Byla e2-1488-991/2016
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo RUAB „Vėtrūna“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant Dovilei Radžienei, Justinai Poviliūnaitei, Linai Vaitkutei, dalyvaujant ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ atstovui advokatui Osvaldui Martinkui, atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio uosto direkcijos atstovui I. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškinį atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio uosto direkcijai dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo RUAB „Vėtrūna“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 13568,33 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2012-10-23 sudarė Statybos rangos sutartį (subrangos sutartį) su trečiuoju asmeniu dėl statybų darbų objekte, kurio užsakovas yra atsakovas. Trečiasis asmuo ir ieškovas 2012-10-24 sudarė būsimo reikalavimo perleidimo sutartį, kuria trečiasis asmuo perleido ieškovui savo reikalavimo teisę į atsakovą subrangos sutartyje numatytų darbų apimtyje. Klaipėdos apygardos teismas 2013-12-09 daliniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1391-112/2013 priteisė 745933,27 Lt ieškovui iš atsakovo už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus. Atsakovas 2014-07-21 pavedimu Nr. 915344 pervedė ieškovui 695001,41 Lt už 2013 m. vasario mėnesį atliktus darbus (100% atliktų darbų vertės su PVM) ir 2014-07-21 pavedimu Nr. 915375 pervedė 708636,61 Lt už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus (95 % atliktų darbų vertės su PVM) ir liko skolingas 37296,66 Lt (5% atliktų darbų vertės su PVM). Atsakovas yra sumokėjęs ieškovui už 2012 m. lapkričio mėnesį atliktus darbus 26784,45 Lt (95 % atliktų darbų vertės su PVM) ir liko skolingas 1414,44 Lt (5% atliktų darbų vertės su PVM), taip pat yra sumokėjęs už 2012 m. gruodžio mėnesį atliktus darbus 154615,08 Lt (95 % atliktų darbų vertės su PVM) ir liko skolingas 8137,64 Lt (5% atliktų darbų vertės su PVM). Iš viso susidarė 46848,74 Lt, tai yra 13568,33 Eur, įsiskolinimas (5% atliktų darbų vertės su PVM už 2012 m. lapkričio – gruodžio mėnesius bei 2013 m. sausio mėnesį). Ieškovas pažymėjo, kad sutartyje dėl reikalavimo teisės perleidimo nurodyta, kad mokėjimai turi būti pervesti subrangovui (ieškovui). Be to, atsakovas, pervesdamas 5% nuo atliktų darbų vertės trečiajam asmeniui, faktiškai pripažino, kad yra visos rangos sutartyje numatytos sąlygos šias sumai išmokėti.

3Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad atsisako reikalavimo priteisti 10801,86 Eur sumą, tai yra 5% sulaikytą sumą už 2013 m. sausio mėnesį, ir šioje dalyje prašo civilinę bylą nutraukti, kitus ieškinio reikalavimus palaiko.

4Ieškovo atstovas advokatas Osvaldas Martinkus teismo posėdyje patvirtino, kad ieškovas atsisako 10801,86 Eur reikalavimo ir šioje dalyje prašo civilinę bylą nutraukti, kitą ieškinio dalį palaikė, prašė jį tenkinti.

5Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo 2012-08-21 sudarė sutartį statybos rangos darbams atlikti objekte „Krantinių Nr. 90–100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90–96 nauja statyba (papildymas)“. Daliai sutartinių darbų atlikti trečiasis asmuo pasitelkė subrangovą – ieškovą, pagal 2012-10-23 subrangos sutartį Nr. 913-3. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens 2012-10-24 sudaryta būsimo reikalavimo perleidimo sutartis, kuria trečiasis asmuo perleido ieškovui savo reikalavimo teisę į užsakovą - atsakovą, subrangos sutartyje numatytiems darbams. Atsakovas pažymėjo, kad nei Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-09 daliniame sprendime, nei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-08 nutartyje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl sulaikytų sumų sumokėjimo. Atsakovas, vadovaudamasis 2012-08-21 sutartimi dėl statybos rangos darbų objekte „Krantinių Nr. 90–100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90–96 nauja statyba (papildymas)“, kurioje yra numatytos sulaikytų sumų apmokėjimo sąlygos ir tvarka, pervedė 2013-08-09 trečiajam asmeniui sulaikytą sumą (98 448,60 Lt) pagal atliktų dalies statybų darbų kokybės vertinimo aktą Nr.V12-155, kaip tai nustato minėta sutartis.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas I. V. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiasis asmuo RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad atsakovo pareiga sumokėti ieškovui už 2012 metų lapkričio ir gruodžio mėnesiais atliktus darbus yra įvykdyta, tai yra pasibaigusi, o likusios 5 % dalies ieškovas gali reikalauti tik iš trečiojo asmens, tačiau šio savo reikalavimo trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje atsisakė. Pažymėjo, kad ieškovas neturi teisės reikalauti viso 100 % sumos, nes nėra įvykdytos subrangos sutarties 11.1.2. punkte numatytos sąlygos.

8Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų nagrinėti bylą nedalyvaujant negauta, procesiniai dokumentai ir šaukimas į teismo posėdį įteikti tinkamai.

9Ieškinys tenkintinas, priimtinas atsisakymas nuo dalies ieškinio, dalis civilinės bylos nutrauktina.

10Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad atsisako reikalavimo priteisti 10801,86 Eur sumą, tai yra 5% sulaikytą sumą už 2013 m. sausio mėnesį, ir šioje dalyje prašo civilinę bylą nutraukti. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas ir šioje dalyje civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Ieškovui išaiškintina, kad, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

12Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2766,47 Eur skolą. Nurodo, kad šią sumą sudaro už 2012 metų lapkričio mėnesį atliktus darbus sulaikyta 5 % suma (1414,44 Lt arba 409,65 Eur) ir už 2012 metų gruodžio mėnesį atliktus darbus sulaikyta 5 % suma (8137,64 Lt arba 2356,82 Eur). Pažymėjo, kad sutartyje dėl reikalavimo teisės perleidimo nurodyta, kad mokėjimai turi būti pervesti subrangovui, tai yra ieškovui. Atsakovas su šiais reikalavimais nesutinka, nurodo, kad pagal 2012-08-21 rangos sutartį, kurioje yra numatytos sulaikytų sumų apmokėjimo sąlygos ir tvarka, pervedė 2013-08-09 trečiajam asmeniui sulaikytą sumą (98 448,60 Lt) pagal atliktų dalies statybų darbų kokybės vertinimo aktą Nr.V12-155.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2012-08-21 sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 34-2012-310, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo savo rizika ir lėšomis, savo medžiagomis atlikti „Krantinių Nr. 90-100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90-96 nauja statyba (papildymas)“ statybos darbus pagal techninį bei darbo projektus (laida C), pateiktus atsakovo, parengti krantinių techninius pasus bei perduoti juos atsakovui, o atsakovas įsipareigojo kokybiškai atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti, bendra sutarties kaina 11601898,00 Lt. Tarp trečiojo asmens ir ieškovo 2012-10-23 sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 913-3, pagal kurią ieškovas įsipareigojo griežtai laikantis darbo projekto, kitų techninių dokumentų reikalavimų savo rizika, iš savo medžiagų bei savo priemonėmis pateikti visas reikalingas išpildomąsias nuotraukas, technologines korteles bei pažymas, atlikti visus reikalingus bandymus bei statybos subrangos darbus objekte, tai yra Klaipėdos krantinių Nr. 90-100 statybos darbai, nurodytus šios sutarties 2.2. punkte, pagal trečiojo asmens užduotį ir perduoti atliktus darbus trečiajam asmeniui, o trečiasis asmuo įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, sutarties kaina 2365586,11 Lt. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens 2012-10-24 sudaryta būsimo reikalavimo teisės perleidimo sutartis, pagal kurią trečiasis asmuo perleido ieškovui šioje sutartyje numatyto dydžio dalį, tai yra 2365586 Lt, būsimo reikalavimo į atsakovą, atsirasiančio pagrindinės sutarties, tai yra 2012-08-21 statybos rangos sutarties, įvykdymo pagrindu.

14Taigi tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens sudarytų rangos ir subrangos sutarčių pagrindu susiklostė sutartiniai prievoliniai statybos rangos teisiniai santykiai (CK 6.681 straipsnis). Statybos rangos sutartis iš kitų rangos sutarčių išskiriama pagal savo dalyką – tai sutartis dėl statinio statybos ar kitų statybos darbų atlikimo. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu (CK 6.650 straipsnio 1 dalis).

15Tarp šalių kilo ginčas dėl rangos ir subrangos sutartyse numatytos sulaikytos 5 % sumos už 2012 metų lapkričio ir gruodžio mėnesius sumokėjimo. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus ir šalių atstovų paaiškinimu, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju būtina įvertinti, kam – ieškovui ar trečiajam asmeniui, atsakovas turėjo sumokėti sulaikytas sumas ir ar atsirado rangos bei subrangos sutartyse nustatytos sąlygos, sudarančios pagrindą išmokėti šias sumas.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008; 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2009). Taigi nagrinėjamu atveju teismo nustatytos ir pripažintos įrodytomis aplinkybės civilinėje byloje Nr. 2-5188-730/2012 turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje civilinėje byloje. Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1391-112/2013 pagal ieškovės RUAB „Vėtrūna“ ieškinį atsakovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Klaipėdos monolitas“, trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų SIA „BGS“ dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu, statybos rangos sutarties pripažinimo pasibaigusia dėl atsakovės kaltės, skolos už atliktus statybos rangos darbus ir sutartinių netesybų priteisimo bei dėl skolos pagal 2012-08-21 rangos sutartį priteisimo. Klaipėdos apygardos teismas 2013-12-09 daliniu sprendimu trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „Klaipėdos monolitas“ reikalavimą tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankiškus reikalavimus, UAB „Klaipėdos monolitas“ 745933,27 Lt už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1065/2014 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-09 dalinį sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-05-08 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-261-421/2015 pagal ieškovės RUAB „Vėtrūna“ kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 -12-09 dalinio sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-04 nutarties peržiūrėjimo, pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 straipsnio nuostatą teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl RUAB „Vėtrūna“, sudariusiai subrangos sutartį, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad mokėjimus pagal šią sutartį subrangovui tiesiogiai atlieka užsakovė, ši nuostata yra privaloma. Šia sutartimi RUAB ,,Vėtrūna“, kaip generalinė rangovė, UAB „Klaipėdos monolitas“ (subrangovui) faktiškai perleido savo teisę reikalauti iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos sumokėti už darbus, kuriuos RUAB „Vėtrūna“ įsipareigojo atlikti 2012-08-21 statybos rangos sutartimi, sudaryta su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, ta apimtimi, kuria UAB „Klaipėdos monolitas“ atliks pagal subrangos sutartį. Pripažino, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog nepriklausomai nuo būsimo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, UAB „Klaipėdos monolitas“ teisę reikalauti atsiskaitymo už atliktus darbus iš atsakovės suteikė subrangos sutartis. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas neabejotinai turėjo pareigą sumokėti už atliktus darbus pagal 2012-08-21 rangos sutarties ir 2012-10-23 subrangos sutarties nuostatas tiesiogiai ieškovui, o ne trečiajam asmeniui.

17Pagal tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2012-08-21 sudarytos statybos rangos sutarties 3.14. punktą, pagal atliktų darbų aktą trečiajam asmeniui sumokama 95 % atliktų darbų vertės, galimiems defektams ir kitiems trūkumams pašalinti bei galimiems nuostoliams padengti likusi 5 % dalis sulaikoma. Likusioji nesumokėta dalis sumokama per 3 mėnesius, pašalinus visus defektus ir pasirašius objekto statybos užbaigimo aktą. Pagal tarp trečiojo asmens ir ieškovo 2012-10-23 sudarytos statybos subrangos sutarties 11.1.4. punktą, mokėjimus pagal šią sutartį ieškovui tiesiogiai atlieka atsakovas. Trečiasis asmuo pasirašytą ieškovo PVM sąskaitą – faktūrą per 3 dienas nuo jos pasirašymo perduoda atsakovui, sąskaitoje turi būti nurodoma 5 % sulaikoma suma. Trečiasis asmuo per 3 darbo dienas po PVM sąskaitos – faktūros perdavimo atsakovui pateikia ieškovui perdavimo dokumento kopiją. Sulaikytą sumą atsakovas sumoka ieškovui po to, kai iš trečiojo asmens gauna patvirtinimą ar prašymą sumokėti sulaikytą sumą. Trečiasis asmuo atsakovui patvirtinimą ar prašymą sumokėti sulaikytą sumą ieškovui pateikia tik tada, kai tarp ieškovo ir trečiojo asmens pasirašomas galutinis perdavimo – priėmimo aktas ir ieškovas yra pateikęs garantinio laikotarpio laidavimą arba garantinį raštą. Bylos nagrinėjimo metu šalys sutiko, kad darbai pagal abi sutartis 2012 metų lapkričio ir gruodžio mėnesį buvo atlikti, buvo pasirašyti atliktų darbų aktai tarp atsakovo ir trečiojo asmens bei tarp ieškovo ir trečiojo asmens. Iš byloje pateiktame Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-09 daliniame sprendime nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovas 2013-05-09 vienašališkai nutraukė 2012-08-21 statybos rangos sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu. Nutraukus pagrindinę rangos sutartį, darbai pagal subrangos sutartį taip pat nebebuvo atliekami. Šalių atstovai taip pat patvirtino, kad darbai pagal rangos ir subrangos sutartis nebuvo užbaigti, nebuvo pasirašyti jokie galutiniai darbų perdavimo – priėmimo aktai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.671 straipsnio nuostatas, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, rangovas (subrangovas) įgyja teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Šioje teisės normoje iš esmės įtvirtinta rangos sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, nes rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti tik už faktiškai atliktų darbų dalį sumą, proporcingą pagal atliktų darbų dalį visų darbų apimčiai. Dėl to rangovas negali reikalauti sumokėti už neatliktų ir neįrodytų darbų dalį. Minėta norminė taisyklė taikytina ir kitiems sutarties pasibaigimo iki galutinio darbų rezultato perdavimo atvejams. Kai rangos (subrangos) sutartis nutraukiama arba kitaip pasibaigia iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, net ir nutrūkus sutarčiai dėl rangovo (subrangovo) kaltės, užsakovas (rangovas) turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2008). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus ir šalių atstovų paaiškinimus, darytina išvada, kad trečiojo asmens pasitelktas subrangovas (ieškovas) atliko dalį subrangos sutartimi sulygtų darbų.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2013-08-09 mokėjimo nurodymu Nr. 1984 pervedė trečiajam asmeniui 98448,60 Lt (28512,69 Eur) sumą, mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad pervedama sulaikyta suma pagal 2013-08-08 atliktų dalies statybos darbų kokybės vertinimo aktą. Atsakovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovas vadovaudamasis 2012-08-21 rangos sutartimi pervedė šią sumą trečiajam asmeniui pagal atliktų dalies statybų darbų kokybės vertinimo aktą Nr.V12-155, kaip tai nustato minėta sutartis. Taigi atsakovas pripažino, jog atsirado pareiga apmokėti rangos darbus atlikusiam asmeniui visą sumą už faktiškai atliktus darbus, neišskaitant 5 % sulaikytų sumų. Kadangi tam tikrą dalį darbų 2012 metais lapkričio ir gruodžio mėnesiais atliko ieškovas pagal 2012-10-23 subrangos sutartį, nutraukus pagrindinę statybos rangos sutartį, ieškovui turėjo būti apmokėta visa suma už faktiškai atliktus darbus 2012-10-23 subrangos sutarties apimtyje.

19Atsakovas savo nesutikimą su ieškinio reikalavimais grindžia taip pat tuo, kad visose ieškovo išrašytose sąskaitose bei dalinio reikalavimo perleidimo sutartyse yra išskiriama 5 % sulaikyta suma ir jos nebuvo prašoma apmokėti. Teismo nuomone, šie atsakovo argumentai nepagrįsti. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-11-28 tarp ieškovo ir trečiojo asmens pasirašytas atliktų darbų aktas už 2012 m. lapkričio mėnesį atliktus darbus, darbų vertė 28288,89 Lt. Už šiuo atliktus darbus 2012-11-30 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija MON Nr. 1688 iš viso 28288,89 Lt sumai, taip pat nurodyta suma apmokėjimui – 26874,45 Lt ir sulaikoma 5 % suma – 1414,44 Lt. 2012-12-28 tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo pasirašytas atliktų darbų aktas už 2012 m. gruodžio mėnesį atliktus darbus, darbų vertė 162752,72 Lt. Už šiuo atliktus darbus 2012-11-30 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Serija MON Nr. 1695 iš viso 162752,72 Lt sumai, taip pat nurodyta suma apmokėjimui – 154615,08 Lt ir sulaikoma 5 % suma – 8137,64 Lt. PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos sumos apmokėjimui buvo apmokėtos atsakovo tiesiogiai ieškovui. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens 2013-01-15 pasirašyta reikalavimo teisės (dalies) perleidimo sutartis, pagal kurią trečiasis asmuo perleido ieškovui 154615,08 Lt apimties dalį trečiojo asmens reikalavimo teisės į atsakovą.

20Kaip jau minėta, ir pagal 2012-08-21 statybos rangos sutartį, ir pagal 2012-10-23 subrangos sutartį tam, kad būtų išmokėta sulaikyta suma, turėjo būti užbaigti visi darbai sutartyse numatytame objekte ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas. Dėl šios priežasties PVM sąskaitose – faktūrose ir dalinio reikalavimo perleidimo sutartyse buvo nurodytos sumos, išskiriant sulaikytą 5 % sumą. Akivaizdu, jog šias sumas būtų pareikalauta sumokėti užbaigus objektą ir pasirašius galutinį priėmimo – perdavimo aktą, tačiau šiuo atveju darbai pagal sutartį nebuvo baigti, atsakovui vienašališkai nutraukus rangos sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu.

21Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-09 daliniame sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1391-112/2013 pripažino, jog aplinkybė, kad šalys po kiekvieno darbų atlikimo papildomai pasirašydavo atitinkamas reikalavimo perleidimo sutartis, būsimo reikalavimo teisės perleidimo sutarties kvalifikavimui reikšmės neturi, šios sutartys teismo vertintinos kaip papildomos ir perteklinės, nes šalys 2012-10-24 pasirašė būsimo reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią susitarė, jog mokėjimai UAB „Klaipėdos monolitas“ pagal subrangos sutartį už atliktus statybos darbus bus mokami ne paties generalinio rangovo UAB „Vėtrūna“, bet tiesiogiai projektą įgyvendinančios VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-07-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1065/2014 papildomai pažymėjo, kad visų pirma subrangos sutartyje įtvirtinta sąlyga, kad mokėjimus pagal šią sutartį UAB „Klaipėdos monolitas“ tiesiogiai atlieka VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, ir, nepriklausomai nuo būsimo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, UAB „Klaipėdos monolitas“ teisę reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus tiesiogiai iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, numato subrangos sutartis.

22Pažymėtina ir tai, kad, minėtoje Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1391-112/2013 UAB „Klaipėdos monolitas“ pareiškus savarankišką reikalavimą priteisti iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos skolą už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija neginčijo prašomos priteisti sumos dydžio, nors reikalavimas buvo pareikštas dėl viso 100 % kainos už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus, neišskiriant 5 % sulaikymo sumos, nenurodė aplinkybių ir argumentų, kuriuos pateikė nagrinėjamoje civilinėje byloje.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2013-08-09 mokėjimo nurodymu Nr. 1984 pervedė trečiajam asmeniui 98448,60 Lt (28512,69 Eur) sumą, mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad pervedama sulaikyta suma. Atsakovo atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad už 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėnesį atliktus darbus sulaikyta 5 % suma yra pervesta trečiajam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.44 straipsnyje nustatyta, kokiam asmeniui turi būti įvykdyta prievolė, kad toks vykdymas būtų pripažintas tinkamu (CK 6.123 straipsnis). Tačiau kartu sąžiningo skolininko interesais įstatymas taip pat reglamentuoja situaciją, kai skolininkas įvykdo prievolę tariamam kreditoriui, nustatydamas, kad kai prievolė įvykdoma asmeniui, kurį skolininkas dėl kreditoriaus kaltės pagrįstai ir sąžiningai laiko tikruoju kreditoriumi, skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo kreditoriui, jeigu įrodo, kad suklydo sąžiningai (CK 6.45 straipsnio 1 dalis). Tariamas kreditorius, priėmęs prievolės įvykdymą, privalo visa, ką yra gavęs, grąžinti tikrajam kreditoriui arba skolininkui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštos knygos XX skyriaus taisykles (CK 6.45 straipsnio 2 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.45 straipsnį įrodinėjimo našta, kad vykdydamas prievolę elgėsi rūpestingai ir apdairiai, tenka skolininkui. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas žinojo apie 2012-10-23 subrangos sutarties ir 2012-10-24 būsimo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymą, už atliktus darbus 2012 metų lapkričio ir gruodžio mėnesį sumokėjo tiesiogiai ieškovui. Ieškovas 2013-03-29 raštu informavo atsakovą apie visas tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytas sutartis ir pareikalavo apmokėti visą 100 % sumą už 2013 m. sausio mėnesį atliktus darbus. Trečiasis asmuo 2013-04-19 raštu pareikalavo atsakovą sumokėti visas sumas tiesiogiai trečiajam asmeniui pagal jų pateiktus buhalterinius dokumentus. Taigi, esant ginčui tarp visų trijų šalių dėl sutarčių galiojimo, nutraukimo, mokėtinų sumų ir atsiskaitymo už atliktus darbus, atsakovui žinant, jog iki šiol visi atsiskaitymai pagal subrangos sutartį buvo atliekami tiesiogiai ieškovui, tačiau, nepaisant šių aplinkybių, atsakovui pervedus sulaikytas sumas trečiajam asmeniui, darytina išvada, kad skolininko, tai yra atsakovo, elgesio nagrinėjamu atveju negalima laikyti apdairiu ir rūpestingu. Be to, byloje nenustatytos aplinkybės, jog tikrasis kreditorius – ieškovas, elgėsi nesąžiningai ir dėl jo kaltės atsakovas suklydo dėl prievolės įvykdymo (CPK 178 straipsnis). Esant išdėstytoms aplinkybėms, pripažintina, kad nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo prievolės vykdymo tikrajam kreditoriui – ieškovui.

24Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad šalys nesusitarė dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

25Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovo ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 2766,47 Eur skola ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Ieškovui atsisakius dalies ieškinio reikalavimų, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už reikalavimą, kurio ieškovas atsisakė, tai yra 182,28 Eur ((10801,86 Eur x 3 proc. x 75 proc.) x 75 proc.) (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

27Ieškovei iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 62,25 Eur (2766,47 Eur x 3 proc. x 75 proc.) žyminis mokestis ir 1000,00 Eur išlaidos už advokato pagalbą, iš viso 1062,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

29priimti ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškinio atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dalies dėl 10801,86 Eur skolos priteisimo atsisakymą ir šioje dalyje civilinę bylą Nr. e2-1488-991/2016 nutraukti.

30Ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovui UAB „Klaipėdos monolitas“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2766,47 Eur skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2766,47 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1062,25 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

31Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei UAB „Klaipėdos monolitas“ 182,28 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2015-11-26 AB SEB banke mokėjimo nurodymu Nr. 1814.

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 13568,33 Eur... 3. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad atsisako... 4. Ieškovo atstovas advokatas Osvaldas Martinkus teismo posėdyje patvirtino, kad... 5. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas I. V. su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Trečiasis asmuo RUAB „Vėtrūna“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 8. Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežastys... 9. Ieškinys tenkintinas, priimtinas atsisakymas nuo dalies ieškinio, dalis... 10. Ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad atsisako... 11. Ieškovui išaiškintina, kad, nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl... 12. Ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2766,47 Eur skolą. Nurodo,... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2012-08-21... 14. Taigi tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens sudarytų rangos ir subrangos... 15. Tarp šalių kilo ginčas dėl rangos ir subrangos sutartyse numatytos... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte... 17. Pagal tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2012-08-21 sudarytos statybos rangos... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2013-08-09 mokėjimo nurodymu Nr.... 19. Atsakovas savo nesutikimą su ieškinio reikalavimais grindžia taip pat tuo,... 20. Kaip jau minėta, ir pagal 2012-08-21 statybos rangos sutartį, ir pagal... 21. Be to, Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-09 daliniame sprendime civilinėje... 22. Pažymėtina ir tai, kad, minėtoje Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2013-08-09 mokėjimo nurodymu Nr.... 24. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą... 25. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, ieškovo ieškinys tenkintinas,... 26. Ieškovui atsisakius dalies ieškinio reikalavimų, ieškovui grąžintina 75... 27. Ieškovei iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 29. priimti ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškinio atsakovui VĮ... 30. Ieškovo UAB „Klaipėdos monolitas“ ieškinį tenkinti ir priteisti... 31. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei UAB... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...