Byla 2-35/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Innovation Computer Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-6526-661/2010 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Innovation Computer Group“ ieškinį atsakovams restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „URBICO“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Indeco: Investment and Development“ dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas BUAB „Innovation Computer Group“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė: pripažinti 2008 m. gruodžio 3 d. tarp RUAB „URBICO" ir UAB „Indeco: Investment and Development" sudarytą UAB „East Mining Group" akcijų pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu ir taikyti abišalę restituciją; nenustačius CK 1.80 straipsnio taikymo pagrindų, pripažinti 2008 m. gruodžio 3 d. tarp RUAB „URBICO" ir UAB „Indeco: Investment and Development" sudarytą UAB „East Mining Group" akcijų pirkimo - pardavimo sutartį negaliojančia CK 6.66 straipsnio pagrindu ir taikyti restituciją, RUAB „URBICO" įpareigojant grąžinti UAB „East Mining Group" akcijas UAB „Indeco: Investment and Development", o iš UAB „Indeco: Investment and Develpoment" priteisti sumokėtą akcijų pirkimo kainą, dalį jos - 59 412.28 Lt priteisiant ieškovui BUAB „Innovation Computer Group". Nurodė, kad BUAB „Innovation Computer Group" yra įtraukta į RUAB „Urbico“ kreditorių sąrašą su 59 412,28 Lt finansiniu reikalavimu. Ieškovo nuomone, sudarytas ginčijamas sandoris tarp atsakovų pažeidė jo kaip kreditoriaus teisės, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu ir taikoma restitucija.

5Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti UAB „Indeco: Investment and Development" nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, ir/ar pinigines lėšas, ir/ar turtines teises, priklausančias UAB „Indeco: Investment and Development" ir esančias pas jį ar kitus asmenis 3 195 793, 60 Lt (trijų milijonų vieno šimto devyniasdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt trijų litų, 93 ct) ribose; RUAB „URBICO" nuosavybės teise priklausančių UAB „East Mining Group"100 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų areštą.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą ir reikšdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo tokį savo prašymą motyvuoti bei pagrįsti įrodymais (CPK 178 str.). Tai reiškia, kad vien ieškinio padavimas teismui nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ieškovo finansinis reikalavimas atsakovui RUAB „Urbico“ sudaro 59 412,28 Lt, tuo tarpu ieškovas prašo panaikinti sandorį, kurio suma sudaro 7,5 mln. Tokiu atveju, pirmosios instancijos teismo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas ekonomiškumo ir teisingumo principai bei pažeista pusiausvyra tarp proceso šalių.

7Atskiruoju skundu BUAB „Innovaion Computer Group“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti ieškinyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos argumentus:

81. Atsakovas RUAB „URBICO“ yra restruktūrizuojama bendrovė, šioje byloje yra viešasis interesas, o teismui tenkinus ieškinį, grąžinta akcijų pirkimo kainos dalis būtų skirta visų RUAB „URBICO“ kreditorių interesams patenkinti. Remiantis kreditorių sąraše pateikta informacija, RUAB „URBICO“ kreitoriams iš viso yra skolinga 98 663 804,97 Lt, iš jų 8 582 462,86 Lt sudaro įsiskolinimas valstybės biudžetui. Tokiu būdu teismas privalo būti aktyvus gindamas viešąjį interesą.

92. Teismas nepagrįstai susiejo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą tik su apelianto finansinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje dydžiu, kadangi pagrindinis ieškinyje keliamas reikalavimas yra ne skolos priteisimas, o būtent akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimas negaliojančia bei restitucijos taikymas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių tikslas šioje byloje – užtikrinti galimo teismo sprendimo, kuriuo akcijų pirkimo – pardavimo sutartis būtų pripažinta negaliojančia ir pritaikyta restitucija, įvykdymą. Atkreiptinas dėmesys, kad prioritetinėmis laikinosiomis apsaugos priemonėmis buvo nurodytas atsakovo UAB „Indeco: Investment and Development“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto ir RUAB „URBICO“ priklausančių UAB „East Mining Group“ akcijų areštas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės, proporcingai varžančios atsakovų, kaip ūkio veiklos subjektų, teises ir atitinkančios ekonomiškumo principą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB „URBICO“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad akcijų areštas nėra reikalingas, nes disponavimą RUAB „URBICO“ turtu kontroliuoja teismas LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nustatyta tvarka. Atitinkamai turto pardavimo tvarka, gautų pajamų naudojimo paskirtis numatoma įmonės restruktūrizavimo plane, kurį tvirtina teismas (ĮRĮ 13 str. 1 d. 4 p.). Pažymėtina, kad už UAB „East Mining Group“ akcijas RUAB „URBICO“ iki šiol nėra atsiskaičiusi su atsakovu UAB „Indeco: Investment and Development“, o atsiskaitymas už akcijas vyks tik tokia tvarka, kokia numatyta įmonės restruktūrizavimo plane, todėl ginčo turto areštas būtų perteklinis. Be to, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomu. Atitinkamai ieškovas neturi teisės ginti viešąjį interesą (CPK 49 str. 1 d.), o ieškinio reikalavimą suformulavo siekdamas patenkinti savo individualų interesą (prisiteisti 59 412,28 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą) iš kito asmens – UAB „Indeco: Investment and Development“, o laikinąsias apsaugos priemones jau prašo taikyti visų kreditorių (viešojo intereso) vardu. Atsakovo nuomone, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatitinka ekonomiškumo, protingumo ir kitų civilinio proceso principų.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Indeco: Investment and Development“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą ir skirti bankroto administratoriui V. B. baudą už akivaizdžiai nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą. Nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo faktinė pagrindą, o RUAB „URBICO“ su UAB „Indeco: Investment and Development“ pagal ginčijamą sandorį neatsiskaitė (RUAB „URBICO“ patvirtino UAB „Indeco: Investment and Development“ kreditorinį reikalavimą). Tuo tarpu reikalavimo atsakovui UAB „Indeco: Investment and Development“ suma (59 412,28 Lt) nelaikytina didele ir nekelia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui. Atitinkamai viešo intereso gynimas sietinas su daugiau nei vieno teisės subjekto teisėtų interesų gynimu. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovas siekia visiškai patenkinti savo reikalavimą, pažeidžiant likusių RUAB „URBICO“ kreditorių interesus, o prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo akivaizdžiai peržengia ieškinio reikalavimo ribas bei ekonomiškumo principą, nes atsakovas UAB „Indeco: Investment and Development“ neturi turto, kurį reikalauja priteisti iš jo ieškovas, nes tiek ginčo akcijomis, tiek už jas mokėtina suma šiuo metu disponuoja tik atsakovas. Be to, ieškinys yra visiškai nepagrįstas, nes už akcijas nėra sumokėta, o ieškovas elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, dėl ko praleido ieškinio senaties terminą. Atsakovo nuomone, BUAB „Innovation Computer Group“, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį ir siekdamas apeiti UAB „Urbico“ restruktūrizavimo byloje patvirtintą kreditorių reikalavimų eilę bei nesąžiningai patenkinti savo kreditorinį reikalavimą iš kito UAB „URBICO“ kreditoriaus turto, piktnaudžiauja procesine teise, dėl ko jam turėtų būti skirta bauda iki 20 000 Lt. (CPK 95 str. 2 d.).

12Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

13Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, o spręsdamas jų taikymo klausimą, teismas vadovaujasi ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.).

14Tačiau, nors pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad ieškovo BUAB „Innovation Computer Group“ reikalavimas atsakovui RUAB „URBICO“ yra 59 412,28 Lt, o prašomo pripažinti negaliojančiu sandorio suma sudaro 7,5 mln. Lt., tačiau neaišku, kokią reikšmę tai turi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių (pagal ginčijamą sandorį gauto turto arešto) klausimą, nes ieškiniu, kuris yra priimtas (b. l. 1), reikalavimai reiškiami dviem alternatyviais pagrindais (CK 1.80 ir 6.66 str.) ir, nustačius 2008 m. gruodžio 3 d. UAB „East Mining Group“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties prieštaravimą imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.), prašoma taikyti abišalę restituciją pilna apimtimi. Atitinkamai restruktūrizuojama įmonė negali būti vertinama kaip išskirtinis rinkos dalyvis, kuriam negalėtų būti taikomi disponavimo turtu suvaržymai, o iš dalies tenkinant ieškovo atskirąjį skundą, teigti, jog jis yra akivaizdžiai nepagrįstas ir svarstyti baudos skyrimo ieškovo atstovui galimybę (CPK 95 str. 2 d.) nėra pagrindo.

15Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nevertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymui esminės reikšmės turinčių aplinkybių ir neatskleidė šio klausimo esmės, dėl ko Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartis naikintina ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį ir perduoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai