Byla e2-727-732/2016
Dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų, procesinių palūkanų priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „DNB bankas“ ieškinį atsakovei R. P. dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų, procesinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 548,65 EUR pradelsto negrąžinto vartojimo kredito, 353,36 EUR palūkanų, 51,45 EUR delspinigių, 12,95 procentų dydžio palūkanas už 548,65 EUR, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-01-15 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta kredito sutartis. Ieškovas suteikė atsakovei 1477,06 EUR (5100 Lt) vartojimo kreditą iki 2011-12-06. Vartojimo kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis, kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta sutarties Priede Nr. 1. Atsakovė prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, nuo 2010-02-06 vartojimo kredito, 2010-02-06 palūkanų už naudojimąsi vartojimo kreditu, laiku nemokėjo, todėl 2016-07-11 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis – 548,65 EUR, o nesumokėtų palūkanų – 353,36 EUR. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistina negrąžinta kredito dalis, nesumokėtos palūkanos, paskaičiuoti delspinigiai.

3Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškinys su priedais atsakovei įteikti viešo paskelbimo būdu, todėl laikytina, kad procesiniai dokumentai jai įteikti tinkamai (CPK 130 str.), apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes ji įspėta. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė įstatymo nustatyta tvarka bei teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bei į LR CPK 142 str. 4 d., teismo sprendimas priimtinas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-01-15 ieškovas AB „DNB bankas“ ir atsakovė R. P. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 5500-2007-8620, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 1 477,06 EUR (5 100 Lt) vartojimo kreditą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatytomis sąlygomis iki 2011-12-06. Už kreditą buvo nustatyta 8,63 procentų dydžio metinė palūkanų norma ir 10,65 procentų dydžio bendra kredito kainos metinė norma. Atsakovė prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, nustatytų įmokų nemokėjo ir liko skolinga ieškovui 548,65 EUR negrąžinto kredito ir 353,36 EUR palūkanų.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (Lietuvos Respublikos CK 6.886 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl iš atsakovės priteistina 548,65 EUR skola (negrąžintas kreditas) ir 353,36 EUR palūkanos iki kredito grąžinimo termino ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Kreditavimo sutarties 23 punkte nustatyta, kad už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas bankui palūkanas, įmokas, kredito gavėjas įsipareigoja už kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovei buvo apskaičiuoti 51,45 eurų delspinigiai už 182 dienas. Iš ieškovo ieškinyje nurodyto paskaičiavimo apie atsakovės skolą matyti, kad tai atsakovės nesumokėti delspinigiai už nesumokėtas palūkanas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kreditoriaus prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 51,45 EUR ir yra aiškiai per didelės bei laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.). Lietuvos Respublikos CPK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3-107/2006). Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, kad 0,08 procento dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybos mažintinos iki 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Dėl nurodytų aplinkybių iš atsakovės priteistini 31,80 EUR delspinigiai (353,36 EUR x 0,05 procento x 182 dienos) (CK 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Ieškovas, vadovaudamasis Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5.1. punktu, bendrosios dalies 25 punktu, prašė priteisti iš atsakovės 12,95 procentų dydžio metines palūkanas, tačiau minėta Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5.1. nuostata nustato 8,63 procentų metinių palūkanų dydį, o bendrosios dalies 25 punkto nuostata negali būti taikoma, kadangi nėra joje numatytų sąlygų. Tuo vadovaujantis šis ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovės priteistinos 8,63 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (548,65 eurų) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-19) iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98 procentai) iš atsakovės priteistina 20,58 EUR žyminio mokesčio ieškovo naudai.

11Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti 363 EUR už suteiktas teisines paslaugas. Šias išlaidas grindžia 2016-08-02 Mokėjimo pavedimu Nr. APM4060539, kuris patvirtina, kad APB „Pivoras, Balevičienė, Aleksaitė ir partneriai“ pervesta 363 EUR suma už ieškinio šioje civilinėje byloje parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 355,74 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija minimalaus 3,00 eurų dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011‑11‑07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Lietuvos Respublikos CPK 92 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui AB DNB bankui, j. a. k. 112029270, iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), 548,65 EUR negrąžintą kreditą, 353,36 EUR palūkanas, 31,80 EUR delspinigius, 8,63 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 548,65 EUR sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 20,58 EUR žyminio mokesčio ir 355,74 EUR teisinės pagalbos išlaidų.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai