Byla 2-2497/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VAIVORA“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-asis darbotvarkės klausimas ir įpareigotas bankroto administratorius atlikti naują administravimo išlaidų dengimo iš įkeisto ir neįkeisto turto paskirstymo perskaičiavimą, civilinėje byloje Nr. B2-67-123/2013, pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VAIVORA“ iškėlimo, trečiasis asmuo valstybinė įmonė Turto bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovui UAB „VAIVORA“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius prašė panaikinti kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-ąjį darbotvarkės klausimą „Dėl BUAB „VAIVORA“ veiklos pripažinimo pasibaigusia“ (2 t., 38-43 l.). Nurodė, kad kreditorių dauguma pritarė 2-ajm darbotvarkės klausimui, tačiau nebuvo išspręstas klausimas dėl administravimo išlaidų apmokėjimo, todėl buvo pažeisti kreditorių interesai. Taip pat nurodė, jog administratorius neteisingai paskirstė administravimo išlaidas ir nesilaikė 2011 m. kovo 7 d. kreditorių susirinkimo 5-uoju darbotvarkės klausimu priimto sprendimo dėl administravimo išlaidų dengimo iš parduoto įkeisto turto tvarkos nustatymo. Iš viso BUAB „VAIVORA“ bankroto proceso metu buvo gauta 754866,53 Lt pajamų: už parduotą BUAB „VAIVORA“ įkeistą turtą buvo gauta 510000 Lt pajamų, t.y. 156660,17 Lt daugiau nei patvirtintas įkaito turėtojo SEB banko 353339,83 Lt finansinius reikalavimas, ir 401526,73 Lt pajamų buvo gauta iš neįkeisto turto. Nurodė, kad įkaito turėtojas SEB bankas, vadovaudamasis 2011 m. kovo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimu, 137079,57 Lt administravimo išlaidų dalį turėjo sumokėti iš gautų 353339,83 Lt pajamų už parduotą įkeistą turtą. Tuo tarpu, įkaito turėtojo SEB banko 137079,57 Lt administravimo išlaidų dalis buvo apmokėta iš įkaito turėtojo SEB banko reikalavimą viršijusių 156660,17 Lt ir tokiu būdu įkaito turėtojas visiškai neprisidėjo prie BUAB „VAIVORA“ bankroto proceso metu patirtų administravimo išlaidų atlyginimo. Nurodė, jog antros eilės kreditoriai neteko 156660,17 Lt jiems priklausančių lėšų, todėl 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-ąjį darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas, kol nėra išspręstas administravimo išlaidų apmokėjimo klausimas, pažeidė BUAB „VAIVORA“ kreditorių teises.

5Bankroto administratorius su skundu nesutiko. Nurodė, kad administravimo lėšos buvo paskirstytos vadovaujantis kreditorių susirinkimo 2011 m. kovo 7 d. nutarimu (2 t., 52 l.). Administravimo išlaidos buvo paskirstytos teisingai, kadangi iš lėšų gautų iš įkeisto turto turėjo būti apmokama įkaito turėtojui tenkanti administravimo išlaidų dalis.

6Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas sutiko su ieškovo skundu ir prašė jį patenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi panaikino atsakovo BUAB „VAIVORA“ kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-ąjį darbotvarkės klausimą dėl BUAB „VAIVORA“ veiklos pripažinimo pasibaigusia ir įpareigojo administratorių atlikti naują administravimo išlaidų dengimo iš įkeisto ir neįkeisto turto paskirstymo perskaičiavimą. Teismas nustatė, jog 2011 m. kovo 7 d. kreditorių susirinkime buvo nustatyta BUAB „VAIVORA“ administravimo išlaidų dengimo iš parduoto (perduoto) įkeisto turto tvarka, pagal kurią bankroto administratorius paskaičiavo administravimo išlaidas. Kadangi pareiškėjas ir trečiasis asmuo VĮ Turto bankas su administratoriaus paskaičiavimu nesutiko, 2013 m. gegužės 3 d. pakartotino susirinkimo metu prašė atidėti BUAB „VAIVORA“ veiklos pabaigos klausimo svarstymą, kol nebus išspęstas administravimo išlaidų paskirstymo klausimas.

9Teismas nustatė, jog BUAB „Vaivora“ bankroto procedūrų metu iš viso gavo 754863,53 Lt, iš kurių už įkeistą turtą - 510 000 Lt, neįkeistą turtą – 244866,53 Lt. Administravimo išlaidos sudarė 251986,45 Lt, iš kurių įkaito turėtojui teko 157049,10 Lt (67,56 proc.), kitiems kreditoriams - 94937,35 Lt (32,44 proc.). Įkaito turėtojo AB SEB banko reikalavimas iš įkeisto turto pardavimo buvo patenkintas visiškai ir iš tų pačių lėšų buvo patenkinta ir dalis kitų kreditorių reikalavimų. Teismas sutiko su pareiškėjo pateiktu skaičiavimu, jog įkaito turėtojui priklausė 46,81 proc. (353339,83 Lt x 100 / 754866,53 Lt) viso turto vertės, o neįkeisto turto gautos pajamos sudarė 53,19 proc. (401526,73 Lt x 100 / 754 866,53 Lt) viso turto vertės, todėl keitėsi lėšų paskirstymas kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui: įkaito turėtojui teko 216260,26 Lt, o kitų kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti teko 245763,79 Lt (2 t. 71-72 l.), kadangi jis atitiko kreditorių susirinkimo nustatytą administravimo išlaidų paskirstymo tvarką. Teismas nurodė, jeigu būtų neproporcingai paskirstytos administravimo išlaidos iš tų lėšų, kurios gautos pardavus įkeistą turtą, lyginant su iš kito parduoto turto gautomis lėšomis, būtų pažeisti kitų kreditorių interesai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-803/2012). Atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus ir į pareiškėjo pateiktus apskaičiavimus, darė išvadą, kad administratorius neteisingai apskaičiavo administravimo išlaidų dengimo proporcijas tarp BUAB „VAIVORA“ kreditorių.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu bankroto administratorius prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neteisėtai padarė išvadą, jog bankroto byloje administravimo išlaidos paskirstytos netinkamai, todėl pažeidžia BUAB „VAIVORA“ kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teismas tinkamai nenustatė, kokio dydžio administravimo išlaidas turi atlyginti įkaito turėtojas nuo patenkinto jo reikalavimo. Taip pat nenustatė, ar administravimo išlaidas išskaičiavus iš įkaito turėtojui tenkančios dalies, įkaito turėtojo reikalavimas yra laikomas patenkintu visiškai, ar įkaito turėtojas turi teisę reikalauti, jog pastarojo nepatenkinta reikalavimo dalis toliau būtų tenkinama iš įkeisto turto pardavimo lėšų.

132. Įkaito turėtojo reikalavimas - 353339,83 Lt. Gautos lėšos, iš kurių apmokamos administravimo išlaidos ir tenkinami kreditorių reikalavimai - 754866,53 Lt, iš kurių 510000 Lt lėšos gautos pardavus įkeistą turtą. Administravimo išlaidos yra 251986,45 Lt. Maksimali administravimo išlaidų suma, kurią proporcingai turėtų apmokėti įkaito turėtojas, būtų 46,81 proc. visų administravimo išlaidų (353339,83 Lt x 100/754866,53 Lt), t.y. 117954,86 Lt visų administravimo išlaidų. Tokia administravimo išlaidų dalis būtų tada, jeigu būtų patenkintas visas 353339,83 Lt įkaito turėtojo reikalavimas. Jeigu iš šios sumos būtų išskaičiuotos administravimo išlaidos atitinkamai sumažėtų mokėtina administravimo išlaidų dalis, nes patenkinama reikalavimo dalis mažėtų dėl iškaičiotos administravimo išlaidų dalies. Maksimalus įkaito turėtojo reikalavimas, kuris galėtų būti patenkintas atsakovės bankroto byloje galėjo būti 510000 Lt, nes būtent tiek buvo gauta lėšų pardavus įkeistą turtą. Visiškai nepagrįsta teismo išvada, jog įkaito turėtojui skirstant lėšas tenka 216260,26 Lt, o kitiems kreditoriams 245763,79 Lt, šie skaičiavimai nepagrįsti jokiais faktiniai duomenimis, neaiški tokio skaičiavimo formulė, o pats dydis prieštarauja tiek parduoto turto suminei vertei, neatitinka administravimo išlaidų paskirstymo proporcijų. Jeigu įkaito turėtojui iš įkeisto turto gautų lėšų būtų tenkinamas reikalavimas 353339,83 Lt apimtyje, atskaičiavus jam tenkančias administravimo išlaidas, įkaito turėtojui atitinkamai būtų patenkinta tik mažesnė suma. Kadangi už įkeistą turtą buvo gauta daugiau lėšų, todėl nepatenkinta įkaito turėtojo reikalavimo dalis dėl administravimo išlaidų apmokėjimo turėtų būti patenkinta iš įkeisto turto gautų lėšų. Tokiu būdu būtų patenkintas visas įkaito turėtojo reikalavimas, o taip pat apmokėtos įkaito turėtojui tenkančių administravimo išlaidų dalis iš lėšų gautų pardavus įkeistą turtą.

143. Teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-803/2012, kuri buvo peržiūrėta kasacine tvarka. Tačiau iš kasacinio teismo suformuluotų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių nėra aišku, kaip toliau yra realizuojamos įkaito turėtojo teisės, jeigu įkaito turėtojo reikalavimas dėl išskaičiuotų administravimo išlaidų dalies nėra visiškai patenkinamas, tačiau yra likę iš įkeisto turto gautų lėšų - ar toks kreditorius turi teisę pagal ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas reikalauti, jog nepatenkintas jo reikalavimas būtų patenkintas.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-asis darbotvarkės klausimas ir įpareigotas administratorius atlikti naują administravimo išlaidų dengimo iš įkeisto ir neįkeisto turto paskirstymo perskaičiavimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos 36 straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Tai reiškia, jog realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-799/2013).

20Nagrinėjamu atveju ginčo, jog atsakovo bankroto procedūrų metu iš viso buvo gauta 754863,53 Lt lėšų, nėra. Ginčas kilo dėl proporcingo administravimo išlaidų paskirstymo. 2011 m. kovo 7 d. kreditorių susirinkime buvo nustatyta BUAB „VAIVORA“ administravimo išlaidų dengimo iš parduoto (perduoto) įkeisto turto tvarka - administravimo išlaidas mokėti iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų, įskaitant ir lėšų, gautų pardavus (perdavus) įkeistą turtą. Pardavus įkeistą turtą ar parduodant įkeistą turtą įkaito turėtojui, administravimo išlaidos dengiamos proporcingai nuo parduoto (perduoto) įkeisto ir neįkeisto turto paskutinės pardavimo kainos (2 t., 53 l.).

21Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi iš atsakovo kreditorių sąrašo išbraukė įkaito turėtoją AB SEB bankas, kadangi realizavus įkeistą nekilnojamąjį turtą buvo patenkintas pastarojo 353339,83 Lt kreditorinis reikalavimas (1 t., 195-196 l.). Už realizuotą įkeistą nekilnojamąjį turtą buvo gauta 510000 Lt suma. Patenkinus įkaito turėtojo AB SEB bankas 353339,83 Lt finansinius reikalavimus liko 156660,17 Lt pajamų gautų realizavus nekilnojamąjį turtą, kurios buvo perkeltos į pajamas gautas už neįkeistą turtą. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis, daro išvadą, jog atsakovo bankroto procedūrų metu iš viso buvo gauta 754863,53 Lt lėšų, iš kurių pajamos už įkeistą turtą sudarė 353339,83 Lt (46,81 proc.), pajamos už neįkeistą turtą sudarė 401526,73 Lt (53,19 proc.). Administravimo išlaidos sudarė 292842,48 Lt, todėl pagal minėtas proporcijas tiek įkaito turėtojas, tiek kiti kreditoriai privalo padengti įmonės bankroto administravimo išlaidas.

22Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog už įkeistą turtą gavus daugiau lėšų, nepatenkinta įkaito turėtojo reikalavimo dalis dėl administravimo išlaidų apmokėjimo turėtų būti patenkinta iš įkeisto turto gautų lėšų. Kaip minėta patenkinus įkaito turėtojo AB SEB bankas 353339,83 Lt finansinius reikalavimus liko 156660,17 Lt pajamų gautų realizavus nekilnojamąjį turtą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Šios teisės normos paskirtis yra nurodyti, kad kiti kreditoriai negali pretenduoti į lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą tol, kol iš pardavus įkeistą turtą gautų lėšų nebus patenkintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas kreditoriaus reikalavimas. Tačiau ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas administravimo išlaidų apmokėjimo prioritetas visų kreditorių reikalavimų tenkinimo atžvilgiu, tarpe jų ir hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo). Tuo atveju, kai įkeistą turtą realizuoja bankroto administratorius, padengiant hipotekos turėtojo reikalavimą, kreditoriui sumokama ne visa turto pirkėjo sumokėta pinigų suma, o tik tai, kas lieka išskaičiavus atitinkamas administravimo išlaidas. Todėl apeliantas nepagrįstai reikalauja administravimo išlaidas apmokėti iš likusių pajamų gautų realizavus nekilnojamąjį turtą.

23Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino kreditorių susirinkimo 2013 m. gegužės 3 d. nutarimo 2-ąjį darbotvarkės klausimą ir įpareigojo administratorių atlikti naują administravimo išlaidų dengimo iš įkeisto ir neįkeisto turto paskirstymo perskaičiavimą.

24Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

25Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Bankroto administratorius su skundu nesutiko. Nurodė, kad administravimo... 6. Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas sutiko su ieškovo skundu ir prašė jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi panaikino... 9. Teismas nustatė, jog BUAB „Vaivora“ bankroto procedūrų metu iš viso... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu bankroto administratorius prašo panaikinti Klaipėdos... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisėtai padarė išvadą, jog bankroto... 13. 2. Įkaito turėtojo reikalavimas - 353339,83 Lt. Gautos lėšos, iš kurių... 14. 3. Teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d.... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo Klaipėdos apygardos... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19... 19. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmiausia apmokamos įmonės... 20. Nagrinėjamu atveju ginčo, jog atsakovo bankroto procedūrų metu iš viso... 21. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi iš atsakovo... 22. Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog... 23. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 24. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 26. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti...