Byla 2S-1304-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Virginija Volskienė, Petras Jaržemskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. liepos 14 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo A. Z. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo pagal ieškovo A. Z. ieškinį atsakovui bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei UAB „Ekspo-Matec“,

Nustatė

2Ieškovas A. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ priteisti 7371,78 Lt priskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokestį bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas, vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2009-12-12 iki visiško atsiskaitymo su juo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti 7371,78 Lt atsakovui priklausančias pinigines lėšas, leidžiant atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su juo. Nurodė, kad 2009-05-12 su juo atsakovas nutraukė darbo sutartį, tačiau iki šiol piktybiškai vengia atsiskaityti, nesiima jokių veiksmų, kad pašalintų savo pareigų atsiskaityti su iš darbo atleidžiamu darbuotoju pažeidimą. Kadangi atsakovas jam priskaičiuotą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas gali slėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar panaudoti kitiems įmonės tikslams ir taip pažeisti jo, kaip buvusio atsakovo darbuotojo, teises, yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. liepos 14 d. nutartimi ieškovo A. Z. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t. y. ieškovo reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovo bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ 7371,78 Lt vertės turtą, tik turto nesuradus ar neužtekus - pinigines lėšas, leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, valstybės biudžetu ir darbuotojais. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, jo mokumas nėra aiškus, įsiskolinimo suma yra gana didelė, padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas, įvertinęs tai, kad piniginių lėšų areštas ekonominiu požiūriu itin suvaržo ūkinę komercinę veiklą vykdančio asmens veiklą, pritaikius piniginių lėšų areštą atsakovas gali patirti nuostolius, tapti nemokus, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais, padarė išvadą, kad visų pirma tikslinga areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir tik šio turto esant nepakankamai – atsakovo pinigines lėšas.

4Atsakovas bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį ir priimti naują nutartį – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad teismas pažeidė jo teisėtus interesus, vienašališkai gynė ieškovo ir ignoravo jo interesus, kadangi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones vadovavosi tik ieškovo pateikta nepagrįsta informacija, neatsižvelgė į tai, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, į tai, jog nėra jokių duomenų, kad ateityje jis imsis konkrečių veiksmų siekdamas nuslėpti turtą ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą. Teismas nutartyje nenurodė pagrįstų motyvų, dėl kurių tenkino ieškovo prašymą. Turto ir piniginių lėšų areštas jam gali sukelti neproporcingai didelius nuostolius, kadangi apribojus galimybę valdyti turtą, jis negali normaliai vykdyti savo veiklos, todėl neproporcingai yra pažeidžiami jo interesai. Teismas nepagrįstai išnagrinėjo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nepranešęs apie tai jam, todėl buvo pažeistas pagrindinis šalies informavimo apie teismo atliekamus veiksmus tikslas - kuo greičiau suteikti jam galimybę apskųsti teismo nutartį, prašyti užtikrinti nuostolių atlyginimą, pasinaudoti CPK 146 str. numatytomis teisėmis. Dėl to vien procesinės teisės pažeidimai yra pagrindas panaikinti teismo nutartį.

5Ieškovas A. Z. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutartis yra teisėta ir pagrįsta, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, civilinio proceso principų, taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams. Teismas teisingai įvertino jo argumentus dėl atsakovo piktybiškumo, atsižvelgė į tai, jog atsakovas jam neišmokėjo priklausančio darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų, nors nuolat žadėdavo sumokėti. 2009-06-05 atsakovas jam pervedė 100 Lt, nurodydamas, jog tai yra atsakovo atsiskaitymas su juo. Tai, jog atsakovas nebuvo informuotas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą netrukdė atsakovui apskųsti teismo nutarties, todėl atsakovo teisės ir teisėti interesai nebuvo pažeisti. Teismas atsižvelgė į atsakovo interesus, pirmiausia nurodė areštuoti atsakovui priklausantį turtą ir tik jo nesuradus ar neužtekus – pinigines lėšas, leido atsakovui atsiskaityti su valstybės biudžetu, darbuotojais, juo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pavirtinančių, kad jis patirs neproporcingai didelius nuostolius.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo A. Z. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 7371,87 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo pagal ieškovo A. Z. ieškinį atsakovui bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo (buvusio atsakovo darbuotojo) reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovo (buvusio ieškovo darbdavio) bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ 7371,78 Lt vertės turtą, tik turto nesuradus ar neužtekus nurodė areštuoti pinigines lėšas, leido atsakovui atsiskaityti su ieškovu, valstybės biudžetu ir darbuotojais.

9Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

10Pirmosios instancijos teismas, iškėlęs civilinę bylą pagal ieškovo A. Z. ieškinį, pagrįstai, vadovaudamasis CPK 144-145 str. nuostatomis, pripažino, kad ieškovo prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti duomenys sudaro faktinį ir teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė į tai, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kad bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonė UAB „Ekspo-Matec“ ateityje jis imsis konkrečių veiksmų siekdamas nuslėpti turtą ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą, todėl nutartis yra be pagrįstų argumentų. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo reikalavimo suma yra didelė, apeliantas atskirajame skunde neginčija aplinkybės, kad 7371,87 Lt suma įmonei nėra didelė. Priešingai, apeliantas nurodo, kad tokios vertės taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti įmonei neproporcingus nuostolius, neproporcingai sutrikdyti įmonės veiklą. Pažymėtina, kad skolos dydis nėra vienintelis kriterijus sprendžiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau tai, kad ieškovo prašoma priteisti skola yra didelė, nagrinėjama darbo byla, byloje nėra duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, yra reikšmingos aplinkybės, vertinant grėsmę būsimam teismo sprendimui įvykdyti ir nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, nes reikalavimų dydis objektyviai gali padidinti būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą. Pažymėtina, jog gera atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu įrodoma, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė. Tačiau atsakovas, turėdamas teisę į apeliaciją bei galimybę pateikti įrodymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumo, nepateikė jokių savo gerą turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, duomenų, įrodančių, kad jo turtinė padėtis yra tokia, kuri užtikrins būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, dėl ko nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

11Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta atskirojo skundo argumentus, kad teismas neatsižvelgė į ekonomiškumo, teisingumo kriterijus, šalių teisių ir teisėtų interesų pusiausvyrą, taikė neproporcingas laikinąsias apsaugos priemones jo piniginėms lėšoms ir turtui, šios laikinosios apsaugos priemonės jam sukels neproporcingai didelius nuostolius ir neproporcingai pažeis jo interesus, kadangi pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimams užtikrinti visų pirma areštavo 7371,87 Lt vertės atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir tik šio turto nepakakus nurodė areštuoti atsakovo pinigines lėšas. Tai reiškia, jog pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ėmėsi visų priemonių, kad atsakovo veikla nebūtų neproporcingai suvaržyta, kad atsakovas galėtų vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas civilinėje byloje visada yra susijęs su tam tikrais suvaržymais ar apribojimais atsakovo atžvilgiu, nes laikinosios apsaugos priemonės ir yra taikomos tam, kad būtų užtikrintas galimo teismo sprendimo pagal pareikštą ieškinį konkrečioje byloje įvykdymas, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau nei būtina ieškiniui užtikrinti, būtų užtikrinta abiejų šalių interesų pusiausvyra. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgė į ieškovo pareikštų reikalavimų pobūdį, ieškovo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl tai, kad skolininkas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, nėra pagrindas konstatuoti, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

12Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Taigi atsakovui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintas turto areštas.

13Taip pat apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai išnagrinėjo ieškovo prašymą nepranešęs apie prašymo nagrinėjimą atsakovui, todėl buvo pažeistas pagrindinis šalies informavimo apie teismo atliekamus procesinius veiksmus tikslas – kuo greičiau suteikti atsakovui galimybę apskųsti teismo nutartį, prašyti užtikrinti nuostolių atlyginimą ar pasinaudoti CPK 146 str. numatytomis teisėmis. Įvertinus šias aplinkybes, tai, jog iškelta darbo byla, kad atsakovui nebuvo atimta galimybė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį, prašyti taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimą, konstatuotina, kad minėti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

15Dėl atsakovo atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu byloje dalyvaujantiems asmenims apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus atsakovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 92, 96 str.).

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

17Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. liepos 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti iš atsakovo bendros Lietuvos ir Vokietijos įmonės UAB „Ekspo-Matec“ į valstybės biudžetą 5,70 Lt išlaidų, patirtų dėl procesinių dokumentų siuntimo byloje dalyvaujantiems asmenims apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai