Byla 2-972/2014
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties, kuria patvirtintas A. I. kreditorinis reikalavimas ir patikslintas UAB „Amalkeros leidyba“ kreditorinis reikalavimas UAB „Spektrus“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno (pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių A. V. ir E. P. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutarties, kuria patvirtintas A. I. kreditorinis reikalavimas ir patikslintas UAB „Amalkeros leidyba“ kreditorinis reikalavimas UAB „Spektrus“ bankroto byloje,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi iškėlė UAB „Spektrus“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas LT“, nustatė 45 dienų terminą kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus.

5Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtino BUAB „Spektrus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą,

6Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 31 d. nutartimi „Spektrus“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto, patvirtinti patikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai.

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtino UAB „Almalkeros leidyba“ trečios eilės kreditoriumi UAB „Spektrus“ bankroto byloje su 840,00 Lt dydžio finansiniu reikalavimu.

82014 m. vasario 13 d. A. I. kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti kreditoriumi ir patvirtinti 5980 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Spektrus“ bankroto byloje.

92014 m. vasario 21 d. UAB „Amalkeros leidykla“ kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti patikslintą 5341,60 Lt kreditorinį reikalavimą UAB „Spektrus“ bankroto byloje.

10BUAB „Spektrus” bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ atsiliepimu į pareikštiems prašymams dėl kreditoriaus A. I. 5980 Lt it UAB „Amalkeros leidyba“ 5341,60 Lt kreditorinių reikalavimo įtraukimo į BUAB „Spektrus” kreditorių sąrašą neprieštaravo.

112014 m. kovo 25 d. teismo posėdžio metu Panevėžio apygardos teisme pareiškėjai UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I. prašė atnaujinti praleistą terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti UAB „Spektrus“ bankroto byloje.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi į BUAB „Spektrus“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtrauktas trečios eilės kreditorius A. I. su 5980 Lt kreditoriniu reikalavimu ir patvirtintas patikslintas kreditoriaus UAB „Amalkeros leidyba“ trečios eilės 6181,60 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas.

14Teismas nustatęs, jog prašymai patvirtinti ir patikslinti kreditorinius reikalavimus pareikšti suėjus nustatytam terminui, įvertinęs termino praleidimo priežastis, pripažino jas svarbiomis, atnaujino praleistą terminą. Pažymėjo, jog administratoriaus įgaliotas asmuo termino atnaujinimui neprieštaravo.

15Teismas konstatavo, jog pareikšti tvirtinti kreditoriniai reikalavimai pagrįsti pateiktais rašytiniais įrodymais, bankroto administratorius pareikštų kreditorinių reikalavimų dydžių neginčijo.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai

17Atskiruoju skundu kreditorius E. P. prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d. nutartį, kuria patvirtintas A. I. 5980 Lt kreditorinis reikalavimas ir padidintas UAB „Amalkeros leidykla“ kreditorinis reikalavimas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškimus atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai patenkino prašymus, kadangi jie buvo pateikti pavėluotai. „Amalkeros leidykla“ ir A. I., būdami bankrutavusios įmonės akcininkai žinojo apie bankroto bylos iškėlimą ir galėjo laiku pateikti kreditorinius reikalavimus. Nėra jokių svarbių priežasčių, dėl kurių teismas turi jiems atnaujinti terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti;
  2. Teismas, tvirtindamas kreditorinius reikalavimus, visiškai nevertino jų pagrįstumo. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių bankrutuojančios įmonės pareigą grąžinti jos akcininkams tariamai sumokėtas lėšas. Kreditoriniams reikalavimams pagrįsti pateikti dokumentai patvirtina, jog paslaugas įsigijo UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I.. Duomenų apie tai, jog į BUAB „Spektrus“ buhalterinę apskaitą buvo įtraukti tokie dokumentai, nėra.

18Atskiruoju skundu kreditorius A. V. prašo panaikinti 2014 m. kovo 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartį, spręsti klausimą iš esmės ir priimti naują sprendimą – atmesti UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I. pareiškimus dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą tenkinti pareikštus prašymus, nevertino pareikštų kreditorinių reikalavimų pagrįstumo. Pateikti bankiniai pavedimai ir PVM sąskaitos faktūros liudija, jog teisines paslaugas pirko UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I., dokumentai nebuvo įtraukti į BUAB „Spektrus“ buhalterinę apskaitą;
  2. Teismas nepagrįstai pripažino, jog UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I. terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus praleido dėl svarbių priežasčių. Kaip bankrutuojančios bendrovės akcininkams jiems neabejotinai buvo žinoma apie bankroto bylos iškėlimą ir nustatytą terminą pareikšti kreditorinius reikalavimus bankroto administratoriui. UAB „Amalkeros leidyba“ pasinaudojo teise pareikšti 840 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. UAB „Amalkeros leidyba“ direktorius A. I. dalyvavo teismo posėdyje sprendžiant klausimą dėl UAB „Spektrus“ bankroto bylos iškėlimo, be to, dalyvavo kreditorių susirinkimuose ir žinojo, kokie kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti, todėl neabejotinai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo galėjo kreiptis kur kas anksčiau, pretenzijų nereiškė.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I. nurodė, jog teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. BUAB „Spektrus“ bankroto administratorius pareikštiems prašymas dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo neprieštaravo. Pažymėjo, jog UAB „Spektrus“ buhalterė bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui perdavė visus duomenis apie kreditorius, jų reikalavimus, tame tarpe A. I. 5980 Lt ir UAB „Amalkeros leidyba“ 6302 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus, kurie į UAB „Spektrus“ balansą buvo įtraukti pozicijoje „sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos – 11000 Lt. Atsižvelgiant į tai, pagrįstai tikėjosi, jog bus įtraukti į kreditorių sąrašą. Paaiškėjus, jog bankroto administratorius nepriėmė jokio sprendimo, kreipėsi į teismą dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis kreditorių atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Atskirieji skundai grindžiami tuo, jog pirmosios instancijos teismas, tenkindamas prašymus dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo, nepagrįstai pripažino priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas pareikšti kreditoriniams reikalavimasms, svarbiomis, be to, visiškai nevertino pareikštų reikalavimų pagrįstumo.

23Dėl finansinių reikalavimų pateikimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui

24ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkto nuostatą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Teismas turi teisę priimti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus minėtus terminus, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra pasisakęs, jog minėta norma taikytina ir kreditorių reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, ir teismas nepriėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). ĮBĮ nereglamentuoja, kas yra laikytina svarbia priežastimi praleistam terminui kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinti. Sprendžiant termino atnaujinimo klausimą taikytinos ir CPK 78 straipsnio nuostatos, pagal kurias asmuo, praleidęs įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą, teismui pateikia motyvuotą pareiškimą dėl praleisto termino atnaujinimo. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1404/2009, 2010 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-236/2010, 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2632/2011). Teismas, naudodamasis jam suteikta diskrecijos teise, šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles. Teismų praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti skundą. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, jog pareiškėjai galėjo pagrįstai tikėtis būti įtraukti į BUAB „Spektrus“ kreditorių sąrašą, kadangi UAB „Spektrus“ buhalterė perduodama BUAB „Spektrus“ bankroto administratoriaus įgaliotam atstovui kreditorių sąrašą, sąraše nurodė A. I. 5 980 Lt bei UAB „Amalkeros leidyba“ 6 302 Lt dydžio kreditorinius reikalavimus, kurie buvo įtraukti ir UAB „Spektrus“ balansą pozicijoje „sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos – 11 000 Lt“, todėl termino praleidimo priežastis pripažino svarbiomis (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis 9 punktas). Teisėjų kolegijos nuomone, tokia pirmos instancijos teismo išvada nėra pakankamai bei tinkamai motyvuota ir yra padaryta nevertinus pareiškėjų A. I. ir UAB „Amalkeros leidyba“ elgesio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant klausimą dėl termino praleidimo priežasčių svarbumo, būtina atsižvelgti ir į termino praleidimo trukmę, į tai, ar prašančioji šalis sąžiningai ir tinkamai naudojasi procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1486/2002). Aplinkybė, jog bankroto administratorius sutiko ir neginčijo praleisto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti priežasčių ir pareikštų reikalavimų pagrįstumo, savaime nelemia jų patvirtinimo bankroto byloje.

25Dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas; teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą, kurio pagrįstumą teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2012 m. gruodžio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Pirmosios instancijos teismas, tvirtindamas pareiškėjų kreditorinių reikalavimų pagrįstumą, nurodė, jog jie patvirtinti į bylą rašytiniai įrodymais, t.y. bankiniais mokėjimais, kurie liudija, kad A. I. 2013-02-04 pervedė už UAB „Spektrus“ 3480 Lt bei 2013-06-18 - 2 500 Lt advokatų kontorai Sinkevičius ir partneriai, o UAB „Amalkeros leidyba“ pervedė už UAB „Spektrus“ 2013-02-01 2520 Lt bei 2013-06-10 2500 Lt advokatų kontorai Sinkevičius ir partneriai, BUAB „Spektrus“ bankroto administratoriaus UAB “Bankrotas LT” įgaliotas asmuo G. K. neginčija kreditorinių reikalavimų dydžių. Byloje esantis 2013-01-04 UAB „Spektrus“ akcininkų susirinkimo protokolas patvirtina, jog buvo nuspręsta sudaryti teisinių paslaugų sutartį atstovaujant dėl juridinio asmens pavadinimo pažeidimo teisme su advokatu E. S. ir advokato padėjėja R. Z., teisinių paslaugų kaina 11000 Lt, kurią akcininkai skolina UAB „Spektrus“: 5020 Lt UAB „Amalkeros leidyba“, 5980 Lt A. I.. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantys pirmiau paminėti rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai nepatvirtina pareikštų kreditorinių reikalavimų neabejotino pagrįstumo, kadangi skolą pagrindžiančių dokumentų turinys ir įrodomoji reikšmė visapusiškai neiširti ir neįvertinti. Byloje nėra atstovavimo sutarties ir duomenų, jog buvo ar galėjo būti pakeistas susitarimas dėl tiesioginio akcininkų atsiskaitymo su advokatu ir advokato padėjėja, nebuvo nustatinėjamos aplinkybės, ar dokumentai, kurių pagrindu grindžiami reikalavimai, buvo įtraukti į BUAB „Spektrus“ buhalterinę apskaitą. Esant tokiai faktinei situacijai, kai nėra pakankamai duomenų objektyviai išvadai dėl kreditoriaus pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teismas negalėjo apsiriboti tuo, jog bankroto administratorius kreditorinių reikalavimų pagrįstumo neginčijo. Pirmosios instancijos teismas turėjo būti pakankamai aktyvus ir imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų aptariamą klausimą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti. Teisėjų kolegija sutinka su atskirųjų skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nutartį priėmė visapusiškai ir objektyviai neištyręs ir neįvertinęs visų su pareiškėjų pateiktų reikalavimų tvirtinimu susijusių reikšmingų aplinkybių. Teismas turėjo patikrinti ir įvertinti dokumentus, kurių pagrindu prašyta patvirtinti kreditorinius reikalavimus, bei išsiaiškinti ar jie atitinka tikrąją šalių valią. Vien tai, kad bankroto administratorius neginčija tam tikrų sandorių, savaime nelemia to, kad jų pagrindu turi būti tvirtinami kreditoriniai reikalavimai be jų pagrįstumo analizės ir vertinimo.

27Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas jam pateiktą bankroto bylos dalies medžiagą pažymi, kad pirmosios instancijos teismas turėtų išreikalauti visus įrodymus, reikšmingus teisingam šio ginčo išsprendimui. Apeliacinėje instancijoje rašytinio proceso tvarka įvertinti ginčytinų sumų įtraukimo į kreditorinį reikalavimą pagrįstumo nėra objektyvios galimybės, nes būtina ne tik papildomai surinkti ir ištirti jų susidarymą pagrindžiančius įrodymus, įvertinti jų tarpusavio ryšį su kitais duomenimis, bet ir juos visapusiškai įvertinti žodinio teisminio nagrinėjimo procese.

28Teisėjų kolegija, sprendžia, kad nurodyti proceso teisės pažeidimai (neužtikrinimas tinkamo bylos išnagrinėjimo, neatskleista bylos esmės ir pagal byloje esančius įrodymus negalima bylos išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme) yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir pareiškėjų finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

30Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi patvirtino... 6. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 31 d. nutartimi „Spektrus“... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtino UAB... 8. 2014 m. vasario 13 d. A. I. kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti... 9. 2014 m. vasario 21 d. UAB „Amalkeros leidykla“ kreipėsi į teismą su... 10. BUAB „Spektrus” bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“... 11. 2014 m. kovo 25 d. teismo posėdžio metu Panevėžio apygardos teisme... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 25 d. nutartimi į BUAB... 14. Teismas nustatęs, jog prašymai patvirtinti ir patikslinti kreditorinius... 15. Teismas konstatavo, jog pareikšti tvirtinti kreditoriniai reikalavimai... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu kreditorius E. P. prašo Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 18. Atskiruoju skundu kreditorius A. V. prašo panaikinti 2014 m. kovo 25 d.... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB „Amalkeros leidyba“ ir A. I.... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Atskirieji skundai grindžiami tuo, jog pirmosios instancijos teismas,... 23. Dėl finansinių reikalavimų pateikimo bankroto bylą nagrinėjančiam teismui... 24. ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo,... 25. Dėl finansinių reikalavimų pagrįstumo ... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus... 27. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas jam pateiktą bankroto bylos... 28. Teisėjų kolegija, sprendžia, kad nurodyti proceso teisės pažeidimai... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 25 d nutartį ir klausimą...