Byla 2A-1065/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“ ir SIA ,,BGS“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. dalinio sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Vėtrūna“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu, statybos rangos sutarties pripažinimo pasibaigusia dėl atsakovės kaltės, skolos ir netesybų priteisimo; trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais – uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos monolitas“; trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų SIA „BGS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Vėtrūna“, veikdamas jungtinės veiklos pagrindu su trečiuoju asmeniu SIA „BGS“, ir laimėjęs viešą konkursą, 2012-08-21 sudarė statybos rangos sutartį krantinių statybos darbams atlikti su atsakovu VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Pagal Sutartį darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarčiai nutrūkus dėl vienos iš šalių kaltės, nukentėjusi šalis turi teisę gauti 10 proc. Sutarties kainos dydžio netesybas. 2012-10-23 atsakovo sutikimu tarp ieškovo (rangovo) ir trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos monolitas“ (subrangovo) buvo sudaryta subrangos sutartis, o 2012-10-24 būsimos reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria ieškovas sutiko 2 365 586 Lt apimtimi perleisti trečiajam asmeniui būsimą reikalavimo teisės dalį į atsakovą.

62013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui UAB ,,Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla (nutartis įsiteisėjo 2013-02-25).

72013-04-24 raštu atsakovas nuo 2013-05-09 vienašališkai nutraukė Statybos rangos sutartį. Sutarties nutraukimo pagrindais nurodyti sutartyje šalių aptarti atvejai: 7.1., 7.2., 7.3. (rangovas vėluoja atlikti darbus ir nepratęsė sutarties įvykdymo užtikrinimo iki visiško sutarties įvykdymo); 10.1.1. (rangovas, neįgijęs teisės pratęsti sutartį, nepaisydamas užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad pažeidžiami numatyti terminai ir baigti darbus sutartyje nustatytu laiku būtų neįmanoma) ir 10.1.9. (rangovui iškelta restruktūrizavimo byla ar yra kitos svarbios aplinkybės, leidžiančios manyti, kad rangovas nepajėgus vykdyti sutartį).

8Ieškovo teigimu, atsakovas sutartį nutraukė formaliais pagrindais, kadangi, darbų atlikimas vėlavo dėl paties atsakovo kaltės, Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės gauti negalėjo, nes atsakovas nepratęsė darbų įvykdymo termino, o restruktūrizavimo bylos iškėlimas nekliudo ieškovui toliau vykdyti veiklos. Pasak ieškovo, statybos rangos darbai užtruko dėl atsakovo nebendradarbiavimo, papildomų darbų atsiradimo, todėl sutartis pripažintina pasibaigusia dėl atsakovo kaltės. Be to, ieškovo teigimu, atsakovas neatsiskaitė pagal jam pateiktas PVM sąskaitas faktūras už 2013 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais atliktus darbus. Atsakovas pinigus už 2013 m. sausio–vasario mėn. atliktus darbus deponavo, manydamas, kad jie turėtų būti sumokėti tiesiai subrangovui UAB „Klaipėdos monolitas“. Pasak ieškovo, tokia pozicija nepagrįsta, nes 2013-02-15 ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla ir pagal ĮRĮ draudžiama vykdyti iki tol neįvykdytas ieškovo pareigas kreditoriui. Ieškovas trečiajam asmeniui UAB „Klaipėdos monolitas“ perleido tik būsimo reikalavimo teisę atsakovui, todėl atsiskaičius pagal Statybos rangos sutartį tiesiogiai su trečiuoju asmeniu, būtų pažeistos imperatyvios ĮRĮ nuostatos.

9Pateiktu ieškiniu ieškovas RUAB ,,Vėtrūna“ prašė: 1) Statybos rangos sutarties vienašalį nutraukimą pripažinti neteisėtu; 2) Statybos rangos sutartį pripažinti pasibaigusia dėl atsakovo kaltės, 3) priteisti iš atsakovo 1 482 920,87 Lt dydžio skolą už 2013 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais atliktus statybos rangos darbus; 4) priteisti 444 633,41 Lt už įsigytas ir statybos objektui skirtas statybines medžiagas objekte, 5) priteisti 1 160 189,80 Lt netesybų ir 31 361,75 Lt delspinigių, 9 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

10Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos monolitas“ pareiškė savarankišką reikalavimą atsakovui, prašydamas priteisti 745 933,27 Lt už 2013 m. sausio mėn. atliktus darbus ir procesines palūkanas.

11Nurodė, 2012-10-24 tarp trečiojo asmens UAB „Klaipėdos monolitas“ ir ieškovo UAB ,,Vėtrūna“ buvo sudaryta būsimo reikalavimo perleidimo sutartis, kurioje numatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos monolitas“ (subrangovas) vykdys statybos darbus pagal tarp šalių sudarytą Statybos rangos sutartį. Minėtos sutarties šalys susitarė, kad atliktų ir priimtų darbų pagrindu atsakovas (užsakovas) atsiskaitys su trečiuoju asmeniu UAB „Klaipėdos monolitas“, tačiau atsakovas su trečiuoju asmeniu pagal pateiktą sąskaitą už 2013 m. sausio mėn. neatsiskaitė.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. daliniu sprendimu dalies civilinės bylos nagrinėjimą (dėl ieškovo reikalavimo priteisti įsiskolinimą už 2013 m. kovo mėn. atliktus darbus) atnaujino, o kitą ieškinio dalį atmetė. Trečiojo asmens UAB „Klaipėdos monolitas“ reikalavimą tenkino iš dalies – nusprendė priteisti 745 933,27 Lt už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus, minėtą sumą išieškant iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos deponuotų lėšų.

14Ieškovo reikalavimą pripažinti Statybos rangos sutarties nutraukimą neteisėtu teismas atmetė. Teismas nurodė, kad pagal Statybos rangos sutartį statomas strateginę reikšmę turintis įrenginys – krantinė, todėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymas gali daryti didelę žalą visuomenės interesui. Pasak teismo, ieškovas, būdamas statybų rinkos dalyvis ir dalyvaudamas atsakovo skelbtame viešajame konkurse krantinės statybos darbams atlikti, iš pradžių turėjo tinkamai ir atsakingai įvertinti savo galimybes atlikti statybos darbus, pateikti visus jam kylančius klausimus, abejones dėl statomo objekto, jį apžiūrėti ir įvertinti. Tačiau, pasak teismo, ieškovas kilusius neaiškumus dėl objekto statybos, darbų, būtinos dokumentacijos aiškinosi jau po Rangos sutarties pasirašymo. Teismas nurodė, kad Sutartyje įtvirtinta, jog dėl nepalankių meteorologinių oro sąlygų žiemą ir pavasarį darbai nebus nukeliami, todėl ieškovas turėjo įvertinti, kad darbų atlikimo terminas dėl to nebus pratęsiamas. Teismas nurodė, kad atsakovas neginčija, jog buvo reikalinga atlikti papildomus, nenumatytus darbus, tačiau tai nebuvo pagrindinė priežastis, dėl kurios atsakovas nutraukė Sutartį. Be to, pasak teismo, nors Statybos rangos sutartis buvo pasirašyta 2012-08-21, tačiau statybos darbus ieškovas pradėjo tik 2012-10-08. Pažymėjo, kad atsakovo rengiamuose nuolatiniuose susitikimuose ieškovas buvo nuolat raginamas pradėti darbus, pateikti suderintus darbų atlikimo grafikus, tačiau ieškovas to nepadarė. Dėl nurodytų aplinkybių teismas atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovas nebendradarbiavo. Teismo vertinimu, papildomų darbų atsiradimą ieškovas turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo. Be to, teismas iš liudytojais apklaustų asmenų paaiškinimų nustatė, kad net ir atsiradus papildomiems darbams bei juos atliekant, kiti darbai galėjo būti vykdomi. Teismas atmetė kaip nepagrįsta ieškovo teiginį, kad jis Sutarties užtikrinimo pratęsimo negalėjo pateikti dėl atsakovo kaltės, kadangi jis nepratęsė Sutarties įvykdymo termino. Teismo vertinimu, ieškovas, matydamas, kad dėl papildomų darbų atlikimo ar kitokių priežasčių nesugebės laiku atlikti statybos darbų, turėjo iš karto apie tai informuoti atsakovą ir dar nesibaigus terminui inicijuoti Rangos sutarties termino pratęsimą, tačiau to nedarė. Dėl tokių savo veiksmų ieškovas nebegalėjo gauti banko garantijos.

15Teismas nustatė, kad viena iš priežasčių, dėl ko buvo nutraukta Statybos rangos sutartis, tai restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimas; šis Sutarties nutraukimo pagrindas įtvirtintas šalių pasirašytoje Statybos rangos sutartyje, su kurios sąlygomis ieškovas, pasirašydamas Sutartį, sutiko. Teismas nustatė, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovui UAB „Vėtrūna“ Vilniaus apygardos teismui pateiktas 2013-01-16; restruktūrizavimo byla iškelta 2013-02-15 nutartimi. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad atsakovas galėjo pagrįstai manyti, kad ieškovas susidūrė su finansiniais sunkumais, dėl to negalėjo atsiskaityti su tiekėjais. Pasak teismo, tai patvirtina ir ta aplinkybė, kad ieškovas reikalavo iš atsakovo atlikti avansinius mokėjimus (1,5 mln. Lt), nors žinojo, kad tokie mokėjimai sutartyje nenumatyti, be to, jie negalimi pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

16Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo pat statybos darbų pradžios atsakovas lanksčiai reagavo į ieškovo keliamus reikalavimus, neprieštaravo subrangovo pasitelkimui kai kuriems darbams atlikti. Be to, pagal Statybos rangos sutartį darbai turėjo būti baigti 2013-02-21, tačiau atsakovas sutartį nutraukė tik 2013-04-24 raštu. Visą šį laikotarpį atsakovas vykdė derybas su ieškovu, siūlė teikti duomenis, kaip darbai bus vykdomi toliau po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismas pažymėjo, jog ieškovas nesutiko, kad atsakovas atsiskaitytų tiesiogiai už darbus su subrangovu pagal Reikalavimo perleidimo sutartį, todėl trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos monolitas“ nutraukė statybos darbus. Be to, teismas nurodė, kad ieškovui buvo siūloma pakeisti atsakingą partnerį pagal Statybos rangos sutartį iš RUAB „Vėtrūna“ į SIA „BGS“, tokiu būdu būtų užtikrintas tinkamas atsiskaitymas su subrangovais, nesustabdomas statybos procesas ir projektas galėtų būti vykdomas toliau, tačiau ieškovas su pateiktomis sąlygomis nesutiko, atsisakė pakeisti atsakingą partnerį, taip nepašalindamas kliūčių sėkmingai užbaigti objekto statybą.

17Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad Statybos rangos sutartis buvo sudaryta visuomenės ir viešąjį interesą turinčio objekto statybai, teismas sprendė, kad atsakovas tinkamai ir pagrįstai reagavo į stringantį statybos procesą ir, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių dėl laiku neįvykdyto strateginio projekto, pagrįstai nutraukė statybos rangos sutartį su ieškovu. Teismas nurodė, kad atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestinas ir ieškovo reikalavimas dėl netesybų priteisimo.

18Ieškovo reikalavimą dėl atsiskaitymo už 2013 m. sausio ir vasario mėn. teismas atmetė, o trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos monolitas“ reikalavimą dėl 745 933,27 Lt sumos priteisimo už 2013 m. sausio mėn. atliktus darbus tenkino. Teismas nurodė, kad Subrangos sutartyje numatyta, kad mokėjimus pagal šią sutartį subrangovui tiesiogiai atlieka užsakovas. Be to, šalys papildomai pasirašė būsimo reikalavimo teisės perleidimo sutartį pagal kurią susitarė, kad mokėjimai trečiajam asmeniui pagal subrangos sutartį bus mokami ne ieškovo (gen. rangovo), o atsakovo (užsakovo). Teismas sprendė, kad nuo 2012-10-24 būsimo reikalavimo teisės perleidimo sutarties pasirašymo ieškovas neteko teisės į atsiskaitymą už subrangovo atliktus ir tinkamai priimtus darbus pagal subrangos sutartį. Todėl, pasak teismo, 2013-02-15 ieškovui iškėlus restruktūrizavimo bylą, jis nebeturėjo reikalavimo teisės į atsakovą už UAB „Klaipėdos monolitas“ statybos objekte atliktų darbų dalį.

19Atsižvelgęs į tai, kad 2012-10-24 sutartimi perleidus būsimo reikalavimo teisę, ieškovas tuo metu šio reikalavimo neteko, teismas ieškovo reikalavimą priteisti jam už 2013 m. sausio bei vasario mėnesiais atliktus darbus ir atitinkamai išvestinį reikalavimą dėl netesybų priteisimo atmetė.

20Teismas sprendė, kad atsakovas, sumokėdamas pinigų sumas už atliktus darbus depozitinę sąskaitą, tinkamai įvykdė prievolę (CK 6.56 str. 1 d.), todėl trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos monolitas“ prašymą dėl palūkanų priteisimo atmetė.

21Ieškovo reikalavimą dėl 444 633,41 Lt sumos už statybines medžiagas priteisimo atmetė. Nurodė, kad šalys Rangos sutartyje susitarė, kad bus atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal darbų priėmimo–perdavimo aktus. Teismas sprendė, kad atliktų darbų sąvoka negali būti aiškinama plečiamai ir apimti statybines medžiagas, kurias įsigyti ir naudoti statyboms yra ieškovo pareiga. pažymėjo, kad šalys nesusitarė, kad atsakovas atskirai priims statybines medžiagas, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus statybos darbus, taigi įsipareigojo sumokėti ieškovui tik už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, kuriuos ieškovas įsipareigojo atlikti savo rizika, lėšomis ir medžiagomis. Teismas nurodė, kad statybinės medžiagos, kurios statybos metu iki Sutarties nutraukimo nebuvo panaudotos darbams atlikti, atsakovui perduotos nebuvo, todėl jos yra ieškovo nuosavybė.

22III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

23Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB ,,Vėtrūna“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo dalinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

241. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo pripažinti Statybos rangos sutarties nutraukimą neteisėtu:

251.1. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas galėjo pateikti visus jam kylančius klausimus, abejones dėl statomo objekto, jį apžiūrėti ir įvertinti, tačiau kilusius neaiškumus dėl statybos objekto statybos darbų, būtinos dokumentacijos aiškinosi jau po Sutarties sudarymo. Pagal atsakovo viešajame pirkime pateiktus duomenis ir po statybos objekto apžiūros buvo užduoti visi klausimai, kurie galėjo iškilti vertinant tuo metui esančią faktinę situaciją. Pats atsakovas pateikė viešojo pirkimo dalyviams tam tikrus tikrovės neatitinkančius duomenis, kurių pagrįstumu tiekėjai neturėjo pagrindo abejoti viešojo pirkimo metu, tačiau tokių duomenų klaidingumas išaiškėjo tik statybos darbų eigoje.

261.2. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas nebuvo pakankamai atsakingas ir atidus, neteikė statybos darbų grafikų suderinimui, o statybos darbus pradėjo tik 2012-10-08, nors Sutartis pasirašyta 2012-08-21. Priešingai nei sprendė teismas, ieškovas laiku ir tinkamai inicijavo darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau darbų atlikimo termino pratęsimo klausimas nė karto atsakovo nebuvo svarstytas. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas pavėluotai pradėjo atlikti darbus, nevertino atsakovo rizikai priskirtinų aplinkybių, kurios nulėmė vėlyvą darbų pradžią. Atsakovas statybvietę perdavė tik praėjus 14 dienų po Sutarties pasirašymo (2012-09-04), o dokumentaciją, kurią privalėjo pateikti iš karto, pabaigė teikti tik 2012 m. rugsėjo pabaigoje.

271.3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas, nutraukdamas Sutartį, turėjo pakankamą pagrindą remtis ieškovui iškeltos restruktūrizavimo bylos aplinkybe. Statybos rangos generalinis rangovas yra ne tik ieškovas, bet jungtinės veiklos pagrindu veikiantis trečiasis asmuo SIA ,,BGS“. Jungtinės veiklos subjektui restruktūrizavimo byla nėra iškelta. Atsakovas žinojo, kad ieškovo sprendimas restruktūrizuotis priimtas 2013 m. sausio mėn., tačiau 2013 m. sausio – kovo mėnesiais Sutarties nutraukimo klausimas nebuvo keliamas. Nesuprantama, kodėl atsakovui manant, kad ieškovo restruktūrizavimo aplinkybė turi ar gali turėti esminės reikšmės Sutarties vykdymui, nesikreipė į DNB banką dėl ieškovo pateikto garantinio rašto panaudojimo, o visą Sutarties baudą, viršijančią 1 mln. litų įskaitė į trečiojo asmens SIA ,,BGS“ mokėjimus pagal kitas rangos sutartis. Šiuo formaliu pagrindu atsakovas vienašališkai nutraukė Sutartį, kadangi tokia galimybė numatyta Sutartyje. Teismas netinkamai vertino ieškovo 2013-03-04 raštą, kadangi juo ieškovas nereikalavo jokio avansinio mokėjimo, o tiesiog nurodė, kad galima paspartinti darbų eigą, jei tiekėjams būtų mokamas avansas. Be to, ieškovas toliau tęsia savo kaip rangovo veiklą įvairiuose statybos objektuose ir restruktūrizavimas tam netrukto.

281.4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas pagrįstai vienašališkai nutraukė Sutartį tuo pagrindu, kad atsakovas buvo lankstus, o ieškovas nešalino kliūčių sėkmingam projekto užbaigimui. Teismas neįvertino labai svarbios aplinkybės, kad atsakovas 2013-03-07 raštu pasiūlė ieškovui nutraukti Sutartį šalių susitarimu, ieškovas 2013-07-08 raštu šiam pasiūlymui pritarė, todėl nuo 2013 m. kovo mėn. pradžios statybos darbai buvo sustabdyti ir nebevyko. Dėl šios priežasties darbus sustabdė ir trečiasis asmuo UAB ,,Klaipėdos monolitas“, o ne dėl atsiskaitymo klausimo kaip nurodė teismas. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas, nesutikdamas pakeisti pagrindinio jungtinės veiklos partnerio, nepašalino kliūčių sėkmingai užbaigti statybos objektą. Atsakovas nebuvo išsprendęs darbų termino pratęsimo klausimo ar papildomų darbų apmokėjimo klausimo, todėl vien atsakingojo partnerio pakeitimas savaime nebūtų reiškęs sėkmingos statybos objekto pabaigos. Dėl Sutarties įvykdymo garantijos nepateikimo neigiamų pasekmių rizika priskirtina atsakovui.

292. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti pinigus už 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais atliktus darbus ir nepagrįstai tenkino trečiojo asmens UAB ,,Klaipėdos monolitas“ reikalavimą priteisti 745 933,27 Lt už sausio mėnesį atliktus darbus. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas nuo 2012 m. spalio 24 d. sudarytos būsimo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo momento neteko reikalavimo teisės į atsakovą, todėl ĮRĮ draudimai netaikytini. Būsimo reikalavimo perleidimo sutartimi nėra perleista vien tik ateityje atsirasianti reikalavimo teisė, šia sutartimi ieškovas ir trečiasis asmuo susitarė dėl tarpusavio atsiskaitymo tvarkos. Teismas, atmetęs pagrindinį reikalavimą dėl atsiskaitymo priteisimo už 2013 m. sausio ir vasario mėnesius, nepagrįstai šiuo motyvu netenkino ir reikalavimo priteisti delspinigius, nes ieškovas delspinigius prašė priteisti nuo atsakovo pavėluotų sulaikytų sumų pervedimo ieškovui.

303. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 444 633,41 Lt sumą už įsigytas ir į statybos objektą pristatytas medžiagas. CK 6.671 straipsnio nuostata reiškia, kad nutrūkus rangos sutarčiai, rangovas, nepaisant to, kokia apimtimi rangos darbai įvykdyti, turi gauti atlyginimą ir turėtų išlaidų kompensavimą. Rangovas patiria išlaidas darbų atlikimui specialiai įsigydamas medžiagas, pirkdamas konkrečias paslaugas ir pan. Todėl po sutarties pabaigos CK 6.671 straipsnio prasme rangovui turėtų būti sumokėta, nepaisant to, užsakovas sutinka ar nesutinka priimti faktiškai atliktų darbų rezultatą. Ieškovas prašė, kad jam būtų atlyginta už tas medžiagas, kurios skirtos Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Be to, negalima sutikti su teismo išvada, kad minėtos medžiagos nėra perduotos atsakovui. Po Sutarties nutraukimo atsakovas perėmė statybvietę, minėtos statybinės medžiagos yra statybvietėje, tačiau atsakovas nesutiko jų priimti ir už jas sumokėti, nepaisant to, kad ieškovas siekė įforminti perdavimą.

314. Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ir byla grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Teismas nesiaiškino ir nevertino absoliučios daugumos ieškovo nurodytų aplinkybių, neįvertino teisiškai reikšmingų aplinkybių dėl abiejų šalių kaltės dėl Sutarties pabaigos, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą turėtų nagrinėti iš naujo, todėl būtų nesudaromos procesinės galimybės tokius vertinimus ginčyti apeliacine tvarka.

32Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo SIA ,,BGS“ prašo pirmosios instancijos teismo dalinį sprendimą pakeisti, 2012-08-21 Statybos rangos sutarties nutraukimą pripažįstant nepagrįstu ir neteisėtu.

33Apelianto teigimu, visos atsakovo 2013-04-24 pranešime nurodytos priežastys dėl sutarties nutraukimo egzistavo jau 2013-03-07, kai atsakovas pasiūlė ieškovui nutraukti rangos sutartį abiejų šalių susitarimu, todėl tikrąja Sutarties nutraukimo priežastimi reikia laikyti subrangovo UAB ,,Klaipėdos monolitas“ darbų sustabdymą. Atsakovas visiškai nepagrįstai atsisakė mokėti subrangovui tiesiogiai 2012-10-24 būsimo reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Atsakovas nepagrįstai reikalavo, kad subrangovas pateiktų dar vieną papildomą reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria ieškovas perleistų subrangovui teisę į piniginį atlygį už subrangovo atliktus darbus objekte 2013 m. sausio mėnesį ir galiausiai pinigus pervedė į depozitą. Tokiu būdu atsakovas savo kaltus veiksmus bando panaudoti kaip vieną iš pagrindų ieškovo kaltei dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pagrįsti. Todėl teismo pozicija yra prieštaringa – viena vertus, teismas pripažino, kad trečiajam asmeniui tiesiogiai priteistinas atlyginimas už objekte 2013 m. sausio mėn. atliktus darbus iš atsakovo, kita vertus, trečiojo asmens darbų sustabdymas dėl nemokėjimo už darbus priskirtinas ieškovo kaltei patvirtinti. Kaltė dėl to, kad ieškovas nepratęsė Sutarties vykdymo užtikrinimo taip pat negali būti priskirta vien tik ieškovui. Banko garantija iki Sutartyje numatyto termino pabaigos buvo suteikta, todėl atsakovas galėjo pasinaudoti šiuo Sutarties užtikrinimu, nes sutiko, kad nėra pagrindo tokiems veiksmams, t. y. iš esmės sutiko, kad darbai nėra baigti dėl pateisinamos priežasties. Tai patvirtina ir 2013-03-07 atsakovo raštiškas pasiūlymas ieškovui nutraukti Rangos sutartį abiejų šalių sutarimu. Tai reiškia, kad pasibaigus Sutarties vykdymo terminui atsakovas nemanė esant pagrindui nutraukti Sutartį dėl rangovo kaltės. Pagrįstas ieškovo argumentas, kad jis dėl objektyvių priežasčių negalėjo pateikti Sutarties vykdymo užtikrinimo pratęsimo, nes buvo suėję Sutartyje numatytų darbų terminai. Teismas sprendime nurodė pripažįstantis, kad statybos užbaigimo terminai galėjo užtrukti dėl poreikio atlikti papildomus, Sutartimi nenumatytus darbus ir kad šios aplinkybės neginčijo atsakovas. Vadinasi, teismas laikė, kad ieškovas nelaikomas kaltu dėl darbų neužbaigimo Sutartyje nurodytu terminu. Todėl turėjo būti padaryta išvada, kad pats atsakovas kaltas dėl Sutarties nepratęsimo ir atitinkamai Sutarties užtikrinimo priemonės nepratęsimo. Nors pagal Sutartį darbų atlikimo terminas pasibaigė 2013-02-21, tačiau statybos darbai buvo vykdomi visą 2013 vasario mėnesį ir dalį kovo mėnesio. Teismo sprendimo dalis kuria visa suma trečiajam asmeniui buvo priteista iš atsakovo taip pat patvirtina, kad tuo atveju, jei jis sumokėjęs, tai darbai nebūtų sustabdyti.

34Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo juos atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

35Nurodo, kad nors ieškovas įrodinėjo, kad buvo atlikta daugiau nei 16,97 proc. Rangos sutartyje numatytų darbų, tačiau šie ieškovo argumentai buvo paneigti techninę priežiūrą vykdančių asmenų parodymais. Civilinės bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad ieškovas net nebeturėjo tinkamos kvalifikacijos statybos darbų vadovo, o tai reiškia, kad ieškovas apskritai nebegalėjo tinkami vykdyti rangos sutarties. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovas Sutartį nutraukė ne dėl esminių jos pažeidimų, o dėl formalių pagrindų. Rangos sutartyje buvo numatyta teisė Sutarties šalims nutraukti Sutartį joje nustatytais atvejais, net kai sutarties pažeidimas nėra esminis. Rangos sutarties 8.1 punkte numatytos atsakovo pareigos; ieškovas duomenų apie tai, kad atsakovas būtų šias pareigas pažeidęs, nepateikė. Atsakovo pateikti darbo pasitarimų protokolai patvirtina, kad atsakovas bendradarbiavo. Teismo sprendimas priimtas nepažeidžiant įrodymų vertinimo ir tyrimo. Rangos sutartyje buvo numatyta teisė šalims vienašališkai nutraukti Sutartį joje numatytais atvejais, ieškovas ir trečiasis asmuo iš esmės nepaneigė ši pagrindų buvimo, todėl kiti apeliacinių skundų argumentai neturėjo ir neturi reikšmės ginčui išspręsti. Be to, pasak atsakovo, dalis ieškovo ir trečiojo asmens apeliacinių skundų argumentų net nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Apeliaciniai skundai atmetami.

38Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

39Dėl vienašališko rangos Sutarties nutraukimo

40Byloje keliamas vienašalio Statybos rangos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Apeliantų teigimu, atsakovas 2014-04-24 pranešimu Statybos rangos sutartį nutraukė formaliais pagrindais. Su tokiais argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

41CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Nagrinėjamu atveju šalys Statybos rangos sutartyje numatė atvejus, kuriais tiek užsakovas, tiek rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (1 t., b. l. 172-187). Sutiktina su atsakovo teiginiu, kad CK 6.217 straipsnio 5 dalyje suteikta teisė sutarties šalims vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais net kai sutarties pažeidimas nėra esminis.

42Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas 2014-04-24 pranešimu Sutartį vienašališkai nuraukė, nurodydamas šiuos Sutarties nutraukimo pagrindus – ieškovui iškelta restruktūrizavimo byla, ieškovas nepateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, ieškovas nepradėjo darbų laiku ir per lėtai vykdė darbus (3 t., b. l. 15). Statybos rangos sutartis patvirtina, kad minėti Sutarties vykdymo pažeidimai suteikia teisę atsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka (Sutarties 7.1, 7.2, 7.3, 10.1.1, 10.1.9 p.). Šios sutartinės nuostatos nėra nuginčytos, todėl teisėjų kolegija, spręsdama Sutarties nutraukimo teisėtumą, vertina ar Sutarties nutraukimo metu egzistavo minėti Sutartyje numatyti vienašalio sutarties nutraukimo pagrindai.

43Pažymėtina, kad pirmiau nurodyti Sutarties nutraukimo pagrindai yra savarankiški, todėl egzistuojant bent vienam iš jų, atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Byloje nėra ginčo, kad Sutarties vykdymo metu ieškovui UAB ,,Vėtrūna“ iškelta restruktūrizavimo byla (2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartis). Šis faktas, kaip minėta, sudaro savarankišką pagrindą atsakovui vienašališkai nutraukti Statybos rangos sutartį (Sutarties 10.1.9 p, CK 6.217 str. 5 p.).

44Aplinkybė, kad egzistuojant šiai sąlygai, 2013-03-07 pranešimu atsakovas siūlė ieškovui nutraukti Statybos rangos sutartį šalių susitarimu, nepanaikina atsakovo teisės nepasiekus šalių susitarimo dėl Sutarties nutraukimo, remiantis šiuo pagrindu vienašališkai nutraukti Sutartį, kadangi toks nutraukimo pagrindas numatytas Sutartyje.

45Be to, apeliantų teigimu, atsakovas, vadovaudamasis šiuo pagrindu, neturėjo teisės nutraukti Rangos sutarties, kadangi pagal Sutartį rangovas yra ne tik ieškovas RUAB ,,Vėtrūna“, bet ir jungtinės veiklos partneris – trečiasis asmuo SIA ,,BGS“, kuriam restruktūrizavimo byla nėra iškelta. Su tokiu argumentu teisėjų kolegija nesutinka.

46Bylos duomenys patvirtina, kad atsakinguoju partneriu pagal Jungtinės veiklos ir Statybos rangos sutartis buvo paskirtas ieškovas UAB ,,Vėtrūna“, veikiantis abiejų partnerių vardu. Ieškovui pagal Sutartis tenka 80 proc. Statybos rangos sutartyje numatytų darbų, mokėjimai ir visi veiksmai abiejų partnerių vardu atliekami per ieškovą. Kaip matyti iš bylos duomenų ieškovui iškėlus restruktūrizavimo bylą jis susidūrė su sunkumais atsiskaitant su tiekėjais, prašė atsakovo atlikti avansinius mokėjimus, kurie nenumatyti Sutartyje. Pasiūlymo pakeisti jungtinės veiklos partnerį, siekiant išvengti Statybos rangos sutarties nutraukimo, ieškovas atsisakė.

47Dėl nurodytų aplinkybių, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas neturėjo pagrindo vienašališkai nutraukti Rangos sutarties dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo (CPK 185 str.). Pripažinus, kad egzistuoja vienas iš pagrindų Rangos sutarčiai nutraukti, nėra pagrindo naikinti skundžiamo teismo sprendimo dalies, kuria netenkintas ieškovo prašymas pripažinti vienašalį Rangos sutarties nutraukimą neteisėtu.

48Kita vertus, apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, kad ieškovas vėlavo pradėti statybos darbus, laiku nepateikė užsakovui statybos darbų grafikų, iki Sutarties nutraukimo (kuri nutraukta praėjus dviems mėnesiams nuo Sutartyje numatyto darbų termino pabaigos) buvo atlikta tik apie penktadalis visų sutartyje numatytų darbų, nepateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo. Be to, kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju, vertinant Sutarties nutraukimo teisėtumą, reikšmingas tas faktas, kad Rangos sutartis buvo sudaryta visuomenės ir viešąjį interesą turinčio objekto statybai.

49Dėl reikalavimo atsiskaityti už 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais atliktus darbus

50Byloje kilęs ginčas, su kuriuo iš subjektų – gen. rangovu ar subrangovu užsakovas turi atsiskaityti už subrangovo atliktus darbus. Byloje nėra ginčo, kad statybos rangos darbus 2013 m. sausio ir vasario mėn., kurie atsakovo yra priimti, atliko subrangovas (trečiasis asmuo UAB ,,Klaipėdos monolitas“).

51Ieškovo teigimu, teismas, vadovaudamasis 2012-10-24 Būsimo reikalavimo perleidimo sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir trečiojo asmens, nepagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo turi teisę reikalauti, kad už atliktus darbus apmokėtų tiesiogiai atsakovas. Šią poziciją ieškovas grindžia aplinkybe, kad po restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo, visi mokėjimai turi būti vykdomi per ieškovą. Toks apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

52Visų pirma Subrangos sutartyje įtvirtinta, kad mokėjimus pagal šią sutartį subrangovui tiesiogiai atlieka užsakovas (Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija) (Sutarties 11.1.4 p., 4 t., b. l. 61-67). Todėl nepriklausomai nuo Būsimo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, trečiojo asmens teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus tiesiogiai iš atsakovo, numato Subrangos sutartis. Be to, 2012-10-24 Būsimo reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta dar iki ieškovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl ir ši sutartis įpareigoja atsakovą už trečiojo asmens atliktus ir priimtus darbus atsiskaityti tiesiogiai su juo.

53Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad teismas be pagrindo nepriteisė delspinigių už atsakovo pavėluotai grąžintas sulaikytas sumas, kadangi Sutartyje ieškovo teisė reikalauti delspinigių už sulaikytų sumų grąžinimo terminų praleidimą nenumatyta (Sutarties 3.10 p., 13.10 p.).

54Dėl reikalavimo priteisti 444 633,41 Lt už statybos medžiagas

55Atmestinas ieškovo argumentas, kad teismas nepagrįstai netenkino jo reikalavimo priteisti 444 633,41 Lt sumą už ieškovo įsigytas, tačiau statybos darbams nepanaudotas statybines medžiagas.

56Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas pagal Sutartį turi atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus pagal darbų priėmimo–perdavimo aktus (Sutarties 3.9 p., 3.10 p), šalys nesusitarė dėl atskirų medžiagų priėmimo–perdavimo. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas šių medžiagų, kurių įsigijimo kaštus prašo atlyginti, statybos darbams nepanaudojo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų įsipareigojęs šias medžiagas priimti ir už jas atsiskaityti. Todėl vien aplinkybė, kad minėtos medžiagos yra statybvietėje, kurią atsakovas perėmė nutraukęs Statybos rangos sutartį, neįpareigoja atsakovo apmokėti šių medžiagų įsigijimo išlaidų. Duomenų, kad atsakovas trukdytų ieškovui atsiimti šias medžiagas, ieškovas nepateikė.

57CK 6.671 straipsnis reglamentuoja šalių atsiskaitymą už rangovo jau atliktus darbus tais atvejais, kai rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo. Nagrinėjamu atveju ieškovo nuoroda į šiame straipsnyje įtvirtiną normą yra nepagrįsta, nes ieškovas prašo atlyginti ne už atliktų darbų rezultatą, o už medžiagas, kurios statybos darbams panaudotos nebuvo ir kurių pagal rangos sutartį atsakovas priimti neturi.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. dalinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danutės Gasiūnienės, Danguolės Martinavičienės ir Viginto Višinskio... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Vėtrūna“, veikdamas jungtinės veiklos pagrindu su... 6. 2013-02-15 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui UAB ,,Vėtrūna“... 7. 2013-04-24 raštu atsakovas nuo 2013-05-09 vienašališkai nutraukė Statybos... 8. Ieškovo teigimu, atsakovas sutartį nutraukė formaliais pagrindais, kadangi,... 9. Pateiktu ieškiniu ieškovas RUAB ,,Vėtrūna“ prašė: 1) Statybos rangos... 10. Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos monolitas“ pareiškė savarankišką... 11. Nurodė, 2012-10-24 tarp trečiojo asmens UAB „Klaipėdos monolitas“ ir... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 9 d. daliniu sprendimu dalies... 14. Ieškovo reikalavimą pripažinti Statybos rangos sutarties nutraukimą... 15. Teismas nustatė, kad viena iš priežasčių, dėl ko buvo nutraukta Statybos... 16. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nuo pat statybos darbų pradžios... 17. Įvertinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad... 18. Ieškovo reikalavimą dėl atsiskaitymo už 2013 m. sausio ir vasario mėn.... 19. Atsižvelgęs į tai, kad 2012-10-24 sutartimi perleidus būsimo reikalavimo... 20. Teismas sprendė, kad atsakovas, sumokėdamas pinigų sumas už atliktus darbus... 21. Ieškovo reikalavimą dėl 444 633,41 Lt sumos už statybines medžiagas... 22. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 23. Apeliaciniu skundu ieškovas RUAB ,,Vėtrūna“ prašo panaikinti pirmosios... 24. 1. Teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo pripažinti Statybos rangos... 25. 1.1. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas galėjo pateikti visus jam... 26. 1.2. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas nebuvo pakankamai atsakingas ir... 27. 1.3. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas, nutraukdamas Sutartį, turėjo... 28. 1.4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas pagrįstai vienašališkai... 29. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti pinigus už... 30. 3. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 444 633,41 Lt... 31. 4. Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ir byla grąžinta iš naujo... 32. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo SIA ,,BGS“ prašo pirmosios instancijos... 33. Apelianto teigimu, visos atsakovo 2013-04-24 pranešime nurodytos priežastys... 34. Atsiliepime į apeliacinius skundus atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų... 35. Nurodo, kad nors ieškovas įrodinėjo, kad buvo atlikta daugiau nei 16,97... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Apeliaciniai skundai atmetami.... 38. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 39. Dėl vienašališko rangos Sutarties nutraukimo ... 40. Byloje keliamas vienašalio Statybos rangos sutarties nutraukimo teisėtumo... 41. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti... 42. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas 2014-04-24 pranešimu Sutartį... 43. Pažymėtina, kad pirmiau nurodyti Sutarties nutraukimo pagrindai yra... 44. Aplinkybė, kad egzistuojant šiai sąlygai, 2013-03-07 pranešimu atsakovas... 45. Be to, apeliantų teigimu, atsakovas, vadovaudamasis šiuo pagrindu, neturėjo... 46. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakinguoju partneriu pagal Jungtinės veiklos... 47. Dėl nurodytų aplinkybių, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo argumentas,... 48. Kita vertus, apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos... 49. Dėl reikalavimo atsiskaityti už 2013 m. sausio ir vasario mėnesiais atliktus... 50. Byloje kilęs ginčas, su kuriuo iš subjektų – gen. rangovu ar subrangovu... 51. Ieškovo teigimu, teismas, vadovaudamasis 2012-10-24 Būsimo reikalavimo... 52. Visų pirma Subrangos sutartyje įtvirtinta, kad mokėjimus pagal šią... 53. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad teismas be pagrindo nepriteisė... 54. Dėl reikalavimo priteisti 444 633,41 Lt už statybos medžiagas... 55. Atmestinas ieškovo argumentas, kad teismas nepagrįstai netenkino jo... 56. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas pagal Sutartį... 57. CK 6.671 straipsnis reglamentuoja šalių atsiskaitymą už rangovo jau... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 9 d. dalinį sprendimą palikti...