Byla 2-2412/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Asseco Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Alvydo Poškaus ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NetVision SDC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NetVision SDC“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NetVision SDC“ ieškinį atsakovui Ugdymo plėtotės centrui dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinės bendrovė „Asseco Lietuva“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „NetVision SDC“ pareikštu atsakovui Ugdymo plėtotės centrui ieškiniu prašė panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo (2012 m. rugsėjo 24 d. raštas Nr. 23P3-321); panaikinti atsakovo priimtą spendimą dėl tiekėjo UAB ,,Asseco Lietuva“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo ir įpareigoti ieškovą atmesti tiekėjo UAB ,,Asseco Lietuva“ pateiktą pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio pagrindu. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti konkurso procedūras ir nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Nurodė, kad atsakovui tęsiant konkurso procedūras pagal nepagrįstas ir neteisėtas konkurso sąlygas gali būti negrįžtamai pažeistas viešųjų pirkimų tikslas, o kartu – ir viešasis interesas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „NetVision SDC“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus bei pateiktus dokumentus, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, atsakovo organizuojamą viešąjį pirkimą, padarė išvadą, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones gali būti praleisti sutarties vykdymo terminai, atsakovas dėl to patirs neproporcingai didelius nuostolius, kuriuos sudarytų prarastos Europos Sąjungos lėšos. Teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla realus pavojus, jog projektas, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, bus sustabdytas, lėšos nebus panaudotos. Teismo vertinimu atsakovo vykdomas projektas „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ yra susijęs su viešuoju interesu, t. y. švietimo, mokslo vystymusi, profesinių studijų kokybės gerinimu, siekiu užtikrinti mokslo ir studijų kokybę. Taigi, sustabdžius ginčo konkurso procedūras, būtų prailgintas atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimo laikas arba projektas gali apskritai tapti neįgyvendinamu, dėl ko gali būti neužtikrintas studijų kokybės gerinimas, neįsisavintos tam skirtos lėšos, pažeidžiant viešąjį interesą. Kadangi pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurių įsisavinimas yra vienas iš valstybės prioritetinių tikslų, teismas padarė išvadą, jog pareikštas ieškinys yra susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės interesais bei viešaisiais finansais, sustabdžius atviro konkurso pirkimo procedūras ir dėl to pavėlavus įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinę paramą, ji gali būti negrįžtamai prarasta ir tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Minėtas viešasis interesas, teismo vertinimu, nusveria galimus ieškovo nuostolius. Teismas pažymėjo, kad tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, jis galės reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas UAB „NetVision SDC“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

101. Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl atsakovo veiksmų atitikimo Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, viešasis interesas negali būti iškeliamas aukščiau už viešojo pirkimo procedūrų vykdymo skaidrumą. Negalima teigti, kad sukūrus ir įdiegus informacinę sistemą vėliau nei buvo planuota, nukentės visų Lietuvos profesinio mokymo institucijų pedagogai, jų mokiniai. Informacinės sistemos kūrimas ir diegimas neįtakoja kitų projekte numatytų veiklų įgyvendinimo, o jo vėlesnis atlikimas neigiamai neįtakos viso projekto įgyvendinimo sėkmingumo.

112. Remiantis CPK 4238 straipsnio 4 dalimi, ieškinio nagrinėjimo terminas yra sąlyginai trumpas, jis užtikrina perkančiosios organizacijos interesus ir gerokai sumažina nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tokiam trumpam terminui niekaip neįtakos atsakovo nuostolių atsiradimo ir niekaip negali įtakoti Europos Sąjungos paramos praradimo, kadangi visos Europos Sąjungos lėšos gali būti įsisavinamos per visą projekto laikotarpį iki paskutinės projekto pabaigos datos, kuri šiuo atveju yra 2013 m. rugpjūčio 18 d. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris negalėjo tinkamai pagrįsti savo neįprastai mažos kainos, kyla grėsmė prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kadangi tiekėjas nėra pasiruošęs tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ir, manoma, nepateiks galutinio produkto atitinkančio pirkimo reikalavimus. Esant tokiai situacijai, atsakovo išlaidos nebus pripažintos tinkamomis ir nebus finansuojamos. Be to, gali būti nepasiekti ir planuoti projekto rezultatai, kas gali grėsti viso projekto paramos netekimu, kas sudaro beveik 20 mln Lt. Todėl siekiant apsaugoti viešąjį interesą, yra reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones tol, kol bus išspręstas ginčas dėl atsakovo priimto sprendimo teisėtumo, užtikrinant viešojo pirkimo procedūrų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui, tame tarpe ir svarbiausiems viešųjų pirkimų principams – skaidrumui, lygiateisiškumui ir kt.

123. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, ne kartą yra pažymėjęs, kad viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvu pirkimo įvykdymą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino bylos, tuo pačiu paties projekto įgyvendinimo aplinkybes, dėl ko priėjo neteisingą išvadą – viešąjį interesą iškelti aukščiau nei viešojo pirkimo procedūrų teisėtumas.

134. Tinkamas ginčo išsprendimas teisme ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bylos sprendimo metu nepažeis projekto įgyvendinimo termino, tuo labiau neužkirs kelio laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, jomis disponuoti ir tinkamai įgyvendinti projekto veiklas. Viešasis pirkimas yra vykdomas dėl palyginus nedidelės projekto dalies, kuri nesudaro ženklios įtakos viso projekto eigos terminams ir lėšų įsisavinimui. Skelbime apie supaprastintą pirkimą yra nurodyta konkreti sutarties įvykdymo data – 2012 m. spalio 30 d.. Šiuo metu sutarties vykdymo terminai jau yra praleisti dėl užsitęsusios pirkimo procedūros, todėl vienokiu ar kitokiu atveju turės būti suderinti nauji terminai, kurie bendrame viso projekto kontekste neturi įtakos projekto rezultatui.

145. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, kadangi nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba nebeįmanoma. Šio konkretaus viešojo pirkimo atveju, nesusidaro grėsmė neįgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto ar netekti dalies finansavimo vien dėl to, kad sąlyginai trumpam laikotarpiui bus sustabdytos viešojo pirkimo procedūros ir sutarties sudarymas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Ugdymo plėtotės centras prašo apelianto skundą atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsakovas atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Supaprastintas atviras konkursas, kurio procedūros skundžiamos, yra vykdomas įgyvendinant Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Projekto metu planuojama sukurti profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį, kuriame numatyta profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, jos elementai, finansavimo galimybės, veikimo užtikrinimo priemonės. Skundžiamo supaprastinto atviro konkurso perkamų paslaugų produktas – informacinė posistemė – yra kuriamos sistemos dalis ir skirta naudotis visiems profesinio mokymo institucijų pedagogams bei kitiems suinteresuotiems asmenims, tačiau pritaikius laikinąsias apsaugos priemones kyla grėsmė, kad posistemė nebus sukurta iki projekto pabaigos, todėl gali tekti rinktis alternatyvą – įgyvendinti projektą ne visa apimtimi. Pasirinkus alternatyvą įgyvendinti projektą ne visa apimtimi numatomas neigiamas poveikis profesiniam mokymui, toliau egzistuos neatitikimas tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos poreikio, nebus sukurta išbaigta profesinio mokymo pedagogų technologinių kompetencijų tobulinimo sistema, todėl profesijos mokytojai tęstiniam mokymuisi negalės pasinaudoti sisteminėmis sąlygomis bei tobulinti savo technologinę kvalifikaciją, išliks netvirta socialinė partnerystė tarp profesinio rengimo institucijų ir šalies ūkio įmonių. Dėl šios priežasties, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeidžiamos atsakovo teisės bei teisėti interesai, o ieškovo, kaip privataus subjekto, teisės bei teisėti interesai būtų nepagrįstai iškelti ne tik virš atsakovo, ar trečiųjų asmenų, dalyvaujančių šiame atvirame konkurse, interesų, bet ir sumenkinant viešąjį interesą.

172. Pirkimas yra vykdomas įgyvendinant investicinį projektą, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, todėl esant pritaikytoms laikinosioms priemonėms yra vėlinamas projekto įgyvendinimas ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų įsisavinimas. Nagrinėjamu atveju egzistuoja visuomenės suinteresuotumas kaip galima greičiau pradėti naudoti projekto suplanuotą produktą – informacinę posistemę, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą.

18Trečiasis asmuo UAB „Asseco Lietuva“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta.

21Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.). Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

22Šioje byloje apeliantas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Vykdant minėtą pirkimą yra planuojama sukurti profesijos mokytojų ir kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo modelį, kuriame numatyta profesijos mokytojų ir kolegijos dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema, jos elementai, veikimo užtikrinimo priemonės. Pirkimo pobūdis rodo, kad jis susijęs ne tik su perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimu, bet ir su dalies visuomenės – profesinio mokymo pedagogų – interesų užtikrinimu. Taigi, nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo vykdytas pirkimas susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad viešasis pirkimas yra vykdomas dėl palyginus nedidelės projekto dalies, nepaneigia aplinkybės, kad minėtos paslaugos yra susijusios su viešo intereso tenkinimu, kadangi projekto įgyvendinimas ne visa apimtimi turės neigiamos įtakos profesiniam mokymui, toliau egzistuos neatitikimas tarp profesinio mokymo ir darbo rinkos poreikio, nebus sukurta išbaigta pedagogų technologinių kompetencijų tobulinimo sistema. Be to, pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, todėl egzistuoja tiesioginis visuomenės suinteresuotumas, susijęs su tinkamu ir operatyviu perkamų paslaugų ir darbų atlikimu bei lėšų įsisavinimu. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju viešasis interesas gauti perkamas paslaugas šiuo metu yra svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą.

23Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu apelianto ieškinį atmetė. Aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta. Ieškinio atmetimas sudaro savarankišką pagrindą apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o jeigu tokį prašymą pirmosios instancijos teismas atmetė, žemesnės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1992/2012).

24Įvertinus aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „NetVision SDC“ pareikštu atsakovui Ugdymo plėtotės... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi netenkino ieškovo... 7. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus bei pateiktus dokumentus, laikinųjų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „NetVision SDC“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl atsakovo veiksmų atitikimo... 11. 2. Remiantis CPK 4238 straipsnio 4 dalimi, ieškinio nagrinėjimo terminas yra... 12. 3. Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 13. 4. Tinkamas ginčo išsprendimas teisme ir laikinųjų apsaugos priemonių... 14. 5. Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Ugdymo plėtotės centras prašo... 16. 1. Supaprastintas atviras konkursas, kurio procedūros skundžiamos, yra... 17. 2. Pirkimas yra vykdomas įgyvendinant investicinį projektą, kuris... 18. Trečiasis asmuo UAB „Asseco Lietuva“ atsiliepimo į apelianto atskirąjį... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 21. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje... 22. Šioje byloje apeliantas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus,... 23. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų (CPK 179... 24. Įvertinus aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį nepakeistą....