Byla 2S-1621-622/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės ir Irmos Čuchraj, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-07 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. D. ieškinį atsakovams A. D., A. S., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydama atnaujinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinę bylą pagal ieškovo M. D. ieškinį atsakovams A. D., A. S., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, išvadą teikiančiai institucijai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento, Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo, turto padalinimo, vaikų išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-07-07 nutartimi pareiškėjos M. D. prašymą atmetė. Nustatė, kad 2010 m. vasario 25 d. teismo posėdžio metu pareiškėja M. D. buvo apklausta liudytoja dėl buto, esančio ( - ), įsigijimo ir dovanojimo ieškovui M. D. aplinkybių. Pareiškėjos apklausa posėdžio metu, jos duoti paaiškinimai teismo posėdžio metu, be to jos artimi giminystės ryšiai su ieškovu leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja buvo informuota apie prasidėjusį procesą, apie atsakovės A. D. pareikštus reikalavimus, tačiau jokių reikalavimų šioje byloje nepareiškė, o tokios jos teisės niekas neribojo. Neįtrauktą į bylą asmenį informavus apie prasidėjusį procesą, įstoti į jį ar ne ir kokiomis procesinėmis teisėmis turi spręsti pats asmuo. Gyvenamosios vietos deklaravimas nesuteikia teisės gyventi deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ne gyvenamosios patalpos savininkui, nesant jokio pagrindo, o gyvenamosios patalpos savininkas turi teisę pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis kreiptis dėl šio įrašo panaikinimo. Visi šie argumentai leidžia daryti išvadą, kad priimtas teismo sprendimas neturi įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms. Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-23 nagrinėjo ieškovo argumentus dėl jo ir jo mamos (pareiškėjos) iškeldinimo iš buto, esančio ( - ), ir nenustatė, kad teismo priimtas sprendimas būtų priimtas dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų (nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). Padarė išvadą, kad pareiškėjos nurodyti pagrindai atnaujinti procesą yra nepagrįsti.

5Pareiškėja M. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-07 nutartį ir priimti naują nutartį – atnaujinti procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-1059-323/2010. Nurodo, kad teismas neteisingai aiškino žmogaus gyvenamąją vietą. Butas, esantis ( - ), buvo ir yra jos vienintelė gyvenamoji vieta. Į Ispaniją ji buvo išvykusi laikinai, todėl pasibaigus darbo santykiams ji grįžo į savo pastovią nuolatinę gyvenamąją vietą, esančią, ( - ). Atsakovė A. D. nereikalavo priteisti buto vaiko išlaikymui, todėl neįžvelgė galimo jos teisių pažeidimo.

6Atsakovai A. D. ir A. S. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį palikti nepakeistą.

7Byla nutrauktina.

8Pareiškėja M. D. prašo atnaujinti procesą remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu.

9Bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Prašymus atnaujinti procesą gali paduoti šalys ir tretieji asmenys, taip pat neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytais pagrindais (CPK 365 straipsnio 1 dalis). CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas nurodo, kad procesas gali būti atnaujinamas jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų.

10Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-10-10 nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovo M. D. ieškinį atsakovei A. D., A. S. dėl santuokos nutraukimo dėl atsakovės kaltės, turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, dovanojimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, ir atsakovės A. D. priešieškinį ieškovui M. D. dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovo kaltės, turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo, uzufrukto nustatymo ir kompensacijos priteisimo; tretieji asmenys: Klaipėdos miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnyba, AB SEB bankas, panaikino Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutarties dalis, kuriomis paliktos nepakeistos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimo dalys, kuriomis nuspręsta: 1) iškeldinti iš buto ( - ), sprendime nenurodytus asmenis; 2) priteisti atsakovei A. D. iš ieškovo M. D. 103 751,11 Lt kompensaciją; panaikino Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutarties dalį, kuria valstybei iš ieškovo M. D. priteista 1980,70 Lt bylinėjimosi išlaidų; bylos dalį dėl atsakovės A. D. reikalavimo priteisti iš ieškovo M. D. 103 751,11 Lt kompensaciją perdavė iš naujo nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui; kitas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutarties dalis paliko nepakeistas (Civilinė byla Nr. 3K-3-378/2011).

11CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu procesas atnaujinamas dėl to, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios. Inicijuoti proceso atnaujinimą šiuo pagrindu gali tik neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys. Procesui šiuo pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ir tai, kad teismas sprendime nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (CPK 365 straipsnio 1 dalis), taip pat įvertinti, kokią įtaką šio asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo sprendime nurodomų materialiosios ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu – teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. D. pareiškimą atnaujinti procesą civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-148/2011).

12Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutarties dalis dėl iškeldinimo kitų asmenų (tarp jų ir pareiškėjos M. D.) yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo panaikinta, ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos (2011-10-10). Šioje nutartyje kasacinis teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria nuspręsta iš ginčo buto iškeldinti asmenis, išskyrus kasatorių, ydinga ir tuo aspektu, kad, nesant nurodytų (įvardytų) asmenų, kuriuos nuspręsta iškeldinti, negali būti įvykdoma teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pabrėžiama, kad nusprendimas dėl asmenų teisių ir pareigų turėtų būti suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 9 d nutartis, priimta civilinėje byloje A. J. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., byla Nr. 3K-3-159/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. v. Panevėžio apskrities viršininko administracija ir kt., byla Nr. 3K-3-343/2010). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, kad prašomojoje atnaujinti procesą civilinėje byloje kasacinio teismo panaikintais Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutartimi nebuvo nuspręsta dėl pareiškėjos teisių ir pareigų, todėl pareiškėjos prašymas atmestas pagrįstai, pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-07-07 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai