Byla 2S-321-755/2014
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. L. atskirąjį skundą dėl Biržų rajono 2014 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-209-434/2014 pagal atsakovo A. L. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo,

Nustatė

2Ieškovas R. M. pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. L. 7 000 Lt neturtinės žalos, 210 Lt bylinėjimosi išlaidas ir 1 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų ieškovo R. M. naudai. Ieškovas nurodė, kad atsakovui išplūdus ieškovą necenzūriniais žodžiais, ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, išgąstį, todėl prašė priteisti iš atsakovo neturtinę žalą.

3Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 10 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo A. L. 1 000 Lt padarytai neturtinei žalai atlyginti bei 1 572 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui R. M..Teismas nurodė, kad nustatytu terminu negavus iš atsakovo atsiliepimo, ieškovo nurodytomis aplinkybėmis buvo nustatyta, kad atsakovas išplūdo ieškovą necenzūriniais žodžiais. Kadangi dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą, teismas nurodė atsakovui atlyginti ieškovo patirtą neturtinę žalą. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgė į tai, kad žala padaryta neteisėtais tyčiniais veiksmais, į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principus, į tai, jog atsakovas nuoširdžiai gailėjosi ir padėjo išaiškinti pažeidimą, todėl neturtinės žalos dydį nustatė esant 1 000 Lt. Teismas taip pat iš atsakovo priteisė 72 Lt žyminio mokesčio ir 1 500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

4Atsakovas A. L. pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo sprendimą už akių civ. byloje Nr. 2-57-434/2014 ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovas pažymėjo, kad nors gavo procesinius dokumentus, tačiau jam nebuvo tinkamai pranešta apie parengiamojo ar teismo posėdžio laiką ir vietą, o nebūdamas teisiškai išprusęs, nesuprato, kad neturėdamas prieštaravimų pateiktam ieškiniui, privalo pateikti atsiliepimą. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie jam padarytą neturtinę žalą, tačiau teismas iš atsakovo priteisė 10 kartų didesnę sumą nei atsakovui paskirta 100 Lt administracinė bauda. Konflikto metu ieškovas nebuvo išsigandęs ir nepatyrė jokių dvasinių išgyvenimų, jo nurodyti teiginiai apie patirtą žalą yra deklaratyvūs. Teismas, priteisdamas 1500 Lt teisinės pagalbos išlaidas, neatsižvelgė į tai, jog ši byla nėra sudėtinga, advokatas nedalyvavo byloje ir neteikė jokių įrodymų. Atsakovas nurodė, jog neturtinės žalos dydis bei advokato teisinių paslaugų išlaidos neturėtų viršyti jam skirtos 100 Lt baudos dydžio.

5Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovo A. L. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino, nutarė išieškoti iš atsakovo A. L. 18,99 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad priimdamas sprendimą už akių, atsižvelgė į visus įstatyme numatytus reikalavimus, tuo tarpu atsakovo argumentas, jog neturtinės žalos dydis negalėjo būti nustatytas didesnis nei 100 Lt, yra niekuo nepagrįstas. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad jam nedalyvaujant teismo posėdyje, negalėjo būti priimtas objektyvus ir teisingas sprendimas, kadangi teismas atsižvelgė į byloje nustatytas aplinkybes ir ieškinį tenkino iš dalies, nors ieškovas ir prašė priteisti 7000 Lt. Be to, atsakovas pats pažymėjo, jog pareikštam ieškiniui prieštaravimų neturi. Ieškovas pateikė įrodymus, jog patyrė 1500 Lt advokato pagalbos išlaidų, jos neviršija teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino mokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, todėl teismas šias išlaidas priteisė pagrįstai. Teismas pažymėjo, jog atsakovas nenurodė jokių atsiliepimo nepateikimą pateisinančių priežasčių ar kitokių įrodymų, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ar pagrįstumui, todėl pareiškimas buvo atmestas.

6Atsakovas A. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. sprendimą už akių ir 2014 m. vasario 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sumažinti priteistą neturtinės žalos atlyginimą iki 100 Lt ir advokato paslaugų išlaidas iki 100 Lt. Apeliantas nurodė, jog teismas nepasisakė dėl atsakovo nurodytos aplinkybės, jog jam nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog jam būtų sutrikdyta sveikata, būtų atsiradę jo asmeninio gyvenimo pokyčių, nenurodė kitų aplinkybių, turinčių įtakos fizinių ir dvasinių išgyvenimų mastui ar stiprumui. Apeliantas pažymėjo neginčijantis ieškinio teisėtumo, tačiau nesutinkantis su priteistos neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidų dydžiu.

7Ieškovas R. M. per atstovą atsiliepimu prašo Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Atsakovas laiku nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl teismas pagrįstai priėmė sprendimą už akių. Teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o neturtinės žalos dydis yra net per mažas.

8Atskirasis skundas tenkintinas dalinai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, (Civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 3 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Byloje kilo ginčas ar teismas turėjo panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą po to kai atsakovas pateikė atitinkamus prieštaravimus.

11Teismas turi pareigą esant nustatytoms sąlygoms priimti sprendimą už akių, tad įstatymiškai sureguliuota ir tokio sprendimo peržiūrėjimo galimybė. Pagal CPK 288 str. 4 d. išnagrinėjęs pareiškimą, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių:1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių. Taigi, procesinis įstatymas sprendimo už akių panaikinimo ir proceso atnaujinimo galimybę sieja su dviem savarankiškais pagrindais.

12CPK nustatyta ir kasacinio teismo atkreiptas dėmesys, jog sprendimo už akių instituto specifika ir tikslai lemia, kad šalis, dėl kurios priimtas toks sprendimas, negali jo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Tačiau teismo sprendimo už akių priėmimas nėra teisinė sankcija procesiškai pasyviai nedalyvaujančiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti, todėl ji turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ir teisėti interesai ir kad byla būtų išnagrinėta teisingai, CPK 287 str. nustatyta teisė šaliai, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, paduoti pareiškimą dėl šio sprendimo peržiūrėjimo. Teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal teisinės valstybės principą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, priimtas byloje Nr. 35/03-11/06) yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių. Be svarbių priežasčių į teismo posėdį neatvykusiai šaliai pateikus įrodymus, galinčius patvirtinti sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2005; 2010 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2010; kt.).

13Šiuo konkrečiu atveju sprendimo už akių priežastimi buvo ne šalies neatvykimas į posėdį, bet atsiliepimo į ieškinį nepateikimas, bet pagal procesinį reglamentavimą tas sukelia tokias pat procesines pasekmes, tad ši praktika taikytina ir šioje byloje.

14Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. turi įsitikinti, kad, priešingai šaliai nepaneigus teismo nustatytų aplinkybių, būtų pagrindas priimti tokį pat sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Formalus įrodymų vertinimas iš esmės netiriant įrodymų turinio reiškia, kad teismas vertina tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą; be to, teismas tokiu atveju privalo formaliai įvertinti visus byloje esančius įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2008).

15Aiškindamas CPK 288 str. 4 d. 1 p. nuostatą, jog teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja ,jog šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumu, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad argumentų, keliančių pagrįstą abejonę teismo sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, nors ir grindžiamų jau pirmiau byloje pateiktais įrodymais, nurodymas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra pakankamas pagrindas teismui, nagrinėjančiam tokį pareiškimą, konstatuoti, kad pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d.), šalies procesinio pasyvumo priežasčių ir jų svarumo teismas neturėtų vertinti lygiaverčiai ar svarbiau, negu pateiktų argumentų ir įrodymų, turinčių esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2008; 2010 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2010).

16Šiuo atveju iš atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo matyti, jog jis reiškė prieštaravimus dėl priteistų atstovavimo išlaidų ir neturtinės žalos dydžių. Dėl atstovavimo išlaidų motyvavo nuoroda į Vyriausybės nutarimą Nr. 69, kurio 12.4. nustatė , kad dokumento rengimui numatytos 4 valandos, už kurias mokama 160 Lt. Nors atsakovas nenurodė koks Vyriausybės nutarimas turimas omenyje, bet iš argumento turinio akivaizdu, jog kalbama apie Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. Nr. 69 nutarimą Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo, sąlygotą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu.

17Vertinant ieškovo atstovo paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, matyti, jog iš atsakovo buvo prašoma priteisti 1500 Lt atstovavimo išlaidų, taigi skirtumas tarp šių sumų ženklus ir teismas turėjo pasisakyti dėl tokio atsakovo argumento. Atstovavimo dydžio klausimo išsprendimas turėjo būti teismo pakartotinai patikrintas, nes kaip matyti iš pateiktų atstovavimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, teismas nors pagrįstai darė nuorodą į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio( toliau Rekomendacijos) nustatančias maksimalaus atlyginimo dydį tiek rengiant ieškinį, tiek atliekant kitus procesinius veiksmus ( 8.2.-8.18), bet neįvertino, kad jos turėjo taikomos atsižvelgiant ir į CPK normas, kurios nustato bylinėjimosi išlaidų paskirstymą kai ieškinys tenkinamas dalinai ( kaip šiuo atveju). Pagal CPK 98 str. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Išlaidos atstovo pagalbai apmokėti priskiriamos prie bylinėjimosi išlaidų ( CPK 88 str.1 d.6 p.). Pagal CPK 93 str. šios išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai buvo patenkinti maždaug 14 proc. Dėl šio teismas turėjo patikrinti ar buvo faktinis pagrindas ( CPK 93 str.4 d.) nukrypti nuo CPK 93 str.2 d. taisyklės.

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su skundo argumentais, jog atstovo atlyginimas turėjo būti nustatytas pagal Vyriausybės nutarimo Nr. 69 Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo 12.4 p. kaip už dokumento rengimui numatytas 4 valandos, už kurias mokama 160 Lt, nes minėtos taisyklės nustato teisinės pagalbos apmokėjimo taisykles kai asmeniui teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba. Byloje nėra duomenų, kad ieškovui tokia pagalba būtų buvusi teikta.

19Dėl kitų skundo motyvų -neturtinės žalos dydžio ir draudimo priimti sprendimą už akių nepranešus apie posėdį šaliai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu pagrįstų argumentų, kurie pagrįstai galėjo kelti abejones teismo sprendimo pagrįstumu tose dalyse nenurodyta.

20Dėl nepranešimo apie posėdį

21Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo motyvus, jog teismas neturėjo priimti sprendimo už akių atsakovui nedalyvaujant, nes atsakovui nebuvo pranešta apie posėdžio laiką bei vietą.

22Pagal CPK 285 str. sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių, taip pat kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis savo atsiliepime į ieškinį ar paruošiamajame dokumente prašė priimti sprendimą už akių. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta šio Kodekso nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai.

23Tuo pačiu įstatymas varžo teismo teises ir tik nustatytais atvejais leidžia nepriimti sprendimo už akių- CPK 285 str.3d. nustato, jog teismas netenkina šalies prašymo priimti sprendimą už akių:1) kai neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai nebuvo tinkamai pranešta apie parengiamojo ar teismo posėdžio laiką ir vietą arba nebuvo tinkamai įteikti procesiniai dokumentai, kuriuose nurodyta per nustatytus terminus pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą; 2) kai iš neatvykusios šalies gautas prašymas atidėti parengiamąjį ar teismo posėdį ir jame nurodytos neatvykimo į posėdį priežastys, jeigu teismas šias priežastis pripažino svarbiomis; 3) kai atsakovui tinkamai pranešta tik dėl dalies ieškovo reikalavimų ir juos pagrindžiančių aplinkybių, tačiau kitų ieškinio reikalavimų negalima išnagrinėti skyrium;4) kitais šio Kodekso numatytais atvejais, kai priimti sprendimo už akių neleidžiama.

24Taigi, tokio sprendimo priėmimas galimas dėl dviejų savarankiškų priežasčių- neatvykimo į teismo posėdį ir ( ar) atsiliepimo į ieškinį ( šiuo atveju) nepateikimo. Atsakovas pripažįsta gavęs ieškinį, teismo nutartį dėl atsiliepimo pateikimo būtinumo ir procesinių jos nepaisymo pasekmių. Apie gautą ieškinį atsakovui buvo pranešta asmeniškai 2013-12-21( b.l.30), pranešimu dėl atsiliepimo pateikimo nurodyta sprendimo priėmimo už akių nepateikimo procesinė pasekmė, atsiliepimui nustatytas 14 dienų terminas, sprendimas priimtas 2014-01-10.Tad atsakovui nepateikus atsiliepimo, papildomų įrodymų, neinformavus teismo apie nepateikimo priežastis, esant ieškinyje suformuluotam ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, buvo procesinis pagrindas sprendimui už akių priimti.

25Dėl neturtinės žalos dydžio

26Skunde pagrįstai nurodoma, jog pagal CK 6.250 str.2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, bet apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad pirmos instancijos teismas į nurodytus kriterijus tinkamai neatsižvelgė.

27Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės kompensacijos dydis kiekvienu konkrečiu atveju yra nustatomas teismo pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str.2 d., 6.282 str.). Taigi, neturtinės žalos dydį nustato teismas, vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais ir pagal bylos aplinkybes atsižvelgdamas į jau suformuotą teismų praktiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad įstatyme nustatytas nebaigtinis neturtinės žalos dydžiui nustatytų reikšmingų kriterijų sąrašas laikytinas pagrindiniu (universaliu) sąrašu tokių kriterijų, kurie turėtų būti teismo ištirti ir įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. Kadangi neturtinės žalos dydį pagrindžiančių kriterijų sąrašas nebaigtinis, o kiekvienu konkrečiu atveju pažeidžiama skirtinga įstatymo saugoma teisinė vertybė ir neturtinė žala patiriama individualiai, tai teismas turėtų spręsti dėl materialios kompensacijos už patirtą neturtinę žalą dydžio, aiškindamasis ir vertindamas individualias bylai svarbias neturtinės žalos padarymo aplinkybes ir kitus faktus, reikšmingus nustatant tokio pobūdžio žalos dydį, atsižvelgdamas į įstatyme bei teismų praktikoje įtvirtintus, teismo šiuo konkrečiu atveju reikšmingais pripažintus kriterijus, į kurių visumą įeina ir aplinkybės, dėl kurių neturtinės žalos atlyginimo dydis gali būti nustatytas ir mažesnis už reikalaujamą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014).

28Teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, jį motyvavo tyčiniais kaltais atsakovo veiksmais, administracinės atsakomybės taikymo faktu, lengvinančiomis aplinkybėmis, taip pat vertino pagal sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Nors nenustatytas turtinės veiklos padarymo faktas, bet atsižvelgiant į tą, jog ieškovas nevertino įžeidinėjimų mažareikšmiais, bet rašė pareiškimą policijai, taigi reagavo į neteisėtus veiksmus jo atžvilgiu, vyko administracinis procesas, nesutinkama su atsakovo tvirtinimu, jog jo veiksmai nesukėlė nukentėjusiajam jokių neigiamų pasekmių ar nepatogumų. Ieškovas buvo įžeidinėjamas viešame susirinkime, dėl būrelio pavedimo vykdymo, dėl pilietiško elgesio atliekamame tyrime ( V. Š., P. G. paaiškinimai b.l. 12,15). Apelianto skundo teiginiai apie ieškovo siekį pasipelnyti, jo sąskaita praturtėti įrodymais nepagrįsti, deklaratyvūs.

29Remiantis aukščiau minėta kasacine praktika, kadangi teismui buvo nurodytas bent vienas pagrįstas pagrindas sprendimo peržiūrėjimui ir proceso atnaujinimui (dėl atlygintinų atstovavimo išlaidų dydžio), jis turėjo jį patikrinti. Kadangi CPK nenumato galimybės sprendimą už akių naikinti iš dalies, todėl tik dalinai atnaujinti bylos nagrinėjimą, apeliacinės instancijos teismas naikina visą sprendimą už akių. Išspręsti bylos apelianto prašomu būdu – tik sumažinant atstovavimo ir neturtinės žalos dydį priteistos sprendimu už akių, t.y. iš esmės pakeičiant sprendimą už akių, apeliacinės instancijos nuomone nėra procesinės galimybės, nes prašomu būdu pasielgus būtų paneigta bylos nagrinėjimo ( atnaujintos bylos peržiūrėjimo) pirmos instancijos teisme galimybė

30( CPK 26-27 str.), šalys prarastų galimybę tokį sprendimą apskųsti apeliacine tvarka.

31Dėl šios priežasties nutartis atsisakyti panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti procesą naikintina.

32Pateikdamas atskirąjį skundą atsakovas sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio. Pagal 80 str.2 d. už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus skundus dėl nutarčių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimais. Atsakovas, kaip ir nustatyta įstatymo, turėjo mokėti ir sumokėjo žyminį mokestį teikdamas prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo( CPK 80 str.3 d.) , o teikiant atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria toks prašymas atmestas, žyminio mokesčio mokėjimas nebenumatytas. Dėl šio atsakovui grąžintinas be pagrindo sumokėtas mokestis.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34A. L. atskirąjį skundą tenkinti dalinai.

35Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį. Biržų rajono apylinkės teismo 2014-01-10 sprendimą už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

36Sugrąžinti A. L., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 100 Lt jo sumokėto 2014-02-28 vietiniu lėšų pervedimu DNB banke Mokesčio grąžinimą pavesti VMI.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. Ieškovas R. M. pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. L.... 3. Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 10 d. sprendimu už akių... 4. Atsakovas A. L. pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė... 5. Biržų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovo A.... 6. Atsakovas A. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Biržų rajono apylinkės... 7. Ieškovas R. M. per atstovą atsiliepimu prašo Biržų rajono apylinkės... 8. Atskirasis skundas tenkintinas dalinai, pirmosios instancijos teismo nutartis... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Byloje kilo ginčas ar teismas turėjo panaikinti sprendimą už akių ir... 11. Teismas turi pareigą esant nustatytoms sąlygoms priimti sprendimą už akių,... 12. CPK nustatyta ir kasacinio teismo atkreiptas dėmesys, jog sprendimo už akių... 13. Šiuo konkrečiu atveju sprendimo už akių priežastimi buvo ne šalies... 14. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 15. Aiškindamas CPK 288 str. 4 d. 1 p. nuostatą, jog teismas panaikina sprendimą... 16. Šiuo atveju iš atsakovo prašymo dėl teismo sprendimo peržiūrėjimo... 17. Vertinant ieškovo atstovo paslaugų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus,... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra pagrindo sutikti su skundo... 19. Dėl kitų skundo motyvų -neturtinės žalos dydžio ir draudimo priimti... 20. Dėl nepranešimo apie posėdį... 21. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus skundo motyvus, jog... 22. Pagal CPK 285 str. sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai... 23. Tuo pačiu įstatymas varžo teismo teises ir tik nustatytais atvejais leidžia... 24. Taigi, tokio sprendimo priėmimas galimas dėl dviejų savarankiškų... 25. Dėl neturtinės žalos dydžio... 26. Skunde pagrįstai nurodoma, jog pagal CK 6.250 str.2 d. teismas, nustatydamas... 27. Neturtinės žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad piniginės... 28. Teismas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dydį, jį motyvavo... 29. Remiantis aukščiau minėta kasacine praktika, kadangi teismui buvo nurodytas... 30. ( CPK 26-27 str.), šalys prarastų galimybę tokį sprendimą apskųsti... 31. Dėl šios priežasties nutartis atsisakyti panaikinti sprendimą už akių ir... 32. Pateikdamas atskirąjį skundą atsakovas sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio.... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 34. A. L. atskirąjį skundą tenkinti dalinai.... 35. Biržų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir... 36. Sugrąžinti A. L., a.k. ( - ) žyminio mokesčio 100 Lt jo sumokėto...