Byla 2-2760-553/2015
Dėl BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumo, suinteresuoti asmenys BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ (bankroto administratorius UAB „Versluva“) ir S. M

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai Jokužytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Karoliui Žibui, bankroto administratoriaus UAB „Versluva“ atstovui V. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumo, suinteresuoti asmenys BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ (bankroto administratorius UAB „Versluva“) ir S. M.,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ prašo teismo pripažinti neteisėtais ir panaikinti BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ 2012-10-19 ir 2013-03-07 kreditorių susirinkimo nutarimus, įpareigoti bankroto administratorių UAB „Versluva“ šaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti klausimą dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos bei kainų nustatymo. Skundas grindžiamas tuo, kad 2012-10-19 ir 2013-03-07 vykusiuose kreditorių susirinkimuose buvo priimti nutarimai realizuoti bendrovės turtą pačiai įmonei ir kreditoriams nepalankiu būdu, esą patvirtinta turto realizavimo tvarka ir sąlygos neužtikrina didesnio potencialių turto pirkėjų skaičiaus pritraukimo, neužtikrina realaus dalyvaujančių asmenų varžymosi dėl kainos proceso, nustatyta kaina neatitinka protingumo ir ekonomiškumo reikalavimų. Pareiškėjo teigimu, administratorius apie parduodamą turtą kartą skelbė tik 2012-04-05 „Lietuvos žinios“ ir 2012-07-19 „Lietuvos rytas“ leidiniuose, informacija apie parduodamą turtą nei vietiniame laikraštyje, nei internetiniuose tinklapiuose nebuvo platinama. Pareiškėjas nurodo, kad, atsižvelgiant į tai, jog, vykdant pradavimą laisvą būdu, nei vieną kartą neatsirado pirkėjo, patvirtina, kad nustatyta pardavimo tvarka yra neracionali ir neužtikrina kreditorių interesų. Pareiškėjas nurodo, kad reikia iš naujo svarstyti apie turto pardavimo būdą, spręsti klausimą dėl papildomų priemonių taikymo, plačiau informuoti apie turto pardavimą, samdyti nekilnojamojo turto pardavimo specialistus, spręsti dėl kitokio turto pardavimo būdo ir tvarkos, įpareigoti administratorių imtis veiksmų, kad pakelti turto vertę. Pareiškėjas, nesutikdamas su UAB „Krivita“ 2011-03-15 nustatyta 358 000 Lt turto verte, remiasi UAB „Ober – Haus Nekilnojamas turtas“ vertinimu, atliktu 2006-08-02 datai, t. y. kad turto vertė siekė 900 000 Lt.

3BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto administratorius UAB „Versluva“ su pareikštu skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad jis nėra pagristas ir neturi būti tenkinamas visų pirma todėl, kad skundas paduotas, praleidus ĮBĮ 5 straipsnyje įtvirtintą 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkimų nutarimų paduoti. Skundžiami kreditorių susirinkimų nutarimai yra teisėti ir pagrįsti, turto pardavimą laisvu pardavimu patvirtino patys kreditoriai dar 2012-03-20 ir 2012-06-21 nutarimais, kurie yra galiojantys ir nepanaikinti. Apie turto pardavimą buvo pranešama respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ bei laikraštyje „Lietuvos žinios“. UAB „Senamiesčio svečių namai“ nė karto nesiūlė kreditorių susirinkimui svarstyti klausimo dėl kitokios turto pardavimo tvarkos, niekada jos neginčijo ir balsavo dabar ginčijamais klausimais. Administratorius nurodė, kad turto pardavimą komplikuoja ne netinkama pardavimo tvarka, o konkrečios aplinkybės, susijusios su parduodamu turtu, t. y. su 4998/10000 dalim buto, esančio (duomenys neskelbtini). Šis butas yra neįrengtas, dalis jo priklauso UAB „Sateka, pastatas yra ant žemės sklypo, nuosavybės teise priklausančio mirusiam asmeniui V. B., kurio palikimo niekas nepriėmė. Šios aplinkybės sunkina turto pardavimą. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad parduodamo nekilnojamojo turto kaina yra neteisinga ir nepagrįsta. Kainą nustatė kreditoriai, atitinkamus nutarimus priimdami balsų dauguma. Jokių procedūrinių pažeidimų nenustatyta, nes jų nebuvo, susirinkimai vyko ir juose sprendimai buvo priimti įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Buvo atliktas parduodamo nekilnojamojo turto vertinimas ir 2011-03-15 datai nustatyta, kad turto vertė siekia 358 000 Lt. Šios vertės UAB „Senamiesčio svečių namai“ neginčijo ir į bankroto bylą atitinkamą vertinimą paneigiančio neparteikė. Metus laiko nepavykus parduoti turto už 358 000 Lt kainą, kreditoriai nutarė ją sumažinti iki 288 000 Lt. Tačiau, neatsiradus pirkėjo ir už sumažintą kainą, kreditoriai vėlesniame susirinkime turto pardavimo kainą mažino dar kartą.

4Pareiškėjų skundas netenkinamas.

5Vilniaus apygardos teismas, siekdamas nustatyti ginčo objektų rinkos vertę, 2013-09-04 nutartimi paskyrė nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizę ir pavedė ją atlikti ekspertei A. L..

6Aktu dėl atsisakymo pateikti ekspertizės išvadą teismo ekspertė A. L. atsisakė atlikti paskirtą ekspertizę, motyvuodama tuo, kad ji negali atlikti ekspertizės, nes negauna visų būtinų dokumentų. Ekspertė nurodė, kad dėl dokumentų pateikimo kreipėsi ir į ieškovą, ir į atsakovą, ir trečiąjį asmenį. Taip pat atitinkamas prašymas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui.

7Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, siekdamas surinkti ekspertizės atlikimui būtinus dokumentus, išsiuntė atitinkamo turinio reikalavimus pareiškėjui UAB „Senamiesčio svečių namai“, suinteresuotiems asmenims BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ (bankroto administratorius UAB „Versluva“) ir S. M., taip pat V. B., jo teisių perėmėjams I. B., S. L., V. B. bei antstolei B. T., tačiau visi ekspertizės atlikimui būtini dokumentai nebuvo gauti. Todėl teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, sprendė, kad tikslinga atnaujinti sustabdytą civilinę bylą ir spręsti klausimą dėl tolimesnės bylos eigos bei ekspertizės atlikimo galimybių pagal byloje esančius įrodymus.

8Atnaujinus bylos nagrinėjimą, nei pareiškėjas, nei BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto administratorius UAB „Versluva“ jokių dokumentų teismui nepateikė. UAB „Versluva“ atstovas nurodė, kad jis pateikė visus dokumentus, kurie jam buvo perduoti. Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ prašė dar kartą skirti ekspertizę ir įpareigoti bankroto administratorių pasirūpinti visais trūkstamais dokumentais. Bankroto administratorius prieštaravo pareikštam prašymui, nurodė, kad jo galimybės gauti dokumentus, susijusius su žemės sklypu, yra apribotos, paveldėjimo procedūra nėra pasibaigusi, skirti ekspertizę netikslinga, nes tokiu būdu yra vilkinamas skundo nagrinėjimas.

9Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes ir vertindamas tai, kad bankroto administratorius objektyviai negali užtikrinti ekspertizės atlikimui būtinų dokumentų surinkimo, kad pareiškėjas taip pat nesiėmė jokių veiksmų gauti ir surinkti tokius dokumentus ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių turto pardavimo kainos akivaizdų neatitikimą rinkos kainai, nutarė bylą nagrinėti, vadovaujantis joje esančiais rašytinais įrodymais.

10UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byla buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2009-02-03 nutartimi, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Versluva“. 2009-08-20 nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių sąrašas, kuris paskutinį kartą buvo patikslintas 2012-06-21 nutartimi. 2011-12-01 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-16 įvykusiame BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkime septintu darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti sekančią BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ nekilnojamojo turto 4998/10000 dalių, esančio (duomenys neskelbtini) (toliau – Turtas), pardavimo tvarką ir kainą: atlikti Turto vertinimą, skelbti Turto varžytines, nustatant pradinę pardavimo kainą pagal turto vertintojų nustatytą rinkos vertę, turto nepavykus parduoti, siūlyti jį perimti įkaito turėtojui (b. l. 6-10). UAB „Krivita“ Turto vertės nustatymo pažymoje pateikė išvadą, kad vertinamo Turto vertė 2011-03-15 datai yra 358 000 Lt (b. l. 11-13). 2012-03-20 įvykusiame BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu buvo nutarta Turtą pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip už 288 000 Lt plius PVM, paskelbiant apie pardavimą respublikinėje spaudoje ir renkant pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo išspausdinimo datos (b. l. 14-15). 2012-06-21 įvykusiame BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkime pirmu darbotvarkės klausimu buvo nutarta Turtą pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip už 260 000 Lt plius PVM, paskelbiant apie pardavimą respublikinėje spaudoje ir renkant pasiūlymus 15 dienų nuo skelbimo išspausdinimo datos (b. l. 16-17). 2012-10-19 įvykusiame BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkime buvo nutarta Turtą pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip už 200 000 Lt be PVM (įmonė jau išregistruota iš PVM mokėtojų registro), paskelbiant apie pardavimą respublikinėje spaudoje ir renkant pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo išspausdinimo datos (b. l. 18-19). 2013-03-07 įvykusiame BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkime buvo nutarta Turto pardavimo kainą sumažinti iki 150 000 Lt be PVM, skelbiant apie pardavimą respublikinėje spaudoje ir kituose reklaminiuose portaluose, renkant pasiūlymus 30 dienų nuo skelbimo datos (b. l. 20-21). Būtent pastaruosiuose dviejuose kreditorių susirinkimuose priimtus kreditorių nutarimus skundžia pareiškėjas skunde išdėstytais motyvais. Kaip matyti iš 2012-10-19 ir 2013-03-07 BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditorių susirinkimo protokolų turinio, ginčijami nutarimai buvo priimti balsų dauguma (86,07 proc. balsų), nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų, nes Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnis teisę klausimus dėl turto pardavimo bei jo kainos suteikia kreditorių susirinkimui ir visi atitinkamo turinio klausimai privalo būti sprendžiami šio įstatymo 24 straipsnio nustatyta tvarka. Pareiškėjai nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų, sudarančių pagrindą suabejoti skundžiamų nutarimų pagrįstumu ir teisėtumu, vertinant juos procedūriniu aspektu. Todėl pagrindas pripažinti tokius nutarimus neteisėtais galėtų būti konstatuojamas tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytas imperatyvių teisės normų ar viešo intereso pažeidimas. Tačiau pagrindo tokiam pažeidimui konstatuoti taip pat nėra.

12Teismas nustatė, kad BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditoriai nutarimus dėl Turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo priėmė dar 2010-11-16, 2012-03-20 ir 2012-06-21 įvykusių susirinkimų metu. Šie nutarimai yra galiojantys ir pareiškėjas jų neginčija. Tokiu būdu Turto pardavimo būdas, t. y. Turtą pardavinėti laisvame pardavime, paskelbiant apie pardavimą respublikinėje spaudoje, yra nustatytas teisėtai ir pagrįstai. Iš to seka, kad pareiškėjas gali ginčyti tik kreditorių susirinkimų nutarimus toje dalyje, kuri yra susijusi su nustatyta Turto pardavimo kaina. Kaip jau buvo minėta, dar 2010-11-16 įvykusiame susirinkime kreditoriai priėmė nutarimą atlikti Turto vertinimą ir pradinę kainą nustatinėti pagal nepriklausomų vertintojų nustatyta turto rinkos vertę. Turtas buvo įvertintas 358 000 Lt, pareiškėjas atlikto vertinimo 2011-03-15 datai neginčijo ir įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes nei bankroto administratoriui, nei teismui nepateikė. Pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateiktas UAB „Ober – Haus Nekilnojamas turtas“ vertinimas, atliktas 2006-08-02 datai, taip pat nepaneigia nustatytos Turto rinkos vertės pagrįstumo, nes kaip matyti iš Turto vertės nustatymo pažymos Nr. 06-PL283VZ, 900 000 Lt įvertintas visas nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), kurio tik 4998/10000 dalys nuosavybės teise priklauso bankrutuojančiai įmonei (b. l. 25-26). Atitinkamai BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ priklausančių dalių, t. y. Turto vidutinė rinkos vertė, UAB „Ober – Haus Nekilnojamas turtas“ vertinimu, 2006-08-02 sudarė apie 449 820 Lt. Tas pats Turtas 2011-03-15 buvo įvertintas 358 000 Lt, todėl yra pagrindas išvadai, kad net nepaisant laiko faktoriaus, Turtas yra įvertintas pakankamai panašia verte. Nustatyta, kad Turtas pirminėse varžytinėse buvo pardavinėjamas už nepriklausomo vertintojo UAB „Krivita“ nustatytai kainai artimą 360 000 Lt plius PVM kainą, tačiau parduoti Turto varžytinėse nepavyko, nes neatsirado nei vieno pirkėjo (b. l. 14). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Turto nepavyko parduoti ir nuosekliai mažinant jo pardavimo kainą iki 200 000 Lt be PVM, po to iki 150 000 Lt be PVM. Perimti Turtą įkaito turėtojas nesutinka. Teismo vertinimu, pateikti įrodymai apie nustatytą Turto vertę bei aplinkybes, kad Turto nepavyksta parduoti ir už sumažintą kainą, nes neatsirandą pirkėjų, yra pakankami spręsti apie skundžiamų kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumą. Šie nutarimai atspindi didžiosios daugumos kreditorių valią, jie yra priimti, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, ir yra būtini, siekiant įgyvendinti pagrindinius bankroto proceso tikslus.

13Pareiškėjo išdėstyti argumentai, kad bankroto administratorius turėtų imtis veiksmų parduodamo Turto patrauklumui ir paklausai didinti (įrengti, nustatyti naudojimosi tvarka, spręsti klausimus, susijusius su žemės sklypo nuoma), neįtakoja skundžiamų kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumo ir nesudaro pagrindo juos naikinti. Teismas pažymi, kad teisė spręsti apie bankrutuojančios įmonės turto pardavimą yra suteikta kreditorių susirinkimui, kaip matyti iš susirinkimų protokolų, jokios Turto pagerinimo priemonės nebuvo siūlomos ir nėra jokių nutarimų, kurių pagrindu bankroto administratorius galėtų atlikti pareiškėjo nurodytus veiksmus. Bankroto administratoriaus paaiškinimais nustatyta, kad nėra ne tik kreditorių atitinkamas valios išraiškos, tačiau nėra ir lėšų, kurių pagalba būtų galima organizuoti Turto vertės ir paklausumo padidinimui būtinus veiksmus. Pareiškėjo teisė teikti pasiūlymus dėl Turto pagerinimo nėra ribojama, jis tai gali realizuoti artimiausiame kreditorių susirinkime.

14Be išdėstytų motyvų, pareiškėjo skundas dalyje dėl 2012-10-19 kreditorių susirinkimo nutarimo turi būti netenkinamas ir tuo pagrindu, kad jis pateiktas, praleidus 14 dienų terminą kreditorių susirinkimų nutarimų apskundimui, o priežasčių, pateisinančių tokį savo neveikimą, pareiškėjas nenurodė ir neįrodė.

15Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis išdėstytais motyvais, panaikinti BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ 2012-10-19 ir 2013-03-07 kreditorių susirinkimo nutarimus nėra pagrindo (CPK 178 str.).

16Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai priteisiamos iš pareiškėjo (CPK 96 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

18Pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikto skundo netenkinti.

19Priteisti valstybės naudai iš pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“, juridinio asmens kodas 125741691, 15 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. Pareiškėjas UAB „Senamiesčio svečių namai“ prašo teismo pripažinti... 3. BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto administratorius UAB... 4. Pareiškėjų skundas netenkinamas.... 5. Vilniaus apygardos teismas, siekdamas nustatyti ginčo objektų rinkos vertę,... 6. Aktu dėl atsisakymo pateikti ekspertizės išvadą teismo ekspertė A. L.... 7. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas, siekdamas surinkti ekspertizės... 8. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, nei pareiškėjas, nei BUAB „Senamiesčio... 9. Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes ir vertindamas tai, kad... 10. UAB „Senamiesčio vystymo grupė“ bankroto byla buvo iškelta Vilniaus... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-16 įvykusiame... 12. Teismas nustatė, kad BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“ kreditoriai... 13. Pareiškėjo išdėstyti argumentai, kad bankroto administratorius turėtų... 14. Be išdėstytų motyvų, pareiškėjo skundas dalyje dėl 2012-10-19... 15. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir vadovaujantis išdėstytais motyvais,... 16. Teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais,... 18. Pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikto skundo netenkinti.... 19. Priteisti valstybės naudai iš pareiškėjo UAB „Senamiesčio svečių... 20. Nutartis per septynias dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...