Byla 1A-575-785/2015
Dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 31 d. nuosprendžio, kuriuo E. J. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 str. ir nubaustas 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Ramūno Antanavičiaus, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės, Gyčio Večersko, sekretoriaujant Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorei Alimai Petruškevičienei, nuteistojo E. J. gynėjai advokatei Angelei Fominienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. J. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 31 d. nuosprendžio, kuriuo E. J. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 286 str. ir nubaustas 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 290 str. ir nubaustas 5 (penkių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

4Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 1 p. šios bausmės subendrintos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę ir paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

5Pritaikius BK 641 str., šiuo nuosprendžiu skirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė sumažinta 1/3 ir E. J. nubaustas 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmę atliekant pataisos namuose.

6Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d. šiuo nuosprendžiu paskirta 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė subendrinta su 2013-07-11 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme iš dalies jas sudedant ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 8 (aštuoni) mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8E. J. nuteistas už tai, kad 2015-03-07 apie 22 val. 25 min. bute Jonavos rajone, (duomenys nekelbtini), apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus – Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK VPS PB patrulį E. Š. ir Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK VPS PB vyr. patrulį R. K., o būtent: vengdamas sulaikymo už padarytą nusikalstamą veiką, pradėjo policijos pareigūnų atžvilgiu vartoti necenzūrinius žodžius: „eikit n..... p..., ką čia darot“, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 290 str.

9Be to, E. J. 2015-03-07 apie 22 val. 30 min. bute adresu Jonavos rajone, (duomenys nekelbtini), apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, pasipriešino valstybės tarnautojui, o būtent: atsisakęs vykdyti vyr. patrulio R. K. teisėtą reikalavimą eiti į tarnybinį automobilį – panaudojo prieš jį fizinį smurtą – dešinės rankos kumščiu sudavė jam vieną kartą kumščiu per kairį petį, tuo sukeldamas vyr. patruliui R. K. fizinį skausmą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 286 str.

10Apeliaciniame skunde nuteistasis E. J. prašo pakeisti Jonavos rajono apylinkės teismo 2015-03-31 nuosprendį ir paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu. Skunde nurodo, kad šeimoje yra trys mažamečiai vaikai: M. J. gim. (duomenys nekelbtini), K. J. gim. (duomenys nekelbtini), G. B. gim. (duomenys nekelbtini). Nuteistojo sugyventinė G. B. šiuo metu yra nėščia, nedirbanti. Šeimoje dirba tik E. J.. Nuteistasis mano, kad atsižvelgiant į jo šeimyninę padėtį, paskirtą bausmę galima atidėti. Be to, teigia, kad teismas neatsižvelgė į nuteistojo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos.

11Teismo posėdyje nuteistojo gynėja Angelė Fominienė apeliacinį skundą palaikė, prašė taikyti BK 62 str. 2 d. 2 p. nuostatas, o prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

12Nuteistojo E. J. apeliacinis skundas atmetamas.

13Susipažinęs su byloje esančia medžiaga, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog Jonavos rajono apylinkės teismas išsamiai ir nešališkai ištyrė visas bylos aplinkybes bei priėmė įrodymais pagrįstą ir motyvuotą nuosprendį, kuriame teismo padarytos išvados atitinka bylos aplinkybes, o baudžiamasis įstatymas bei bausmė nuteistajam E. J. pritaikyti tinkamai. Esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nenustatyta.

14Apeliaciniame skunde nuteistasis E. J. savo kaltės neneigia, tačiau nesutinka su jam skirta laisvės atėmimo bausme ir prašo ją sušvelninti skiriant švelnesnę bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu arba bausmės vykdymą atidėti.

15Pažymima, jog teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

16Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai numatyti BK 54 str. Šiame straipsnyje numatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 1 d., 2 d.). Teismas, skirdamas bausmę, taip pat atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 str. 1 d., 2 d.). Be to, parenkant bausmės rūšį ir nustatant jos dydį būtina vadovautis BK 41 str. įtvirtinta bausmės paskirtimi.

17Apygardos teismo teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas paminėtų normų reikalavimų nepažeidė, jas taikė tinkamai, paskirta bausmė tinkamai individualizuota, proporcinga padarytam nusikaltimui ir nelaikytina aiškiai per griežta.

18Parinkdamas bausmę ir nustatydamas bausmės dydį E. J. pirmos instancijos teismas atsižvelgė ir įvertino nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad E. J. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų, yra baustas administracine tvarka, priežiūroje dėl priklausomybės ligų neįrašytas. Teismas taip pat teisingai įvertino ir nuteistojo asmenybę, jo pavojingumą visuomenei, t. y. tai, kad priimant skundžiamą nuosprendį, E. J. buvo praeityje teistas 5 kartus, o naujas nusikalstamas veikas padarė atlikdamas bausmę už anksčiau įvykdytus nusikaltimus. Be to, (duomenys nekelbtini) nuteistąjį charakterizuoja kaip nevengiantį alkoholio, į socialinių darbuotojų pastabas reaguojantį triukšmingai, vartojant necenzūrinius žodžius.

19Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik terminuotas laisvės atėmimas užtikrins BK 41 str. numatytus bausmės tikslus – ne tik nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, bet ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusį asmenį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai už dvi padarytas nusikalstamas veikas skyrė subendrintą 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurią vadovaujantis BK 641 str. sumažino 1/3 ir vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d. subendrino su 2013-07-11 Jonavos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta ir neatlikta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme iš dalies jas sudedant ir paskyrė galutinę subendrintą bausmę – 8 (aštuonis) mėnesius laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

20Apeliaciniame skunde minimi motyvai, jog šeimoje yra trys mažamečiai vaikai, o nuteistojo sugyventinė G. B. šiuo metu yra nėščia bei nedirbanti, įvertinus aukščiau aptartas aplinkybes, negali būti vertinami kaip esminiai, kurie leistų skirti kitą bausmės rūšį ir laikyti, jog bausmė nuteistajam buvo paskirta nepagrįstai, neteisingai ir neteisėtai. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis jam inkriminuotas nusikalstamas veikas padarė būdamas neblaivus, atėjęs pas sugyventinę, su kuria kartu negyvena, aplankyti vaikų, dėl ko tarp jų kilus ginčui, pati sugyventinė ir iškvietė jam policiją, kad pastarasis vartoją smurtą.

21Nuteistojo gynėja apeliacinės instancijos teismo posėdyje taip pat akcentavo, kad nuteistasis turi 3 vaikus, o jo uždarbis yra šeimos pragyvenimo dalis ir prašė taikyti BK 62 str. 2 d. 2 p. nuostatas. Pažymima, kad pagal įstatymą švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimas, net ir esant konkrečioje baudžiamojoje byloje BK 62 str. 2 ar kitose dalyse nustatytų sąlygų visumai, yra teismo, nagrinėjančio bylą, teisė, bet ne pareiga. Dėl to teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kitas byloje esančias reikšmingas aplinkybes, gali neskirti švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės, nors būtinos sąlygos yra (kasacinės nutartys Nr. 2K-323/2008, 2K-435/2008 ir kt.). Tačiau nagrinėjamu atveju net negalima teigti, kad yra nustatyta BK 62 str. 2 d. 2 p. sąlygų visuma, nes nuteistasis nepateikia jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog jis išlaiko savo mažamečius vaikus, juo labiau, kad dėl jam paskirtos bausmės nebūtų kam jų prižiūrėti.

22Nagrinėjamu atveju atidėti bausmės vykdymą taip pat nėra pagrindo. BK 75 str. nuostatų taikymas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Dėl to, net ir esant formaliems pagrindams pagal nusikalstamos veikos kategoriją, esminė minėto straipsnio taikymo sąlyga yra teismo išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Tačiau pagrindo išvadai, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, nėra.

23Aukštesnysis teismas konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai, nešališkai ir objektyviai ištyrė bei įvertino byloje esančius įrodymus, teismo išvados motyvuotos, pagrįstos, bausmė individualizuota tinkamai. Apeliaciniame skunde išdėstyti motyvai nuosprendyje išdėstytų išvadų teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigia.

24Byloje gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažyma, iš kurios matyti, kad nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos E. J., išlaidas iki 2015 m. gegužės 26 d. sudaro 14,48 EUR dydžio advokato užmokestis.

25BPK 106 str. 2 d. numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 str. 1 d. 1 ir 2 p. numatytus atvejus. BPK 322 str. 1 d. numatyta, jog gynėjo dalyvavimas apeliacinės instancijos teismo posėdyje yra privalomas. Atsižvelgiant į tai, kad paduodamas apeliacinį skundą kaltinamasis įgyvendina savo teisę į gynybą, kuri jokiais būdais negali būti ribojama, o valstybė turi pareigą užtikrinti galimybę šia teise pasinaudoti kiekvienam baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui, nepaisant jo turtinės padėties, išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu kaltinamojo galimybes pasinaudoti jam tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, bei vadovaujantis teismine praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-322/2014), antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš nuteistojo nepriteistinos.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1p.

Nutarė

27nuteistojo E. J. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 290 str. ir nubaustas 5... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d. 5 d. 1 p. šios bausmės subendrintos... 5. Pritaikius BK 641 str., šiuo nuosprendžiu skirta 6 mėnesių laisvės... 6. Vadovaujantis BK 64 str. 1 d., 3 d. šiuo nuosprendžiu paskirta 4 mėnesių... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 8. E. J. nuteistas už tai, kad 2015-03-07 apie 22 val. 25 min. bute Jonavos... 9. Be to, E. J. 2015-03-07 apie 22 val. 30 min. bute adresu Jonavos rajone,... 10. Apeliaciniame skunde nuteistasis E. J. prašo pakeisti Jonavos rajono... 11. Teismo posėdyje nuteistojo gynėja Angelė Fominienė apeliacinį skundą... 12. Nuteistojo E. J. apeliacinis skundas atmetamas.... 13. Susipažinęs su byloje esančia medžiaga, apeliacinės instancijos teismas... 14. Apeliaciniame skunde nuteistasis E. J. savo kaltės neneigia, tačiau nesutinka... 15. Pažymima, jog teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio,... 16. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai numatyti BK 54 str. Šiame straipsnyje... 17. Apygardos teismo teisėjų kolegijos vertinimu pirmosios instancijos teismas... 18. Parinkdamas bausmę ir nustatydamas bausmės dydį E. J. pirmos instancijos... 19. Taigi apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tik terminuotas laisvės... 20. Apeliaciniame skunde minimi motyvai, jog šeimoje yra trys mažamečiai vaikai,... 21. Nuteistojo gynėja apeliacinės instancijos teismo posėdyje taip pat... 22. Nagrinėjamu atveju atidėti bausmės vykdymą taip pat nėra pagrindo. BK 75... 23. Aukštesnysis teismas konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Byloje gauta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 25. BPK 106 str. 2 d. numato teismui teisę, pripažinus kaltinamąjį kaltu, iš... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 27. nuteistojo E. J. apeliacinį skundą atmesti....