Byla 2-524-314/2012
Dėl negrąžintos paskolos, paskolos suteikimo komisinio mokesčio, delspinigių, metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjas Antanas Šeštokas rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. Š. dėl negrąžintos paskolos, paskolos suteikimo komisinio mokesčio, delspinigių, metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės 2520,00 Lt skolą, kurią sudaro 750,00 Lt negrąžinta paskola, 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1620,00 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009 m. spalio 31 d. tarp ieškovo, valdančio sistemą SMScredit.lt, ir atsakovės pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 750,00 Lt. Paskolos sutarties terminas – 30 dienų, todėl atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009 m. lapkričio 30 d. Už naudojimąsi paskola, numatytos 150,00 Lt palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis). Atsakovė prievolės pagal sutartį neįvykdė, paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio numatytu terminu negrąžino. Atsakovei už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo paskaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigiai, kurių dydis už 180 dienų yra 1620,00 Lt.

3Teismas atsakovei nustatė 14 dienų terminą atsiliepimui į pareikštą ieškinį pateikti. Atsiliepimas nepateiktas. Ieškovas prašo priimti byloje sprendimą už akių, todėl, nepranešdamas dalyvaujantiems byloje asmenims apie tokio sprendimo priėmimo laiką ir vietą, teismas, pasibaigus atsiliepimo į ieškinį pateikimo terminui, priima sprendimą už akių (CPK 142str.4d., 285str.1d.,6d.).

4Ieškinys tenkintinas dalinai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal pateiktus bylos duomenis galima spręsti, kad 2009 m. spalio 31 d. tarp ieškovo ir atsakovės SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis (toliau-Sutartis), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovei 750,00 Lt iki 2009 m. lapkričio 30 d. (b.l. 4-8, 10;). Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p., 6.1. p. atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis grąžinti ieškovui paskolą bei už naudojimąsi paskola sumokėti 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas), tačiau prievolės pagal sutartį neįvykdė, numatytu terminu suteiktos paskolos negrąžino, paskolos suteikimo komisinio mokesčio nesumokėjo ir ieškovui liko skolinga 750,00 Lt paskolos ir 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. CK 6.38 str. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutinkamai su CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 750,00 Lt negrąžinta paskola ir 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str.1 d. 1 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str.).

6Atsakovė, pažeidusi sutartinę prievolę, privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.71 str.). Ieškovas, remdamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 p. bei CK 1.125 str. 5 d. 1 p., dėl laiku neįvykdytos prievolės, paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovės 1620,00 Lt delspinigių (po 1 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną) (b.l. 11;).

7Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Sutinkamai su CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1620,00 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12 str., 178 str.). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šalių Sutartimi sulygti (Sutarties 10.2 p.) 1 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelės netesybos. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 162,00 Lt ((750,00 Lt + 150,00 Lt) x 0,001 proc. x 180 d.) delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Aptarto pagrindu iš atsakovės priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 062,00 Lt (750,00 Lt + 150,00 Lt + 162,00 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 210 str. 1 d.).

9CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Pagal CPK 93 str. 2 d. jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas už ieškinio reikalavimus sumokėjo 76,00 Lt žyminį mokestį (b.l. 3;). Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis-71,00 Lt, mokėtinas nuo tenkintų ieškinių reikalavimų sumos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 93 str. 2 d.).

10Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 262 str. 2 d., 263 str., 264 str., 285 str., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti dalinai.

12Priteisti iš atsakovės G. Š. 750,00 Lt negrąžintą paskolą, 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį, 162,00 Lt delspinigius, 71,00 Lt žyminį mokestį, tokiu būdu viso (1 133,00 Lt) vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt tris litus ieškovo UAB „4finance” naudai.

13Priteisti iš atsakovės G. Š. (5 %) penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 062,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 7 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „4finance” naudai.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai