Byla 2-531-154/2013
Dėl 2012m. lapkričio 21 d. įvykusio bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ atstovui advokatui S. Š.,

4pareiškėjai J. G. ir jos atstovui advokatui M. K.,

5atsakovo bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ atstovui bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui R. V. ir advokato padėjėjui V. B.,

6trečiojo asmens AB SEB bankas atstovui A. G.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų (kreditorių): UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M. skundus dėl 2012m. lapkričio 21 d. įvykusio bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

8Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Administratoriai LT”.

  1. m. lapkričio 21 d. įvyko bankrutuojančios ŽŪKB (BŽŪKB) „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuriame priimta keletas nutarimų.

9Šiaulių apygardos teisme gauti pareiškėjų (kreditorių) UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M. skundai dėl 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, o būtent, prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą trečiu svarstytu klausimu, kuriuo nuspręsta patvirtinti įmonės įkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas; pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą ketvirtu svarstytu klausimu, kuriuo nuspręsta patvirtinti įmonės neįkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas.

10Pareiškėjas A. P. G. nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju svarstytu klausimu nusprendus patvirtinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ neįkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas, šiuo nutarimu buvo nuspręsta parduoti bankrutuojančiai bendrovei priklausantį turtą – sandėlį, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Pažymėjo, kad šis turtas stovi ant Valstybei priklausančios žemės, kurią pareiškėjas A. P. G. nuomojasi pagal nuomos sutartį žemės ūkio veiklai vykdyti ir vykdo šią veiklą. Žemės sklypo nuomos sutarties 4 p. nurodyta, kad sklype apskritai draudžiama statyti statinius ir įrenginius. Teigia, kad nekilnojamojo turto, kuris stovi ant Valstybei priklausančios žemės, pardavimui nėra gautas Valstybei atstovaujančios institucijos sutikimas perleisti statinį, kaip to reikalauja LR CK 6.394 str., taip pat nėra gautas jo, A. P. G., sutikimas, todėl pardavimas negali būti vykdomas, priešingu atveju ateityje galimi teisiniai ginčiai ir gali būti pažeisti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai.

11Pareiškėja J. G. nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime trečiuoju svarstytu klausimu nusprendus pardavinėti visą BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ įkeistą turtą komplekte, toks kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesus. Teigia, kad įkeistą kreditoriui turtą galima pardavinėti atskiromis dalimis - pvz., grūdų elevatoriaus kompleksą ir aliejaus spaudimo liniją. Mano, kad toks įkeisto turto pardavimas dalimis tikslingesnis nei komplekte, nes užtikrintų greitesnį bei operatyvesnį turto pardavimą, bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų patenkinimą bei patį bankroto procesą. Asmenys (potencialūs pirkėjai), turintys mažesnes lėšas, galėtų nusipirkti būtent jų poreikius ir lūkesčius atitinkantį bankrutuojančios įmonės turtą, kuris tokiu atveju būtų operatyviau išparduotas.

12Pažymi, kad priimant nutarimą dėl įmonės įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainų patvirtinimo, neaišku kodėl nebuvo nuspręsta pardavinėti bankrutuojančiai įmonei priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto – „kiti statiniai (inžinieriniai) - kiemo statiniai“, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ). Teigia, kad neparduodant bankrutuojančios įmonės turto, vilkinamas bankroto procesas, didėja administravimo išlaidos.

13Nurodo, kad įkeistą kilnojamąjį turtą – Sraigtinį transporterį, skundžiamu nutarimu nuspręsta parduoti už pradinę 3200 Lt plius PVM kainą, nors Vertinimo ataskaitoje nuspręsta įvertinti 3600 Lt, todėl neaišku, kokiais kriterijais remiantis nustatyta turto pardavimo kaina, mano, jog ji nepagrįsta.

14Pažymi, kad didžioji dalis BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ nekilnojamojo turto, kurio pardavimo tvarka nustatyta skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu, neteisėtai stovi ant A. ir V. R. priklausančio žemės sklypo, jie yra kreipesis į atitinkamas institucijas dėl nelegalių statybų, be to jie, kaip žemės sklypo savininkai, nėra davę sutikimo dėl BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ turto pardavimo. Bankroto administratoriaus pateiktoje Vertinimo ataskaitoje neaptartos jokios turto savininkų teisės į žemės sklypą.

15Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusiame BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju svarstytu klausimu buvo nuspręsta patvirtinti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ neįkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas. Tačiau tvirtinant turto pardavimo kainas buvo remiamasi vien tik ištrauka iš turto vertinimo ataskaitos, nes pareiškėjai J. G. kreipusis į bankroto administratorių ir paprašius pateikti pilnos apimties turto vertinimo atskaitą su tikslu įvertinti joje esančius duomenis, o tuo pačiu ir siūlomos neįkeisto turto pardavimo kainos pagrįstumą, tai padaryti buvo atsisakyta. Nesant pilnos vertinimo ataskaitos, neįvertinus joje esančių duomenų, neįmanoma nustatyti, ar nutarimas dėl neįkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo atitinka kreditorių interesus, tokia situacija neatitinka Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 p. nuostatų, kuriame nurodyta, kad iš varžytynių parduodamo turto vertinimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Be to, dalis neįkeisto nekilnojamojo turto - grūdų sandėlis, unikalus Nr. ( - ) bei ferma, unikalus Nr. ( - ), taip pat stovi ant A. ir V. R. priklausančio žemės sklypo, o šio turto pardavimui nėra gautas savininkų sutikimas.

16Pažymi, kad skundžiamu nutarimu buvo nuspręsta parduoti bankrutuojančiai bendrovei priklausantį turtą - sandėlį, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Šis turtas stovi ant Valstybei priklausančios žemės, kurią nuomojasi A. P. G. ir joje vykdo žemės ūkio veiklą. Šio turto pardavimui taip pat nėra gautas Valstybei atstovaujančios institucijos sutikimas perleisti statinį, kaip to reikalauja LR CK 6.394 str., bei A. P. G. sutikimas, todėl pardavimas negali būti vykdomas.

17Pareiškėjas UAB „RKJ Grupė“ nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime trečiuoju ir ketvirtuoju svarstytais klausimais priimti nutarimai yra neaiškūs, dviprasmiški ir vienas kitam prieštaraujantys. Tokio turinio nutarimai administratoriui suteikia neribotą diskrecijos teisę pasirinkti turto pardavimo būdą. Trečiuoju svarstytu klausimu nutarta: „BŽŪB „Raupaičių ūkis“ įkeistą turtą ir neįkeistą turtą parduoti komplekse iš varžytinių“, o ketvirtu svarstytu klausimu nutarta: „BŽŪKB „Raupaičių ūkis” neįkeistą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą parduoti iš varžytinių”. Teigia, kad trečiuoju svarstytu klausimu priimtas nutarimas suponuoja, kad kreditorių susirinkimas nutarė apskritai visą (tiek įkeistą, tiek neįkeistą, tiek kilnojamą, tiek nekilnojamąjį) bankrutuojančios įmonės turtą parduoti komplekse skelbiant vienas varžytines, tačiau ketvirtuoju svarstytu klausimu priimtas nutarimas išskiria būtent neįkeisto turto pardavimo tvarką. Todėl iš šių nutarimų lieka neaišku, kokiu būdu turi būti pardavinėjamas turtas.

18Pareiškėjas mano, kad neteisėtai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina. Šiuo klausimu teisme yra iškeltas ginčas (c. b. Nr. 2-1210-154/2012). Ar turto vertinimas buvo atliktas teisėtai ir pagrįstai nėra priimta įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo. Todėl tokia pradinė turto kaina, kuri yra nustatyta turto vertintojų, kurių parinkimo teisėtumas ginčijamas teisme, laikytina neobjektyvia.

19Pažymi, kad dar pirmo kreditorių susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas dėl nekilnojamojo turto egzistavimo teisėtumo. Tiek administratorius, tiek kreditoriai 2012-09-21 gavo A. ir V. R. atstovų raštą, kuriame nurodyta, kad BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ galimai neteisėtai pastatė ant R. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), statinius (pastatus, inžinerinius tinklus, kitus statinius; iš viso 12 statinių). Rašte nurodoma, kad ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ statinius pastatyti bei rekonstruoti 2003 m. - 2007 m. galėjo tik turėdamas žemės savininko sutikimą, nustatyta tvarka parengtą ir suderintą statinio projektą ir statybos leidimą, o R. niekuomet nėra davę sutikimo statyti bei rekonstruoti aukščiau nurodytus statinius jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Šių aplinkybių bankroto administratorius nesiaiškino. Toks turtas, kurio egzistavimo teisėtumas yra ginčijamas, tampa nepatrauklus pirkimo objektas. Nurodo, kad pareiškėjas UAB „RKJ Grupė“ šiuo metu nuomojasi dalį BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ nekilnojamo ir kilnojamo turto. Kadangi pareiškėjas ir ateityje nori vykdyti veiklą, jis planavo dalyvauti varžytinėse dėl BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ turto įsigijimo. Dėl paaiškėjusių aplinkybių pareiškėjas svarsto atsisakyti sumanymo dalyvauti varžytinėse. Ne tik pareiškėjas, bet ir kiti potencialūs turto pirkėjai, sužinoję apie žemės sklypo savininkų pretenzijas, gali nedalyvauti varžytinėse, dėl ko turtas gali būti parduotas už mažesnę kainą, nei ta, už kurią turtą būtų galima parduoti išsiaiškinus nesutarimus su žemės sklypo savininkais. Potencialiems pirkėjams neatskleidus aplinkybių dėl galimai neteisėto nekilnojamojo turto egzistavimo, vėliau turto pardavimo sandoriai gali būti nuginčyti ir pritaikyta restitucija, be to, žemės savininkai gali pareikšti ieškinius dėl žalos, o visa tai lemtų padidėjusius bankrutuojančios įmonės kreditorių nuostolius.

20Pareiškėjas S. J. M. nurodo, kad 2012 m. lapkričio 21 d. priimtas BŽŪB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įkeisto turto pardavimo tvarkos bei pradinių pardavimo kainų yra nepagrįstas. Pažymi, kad bankroto administratoriui buvo pateikta A. ir V. R. pretenzija, kurioje reikalaujama nukelti jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype savavališkai pastatytus/rekonstruotus statinius, taip pat, ryšium su šiuo klausimu, ne kartą teikti prašymai dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ turto pardavimo sustabdymo. Pareiškėjo turimomis žiniomis, nurodyti asmenys, siekdami apginti savo teises, yra inicijavę procesą dėl savavališkai pastatytų/rekonstruotų pastatų nugriovimo. Mano, kad kol neišspręstas klausimas dėl šio turto egzistavimo teisėtumo bei siekiant apsaugoti bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus nuo galimų pažeidimų, turto pardavimas negalimas. Nurodo, kad pareiškėjo žiniomis A. ir V. R. yra pareiškę ieškinį dėl hipotekos sandorio dėl jiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (ant kurio stovi įkeisti parduodami BŽŪB „Raupaičių ūkis“ pastatai) pripažinimo negaliojančiu atsakovams AB SEB bankas, BŽŪB „Raupaičių ūkis” ir BUAB „Gūragių rapsas”(Šiaulių rajono apylinkės teismas, civilinės bylos Nr. 2-1862-291/2012).

21Nurodo, kad BŽŪB „Raupaičių ūkis” įkeistą turtą tikslinga pardavinėti atskiromis dalimis - pvz., grūdų elevatoriaus kompleksą ir aliejaus spaudimo liniją. Mano, kad toks įkeisto turto pardavimas dalimis tikslingesnis nei bendrame komplekte, nes užtikrintų greitesnį turto pardavimą, bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų patenkinimą bei patį bankroto procesą.

22Pažymi, kad priimant nutarimą dėl įmonės įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainų patvirtinimo, nebuvo nuspręsta pardavinėti bankrutuojančiai įmonei priklausančio įkeisto nekilnojamojo turto – „kiti statiniai (inžinieriniai) - kiemo statiniai“, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Neparduodant bankrutuojančios įmonės turto, vilkinamas bankroto procesas, didėja administravimo išlaidos. Taip pat nurodo, kad įkeistą kilnojamąjį turtą - Sraigtinį transporterį skundžiamu nutarimu nuspręsta parduoti už pradinę 3200 Lt plius PVM kainą, nors Vertinimo ataskaitoje jį nuspręsta įvertinti 3600 Lt, todėl neaišku, kokiais kriterijais remiantis nustatyta pradinė šio turto pardavimo kaina.

23Taip pat nurodo, kad 2012 m. lapkričio 21 d. priimtas BŽŪB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neįkeisto turto pardavimo tvarkos bei pradinių pardavimo kainų yra naikintas. Pažymi, kad dalis neįkeisto nekilnojamojo turto - grūdų sandėlis, unikalus Nr. ( - ), bei ferma, unikalus Nr. ( - ), taip pat stovi ant A. ir V. R. priklausančios žemės, o šio turto pardavimui nėra gauta žemės savininkų sutikimo (CK 6.394 str.).

24Atsakovas BŽŪB „Raupaičių ūkis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ pateikė atsiliepimą į skundus, kuriuo prašo skundus atmesti.

25Nurodo, kad ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ pajininkų susirinkimų protokolai patvirtina, kad statant ŽŪKB „Raupaičių ūkiui“ priklausančius pastatus, pajininkai, tame tarpe A. R., kuriai priklausančiame žemės sklype yra ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ pastatai, pritarė tokių pastatų statybai. Pažymi, kad į bylą nėra pateikti jokie įrodymai, iš kurių būtų galima spręsti, kad yra inicijuoti kokie nors procesai dėl tariamai savavališkai pastatytų/rekonstruotų statinių ar pastatų nugriovimo, taip pat nenurodyti jokie neteisėtos statybos pagrindai.

26Pažymi, jog CK 6.394 str. nustatyta, kad jeigu nekilnojamojo daikto savininkas nėra žemės sklypo, kuriame tas daiktas yra, savininkas, tai nekilnojamąjį daiktą jis gali parduoti be žemės sklypo savininko sutikimo tik tuo atveju, jeigu tai neprieštarauja įstatymų ir (ar) sutarties nustatytoms to žemės sklypo naudojimo sąlygoms. Teigia, kad įstatyme yra aiškiai nustatyta, kada toks sutikimas yra nebūtinas - kai nekilnojamojo turto objekto pardavimas prieštarauja sutarties ar įstatymo nustatytoms žemės sklypo naudojimo sąlygoms. Nurodo, kad BŽŪB „Raupaičių ūkis“ ir A. R. nesaisto jokia nuomos sutartis, o galiojusi nuomos sutartis – nutraukta nuomotojo iniciatyva.

27Teigia, kad ta aplinkybė, jog yra pareikštas ieškinys dėl hipotekos sandorio, kuriuo buvo įkeistas A. ir V. R. priklausantis žemės sklypas, negaliojimo, neturės jokių pasekmių nei atsakovui BŽŪB „Raupaičių ūkis“, nei atsakovo kreditoriams.

28Pažymi, kad pareiškėjų pateikiami duomenys neatitinka faktinių aplinkybių, nes nekilnojamojo turto objektas – „kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai“, esantys ( - ), unikalus Nr. ( - ), vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, yra pastato, unikalus Nr. ( - ) (Aliejaus spaudimo cechas) priklausinys ir varžytinėse bus parduodami kaip vienas nekilnojamojo turto objektas.

29Nurodo, kad BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ priklausantis turtas, unikalus Nr. ( - ), yra pastatytas ant Valstybei priklausančios žemės. Sandėlio statybos pabaigos metai - 1936 m. Dėl šio pastato statybos teisėtumo joks ginčas nevyksta. Nekilnojamojo turto registre šis objektas yra suformuotas kaip nuosavybės teisės objektas, priklausantis BŽŪKB „Raupaičių ūkis“. Ta aplinkybė, kad 2012 m. kovo 19 d. pareiškėjas A. P. G. sudarė valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, neturi jokios įtakos nei galimybei parduoti šį nekilnojamojo turto objektą, nei pareiškėjo A. P. G. teisei naudotis išsinuomotu žemės sklypu.

30Pažymi, kad kreditorių susirinkimo protokole įsivėlė klaida, ir, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, buvo patvirtintas BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ įkeisto turto pardavimas ir neįkeisto turto pardavimas. Todėl kreditorių susirinkimo priimti sprendimai nesuteikia bankroto administratoriui diskrecijos teisės pasirinkti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ turto pardavimo būdą.

31Tretieji asmenys (kreditoriai) G. G., J. G., V. B., V. M., R. S., A. R. pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad palaiko pareiškėjų skundų reikalavimus dėl BŽŪB „Raupaičių ūkis“ 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

32Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė paaiškinimus, prašė skundus atmesti.

33Nurodė, kad skunduose yra išdėstyti deklaratyvaus pobūdžio teiginiai, kurie nepagrįsti jokiais įrodymais. Skundžiamų nutarimų turinys patvirtina, kad nutarimai priimti, remiantis įstatymų reikalavimais. Tiek bankroto administratorius, tiek ir kreditoriai, priimdami skundžiamus nutarimus, ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad bankroto procedūra vyktų kuo sklandžiau ir operatyviau.

34Bylą nagrinėjant teismo posėdyje pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ atstovas advokatas S. Š., pareiškėja J. G., jos atstovas advokatas M. K. palaikė skundų reikalavimus, prašė juos tenkinti.

35Atsakovo BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ atstovas bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo R. V., advokato padėjėjas V. B. prašė skundus atmesti kaip nepagrįstus. Savo atsikirtimus grindė atsiliepime į skundus išdėstytais argumentais.

36Trečiojo asmens AB SEB banko atstovas A. G. skundus prašė atmesti.

37Pareiškėjai P. G., S. J. M., jo atstovė advokatė D. U.-F., tretieji asmenys J. G., R. S., G. G., A. R., V. B., V. M., VSDFV Šiaulių skyriaus atstovas, UAB „Kustodija“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį proceso dalyviams pranešta tinkamai.

38Skundai tenkintini.

39Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Administratoriai LT“.

40Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M. pateikė teismui skundus dėl 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, o būtent, prašoma pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą trečiuoju svarstytu klausimu, kuriuo nuspręsta patvirtinti įmonės įkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas; pripažinti neteisėtu ir panaikinti priimtą nutarimą ketvirtuoju svarstytu klausimu, kuriuo nuspręsta patvirtinti įmonės neįkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas.

41Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės. Šių teisių sąrašas nėra išsamus, nes kreditorių susirinkimui pavedama spręsti ir kitus ĮBĮ nurodytus klausimus (ĮBĮ 23 str. 17 p.). Remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir jį įgyvendinančio bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831, nauja redakcija nuo 2008 m. vasario 1 d.). 7 punktu, turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas.

42Kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti svarbiausius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus išreiškia kreditorių autonomijos principą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip sujungiami ir atstovaujami visų kreditorių interesai, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, pratęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

43Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato turto pardavimo tvarką ir pradinę turto pardavimo varžytynėse kainą. Tiesioginį teisinį suinteresuotumą dėl to, kokia tvarka ir kokia kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, turi kreditoriai, veikdami per kreditorių susirinkimą. Paprastai kuo didesne kaina bus parduotas bankrutuojančios įmonės turtas, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Visgi, sprendžiant dėl turto pardavimo kreditorių susirinkimas paprastai atsižvelgia ir į kitus veiksnius, kaip antai realios galimybės parduoti turtą, potenciali turto realizavimo trukmė, atsiskaitymo gavimo galimybės ir kt. Atskirais atvejais spartus turto realizavimas už mažesnę kainą gali būti naudingesnis kreditoriams, nei ilgos turto realizavimo procedūros, kurių sėkmė nėra garantuota ir kurios didina administravimo kaštus. Visų šių klausimų sprendimas susijęs su ekonominio tikslingumo vertinimu, kuris priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (pavyzdžiui, kai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina ar parinktas turto pardavimo būdas yra aiškiai neprotingi bei nesąžiningi), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų pateikiamus argumentus ir įrodymus, taip pat gali įvertinti, ar kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto realizavimu, balsų daugumą turintys kreditoriai nesiekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2012).

44Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ dalis kreditorių, t. y. pareiškėjai UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M., taip pat kreditoriai, įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis: J. G., R. S., G. G., A. R., V. B., V. M., palaikantys ir sutinkantys su pareiškėjų skundais, prašo pripažinti negaliojančiais 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusiame BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kuriais nuspręsta patvirtinti įmonės įkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas, taip pat nuspręsta patvirtinti įmonės neįkeisto turto pardavimo tvarką bei kainas. Nurodo argumentus ir motyvus, dėl kurių yra pagrindas išvadai, kad dėl nutarto parduoti BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ tiek įkeisto, tiek neįkeisto nekilnojamojo turto, taip pat kilnojamojo turto yra tarp kreditorių kilę didelių nesutarimų. Iš 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad ginčijami nutarimai iš esmės priimti didžiausio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus, t. y. AB SEB banko, ir VĮ Turto bankas, UAB „Kustodija“ („Dėl įkeisto turto pardavimo“), bei VĮ Turto bankas, UAB „Kustodija“, VSDFV Šiaulių skyriaus („Dėl neįkeisto turto pardavimo“) balsų dauguma, mažiausią balsų skaičių kreditoriams balsuojant „prieš“ nutarimų projektus. Svarbus aspektas byloje ir tai, kad bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2012 m. rugsėjo 27 d. vykusio kreditorių susirinkime antru svarstytu klausimu buvo nuspręsta patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą su papildymais. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 31 d. nutartimi šį klausimą perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas, kad administratoriaus ataskaitoje apie atliktą bankrutuojančios įmonės turto vertinimą nieko nepasisakyta, t. y. kokiais kriterijais vadovaujantis buvo išrinktas turto vertintojas, neaišku iš kokių lėšų vertinimas buvo atliktas, nes vertinimui panaudotos lėšos sąmatoje neatsispindi. Administratorius, sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, pateikė tik pačią ataskaitą.

45Teismas sutinka su pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ argumentais, kad yra neaiški nutarimų trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais formuluotė, dėl ko ateityje gali atsirasti naujų interpretacijų, kilti ginčų. Laiko tikslingu, išsamiau išnagrinėti klausimą dėl transformatorinės priskyrimo vienam ar kitam pardavimo objektui.

46Šios nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, yra pagrindas panaikinti skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus ir perduoti klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Palikus galioti skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus, kai dar nėra svarstytas iš naujo kreditorių susirinkime klausimas dėl administratoriaus ataskaitos, kur pagrindinis dėmesys skiriamas bankrutuojančios įmonės turto vertinimui, neabejotinai būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai (CK 1.5 straipsnis).

47Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkime trečiu ir ketvirtu klausimu priimtų nutarimų dėl įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo vykdymas, todėl skundus patenkinus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki šios teismo nutarties įvykdymo dienos (CPK 150 str. 3 d.).

48Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str. 3 d., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

49Pareiškėjų UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M. skundus patenkinti.

50Panaikinti bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2012 m. lapkričio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimus trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais dėl įkeisto ir neįkeisto turto pardavimo bei perduoti kreditorių susirinkimui šiuos klausimus svarstyti iš naujo.

51Byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šios teismo nutarties įvykdymo dienos.

52Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ atstovui advokatui S. Š.,... 4. pareiškėjai J. G. ir jos atstovui advokatui M. K.,... 5. atsakovo bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ atstovui bankroto... 6. trečiojo asmens AB SEB bankas atstovui A. G.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų... 8. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių... 9. Šiaulių apygardos teisme gauti pareiškėjų (kreditorių) UAB „RKJ... 10. Pareiškėjas A. P. G. nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB... 11. Pareiškėja J. G. nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusio BŽŪKB... 12. Pažymi, kad priimant nutarimą dėl įmonės įkeisto turto pardavimo tvarkos... 13. Nurodo, kad įkeistą kilnojamąjį turtą – Sraigtinį transporterį,... 14. Pažymi, kad didžioji dalis BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ nekilnojamojo... 15. Nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d. įvykusiame BŽŪKB „Raupaičių... 16. Pažymi, kad skundžiamu nutarimu buvo nuspręsta parduoti bankrutuojančiai... 17. Pareiškėjas UAB „RKJ Grupė“ nurodė, kad 2012 m. lapkričio 21 d.... 18. Pareiškėjas mano, kad neteisėtai nustatyta pradinė turto pardavimo kaina.... 19. Pažymi, kad dar pirmo kreditorių susirinkimo metu buvo iškeltas klausimas... 20. Pareiškėjas S. J. M. nurodo, kad 2012 m. lapkričio 21 d. priimtas BŽŪB... 21. Nurodo, kad BŽŪB „Raupaičių ūkis” įkeistą turtą tikslinga... 22. Pažymi, kad priimant nutarimą dėl įmonės įkeisto turto pardavimo tvarkos... 23. Taip pat nurodo, kad 2012 m. lapkričio 21 d. priimtas BŽŪB „Raupaičių... 24. Atsakovas BŽŪB „Raupaičių ūkis“, atstovaujamas bankroto... 25. Nurodo, kad ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ pajininkų susirinkimų protokolai... 26. Pažymi, jog CK 6.394 str. nustatyta, kad jeigu nekilnojamojo daikto savininkas... 27. Teigia, kad ta aplinkybė, jog yra pareikštas ieškinys dėl hipotekos... 28. Pažymi, kad pareiškėjų pateikiami duomenys neatitinka faktinių... 29. Nurodo, kad BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ priklausantis turtas, unikalus Nr.... 30. Pažymi, kad kreditorių susirinkimo protokole įsivėlė klaida, ir,... 31. Tretieji asmenys (kreditoriai) G. G., J. G., V. B., V. M., R. S., A. R.... 32. Trečiasis asmuo (kreditorius) AB SEB bankas pateikė paaiškinimus, prašė... 33. Nurodė, kad skunduose yra išdėstyti deklaratyvaus pobūdžio teiginiai,... 34. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ atstovas... 35. Atsakovo BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ atstovas bankroto administratoriaus... 36. Trečiojo asmens AB SEB banko atstovas A. G. skundus prašė atmesti.... 37. Pareiškėjai P. G., S. J. M., jo atstovė advokatė D. U.-F., tretieji asmenys... 38. Skundai tenkintini.... 39. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ŽŪKB „Raupaičių... 40. Pareiškėjai (kreditoriai) UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M.... 41. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių... 42. Kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti svarbiausius su bankrutuojančios... 43. Spręsdamas kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimas nustato turto... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo BŽŪKB „Raupaičių ūkis“ dalis... 45. Teismas sutinka su pareiškėjo UAB „RKJ Grupė“ argumentais, kad yra... 46. Šios nustatytos aplinkybės, teismo nuomone, yra pagrindas panaikinti... 47. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi buvo taikytos... 48. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 23 str., 24... 49. Pareiškėjų UAB „RKJ Grupė“, A. P. G., J. G., S. J. M. skundus... 50. Panaikinti bankrutuojančios ŽŪKB „Raupaičių ūkis“ 2012 m. lapkričio... 51. Byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šios... 52. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...