi Specialiosios teisėjų kolegijos nutartimis, priimtomis kitose civilinės bylose, ir nevykdė Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-04-27 nutarties, kuri yra priimta būtent šioje byloje. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog šios bylos ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, ir bylą grąžino nagrinėti įstatymu nustatyta tvarka Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

5Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašo patenkinti ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą.

6Atsakovai Neringos savivaldybės taryba ir Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodo, jog teismas turėjo pagrindą kelti klausimą dėl bylos persiuntimo administraciniam teismui bei pakartotinai kreiptis į Specialiają teisėjų kolegiją.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8CPK 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas šioje byloje, tai bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Aiškinant tokį įstatymo normos rašytinį tekstą darytina išvada, kad pagrindiniai reikalavimai turi būti kilę iš civilinių santykių. Tuo atveju, kai vienas jų yra susijęs su individualaus pobūdžio administraciniu teisės aktu, bendrosios kompetencijos teismas išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą. Jis išsprendžiamas dėl to, kad, esant teismo sprendimui dėl civilinių teisinių santykių, neliktų galiojančio individualaus pobūdžio administracinio teisės akto, nebeturinčio teisinės reikšmės. Aiškinant minėtą įstatymo normą taip pat darytina išvada, kad reikalavimas dėl individualaus pobūdžio administracinio teisės akto tarp kitų reikalavimų neturi būti pagrindinis, ginče dominuojantis. Jeigu toks reikalavimas pagrindinis, lemiantis jo pagrindu atsiradusių civilinių teisinių santykių teisinį likimą, tai toks reikalavimas bendrosios kompetencijos teisme nespręstinas. Analogiško teisės normos aiškinimo, nustatant rūšinį teismingumą tuo atveju, kai ginčas yra susijęs su statybos teisiniais santykiais, pastaruoju metu laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje

9Nr. 3K-3-307/2008).

10Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad reikalavimai grindžiami Neringos savivaldybės, atliekant tam tikrus veiksmus viešojo administravimo srityje, padarytais teisės aktų pažeidimais ir kyla iš administracinių teisinių santykių (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 3 d., 26 str. 4 d., Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 9 p., 11 p., 13 p.). Reikalavimai dėl viešojo administravimo subjektų veiksmų, tvirtinant detaliuosius planus, yra administracinio teisinio pobūdžio (ABTĮ 2 str. 1 d., 16 d., 17 d.). Skundžiamas Neringos savivaldybės tarybos 2002-09-16 sprendimas Nr. 151 „Dėl buvusios pionierių stovyklos teritorijos Juodkrantės gyv., Neringa, detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutartims dėl infrastruktūros plėtojimo“ yra priimtas vykdant viešąjį administravimą. Teismas, spręsdamas šio sprendimo teisėtumo klausimą, turės patikrinti, ar jį priimant nebuvo pažeistos atitinkamos teisės aktais nustatytos administracinės procedūros. Reikalavimai dėl projektavimo sąlygų sąvado išdavimo yra administracinio teisinio pobūdžio (ABTĮ 2 str. 1 d., 16 d., 17 d.), todėl reikalavimas dėl Neringos savivaldybės administracijos 2003-04-23 išduoto projektavimo sąlygų sąvado poilsinės statybai sklype, esančiame ( - ), pripažinimo negaliojančiu yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtinas nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.). Infrastruktūros plėtros programų rengimas yra priskirtoji savivaldybių funkcija, todėl reikalavimas pripažinti negaliojančiomis sutartis dėl infrastruktūros plėtojimo taip pat yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Darytina išvada, kad visi nurodyti reikalavimai nagrinėtini administracine tvarka, todėl kolegija sutinka, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį bylą perduoti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

11Kolegija nesutinka su atskirojo skundo motyvais, jog pirmosios instancijos teismas nevykdė Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-04-27 nutarties, kuri yra priimta būtent šioje byloje. Kolegija pažymi, kad po šios nutarties pasikeitė teisminė praktika ir visos tokio pobūdžio bylos perduodamos administraciniams teismams. Tuo atveju, jei vienos tokios pačios kategorijos bylos būtų nagrinėjamos bendrosios kompetencijos, o kitos administraciniuose teismuose, būtų pažeistas vieningos teismų praktikos principas.

12Apeliantas prašo naikinti teismo nutartį ir tuo pagrindu, kad remiantis LR CPK 34 str. bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, bendrosios kompetencijos teismui nenumatyta teisė iškeltą, bet nagrinėti civilinio proceso tvarka nepriskirtą bylą perduoti nagrinėti administraciniam teismui. Pažymėtina, kad tokiu apelianto nurodytu atveju, kai bendrosios kompetencijos teismas negali pats išnagrinėti bylos iš esmės, byla turi būti nutraukta kaip nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (CPK 293 str. 1 p.). Tačiau byla nagrinėjama ilgą laiką ir jos nutraukimas nurodytu pagrindu būtent neatitiktų proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų (LR CPK 7 str.), todėl atsižvelgiant į tai naikinti teismo nutartį šiais apelianto nurodytais argumentais nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2008).

13Pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą nutartį ir ją keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 str., teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai