Byla 2-2632/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Transkela“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-188-253/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos skuba“ ieškinį atsakovui individualiai įmonei „JVI Transport“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovui buvo iškelta bankroto byla, jo administratoriumi buvo paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. 2009 m. rugpjūčio 19 d. teismo nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie buvo tikslinti vėlesnėmis nutartimis.

52011 m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas kreditoriaus UAB „Transkela“ direktoriaus A. A. prašymas atnaujinti terminą pareikšti finansinius reikalavimus IĮ „JVI Transport“ bankroto byloje bei patvirtinti 19 296,21 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad UAB „Transkela“ laiku negavo pranešimo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą bei terminą finansiniams reikalavimams pareikšti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi kreditoriaus UAB „Transkela“ prašymo netenkino. Nurodė, kad iš kreditoriaus pateiktų duomenų matyti, kad kreditoriaus 19 296,21 Lt dydžio finansinį reikalavimą sudaro atsakovo skolos pagal 2008 m. gruodžio 31 d. bei 2009 m. sausio 30 d. išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Teismo nuomone, kreditorius, būdamas verslininkas ir prisiimdamas verslo riziką, nedėjo protingų pastangų minėtoms skoloms susigrąžinti, nesidomėjo skolininko finansine situacija. Konkrečiai kreditorius į teismą dėl jo finansinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi stipriai praleidęs nustatytą terminą – tik 2011 m. balandžio 14 d. Pažymėjo, kad ĮBĮ 10 str. 9 d. nustato, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus ĮBĮ 10 str. 4 d. 5 p. nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Tuo tarpu, vien aplinkybė, jog kreditorė laiku negavo pranešimo apie bankroto bylos atsakovei iškėlimą ir terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti, nagrinėjamu atveju nėra vertinama kaip svarbi priežastis, pateisinanti nustatyto termino praleidimą, ir nesudaro pakankamo pagrindo praleistą terminą atnaujinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorius UAB „Transkela“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti 19 296,21 Lt UAB „Transkela“ kreditorinį reikalavimą IĮ „JVI Transport“ bankroto byloje. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog kreditorius buvo neaktyvus, nedėjo protingų pastangų skoloms susigrąžinti ir nesidomėjo skolininko turtine padėtimi. Priešingai negu nurodo teismas, apeliantas skolos dydį su administratoriumi derino nuo 2010 m. vasario mėnesio, tačiau dėl to, kad administratoriui buhalteriniai dokumentai buvo perduoti pavėluotai ir netvarkingi, minėtas derinimas užtruko ir kreditorinis reikalavimas buvo suderintas tik 2011 m. balandžio 14 d. Tai, apelianto nuomone, yra vertintina kaip svarbi priežastis atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui reikšti ir patvirtinti jį IĮ „JVI Transport“ bankroto byloje. Be to, apeliantas pastebi, kad Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi patvirtino kito kreditoriaus A. V. kreditorinį reikalavimą, kurį patikslino 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atskiruoju skundu prašo apelianto atskirąjį skundą tenkinti. Nurodė, kad administratorius apelianto kreditorinio reikalavimo neginčija ir sutinka su atskirajame skunde išdėstytais motyvais.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus UAB „Transkela“ prašymas dėl termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atsakovo IĮ „JVI Transport“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ).

15ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. Įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nurodyta, kad teismas nustato laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus. ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalis nustato, kad teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, susidariusius iki bankroto bylos iškėlimo, kurie pateikti pažeidus nustatytus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, pripažinimo, paduoti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami tik iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos. Ši norma aiškintina sistemiškai, atsižvelgiant į ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatas bei teismų praktiką. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismai, aiškindami ĮBĮ 10 straipsnio 9 dalyje išdėstytą teisės normą, yra ne kartą pažymėję, kad terminas kreditorių reikalavimams pareikšti nėra naikinamasis, teismas gali ir vėliau pateiktus ar patikslintus reikalavimus priimti iki nutarties nutraukti bankroto bylą ar sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį ir CPK 78 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo ivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1404/2009; 2011 m. spalio mėn. 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2467/2011, ir kt.). Taigi sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taikytinos ir CPK 78 straipsnio nuostatos. Esant svarbioms minėto termino praleidimo priežastims, tai yra nesant įrodymų, kad kreditorius piktnaudžiavo savo teise, teismas turi teisę jį atnaujinti ir patvirtinti ar patikslinti kreditorių reikalavimus iki pat sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

16Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, turi būti sprendžiama, ar apelianto nurodomos termino praleidimo priežastys yra svarbios (ĮBĮ 26 str., CPK 78 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas, grįsdamas priežastis, dėl kurių jis pateikė prašymą tikslinti jo kreditorinį reikalavimą jau pasibaigus teismo nustatytam terminui kreditoriniams reikalavimams pareikšti, prašyme dėl termino atnaujinimo ir kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad jis laiku negavo pranešimo apie atsakovui iškeltą bankroto bylą bei nustatytą terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Pirmosios instancijos teismas šią apelianto nurodytą termino praleidimo priežastį nelaikė svarbia. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, neturi pagrindo sutikti su šia teismo išvada.

17Byloje nustatyta, kad atsakovui bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartimi, 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie buvo tikslinti vėlesnėmis Klaipėdos apygardos teismo nutartimis. Atsakovo bankroto administratorius 2011 m. balandžio 15 d. pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo, kuriuo taip pat prašė patvirtinti apelianto 19 296,12 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Teismas 2011 m. balandžio 19 d. nutartimi šią administratoriaus prašymo dalį atmetė, nurodydamas, kad kreditorius (apeliantas) praleido terminą reikalavimams pareikšti ir šio termino atnaujinti neprašė. Atsakovo bankroto administratorius 2011 m. gegužės 30 d. pakartotinai pateikė teismui prašymą dėl apelianto finansinio reikalavimo atsakovo bankroto byloje patvirtinimo. Prašyme nurodė priežastis, dėl kurių apelianto reikalavimas negalėjo būti pateiktas tvirtinti teismo nustatytu terminu: pagal atsakovo buhalterinius dokumentus administratorius negalėjo nustatyti tikslių įmonės kreditorinių ir debitorinių įsiskolinimų, tame tarpe ir įsiskolinimo apeliantui; buhalterinė apskaita įmonėje galimai buvo vedama apgaulingai, dėl ko šiuo metu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas; pagal administratoriui pateiktus dokumentus atsakovas nebuvo skolingas apeliantui, todėl administratorius neinformavo apelianto apie atsakovui iškeltą bankroto bylą. Administratorius taip pat nurodė, kad neprieštarauja dėl apelianto finansinio reikalavimo patvirtinimo. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi atsakovo bankroto administratoriaus prašymą atmetė, nurodydamas, kad apeliantas nepateikė teismui prašymo dėl praleisto termino atnaujinimo. Apeliantas prašymą dėl praleisto teismo nustatyto termino finansiniam reikalavimui atsakovo bankroto byloje pareikšti atnaujinimo teismui pateikė 2011 m. rugpjūčio 29 d., skundžiama nutartimi teismas šio prašymo netenkino.

18Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad visą laiką buvo aktyvus, derybas su atsakovo bankroto administratoriumi dėl finansinio reikalavimo bei jo dydžio vedė nuo pat 2010 m. vasario mėnesio. Šias aplinkybes bei aplinkybę, kad teismo nustatytu terminu nebuvo galimybės nustatyti apelianto finansinio reikalavimo egzistavimo fakto bei jo dydžio, taip pat patvirtina ir atsakovo bankroto administratorius tiek atsiliepime į apelianto atskirąjį skundą, tiek 2011 m. gegužės 30 d. teismui pateiktame prašyme.

19Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas apie bankroto bylos atsakovui iškėlimą laiku informuotas nebuvo, bei į tai, jog teismo nustatytu terminu nebuvo galimybės nustatyti apelianto finansinio reikalavimo egzistavimo fakto bei jo dydžio, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliantas pirmosios instancijos teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartyje nustatytą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, įrodymų, patvirtinančių, jog jis piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis, byloje nėra.

20Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai netenkino apelianto prašymo dėl termino finansiniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo, todėl skundžiama nutartis naikintina, klausimas dėl praleisto teismo nustatyto termino atnaujinimo išsprendžiamas iš esmės jį atnaujinant.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei „Transkela“ Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartimi nustatytą trisdešimties dienų terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti atsakovo individualios įmonės „JVI Transport“ bankroto byloje.

23Perduoti civilinę bylą Klaipėdos apygardos teismui kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Transkela“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimui spręsti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovui buvo... 5. 2011 m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdos apygardos teisme gautas kreditoriaus UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi kreditoriaus... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorius UAB „Transkela“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atskiruoju... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 14. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 15. ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo,... 16. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, turi būti... 17. Byloje nustatyta, kad atsakovui bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos... 18. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad visą laiką buvo aktyvus, derybas su... 19. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas apie bankroto... 20. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartį panaikinti ir... 23. Perduoti civilinę bylą Klaipėdos apygardos teismui kreditoriaus uždarosios...