Byla e2-11037-284/2019
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė,

2teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „BNB Capital“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Juris LT“ pateiktu teismui ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „BNB Capital“ 1994,97 Eur skolos, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 22 Eur žyminis mokestis ir 400 Eur išlaidų teisinės paslaugoms apmokėti. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „( - )“ pagal atsakovės UAB „BNB Capital“ užsakymą suteikė atsakovei ekspedijavimo paslaugas ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui. Atsakovė pretenzijų dėl paslaugų kokybės ar kitokių pretenzijų nereiškė, PVM sąskaitų-faktūrų, kaip išrašytų be pagrindo, negrąžino, dalį sumos sumokėjo, tačiau pilnai su pradiniu kreditoriumi nėra atsiskaičiusi ir liko skolinga 1924,06 Eur skolos. Kadangi tarp šalių kilęs ginčas kvalifikuotinas kaip kaip kilęs iš sutarties, todėl kreditorius, įvykdęs prievolę ir laiku negavęs jam priklausančios mokėtinos sumos (po 30 kalendorinių dienų), turi teisę į pavėluoto mokėjimo palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymą (toliau – Įstatymas), kurios, ieškovės paskaičiavimais, pagal neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras sudaro 30,91 Eur. O kadangi ieškovas yra įgijęs teisę į įstatymines palūkanas, todėl vadovaujantis minėto Įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, ieškovas taip pat turi teisę iš atsakovo reikalauti 40 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų, kurių nereikia įrodinėti. Tokiu būdu bendra skola yra 1994,97 Eur. Tarp pradinio kreditoriaus UAB „( - )“ ir ieškovės UAB „Juris LT“ 2019 m. liepos 15 d. buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės įsiskolinimą. Ieškovė apie reikalavimo perleidimą informavo atsakovę, ragino įvykdyti prievolę, tačiau atsakovė neatsiskaitė.

5Teismas

konstatuoja:

6Pagal pateiktus rašytinius įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti ir ieškinys tenkintinas visiškai (CK 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.101-6.104, 6.154, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.260-6.261, 6.824-6.824 straipsniai).

7Iš civilinėje byloje esančių įrodymų: Tarptautinio krovinio transportavimo važtaraščių, PVM sąskaitų – faktūrų Nr. AB1176, AB1228, AB1216, Reikalavimo perleidimo sutarties, pranešimo dėl kreditoriaus pasikeitimo, pašto siuntos sąrašo, nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „( - )“ suteikė atsakovei UAB „BNB Capital“ krovinių ekspedijavimo paslaugas ir 2019 m. balandžio 17 d. išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AB1176 1287,44 Eur sumai, kurią atsakovė apmokėjo tik iš dalies (liko skoloje 687,44 Eur), o 2019 m. gegužės 7 d. išrašytos PVM sąskaitos – faktūros Nr. AB1216 643,72 Eur sumai bei 2019 m. gegužės 7 d. išrašytos PVM sąskaitos – faktūros Nr. 1228 592,90 Eur sumai neapmokėjo visiškai, todėl atsakovės bendra skola yra 1924,06 Eur. Minėtos sąskaitos-faktūros patvirtina, kad jas atsakovė turėjo apmokėti per 30 dienų nuo jų išrašymo. Kaip matyti iš 2019 m. liepos 15 d. Reikalavimo perleidimo sutarties, pradinis kreditorius UAB „( - ) reikalavimo teises į atsakovės 1924,06 Eur dydžio įsiskolinimą perleido ieškovei (CK 6.101, 6.103 straipsnis). Ieškovė 2019 m. liepos 16 d. atsakovei išsiuntė pranešimą dėl kreditoriaus pasikeitimo kartu su reikalavimo perleidimo sutarties nuorašu (CK 6.109 straipsnis) ir paragino sumokėti įsiskolinimą, tačiau byloje duomenų, kad atsakovė atsiskaitė, nėra.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis) (CK 6.38 straipsnio 1, 3 dalys). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (CK 6.4 straipsnis). Vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita - faktūra vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-15/2008, Nr. 3K-3-484/2009, Nr. 3K-3-55/2012, Nr. 3K-3-210/2014, Nr. 3K-3-250-469/2015).

9Bylos duomenys patvirtina, kad reikalavimai kildinami iš krovinių ekspedicijavimo sutarties, kurios pagrindu atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti už suteiktas ekspedijavimo paslaugas (CK 6.824-6.825 straipsniai). Atsakovė, neįvykdydama pilnai savo piniginės prievolės, pažeidė Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalies bei CK 6.256 straipsnio nuostatas, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo sutartyje numatytų sąlygų, bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6.205 straipsnis), todėl skolininkas turi atlyginti kitai sutarties šaliai visus šios patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnis), palūkanas (CK 6.210, 6.258, 6.261 straipsniai), nes sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.).

10Esant išdėstytoms aplinkybėms, iš atsakovės UAB „BNB Capital“ priteistina ieškovės naudai 1924,06 Eur skolos.

11Skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnis) priskirtinos prie kompensuojamąją funkciją atliekančių palūkanų ir skolininkui pareiga mokėti šias procesines palūkanas atsiranda pagal įstatymą, jos turi būti skaičiuojamos tik esant kreditoriaus prašymui ir tai daroma nuo bylos iškėlimo iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011 ir kt.). Nagrinėjamu atveju ieškovė pagrįstai prašo taikyti Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas dalyje dėl 8 procentų dydžio metinių palūkanų iš atsakovė priteisimo, nes būtent šis specialus įstatymas nustato taikytinų palūkanų už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis – ūkio subjekto arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sutartis, pagal kurią už atlyginimą parduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai (Įstatymo 1 straipsnio 1-2 dalys, 2 straipsnio 1 dalis). Pagal šio Įstatymo 3 straipsnį, 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kreditorius įvykdęs prievolę ir laiku negavęs jam priklausančios mokėtinos sumos (po 30 kalendorinių dienų) turi teisę į pavėluoto mokėjimo palūkanas, kurių norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Be to, kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų ikiteisminio išieškojimo sumą (Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis).

12Remiantis aukščiau išdėstytu, ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovės UAB „BNB Capital“ pavėluoto mokėjimo 30,91 Eur palūkanas už neįvykdytą piniginę prievolę, 40 Eur dydžio ikiteisminio išieškojimo išlaidas ir 8 procesines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįsti ir tenkintini visiškai.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalimi). Tenkinant ieškinį visiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 79-80 straipsniais, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės UAB „BNB Capital“ ieškovės naudai priteistinas ieškovės sumokėtas 22 Eur žyminis mokestis. CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Kadangi ieškovės prašoma priteisti suma už advokato paslaugas neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl ieškovei priteistina iš atsakovės įrodymais pagrįstos 400 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-430 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „BNB Capital“, juridinio asmens kodas 302793916, buveinė Pakruojo r. sav., Petrašiūnų k., Soties g. 7, 1994,97 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 97 centus) skolos, 8 (aštuonis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1994,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22 Eur (dvidešimt du eurus) žyminio mokesčio ir 400 Eur (keturis šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, buveinė Vilnius, Ramybės g. 4-70.

17Atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmams raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Jeigu per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai