Byla eB2-4187-781/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „GO500“ (trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „GO500“ (trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos),

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 10 462,75 Eur.

3Atsakovas pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė pratęsti terminą atsiliepimui pateikti iki 2016 m. balandžio 4 d. Nurodė, kad UAB „GO500“ buhalterė 2016-03-25 išvyksta iš Lietuvos Respublikos ir grįš 2016-03-29.

42016 m. kovo 30 d. rezoliucija teisėja prašymą tenkino, terminą atsiliepimui pateikti pratęsė iki 2016 m. balandžio 4 d.

5Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos sutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,GO500“, nurodydamas, kad atsakovas valstybės (savivaldybės) biudžetui skolingas 6 007,92 Eur.

6Atsakovas UAB „GO500“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo pareiškimą atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodė, kad pas atsakovą šiuo metu dirba 20 darbuotojų, bendrovė yra moki, kadangi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės atsakovui priklausančio turto vertės.

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

8Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-02 nutartis c. b. Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

10Atsakovas pateikė aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, pagal kuriuos matyti, kad UAB „GO500“ turtas sudaro 50 074 Eur (ilgalaikis turtas – 35 413 Eur vertės, trumpalaikis turtas – 14 661 Eur vertės), o atsakovo pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 24 177 Eur. Taigi, pagal pateiktus duomenis pradelsti įsiskolinimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. UAB „GO500“ grynasis pelnas 2016 m. kovo 31 d. duomenimis sudarė 9 167 Eur sumą. Tai patvirtina, kad įmonė veikė produktyviai. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi kreditorinių įsipareigojimų, kuriems 24 177 Eur dydžio suma yra pradelsta. UAB „GO 500“ debitorių įsiskolinimas sudaro 8 581,39 Eur.

11Teismas, įvertinęs atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, pateiktus rašytinius įrodymus, sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo iškelti atsakovui UAB „GO500“ bankroto bylą. Nustatyta, jog atsakovo įmonė veikia pelningai. Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės atsakovui priklausančio turto vertės. Remiantis VSDFV duomenimis įmonėje dirba 19 apdraustųjų asmenų. Atsakovas pateikė duomenys, kad atsakovo darbuotojai, taip pat ir atsakovo kreditoriai, turintys teisę iš įmonės gauti 119 052,50 Eur, kas sudaro 83 proc. visų įmonės kreditorių reikalavimų sumos, palaiko įmonės restruktūrizavimo idėją bei atidėjo įmonės turtinių įsipareigojimų vykdymo terminą, sutikę gauti iš įmonės įsiskolinimo apmokėjimą įmonės restruktūrizavimo plano nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovo darbuotojai pasirašė pranešimą-deklaraciją, kuria papildomai patvirtina savo sutikimą su restruktūrizavimo bylos iškėlimu atsakovui.

12Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas vykdo veiklą, įvertinęs byloje gautą bei surinktą informaciją apie atsakovo finansinę padėtį, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra prasta, gaunamas pelnas, todėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą, nėra.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „GO500“, į. k. 303049532, netenkinti.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai