Byla A-39-23-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Sigitos Rudėnaitės,

2sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,

3dalyvaujant pareiškėjoms L. S. ir Z. S. ,

4pareiškėjų atstovams adv. Laurai Juozumaitei ir Juozui Sabaliauskui,

5atsakovo atstovei Gabrielei Vazniokaitei,

6trečiojo suinteresuotojo asmens atstovei adv. Dovilei Korsakaitei, ir Jurijui Guselnikovui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

8Teisėjų kolegija

Nustatė

9I.

10Pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. L. S. , I. N. , J. V. , V. V. ir Z. S. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 dalį dėl 0,18 ha ir 0,17 ha namų valdos žemės sklypų (plane pažymėti Nr. 1623 ir Nr. 1624) suprojektavimo Dvarykščių kaime; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 513V dalį dėl žemės sklypų Nr. 127-132 ir Nr. 134-150 suprojektavimo; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją (toliau – VAVA) suformuoti pareiškėjams I. N. , J. V. , V. V. ir Z. S. jų faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jiems nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų, o pareiškėjai L. S. – jos faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų. Pareiškėjai nurodė, kad jiems nuosavybės teise priklauso du gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai, esantys Vilniaus rajono savivaldybės Dvarykščių kaime. V. V. 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 "Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos", pareiškėjai norėjo privatizuoti naudojamus namų valdos žemės sklypus, kurių plotas yra apie 2,4 ha. Iki nacionalizacijos ši žemė priklausė I. N. tėvui S. V. ir L. S. tėvui K. V. . Pareiškėjai kreipėsi į VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių, prašydami parduoti jų naudojamus namų žemės sklypus proporcingai turimoms pastatų dalims. Kadangi L. N. , J. V. ir L. S. yra pretendentės į S. ir K. V. iki nacionalizacijos turėtą žemę, pareiškėjai pageidavo, kad namų valdos žemės sklypai būtų suteikti vietoj S. ir K. V. turėtos žemės dalies. VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2005 m. sausio 3 d. raštu Nr. 31/04/22-4132 atsakė, kad namų valdos žemės sklypai bus įtraukti į grąžinamos natūra žemės plotą. Pareiškėjai pakartotinai kreipėsi į VAVA Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių, prašydami patikslinti, kokio dydžio namų valdos žemės sklypai jiems bus (ar yra) suformuoti. Tačiau Vilniaus m. žemėtvarkos skyrius, atsakydamas 2005 m. sausio 25 d. raštu Nr. 31/05/22, apsiribojo tik formaliais paaiškinimais. Tuomet pareiškėjai kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, kuri 2005 m. kovo 8 d. raštu informavo pareiškėjus, kad ginčijamų sprendimų pagrindu prie pareiškėjams nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų yra suprojektuoti 0,18 ha žemės sklypas Nr. 162-3 ir 0,17 ha žemės sklypas Nr. 162-4. Tačiau pareiškėjų nuosavybės teise turimi statiniai, sodas, daržas ir kiemas užima apie 1,2 ha žemės prie kiekvieno namo. Namų valdos techninės apskaitos bylose nebuvo pažymėtas naudojamų namų valdos žemės sklypų dydis. Bet Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – Taisyklės) 4 punktas nustato, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose parduodami ne didesni kaip 2 ha namų valdos žemės sklypai. Pagal šį punktą, jeigu namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Todėl, pareiškėjų nuomone, jiems turėjo būti suformuoti didesni žemės sklypai.

11Atsakovas VAVA atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, jog S. ir K. V. iki nacionalizacijos Dvarykščių kaime turėta žemė buvo priskirta Vilniaus miestui po 1995 m. birželio 1 d. Todėl nuosavybės teisės į šią žemę turi būti atkuriamos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad į grąžintiną žemės plotą įskaitomas namų valdos žemės plotas. Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 5 punkte (2003 m. spalio 15 d. redakcija) buvo nustatyta, kad kaimo vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose parduodami ne didesni kaip 2 ha namų valdos žemės sklypai. Jeigu atskiros namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų techninės apskaitos bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, kiti sodybos želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Parduodamas žemės sklypas paprastai turi būti sodybos teritorijoje, atitikti namų valdos techninius reikalavimus, jo ribos turi būti nustatytos detaliajame plane arba žemės sklypo ribų plane, žemės reformos žemėtvarkos projekte (kaimo vietovėje). Pareiškėjams namų valdos žemės sklypai buvo suprojektuoti remiantis „JGK Salotė“ ketvirto kvartalo antros dalies nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V. Todėl, atsakovo nuomone, reikalavimas dėl Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 įsakymo Nr. 2416-41 dalies panaikinimo nagrinėtinas po to, kai bus išnagrinėtas reikalavimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 513V dalies panaikinimo.

12Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė atmesti pareiškėjų skundą. Atsakovas nurodė, jog Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimas Nr. 513V ir juo patvirtintas detalusis planas atitinka Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 3 punktą (2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija), nustatantį, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, žemėvaldų projektuose arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančiuose žemės sklypų planuose ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams eksploatuoti pagal tiesioginę paskirtį. Minėtas sprendimas ir juo patvirtintas detalusis planas taip pat atitinka Taisyklių 4 punktą, nustatantį, kad po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose parduodami ne didesni kaip 2 ha namų valdos žemės sklypai. Pagal šį punktą, jeigu namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų kadastro duomenų bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, kiti želdiniai, daržui naudojamas žemės sklypas. Parduodamas žemės sklypas paprastai turi būti sodybos teritorijoje, jo ribos turi būti nustatytos parengtame naujame detaliajame plane arba žemėvaldų projekte. Tokios nuostatos buvo numatytos ir pirminėje aukščiau nurodyto Vyriausybės nutarimo redakcijoje, kuri galiojo priimant Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. 513V. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jų nuosavybės teise valdomi statiniai, sodas, daržas, kiemas užima 1,2 ha žemės.

13Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JGK Statyba“ prašė atmesti pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Vyriausybė, atsižvelgdama į Vilniaus miesto gyventojų poreikius, 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p suteikė Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų namų komplekso direkcijai (UAB „JGK Statyba“ yra direkcijos teisių perėmėja nuo 1991 m. rugpjūčio 19 d.) 42,8 ha žemės sklypą Vilniaus rajono Buivydiškių apylinkėje (dabar Vilniaus miesto Pilaitės seniūnija) gyvenamųjų namų kompleksui statyti. UAB „JGK Statyba“ įvykdė visas minėtu Vyriausybės potvarkiu nustatytas žemės suteikimo sąlygas. Tai patvirtina administracinėje byloje Nr. I5-622/2003 surinkti įrodymai (t. I, b. l. 62-64, 65, 66, 67). Todėl 1990 m. gegužės 25 d. aktu 42,8 ha žemės sklypas buvo perduotas gyvenamųjų namų komplekso statybai. Pagal 1996 m. balandžio 24 d. Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymą Nr. I-1304, komplekso „Salotė“ 42,8 ha žemės sklypas priskirtas Vilniaus miesto savivaldybei. Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 patvirtintame Vilniaus miesto bendrajame plane nurodyta šio žemės sklypo paskirtis – Vilniaus miesto jaunimo gyvenamųjų namų kvartalas, kurio statytojas ir nuolatinis naudotojas yra UAB „JGK Statyba“. Vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, žemė, kuri suteikta individualių gyvenamųjų namų statybai, priskiriama valstybės išperkamai žemei. Administracinėse bylose Nr. I4-1078/04, Nr. I5-622-2003 esantys įrodymai patvirtina, kad ilgalaikei nuomai išnuomotas minėtas žemės sklypas, įskaitant 2,05 ha žemės, į kurią pretenduoja pareiškėjai, priskirtas valstybės išperkamai žemei. Pareiškėjų teiginiai, kad jų nuosavybės teise turimi statiniai, sodas, daržas ir kiemas užima 1,2 ha žemės (t. y. didesnį plotą, nei pagal Vilniaus miesto JGK Salotė IV kvartalo antros dalies detalųjį planą bei Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 2416-41 patikslintą ir papildytą žemėtvarkos projektą jiems suformuoti namų valdos žemės sklypai), neatitinka tikrovės. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jiems suprojektuoti sklypai neatitinka namų valdos eksploatavimo reikalavimų. Tokius reikalavimus nustato Statybos techninis reglamentas – STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24d. įsakymu Nr. 705. Pagal namų valdos techninės apskaitos bylų duomenis, L. S. pastatų užimamas sklypo plotas yra 147,71 kv. m., o J. V. pastatų užimamas sklypo plotas yra 254,84 kv. m. Pareiškėjams suprojektuoti žemės sklypai yra net didesni, negu privaloma ir reikia tokio dydžio namų valdos eksploatacijai pagal minėto Statybos techninio reglamento priedą Nr. 1. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, jog net tuo atveju, jei būtų panaikinti pareiškėjų skundžiami aktai, nebūtų pagrindo formuoti kitokio dydžio namų valdos žemės sklypus, kadangi liktų galioti Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 2263-41 patvirtintas Vilniaus rajono Buivydiškių kadastrinėje vietovėje valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės planas, taip pat Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397 ir Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 1996 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 511 patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai. Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I5-622/2003 jau atmetė pareiškėjų reikalavimą dėl 2000 m. kovo 9 sprendimo Nr. 513V dalies panaikinimo, taip pat reikalavimą dėl įpareigojimo atkurti nuosavybės teises į laisvą ir neužstatytą 3,145 ha žemės sklypą natūra.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą. Teismas sprendime nurodė, jog Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142p Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų kompleksų direkcijai (nuo 1991 m. rugpjūčio 19 d. direkcijos teisių perėmėjas – UAB „JGK Statyba“) gyvenamųjų namų kompleksui statyti Vilkeliškių, Dvarykščių ir Salotės kaimų teritorijoje suteiktas 42,8 ha žemės sklypas, į kurį pateko dalis pareiškėjų paveldėtos žemės. Minėtas sklypas buvo suteiktas gyvenamųjų namų statybai iki Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ priėmimo. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 8 punktą, žemė, kuri šio įstatymo įsigaliojimo dieną buvo nustatyta tvarka suteikta neterminuotai naudotis ne žemės ūkio paskirties įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms, tačiau ten nieko nebuvo pastatyta ar kitaip nepanaudota pagal paskirtį, priskiriama valstybės išperkamai žemei tik Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotai institucijai nustačius šios žemės skyrimo tikslingumą. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, Vilniaus rajono savivaldybės Architektūros, statybos ir teritorinio planavimo skyrius patikslino UAB „JGK Statyba“ statomo Jaunimo gyvenamojo komplekso detalųjį užstatymo projektą. Vilniaus rajono savivaldybė 1996 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 511 patvirtino patikslintą projektą, pagal kurį minėto 42,8 ha žemės sklypo dalis (9,8 ha), kurios nebuvo numatyta užstatyti, nebuvo priskirta valstybės išperkamai žemei ir joje buvo vykdomi žemės reformos darbai. Likusi žemės dalis buvo priskirta valstybės išperkamai žemei. Vilniaus apskrities viršininko administracija 1999 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 2263-41 patvirtino parengtą valstybės išperkamos ir neprivatizuotinos žemės planą. Pagal Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymą, minėta žemė buvo priskirta Vilniaus miesto savivaldybei ir nuo 1999 m. birželio 1 d. perduota administruoti Vilniaus miestui. Vilniaus miesto savivaldybės valdyba 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V patvirtino JGK „Salotė“ ketvirto kvartalo antros dalies nedidelių veiklos mastų detalųjį planą. Juo buvo nustatytos namų valdų žemės sklypų ribos. Pagal 2000 m. spalio 26 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį, UAB-ei „JGK Statyba“ buvo išnuomotas 63033 m2 žemės sklypas, į kurį neįėjo namų valdų žemės sklypų plotai.

16Pareiškėjos I. N. , L. S. ir J. V. iš esmės tuo pačiu pagrindu jau kreipėsi į teismą kitoje administracinėje byloje, kurioje prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. 513V bei atkurti nuosavybės teises į laisvą neužstatytą 3,145 ha žemės sklypą (administracinė byla Nr. I5-622/03). Minėtoje byloje teismo sprendimu pareiškėjų skundas buvo atmestas tuo pagrindu, kad pareiškėjai yra praleidę terminą skundui paduoti, o nuosavybės teisių atkūrimas negalimas, nes prašoma grąžinti žemė yra valstybės išperkama. Teismas konstatavo, kad teismo sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I5-622/03 dėl analogiško ginčo tarp tų pačių šalių, turi prejudicinę galią ir šioje byloje. Pareiškėjai V. V. ir Z. S. nuosavybės teisę į dalį pastatų įsigijo paveldėjimo būdu, todėl negalėjo įgyti daugiau teisių nei jų turėjo ankstesnis savininkas.

17Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad prie nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, žemėvaldų projektuose (planuose) arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančiuose žemės sklypų planuose, ir tik tokio dydžio, kuris būtinas esamiems statiniams ir įrenginiams eksploatuoti pagal nekilnojamo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Taisyklių 4 punktas numato, kad kaimo gyvenamosiose vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose parduodami ne didesni kaip 2 ha namų valdos žemės sklypai. Jeigu namų valdos naudojamo žemės sklypo plotas ir ribos nebuvo nustatyti pagal įstatymus ir nėra parengtų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų, parduodama namų valdos žemė, kurią užima statiniai, sodas, želdiniai, kiemas ir sodyboje nuolat daržui naudojamas žemės sklypas. Parduodamas žemės sklypas paprastai turi būti sodybos teritorijoje, atitikti namų valdos eksploatavimo reikalavimus, jo ribos turi būti nustatytos parengtame naujajame detaliajame plane arba žemėvaldų projekte (kaimo gyvenamojoje vietovėje). Skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu patvirtintame detaliajame plane namų valdų žemės sklypų ribos yra pažymėtos atsižvelgiant į faktinį naudojimą. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jie prie kiekvieno namo naudojasi po 1,2 ha žemės. Teismas padarė išvadą, kad naikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 sprendimą Nr. 513V nėra pagrindo. Nepanaikinus šiuo sprendimu patvirtinto detaliojo plano, naikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 dalį dėl 0,18 ha ir 0,17 ha namų valdos žemės sklypų suprojektavimo bei įpareigoti atsakovą suprojektuoti pareiškėjams kitokio dydžio namų valdos sklypus nėra pagrindo.

18III.

19Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą patenkinti. Pareiškėjai nurodo, jog byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jų faktiškai naudojami namų valdos žemės sklypai buvo ir yra žymiai didesni, nei 0,17 ir 0,18 ha. Pateiktame žemės sklypo plane matyti, jog pareiškėjų namų valdos žemės sklypus juosia tvora, plane pažymėta raudona linija (t. I, b. l. 21). VĮ Registrų centro pažymėjimai apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą patvirtina, kad ši tvora buvo dar iki ginčo žemės sklypo suteikimo trečiajam suinteresuotam asmeniui (t. I, b. l. 13-15, 48-52). Kad minėta tvora teisėtai buvo pastatyta dar iki 1990 metų, konstatuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. vasario 22 d. nutartyje (t. I, b. l. 172-174). Tuo tarpu į Vilniaus miesto valdybos sprendimu suformuotus namų valdos žemės sklypus nepatenka ne tik minėta tvora, bet ir sodas, daržui naudojamas žemės sklypas, taip pat nuosavybės teise turimi pastatai, pažymėti plane (t. I, b. l. 21). Kad šie pastatai priklauso pareiškėjams nuosavybės teise, patvirtina VĮ Registrų centro pažymėjimai apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (t. I, b. l. 13-15, 48-52). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai su nuotraukomis patvirtina, kad UAB „JGK Statyba“ palaipsniui mažina pareiškėjų faktiškai naudojamų namų valdos žemės sklypų ribas (t. II, b. l. 11-16). Pareiškėjų nuomone, formuojant jiems namų valdos žemės sklypus, buvo pažeistas Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 4 punktas. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad jų atstovas prašė teismo pakvieti į teismo posėdį ir apklausti Vilniaus m. savivaldybės administracijos darbuotoją, kuris formavo namų valdos žemės sklypus ir privalėjo žinoti tikrą faktinę namų valdų padėtį. Tačiau teismas šį prašymą atmetė. Kad dar I. N. ir L. S. senelis V. V. , tėvai S. ir K. V. iki nacionalizacijos nuosavybės teise turėjo šią žemę ir ją naudojo, patvirtina Lietuvos valstybinio archyvo 1992 m. gruodžio 10 d. pažymėjimas Nr. 21-47-v, 1993 m. gegužės 5 d. pažymėjimas Nr. 21-208-v ir V. V. žemės sklypo planas. Vilniaus apskrities archyvo 2004 m. kovo 1 d. raštas Nr. V-16 su priedais, pažyma apie K. V. žemę bei namų valdos techninės apskaitos bylų kopijos patvirtina, kad ginčo žemė buvo naudojama L. S. tėvų M. ir K. V. bei I. N. motinos Z. V. namų valdai ir po nacionalizacijos ir yra naudojama pareiškėjų iki šiol. Pareiškėjų nuomone, teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad dėl analogiško ginčo tarp tų pačių šalių yra priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimas. Pareiškėjai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimas nelaikytinas priimtu dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kadangi 2003 metais pareiškėjai ginčijo Vilniaus miesto valdybos sprendimą vadovaudamiesi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatomis, o šiuo atveju Vilniaus miesto valdybos sprendimas ginčijamas vadovaujantis Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 nuostatomis, reglamentuojančiomis namų valdos žemės sklypų formavimą.

20Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą atsakovas grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti atsakovo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui.

21Atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas VAVA nurodo iš esmės tuos pačius argumentus, kurie buvo nurodyto jo atsiliepime į pareiškėjo skundą, paduotą pirmosios instancijos teismui.

22Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo UAB „JGK Statyba“ prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, jog byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad už pareiškėjams suformuotų namų valdų žemės sklypų ribų liko jiems nuosavybės teise priklausantys statiniai. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, teismas, priimdamas sprendimą, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. 513 V „Dėl „JGK Salotė“ ketvirtojo kvartalo antros dalies nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 3267-41 Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovėje patikslinimo ir papildymo“ dalį pareiškėjai ginčija tuo pagrindu, kad šiais administraciniais aktais pažeistos jų teisės Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka, įsigyti didesnius nei 0,17 ha ir 0,18 ha žemės sklypus prie jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų.

25Vilniaus apygardos administarcinio teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 15-622 nustatyta, kad pareiškėjos I. N. , J. V. ir L. S. yra praleidusios terminą skundui dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 513V paduoti. Šis terminas pareiškėjoms nebuvo atnaujintas ir administracinė byla dėl šio pareiškėjų reikalavimo nutraukta. Paminėtas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Todėl pirmosios instancijos administracinis teismas pagrįstai konstatavo, kad paminėtas teismo sprendimas I. N. , L. S. ir J. V. turi prejudicinę galią šioje byloje. Esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui atnaujinti terminų skundui paduoti pagrindo nebuvo.

26Kaip nustatyta byloje, Pareiškėjai V. V. ir Z. S. nuosavybės teises į dalį pastatų įsigijo 2004 metais paveldėjimo būdu. Tuo metu jau buvo įsiteisėjęs minėtas 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr 15-622. Todėl pareiškėjai V. V. ir Z. S. negalėjo įgyti daugiau teisių negu jų turėjo buvę savininkai. Todėl pirmosios instancijos administracinis teismas priėjo prie pagrįstos išvados, kad 2000 m. kovo 9 d. patvirtintu detaliuoju planu pareiškėjų V. V. ir Z. S. teisės nebuvo pažeistos.

27Pažymėtina, kad pareiškėjai neįrodė, jog jie teisėtai naudotųsi didesniais nei 0,17 ha ir 0,18 ha žemės sklypais prie jiems priklausančių pastatų. Vyriausybės 1990 m. gegužės 16 d. potvarkiu Nr. 142 p. 42,8 ha žemės sklypas buvo suteiktas Vilniaus miesto statomų jaunimo gyvenamųjų kompleksų direkcijai, kurios teisių perėmėjas yra tretysis suinteresuotasis asmuo – UAB „JGK Statyba“. Į šį žemės sklypą patenka ir pareiškėjų ginčijama žemės sklypo dalis. Tokia žemė, kaip teisingai pažymėjo teismas, yra valstybės išperkama. Prie pastatų gali būti parduodami tik tie žemės sklypai, kurių ribos ir plotai pažymėti detaliuosiuose planuose, žemės reformos žemėtvarkos projektuose, žemės sklypų ribų specialiuosiuose planuose ar techninės apskaitos bylose. Pareiškėjų reikalaujami parduoti žemės sklypai šių sąlygų neatitinka.

28Nesant pagrindo panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr.513V patvirtintą detalųjį planą, kuriuo suprojektuotas žemės sklypas gyvenamųjų namų statybai, nebuvo pagrindo naikinti ir ginčijamą Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 dalį dėl 0,18 ha ir 0,17 ha namų valdos žemės sklypų suprojektavimo ir įpareigoti atsakovą suprojektuoti pareiškėjams didesnius namų valdos žemės sklypus.

29Pirmosios instancijos administracinis teismas teisingai nustatė visas reikšmės bylai turinčias aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Todėl pareiškėjų apeliacinis skundas atmestinas.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Vilnaius apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. apeliacinį skundą atmesti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Dinai Jerusalimskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjoms L. S. ir 4. pareiškėjų atstovams adv. Laurai Juozumaitei ir Juozui Sabaliauskui,... 5. atsakovo atstovei Gabrielei Vazniokaitei,... 6. trečiojo suinteresuotojo asmens atstovei adv. Dovilei Korsakaitei, ir Jurijui... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 8. Teisėjų kolegija... 9. I.... 10. Pareiškėjai I. N. , J. V. , 11. Atsakovas VAVA atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, jog S. ir 12. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė atmesti... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu... 16. Pareiškėjos I. N. , L. S. ir 17. Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Taisyklių 3... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 20. Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas Vilniaus miesto... 21. Atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą atsakovas VAVA nurodo iš... 22. Atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo... 23. Teisėjų kolegija... 24. Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. 513 V „Dėl „JGK... 25. Vilniaus apygardos administarcinio teismo 2003 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr.... 26. Kaip nustatyta byloje, Pareiškėjai V. V. ir 27. Pažymėtina, kad pareiškėjai neįrodė, jog jie teisėtai naudotųsi... 28. Nesant pagrindo panaikinti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimu... 29. Pirmosios instancijos administracinis teismas teisingai nustatė visas... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 31. Vilnaius apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą... 32. Nutartis neskundžiama....