Byla eAS-534-575/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Mildos Vainienės ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos D. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir uždarajai akcinei bendrovei „Druskininkų vandenys“ dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti: 1) Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-806 „Dėl natūra grąžinamų žemės sklypų ( - ) gatvėje, Druskininkų mieste, planų tvirtinimo“; 2) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus (toliau – ir NŽT Druskininkų skyrius) 2015 m. spalio 30 d. aktą Nr. 50SS-3-(14.50.35.); 3) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) 2015 m. lapkričio 18 d. aktą Nr. 1SS-3182-(7.5.).

6Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 3 d. sprendimu pareiškėjos skundą patenkino bei panaikino Administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. V35-806, NŽT Druskininkų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. aktą Nr. 50SS-3-(14.50.35.) ir NŽT 2015 m. lapkričio 18 d. aktą Nr. 1SS-3182-(7.5.).

7Atsakovas Administracija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2016 m. spalio 3 d. teismo sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimą ir administracinę bylą nutraukė.

8Atsakovo Administracijos atstovas advokatas Alvydas Kraujelis 2018 m. gegužės 3 d. pateikė prašymą dėl 1 234,20 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos D. P. Prašyme nurodė, kad šias išlaidas sudaro: 363 Eur už skundo analizę ir atsiliepimo parengimą, 363 Eur už pasirengimą teismo posėdžiui ir atstovavimą 2016 m. vasario 9 d. teismo posėdyje, 72,60 Eur už 2016 m. kovo 25 d. prašymo parengimą, 435,60 Eur už pasirengimą teismo posėdžiui ir atstovavimą 2016 m. kovo 31 d. ir 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžiuose. Pažymėjo, kad byla buvo itin sudėtinga tiek faktinių aplinkybių nustatymo, tiek įrodymų vertinimo aspektais, sprendžiami teisiniai klausimai buvo nauji, probleminiai, reikalaujantys išskirtinių specialių žinių, dėl kurių buvo būtina pasitelkti advokatus. Byloje, be atsakovo, dalyvavo dar trys proceso dalyviai, kurie teikė savo procesinius dokumentus, ir kuriuos atsakovas turėjo pareigą detaliai išanalizuoti, įvertinti ir pasirengti gynybai. Bylos apimtis buvo ganėtinai didelė (du tomai), į bylą buvo pateikti įvairūs planai, schemos, topografinė medžiaga, buvo vykdoma specialistų apklausa. Tokiu būdu, pasiruošimas bylai reikalavo specialių žinių, patyrimo, didelių laiko sąnaudų. Šios bylos baigtis turi platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Akivaizdu, kad tiek dėl šios administracinės bylos sudėtingumo, tiek dėl bylų, kuriose nurodytu laikotarpiu dalyvavo atsakovas, gausos, jo turimi vidiniai resursai nebuvo pakankami. Todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas sudarė sąlygas tinkamai apginti atsakovo interesus teisme. Atsakovo pirmosios instancijos teisme turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai atlyginti atitinka būtinumo, ekonomiškumo, racionalumo kriterijų, yra pagrįstos.

9Pareiškėja D. P. atsiliepimu su atsakovo prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nesutiko.

10Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė detalizuotos bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimo pažymos. Šioje administracinėje byloje nurodytosios aplinkybės atsakovo atstovui buvo jau žinomos ir išanalizuotos civilinėje byloje dėl baudos už Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo dalyje dėl numeriu 6 pažymėtos teritorijos nustatytų įpareigojimų nevykdymo skyrimo. Administracija turi atskirą Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, todėl atsakovą administracinėje byloje galėjo atstovauti šio skyriaus darbuotojai (skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas ar vyriausiasis specialistas). Atstovas nepateikė objektyvių įrodymų, jog Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistai negalėjo be advokato pagalbos pateikti atsiliepimo į skundą ar dalyvauti teismo posėdžiuose. Pažymėjo, kad Administracijos išlaidų advokatų pagalbai apmokėti priteisimo iš D. P. klausimas buvo nagrinėtas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje Nr. AS 492-748/2014, kurioje buvo konstatuota, jog atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos išlaidos neatitinka būtinumo kriterijaus. Kadangi atsakovo išlaidos advokatų pagalbai apmokėti buvo nebūtinos, teismas vertino, kad prašymas negali būti tenkinamas.

11II.

12Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 ir 5 dalimis ir pažymėjo, kad kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektas, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas paprastai vykdo viešąjį administravimą, veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tam jam yra skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys ir funkcija, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijas teisiniuose santykiuose, kuriuose jie atlieka viešąjį administravimą.

14Teismas akcentavo, kad iš Administracijos interneto svetainės matyti, jog Administracijoje yra Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, kuriame dirba 6 darbuotojai. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių duomenų, dėl kokių priežasčių Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistai neatstovavo atsakovo, t. y. nėra jokių konkrečių duomenų apie jų užimtumą ar negalėjimą tinkamai atstovauti atsakovą nagrinėjamoje byloje. Teismas pažymėjo, jog ginčas šioje administracinėje byloje tiesiogiai susijęs su atsakovo kompetencijai priskirta viešojo administravimo sritimi, byloje kilęs teisinis ginčas nėra tiek sudėtingas, jog atstovavimas naudojantis esamais vidiniais resursais nebūtų buvęs pakankamas, byla nebuvo itin sudėtinga teisės aiškinimo ir taikymo aspektais. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas ir yra susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atlieka viešąjį administravimą. Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Teismas konstatavo, kad atsakovas šiuo atveju neįrodė, jog jo vidiniai resursai yra nepakankami ir tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti savivaldybės interesus teisme. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas vertino, jog atsakovas šioje byloje turėjo pakankamus vidinius resursus tinkamai atstovauti save, nepasitelkiant advokato, t. y. papildomai neperkant išorinių teisinių paslaugų, todėl atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestas.

15III.

16Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti.

17Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad jo apeliacinis skundas buvo patenkintas ir galutinis procesinis sprendimas priimtas atsakovo naudai, todėl atsakovas įgijo teisę reikalauti priteisti patirtų išlaidų atlyginimą. Teismas teisingai pažymėjo, kad Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje dirba šeši darbuotojai, tačiau neįvertino, kad tik du iš jų turi teisę atstovauti teismuose, rengti procesinius dokumentus teismui, ir jie tuo metu buvo užimti kitose bylose. Be to, teismas nepagrįstai bylą įvertino kaip nesudėtingą – byla buvo itin sudėtinga tiek faktinių aplinkybių nustatymo, tiek įrodymų vertinimo aspektais, sprendžiami klausimai buvo nauji, probleminiai, reikalaujantys specialių žinių, dėl kurių buvo būtina pasitelkti advokatus. Teismas taip pat neįvertino, kad bylos baigtis turėjo platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, viešajam interesui. Akcentuoja, kad pareiškėja buvo atstovaujamas advokato.

18Pareiškėja D. P. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

19Atsiliepime pažymi, kad atsakovo atstovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo išnagrinėtoje administracinėje byloje negalėjo būti tenkintas vien dėl to, kad kitose bylose įsiteisusios nutartys patvirtina Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V35-806 neteisėtumą jo išleidimo momento prasme, o šioje išnagrinėtoje administracinėje byloje jo teisėtumas kitais aspektais taip ir liko nepatikrintas. Akcentuoja, kad Druskininkų savivaldybės administracija, turinti atskirą Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių su šešiais teisininkais, pirko iš advokatų kontoros teisines paslaugas. Atskirajame skunde nepateikti objektyvūs įrodymai, dėl kurių Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, jo pavaduotoja ir vyriausiosios specialistės nebūtų galėję parengti 2015 m. gruodžio 18 d. atsiliepimo į pareiškėjos skundą, dalyvauti 2016 m. vasario 9 d., 2016 m. kovo 31 d. ir 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžiuose. Išnagrinėtoje administracinėje byloje kvestionuotas paties atsakovo išleisto akto teisėtumas. Pareiškėja akcentuoja, kad pareiškėjos skunde šioje išnagrinėtoje administracinėje byloje nurodytos aplinkybės atsakovo atstovui buvo jau žinomos, išanalizuotos civilinėje byloje dėl baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo. Atsakovo atstovas nepateikė detalaus, išsamaus ir pagrįsto bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimo. Pažymi, kad atsakovo ir jo atstovų teisinių paslaugų sutartis riboja pareiškėjos teisę į teisminę gynybą.

20Papildomuose paaiškinimuose pareiškėja nurodo, kad išlaidos neturėtų būti priteisiamos ir dėl to, kad iki 2018 m. balandžio 18 d. ji rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi, kur buvo pasisakyta dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V35-806 „Dėl natūra grąžinamų žemės sklypų ( - ) gatvėje, Druskininkų mieste, planų tvirtinimo“.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 5 d. nutarties, kuria atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos prašymas dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo atmestas kaip nepagrįstas, teisėtumas ir pagrįstumas.

24Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi tenkino atsakovo apeliacinį skundą, panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 3 d. sprendimą ir administracinę bylą nutraukė.

25Atsakovo Administracijos atstovas advokatas Alvydas Kraujelis 2018 m. gegužės 3 d. pateikė prašymą dėl 1 234,20 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjos D. P.

26Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo atmetė kaip nepagrįstą. Teismas vertino, jog atsakovas šioje byloje turėjo pakankamus vidinius resursus tinkamai atstovauti save, nepasitelkdamas advokato.

27Atskirajame skunde atsakovas su pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka ir mano, kad priėmus sprendimą jo naudai, atsakovas įgijo teisę reikalauti priteisti patirtas atstovavimo išlaidas, o jo vidiniai resursai nebuvo pakankami siekiant tinkamai apginti atsakovo interesus.

28Teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja proceso šalies statusas – viešojo administravimo subjektas, tačiau atstovavimo išlaidos gali būti atlyginamos šiam subjektui tik tais atvejais, kai atstovo dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus ir tai spręsdamas teismas turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, atstovo pasitelkimas buvo būtinas. Tokią poziciją suformulavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad ABTĮ neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės būti atstovaujamam advokato. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas, tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, Administracinių teismų praktika, Nr. 16, 2008 m., 303–316 p.).

29Nagrinėjamu atveju atsakovas yra viešojo administravimo subjektas ir ginčas yra susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose jis atlieka viešąjį administravimą. Šiuo atveju atsakovas neneigia nustatytų aplinkybių, jog Administracijoje yra įsteigtas Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, kuriame dirba 6 asmenys, o vienas iš šio skyriaus uždavinių yra atstovauti savivaldybei ir savivaldybės institucijoms teisme, rengti procesinius dokumentus. Tačiau atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad šie resursai nebuvo pakankami, nes tik du iš minėtų darbuotojų turi teisę atstovauti teismuose, rengti procesinius dokumentus teismui. Be to, mano, kad byla buvo itin sudėtinga tiek faktinių aplinkybių nustatymo, tiek įrodymų vertinimo aspektais, sprendžiami klausimai buvo nauji, probleminiai, reikalaujantys specialių žinių, dėl kurių buvo būtina pasitelkti advokatus.

30Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovas šiuo atveju neįrodė, jog jo vidiniai resursai buvo nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudarė sąlygas tinkamai apginti savivaldybės interesus teisme. Nors atsakovas nurodė, kad tik du iš šešių Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojų turi teisę atstovauti teisme, tačiau nepagrindė jokiais objektyviais duomenimis (įrodymais), kodėl minėti darbuotojai negalėjo parengti procesinių dokumentų ir atstovauti atsakovą teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, jog atsakovas nesugeba tinkamai organizuoti savivaldybės administracijos darbo taip, jog būtų tinkamai užtikrinta savivaldybės teisminio atstovavimo funkcija, priimtas pakankamas skaičius darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ir galinčių užtikrinti minėtos savivaldybės funkcijos įgyvendinimą, negali uždėti pareiškėjui nepagrįsto (perteklinio) atstovavimo ir išlaidavimo naštos. Dėl darbuotojų užimtumo kitose bylose pažymėtina, kad šie atsakovo teiginiai nedetalizuoti ir nepagrįsti objektyviais įrodymais.

31Taigi, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, į išnagrinėtos administracinės bylos pobūdį ir apimtį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas turėjo reikiamą kompetenciją ir žinias turinčius Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus teisininkus, kuriems patikėtos specialiosios funkcijos – teisminis atstovavimas, todėl atsakovui nebuvo poreikio naudotis advokato paslaugomis, o šiuo atveju už tokias paslaugas jam ir neatlygintina.

32Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priėmęs ginčijamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą. Atsižvelgiant į tai, atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

35Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Druskininkų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja D. P. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 3 d. sprendimu... 7. Atsakovas Administracija Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 8. Atsakovo Administracijos atstovas advokatas Alvydas Kraujelis 2018 m. gegužės... 9. Pareiškėja D. P. atsiliepimu su atsakovo prašymu dėl... 10. Pažymėjo, kad atsakovas nepateikė detalizuotos bylinėjimosi išlaidų... 11. II.... 12. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi... 13. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 14. Teismas akcentavo, kad iš Administracijos interneto svetainės matyti, jog... 15. III.... 16. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija padavė atskirąjį... 17. Atskirajame skunde atsakovas pažymi, kad jo apeliacinis skundas buvo... 18. Pareiškėja D. P. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 19. Atsiliepime pažymi, kad atsakovo atstovo prašymas dėl bylinėjimosi... 20. Papildomuose paaiškinimuose pareiškėja nurodo, kad išlaidos neturėtų... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2018... 24. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis... 25. Atsakovo Administracijos atstovas advokatas Alvydas Kraujelis 2018 m. gegužės... 26. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi... 27. Atskirajame skunde atsakovas su pirmosios instancijos teismo nutartimi... 28. Teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja proceso šalies statusas... 29. Nagrinėjamu atveju atsakovas yra viešojo administravimo subjektas ir ginčas... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi atsakovo nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad... 31. Taigi, atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, į išnagrinėtos... 32. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 35. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. birželio 5 d.... 36. Nutartis neskundžiama....