Byla 2A-1684-577/2018
Dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Rūtos Burdulienės, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nsoft“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gradiali“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nsoft“ dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „Gradiali“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi, prašė priteisti iš atsakovės UAB „Nsoft“ 5 124,03 Eur delspinigių, 431,69 Eur palūkanų už sumokėtą avansą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, jog 2014 m. gruodžio 10 d. Rangos sutartimi Nr. 2014/12/10-202 atsakovė įsipareigojo atlikti sutarties priede Nr.1 numatytus darbus bei pateikti įrangą iki 2015 m. balandžio 17 d. už 14 000,09 Eur, o ieškovė įsipareigojo sumokėti 4 900,03 Eur avansą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, o atsakovė numatytų darbų neatliko. Ieškovė 2016 m. liepos 19 d. raštu informavo atsakovę, kad nuo 2016 m. liepos 20 d. vienašališkai nutraukia sutartį ir pareikalavo grąžinti avansą. Atsakovė avansą grąžino. Ieškovė taip pat nurodė, kad vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu už 183 kalendorines dienas nuo 2016-01-20 iki 2016-07-20 atsakovei paskaičiuoti delspinigiai po 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties kainos sudaro 5 124,03 Eur. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovė gautą iš ieškovės avansą naudojo savo tikslams, ieškovė šiuos susiklosčiusius santykius kvalifikavo kaip atsakovei suteiktą paskolą, ir pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatas atsakovei paskaičiavo 6 procentų dydžio metines palūkanas už laiką, kurį atsakovė naudojosi ieškovės pinigais; iš viso prašė priteisti 431,69 Eur palūkanų.

82.

9Atsakovė UAB „Nsoft“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taikyti reikalavimui dėl delspinigių priteisimo sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą; sumažinti ieškovės prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 proc., jei teismas nuspręstų priteisti delspinigius; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog darbai pagal sutartį nebuvo laiku baigti dėl ieškovės kaltės. Ruošiant ir kuriant programinę įrangą diegimui, ieškovei buvo siunčiami specialūs klausimai/klausimynai, į kuriuos atsakymų tekdavo laukti mėnesiais, arba atsakymų nesulaukta išvis. Tokie ieškovo veiksmai lėmė sutarties termino pradelsimą. Be to, viso programinės įrangos kūrimo proceso metu iš ieškovės atsakovė gavo naujų papildomų sistemos kūrimo darbų užsakymų, viršijančių sutarties ribas. Atsakovė, norėdama palaikyti gerus bendradarbiavimo santykius, programavo individualias, papildomas funkcijas, netaikydama papildomo mokesčio. Pažymi, kad Amadeus integracinė dokumentacija, būtina sutarties įvykdymui, atsakovei pateikta tik 2016 m. kovo 5 d., o prisijungimo duomenys atsiųsti tik 2016 m. balandžio 28 d.; be to, ieškovė iki šiol nepasitvirtino TLK Sveidra informacinės sistemos nuostatų, t. y. negali naudotis sistema, todėl jos intergracijos atlikimas su šia informacine sistema negalimas. 2015 m. liepos 15 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę, norėdama jai pristatyti sanatorijos modulio pagrindinę dalį, tačiau ieškovė be pateisinamų priežasčių atsisakė ją priimti. Atsakovė 2016 m. gegužės 6 d. nusiuntė ieškovei naują darbų planą, tačiau ieškovė 2016 m. liepos 19 d. elektroniniu laišku nurodė, jog nuo 2016 m. liepos 20 d. nutraukia sutartį. Atsakovas, siekdamas išspręsti susidariusią situaciją geranoriškai, nereikalaudamas užmokesčio už jau atliktą darbą, 2016 m. liepos 22 d. grąžino ieškovei sumokėtą avansą. Pažymėjo, kad sutrumpintas ieškinio senaties terminas netesyboms turėtų būti skaičiuojamos nuo 2016 m. gruodžio 28 d. (kreipimosi į teismą) iki 2016 m. liepos 2 d. (6 mėn.). Ieškovė nepateikė įrodymų apie svarbias ar bent pateisinamas ieškinio senaties praleidimo priežastis. Taip pat nurodė, jog sutartyje numatyti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, nes prašomų delspinigių suma sudaro 1/3 dalį sutarties kainos, o įrodymų, jog dėl sutarties neįvykdymo ieškovė patyrė nuostolių, nepateikta. Mano, kad delspinigiai negali būti skaičiuoajmi nuo nepateiktos įrangos kainos, nes pastaroji buvo pristatyta. Nesutikimą su reikalavimu priteisti 431,69 Eur palūkanas atsakovė grindė tuo, kad ieškovė nepateikė argumentų, kodėl ieškovės sumokėtas avansas atsakovui turi būti laikomas paskola. Pažymėjo, kad sutartis nutraukta ne dėl atsakovės kaltės, todėl atsakovė teisėtai naudojosi sumokėta avanso suma. Jeigu teismas manytų, jog atsakovė turi mokėti palūkanas, tokiu atveju turėtų vadovautis CK 6.872 straipsnio 1 dalimi, t. y. taikyti komercinių bankų vidutinę palūkanų normą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš atsakovės UAB „Nsoft“ ieškovei UAB „Gradiali“ 5 124,03 Eur delspinigių, 431,69 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir 166,67 Eur bylinėjimosi išlaidų; taip pat priteisė iš atsakovės 9,79 Eur pašto išlaidų valstybei.

144.

15Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, jog ji sutarties nustatytu terminu neįvykdė dėl ieškovės kaltės. Remdamasis CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, 6.645 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamentavimu bei sudarytos rangos sutarties turiniu, teismas padarė išvadą, jog atsakovei, kaip rangovei, užsakymo užduotis buvo aiški, sutartyje nenumatyta, kad ieškovė programos kūrimo eigoje būtų įsipareigojusi teikti informaciją, reikalingą atsakovei tinkamai atlikti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Pažymėjo, jog rangos sutartį rengė atsakovė, todėl ji turi prisiimti atsakomybę dėl neįvykdytos sutarties (CK 6.652 straipsnio 2 dalis). Kadangi rangos sutartis nenumatė ieškovei pareigos teikti rangovei pagalbą dėl sutarties įvykdymo, atsakovės argumentus, kad sutarties neįvykdė dėl ieškovės kaltės, teismas atmetė, kaip nepagrįstus ir neįrodytus (CK 6.660 straipsnis). Dėl šios priežasties teismas nepasisakė dėl į bylą pateikto elektroninio susirašinėjimo, kuriuo atsakovė įrodinėjo ieškovės kaltę dėl sutarties neįvykdymo.

165.

17Kadangi rangovas neįvykdė sutarties visa apimtimi, teismas sprendė, kad ieškovė turi pagrindą skaičiuoti delspinigius, dėl kurių dydžio susitarė rangos sutarties šalys. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad teismas turėtų mažinti sutartyje numatytą delspinigių dydį, nes sutartyje sankcijos už netinkamą sutarties vykdymą numatytos abiem šalims vienodos, o sutarties 6.3 punktas nustato ieškovei pareigą sumokėti atsakovei visą sutarties sumą, kaip baudą, jeigu užsakovė atsisako vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus ir nutraukia šią sutartį. Be to, ginčo šalys yra verslininkai, sudarydamos sutartį įvertino sutarties įvykdymo ar neįvykdymo galimybes, dėl sankcijų, kurios kils dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų, susitarė, todėl, teismo nuomone, nėra pagrindo jų mažinti. Pažymėjo, kad rangovės sutarties neįvykdymas ieškovei kėlė nuostolius, nes ji negalėjo naudoti naujos programos, kuri būtų leidusi taupyti lėšas samdant mažiau darbuotojų. Ieškovės reikalavimą priteisti 5 124,03 Eur delspinigių teismas laikė pagrįstu ir tenkintinu. Pažymėjo, kad atsakovė neįrodė, jog reikalavimui priteisti delspinigius praleistas sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Teismas nustatė, kad ieškovė į teismą kreipėsi nesuėjus 6 mėnesiams dėl delspinigių priteisimo.

186.

19Ieškovės reikalavimą priteisti palūkanas už naudojimąsi 4 900,03 Eur avansu pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas laikė pagrįstu, ir sutiko su ieškovo pateiktu skaičiavimu Kadangi šalių nesiejo paskolos sutartiniai santykiai, teismas atmetė atsakovo argumentus dėl CK 6.872 straipsnio 1 dalies nuostatų, t. y. komercinių bankų vidutinės palūkanų normos taikymo.

20III.

21Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

227.

23Atsakovė UAB UAB „Nsoft“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018 m. sausio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti; konstatavus ieškovo teisę į netesybų priteisimą - taikyti ieškovo reikalavimui dėl delspinigių priteisimo sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą; konstatavus ieškovo teisę į netesybų priteisimą - sumažinti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį iki 0,02 % bei priteisti iš ieškovės atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

247.1. Išvada, kuria teismas atmetė atsakovo argumentus dėl ieškovo kaltės, padaryta pažeidžiant sutarčių teisę bei rangą reglamentuojančias teisės normas, teismo pareigą motyvuoti teismo sprendimus bei įvertinti visus byloje surinktus įrodymus. Teismas CK 6.644 straipsnio 2 dalyje ir 6.645 straipsnio 1 bei 3 dalyse įtvirtintas normas taikė pažodžiui, nesigilindamas į sutarties šalių valią, tikslą bei sutarties dalyko ypatumus, nesiaiškino, ar vykdant tokio pobūdžio sutartis kyla kokios nors prievolės užsakovui. Pažymėjo, jog CK 6.200 straipsnio 2 dalis numato, jog vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Teismas nevertino šalių elgesio Sutarties vykdymo metu, nurodydamas, jog šalių el. susirašinėjimas nėra vertinamas, pripažino, jog neįvykdė teismui keliamos pareigos įvertinti byloje esančių įrodymų visetą.

257.2. Šalių sudaryta sutartis nėra įprastinė (klasikinė) rangos sutartis dėl materialaus daikto pagaminimo. Atsakovė yra sukūrusi atskirus programinės įrangos modulius (pagrindus), kurie konkrečiam užsakovui pagal jo poreikius bei užsakovo naudojamą kitą programinę įrangą yra pritaikomi individualiai. Būtent programinės įrangos pritaikymas ir reikalauja didžiausių laiko sąnaudų, o tokie darbai neįmanomi be informacijos iš užsakovo. Ieškovės atsakymai į teikiamus klausimus turėjo esminės reikšmės Sutarties vykdymui. Atkreipė dėmesį, kad sutarties įvykdymui (sistemos integracijai su Amadeus viešbučio valdymo sistema), atsakovei buvo būtina ieškovės naudojamos sistemos Amadeus integracinė dokumentacija; 2015-12-28, 2015-12-29 el. laiškais atsakovė prašė pateikti integracinę dokumentaciją, tačiau pastaroji buvo pateikta tik 2016 m. kovo 5 d., prisijungimo duomenys, slaptažodis atsiųsti tik 2016 m. balandžio 28 d., pasibaigus Sutarties įvykdymo terminui. Pasak apeliantės, ieškovė nevykdė bendradarbiavimo pareigos. Ieškovės pareiga teikti informaciją išplaukia iš Sutarties esmės, aiškinant jos turinį bei vadovaujantis CK normomis. Ieškovė savo elgesiu Sutarties vykdymo metu pripažino savo pareigą teikti informaciją.

267.3. Teismas nepasisakė, kodėl nesivadovavo buvusio atsakovės darbuotojo A. D., kuris neturėjo suinteresuotumo liudyti atsakovės naudai, parodymais. Teismas padarė niekuo nepagrįstą išvadą, jog atsakovė Sutarties neįvykdė visa apimtimi.

277.4. Teismas nevertino aplinkybės, jog Sutarties įvykdymas užsitęsė dėl ieškovės papildomai užsakytų darbų. Aplinkybes, kad ieškovė tikslina darbų pagal Sutartį apimtis, nurodo atlikti papildomus darbus, siunčia informaciją apie procedūras ir masažo vienetus, reabilitacinių procedūrų seką, prašo, kad programa rodytų procedūrų dublius, bet būtų juos galima taisyti rankiniu būdu ir kt., patvirtina 2015 m. gegužės 7 d. el. laiškas, taip pat 2015 m. liepos 24 d., 2015 m. gruodžio 28 d. el. laiškai. Ieškovė neįrodė, kad minėti darbai įeina į Sutartyje numatytų darbų apimtį. Teismas netaikė CK 6.206 straipsnio, 6.259 straipsnio 1 dalies, 6.262 straipsnio 1 dalies, 6.661 straipsnio 1 dalies, 6.219 straipsnio normų, dėl ko nepagrįstai nenustatė ieškovės kaltės dėl Sutarties neįvykdymo Sutartyje nustatytu terminu. 2015 m. liepos 15 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę, norėdama pristatyti ieškovui sanatorijos modulio pagrindinę dalį; sistema ieškovei buvo pristatyta, atsakovė buvo pasiruošusi ją diegti, tačiau ieškovė ją diegti atsisakė be pateisinamų pagrįstų priežasčių.

287.5. Teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, dalies įrodymų apskritai nevertindamas, dėl ko padarė nepagrįstą išvadą, jog Sutarties įvykdymo terminas buvo praleistas dėl atsakovės, o ne dėl ieškovės kaltės. Atitinkamai ieškovei negalėjo būti priteisti delspinigiai bei palūkanos.

297.6. Teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties. Be to, iš sprendimo neaišku, už kurį laikotarpį teismas priteisė delspinigius. Pasak apeliantės, terminą nuo 2016-01-20 iki 2016-07-20 ir kreipimosi į teismą datą (2016-12-29) skiria daugiau nei 6 mėnesių tarpas (išskyrus paskutines 19 dienų), todėl akivaizdu, kad ieškovė praleido ieškinio senatį dėl delspinigių priteisimo. Atsakovės prievolė įvykdyti Sutartį pasibaigė 2016-07-20 dieną; nebelikus pažeistos prievolės, delspinigiai nebegalėjo būti skaičiuojami. Pripažinus, kad ieškovė turi teisę reikalauti delspinigių, ji turėtų teisę jų reikalauti tik už 19 dienų. Prašyme dėl praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo nurodytos priežastys nesudaro pagrindo šio termino atnaujinimui. Nenustatytos ir aplinkybės, nutraukusios ar sustabdžiusios senaties eigą.

307.7. Delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Teismas nemotyvavo, kodėl Sutarties neįvykdymas nustatytu laiku sukėlė ieškovui nuostolių. Mano, kad ieškovė neturi teisės skaičiuoti delspinigių nuo nepateiktos įrangos kainos, nes pastaroji jai buvo pristatyta. Atsakovė norėjo gauti užsakymą, todėl sutiko su ieškovės pasiūlytu delspinigių dydžiu, nes neturėjo kito pasirinkimo. Reikalaujama delspinigių suma sudaro 1/3 visos sutarties kainos, kas yra neprotinga, nesąžininga, neteisinga, juolab ieškovė neįrodė jokių savo nuostolių. Šiuo metu gera praktika laikoma sutartyse nustatyti 0,02 proc. dydžio delspinigius.

317.8. Palūkanos priteistos nepagrįstai. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato pasekmes dėl piniginės prievolės neįvykdymo laiku, tačiau atsakovė jokios piniginės prievolės įvykdymo termino nepraleido. Neaišku, kokiu pagrindu teismas šio ieškovo reikalavimo patenkinimui taikė minėtą straipsnį. Kadangi Sutartis neįvykdyta ne dėl atsakovės kaltės, todėl negalima teigti, kad atsakovė avansu naudojosi nepagrįstai; juolab, beveik visi darbai, už kuriuos ieškovė neatsiskaitė ir kurių atlikimui sugaišta virš 1,5 metų, buvo atlikti. Ieškovė neturi teisės reikalauti iš atsakovės palūkanų; ji neįrodė, jog dėl sumokėto avanso pritrūko apyvartinių lėšų, turėjo dėl to skolintis; kad avansui skirta suma apskritai būtų reikšminga ieškovei ir būtų sukėlusi jai kokių nors nepatogumų. Be to, ieškovė neįrodė, jog neišleisdama avanso būtų uždirbusi ar sutaupiusi sumą, lygią 431,69 Eur. Reikalavimas dėl palūkanų priteisimo (žalos dydis) yra grindžiamas iš esmės tik ieškovės prielaidomis.

328.

33Ieškovė UAB „Gradiali“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

348.1. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad šalių ketinimai būtų kitokie nei jie nurodyti Sutarties 1.1 punkte. Atsakovė, teigdama, kad ieškovė su ja nebendradarbiavo, pateikia neteisingus duomenis. Be to, pagal vyraujančią praktiką ir verslo etiką, jei sutarties šalis mato, kad dėl kitos sutarties šalies partnerio veiksmų ar neveikimo gali vėluoti atlikti savo įsipareigojimus, reikėtų kreiptis į pačią sutarties šalį su prašymu paskubinti šalies partnerį pateikti reikiamą informaciją ar atlikti tam tikrus veiksmus. Atsakovė nesikreipė į ieškovę, kad pastaroji paspartintų informacjjos pateikimą atsakovei.

358.2. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad diegiant sistemą, ją reikia priderinti prie individualių kliento poreikių, suderinti su kitomis kliento naudojamomis programomis, tačiau kitoje apeliacinio skundo vietoje tokius darbus aiškina kaip ieškovės pageidavimus papildomiems, Sutarties priede Nr. 1 nenumatytiems darbams atlikti. Pasak ieškovės, ji niekuomet neprašė atsakovės Sutarties priede nenumatytų darbų - buvo tik tikslinami ieškovės lūkesčiai ir poreikiai. Ieškovės įvardintas papildomų darbų užsakymas yra tik ieškovės darbuotojų paaiškinimai, atsakymai į apeliantės darbuotojų klausimus. Apeliantės argumentai, jog šalys sudarė papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo atmestini.

368.3. Atsakovė buvo pristačiusi tik dalį įrangos, numatytos Sutarties priede Nr. 1, ją parodė ir išsivežė atgal, nes ne visos įrangos ir programų funkcijos veikė pagal ieškovės pageidavimus, ne viskas buvo suderinta su ieškovės turimomis programomis. Sutartyje nenumatytas dalinis įrangos ir programų pateikimas, nes ieškovei reikalingas visas paketas.

378.4. Iš pateiktų elektroninių laiškų ir susirašinėjimo su atsakove matyti, kad Sutarties apeliantė neįvykdė dėl jos darbuotojų kaltės, nes netinkamai susiplanavo savo darbus, keitėsi prie projekto dirbantys darbuotojai. Laiškuose atsakovės atstovai neužsimena apie ieškovės kaltę.

388.5. Teismas pagrįstai sprendė, kad būtent atsakovė kalta dėl sutarties neįvykdymo, todėl turi mokėti delspinigius. Ieškovė nėra pripažinusi, kad praleido ieškinio senaties terminą; prašymą teikė tam, kad jei teismas pripažintų, kad ieškinio senaties terminas praleistas, jis būtų atnaujintas. Ieškovė bandė taikiu keliu, nesikreipdama į teismą iššspręsti kilusį ginčą ir teikė pasiūlymus atsakovei. Susirašinėjimas užtruko, todėl užsitęsė laikas iki civilinės bylos iškėlimo. Pirminį sutarties variantą rengė atsakovė, ir delspinigiai buvo įrašyti atsakovės iniciatyva. Ieškovė pateikė įrodymus, kad ieškovės atstovas 2014 m. kovo 14 d. taisė delspinigius iš 0,2 proc. į 0,05, tačiau Sutartis buvo pasirašyta pagal pirminį atsakovės pasiūlymą. Abi sutarties šalys yra profesionalūs juridiniai asmenys, atsakovė nuolat sudarinėja sutartis, todėl prisiimdama įsipareigojimus, būdama savo srities profesionale, turėjo įvertinti savo galimybes ir prisiimti atsakomybę už įsipareigojimus. Teismas pagrįstai nesumažino delspinigių, taip pat pagrįstai priteisė palūkanas.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

409.

41Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4210.

43Byloje nustatyta, jog šalys 2014 m. gruodžio 10 d. sudarė rangos sutartį Nr. 2014/12/10-202, kuria atsakovė UAB „Nsoft“ įsipareigojo atlikti darbus, pateikti ir sumontuoti įrangą, numatytus sutarties priede Nr. 1., o ieškovė UAB „Gradiali“ – sumokėti sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1 punktas). Sutartyje nustatyta darbų ir įrangos kaina – 14 000,09 Eur (2.1. punktas). Pagal sutarties 3.2. punktą, ieškovė sumoka atsakovei 4 900,03 Eur avansą. Rangovas (atsakovė) įsipareigojo atlikti darbus bei pateikti įrangą iki 2015 m. balandžio 17 d. Sutartis numatytu terminu nebuvo įvykdyta. Ieškovė 2016 m. liepos 19 d. raštu informavo atsakovę, kad nuo 2016 m. liepos 20 d. vienašališkai nutraukia sutartį ir pareikalavo grąžinti avansą. Atsakovė avansą grąžino. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti už vėlavimą atlikti darbus bei pateikti įrangą paskaičiuotus delspinigius, taip pat palūkanas už naudojimąsi ieškovės sumokėta avanso suma. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Atsakovė UAB „Nsoft“ pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia tuo, kad 1) sutarties įvykdymas buvo uždelstas išimtinai dėl ieškovės kaltės, jai neteikiant (vėluojant teikti) sutarčiai vykdyti būtinos informacijos; 2) teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, 3) teismas ieškovės reikalavimui dėl delspinigių priteisimo nepagrįstai netaikė ieškinio senaties; 3) delspinigiai yra aiškiai per dideli; 4) palūkanos priteistos nepagrįstai, neatskleidžiant, kokiu pagrindu taikyta CK 6.210 straipsnio 2 dalis, neįrodžius nuostolių. Dėl rangos darbų atlikimo termino

4411.

45Šalis siejo rangos teisiniai santykiai, kuriuos detaliai reglamentuoja CK 6.644 – 6.671 straipsniai. CK 6.645 staipsnio 1 dalyje numatyta, kad rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui visą reikiamą informaciją, susijusią su darbų atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti būtinas medžiagas bei darbui atlikti reikalingą laiką. Jeigu sutartis nenustato ko kita, rangovas darbus atlieka savo rizika ir savarankiškai nustato užsakovo užduoties įvykdymo būdus (CK 6.645 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.660 straipsnio 1 dalį - užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais atvejais ir tvarka teikti rangovui pagalbą atliekant darbus. Jeigu užsakovas šios pareigos nevykdo, rangovas turi teisę reikalauti iš jo atlyginti nuostolius, įskaitant papildomas išlaidas dėl prastovos arba darbo atlikimo termino nukėlimo ar darbų kainos padidėjimo. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog jeigu dėl užsakovo prievolės, numatytos šio straipsnio 1 dalyje, neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo rangovas sutartyje numatytų darbų atlikti negali, jis turi teisę reikalauti jam sumokėti sutartyje nustatytą kainą, atsižvelgiant į atliktų darbų dalį, bei atlyginti nuostolius arba sutartį nutraukti. Pagal CK 6.652 straipsnio 2 dalį, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, tai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę.

4612.

47Taigi, įstatymo nuostatos būtent rangovui nustato griežtus reikalavimus, susijusius tiek su atliktinų darbų apimties, trukmės įvertinimu, tiek su sutarties vykdymu. Dėl šios priežasties, pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į sutarties turinį (joje nesant ieškovės įsipareigojimo teikti atitinkamą pagalbą rangovui sutarties vykdymui), į tai, kad sutarties tekstą rengė būtent atsakovė (rangovas), padarė pagrįstą išvadą, kad užduotis jai buvo aiški, ir kad būtent atsakovei tenka atsakomybė dėl laiku neįvykdytos sutarties. Skundžiamame teismo sprendime šios išvados pagrįstos konkrečiomis teisės normomis, reguliuojančiomis ginčo klausimus. Atsakovės nurodomoje CK 6.661 straipsnio 1 dalyje numatyta rangovo teisė nepradėti darbų arba juos sustabdyti siejama taip pat būtent su rangos sutartyje numatytų užsakovo priešpriešinių pareigų nevykdymu, taip pat kliudymu rangovui vykdyti sutartį.

4813.

49Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė ir bendrosiose sutarčių vykdymą reglamentuojančiose teisės normose (CK 6.200 straipsnio 2 dalis) nustatytos šalių, šiuo atveju ieškovės, pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis nevykdymo.

5014.

51Byloje pateikti duomenys apie šalių elektroninį susirašinėjimą leidžia daryti išvadą, kad ieškovė protingu terminu teikė atsakovės reikalaujamą informaciją. Apeliantas nurodo, jog į 2015 m. vasario 4 d. el. laišką buvo atsakyta 2015 m. vasario 25 d., į 2015 m. gruodžio 3 d., 2015 m. kovo 20 d., 2015 m. gruodžio 28 d. laiškus neatsakyta, o ieškovės naudojamos sistemos Amadeus integracinė dokumentacija pateikta tik 2016 m. kovo 5 d., prisijungimo duomenys - 2016 m. balandžio 28 d. Teisėjų kolegija, įvertinusi į bylą pateiktus įrodymus (el. susirašinėjimą), neturi pagrindo pritarti apeliantės pozicijai, kad į paklausimus ieškovė nereagavo. Priešingai, nei teigia atsakovė, iš bylos medžiagos matyti, į 2015 m. gruožio 3 d. laišką tą pačią dieną atsakė vyr. daktaras, į 2015 m. kovo 20 d. laišką atsakyta telefonu (tai atsispindi 2015 m. kovo 23 d. el. laiške ieškovės direktoriui); atsakymą į užklausimą dėl intergracinės dokumentacijos ieškovė taip pat pateikė nedelsdama, t. y. nurodė IT sistemas aptarnaujančios įmonės bei konkretaus asmens kontaktinius duomenis (juolab, atsakovė klausimuose pati prašė pateikti dokumentaciją arba „kontaktų konsultanto dėl Amadeus programos“) (b. l. 98, 95, 92-93, 57). Atsakovė nepateikė įrodymų, kada kreipėsi nurodytais kontaktais, duomenų, ar informavo ieškovę, kad negauna reikiamos informacijos, ar kad ji nepakankama, kad (tiek minėta dokumentacija, tiek atsakymas į 2015 m. vasario 4 d. el. laišką) turi būti pateikta greičiau, kad vėlavimas lems sutarties vykdymo terminus ar pan. Įsipareigojimas atlikti darbus bei pateikti įrangą iki tam tikro termino sutartimi nustatytas atsakovei, todėl būtent ji aktyviais veiksmais turėjo siekti šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

5215.

53Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Atsakovė (rangovės) veikė kaip savo srities profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl dar prieš sudarydama sutartį, turėjo kuo detaliau išsiaiškinti ieškovės poreikius (darbų apimtis), ir nuspręsti, per kokį terminą galės įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Apeliantė neneigia, jog savo turimus modulius ji turėjo pritaikyti pagal ieškovės poreikius, todėl, įvertinęs ir tai, kad ieškovės darbuotojai el. laiškuose tikslina informaciją apie procedūras, išdėsto pageidavimus dėl jų atsispindėjimo programose ir pan., atsakydama būtent į atsakovės klausimus, tai, kad atsakovė nereiškė jokių pastabų dėl sutarties apimties viršijimo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantė neįrodė, kad šalys sudarė susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kas galėtų pateisinti ilgesnį, nei numatyta sutartyje, įsipareigojimų vykdymo terminą. Vertinant sutarties šalių šalių elgesį, reikšminga ir tai, kad ieškovė sutartį nutraukė daugiau nei po vienerių metų pasibaigus joje nustatytam sutarties įvykdymo terminui, kuomet šalių susitarimu, ji turėjo būti įvykdyta per keturis mėnesius.

5416.

55Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra jokio pagrindo pritarti apeliacinio skundo argumentams, kad sutarties vykdymas buvo uždelstas (sutartis neįvykdyta) dėl ieškovės kaltės, todėl jie atmestini kaip nepagrįsti. Tai, kad teismas nevertino atitinkamų įrodymų (el. susirašinėjimo turinio) neturėjo įtakos teismo sprendimo išvadų teisingumui. Nenustačius ieškovės kaltės, galėjusios turėti įtakos atsakovės įsipareigojimų vykdymui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė apelianės nurodomų civilinio kodekso normų dėl atsakomybės netaikymo/sumažinimo (CK 6.259 straipsnio 1 dalis, 6.206 straipsnis). Dėl ieškinio senaties termino taikymo reikalvimui dėl delspinigių priteisimo

5617.

57Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

5818.

59Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. CK 1.127 straipsnyje, reglamentuojančiame ieškinio senaties termino pradžią, nustatyta, be kita ko, kad: ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (1 dalis); jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui (2 dalis); jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (5 dalis).

6019.

61Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą nurodęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013).

6220.

63Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašė priteisti delspinigius, paskaičiuotus už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 20 d. iki 2016 m. liepos 20 d., o į teismą su šiuo reikalavimu kreipėsi 2016 m. gruodžio 29 d. Atsižvelgiant į kasacinio teismo išaiškinimus, akivaizdu, kad ieškinio senaties terminas netaikomas netesyboms už šešių mėnesių laikotarpį iki ieškinio teismui pateikimo dienos. Taigi, delspinigiai šiuo atveju galėtų būti skaičiuojami už laikotarpį nuo 2016 m. birželio 29 d. iki 2016 m. gruodžio 29 d.; atsakovės prievolės vykdymo pažeidimui pasibaigus 2016 m. liepos 20 d. (nutraukus sutartį), nepraleistas ieškovės reikalavimo dėl delspinigių 6 mėnesių ieškinio senaties terminas tik už 21 dieną (laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 29 d. iki 2016 m. liepos 20 d.).

6421.

65Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį teismas ex officio (pagal pareigas) turi patikrinti ne tik tai, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas, bet ir tai, ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti.

6622.

67Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė teismo atnaujinti praleistą ieškinio dėl delspinigių priteisimo senaties terminą. Nurodė, kad nutraukusi sutartį, ieškovė susirašinėdama paštu, el. laiškais ir bendraudama telefonu, geranoriškai bandė rasti kompromisą su atsakove ir susitarti; dar 2016 m. rugsėjo-spalio mėnesiais vyko derybos dėl galimos kompensacijos. Mano, kad šios priežastys turėtų būti pripažintos svarbiomis, o ieškinio senaties terminas – atnaujintas.

6823.

69Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašo; taip pat neįvardyta kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis. Teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas. Praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). <...> Teisėjų kolegija, spręsdama dėl ieškinio senaties taikymo ir praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo teisėtumo nagrinėjamu atveju, pažymi, kad, sprendžiant minėtus klausimus, turi būti užtikrinta abiejų šalių interesų pusiausvyra. Be to, taip pat turi būti atsižvelgta į tai, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 200 straipsnio 1, 3 dalys).

7024.

71Šioje byloje reikšminga nustatyti, kas sutrukdė ieškovei pateikti reikalavimus dėl delspinigių priteisimo iki 2016 m. birželio 20 d. (ir vėliau). Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo atnaujinimo, atižvelgia į byloje esančius įrodymus, patvirtinančius, kad atsiradus ieškovės teisei reikalauti netesybų, sutartis dar nebuvo nutraukta, o ieškovė siekė sutarties vykdymo; pretenzijose (2015 m. birželio 30 d., 2015 m. spalio 26 d.) nuolat primindavo apie sutartyje numatytus delspinigius už delsimą atlikti darbus, o 2016 m. kovo 29 d. rašte pareikalavo sumokėti 9 716,06 Eur delspinigius; atsakovė prieštaravimų (nesutikimo) dėl skaičiuojamų delspinigių nereiškė; nutraukus sutartį, ieškovė reikalavo iš atsakovės atlyginti nuostolius. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, itin reikšminga tai, kad sutartis liko neįvykdyta, t. y. nutraukus sutartį, ieškovei darbo rezultatas taip ir nebuvo perduotas; ieškovė siekė dėl nuostolių atlyginimo (įskaitant delspinigius) susitarti geranoriškai, t.y. nesikreipiant į teismą (b. l. 63-65, 85-86). Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas ieškovei atnaujinti praleistą ieškinio dėl delspinigių priteisimo senaties terminą. Kitoks vertinimas, šio konkretaus ginčo atveju suteiktų atsakovei ilgą laiką nevykdžiusiai laisva valia prisiimtų sutartinių įsipareigojimų nesąžiningą pranašumą prieš ieškovę, pažeistų šalių lygiateisiškumo, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5, 6.4, 6.38, 6.158, 6.200 straipsniai). Dėl delspinigių dydžio

7225.

73Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). <...> Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Minėta, nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013, 2018 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018, kt.).

7426.

75Apeliantė argumentus dėl delspinigių sumažinimo grindžia tuo, kad reikalaujama delspinigių suma sudaro net 1/3 dalį visos sutarties kainos, kas yra neprotinga, nesąžininga, neteisinga, ypač turint omeny, kad ieškovė neįrodė jokių savo nuostolių. Mano, jog ieškovė negali skaičiuoti delspinigių nuo nepateiktos įrangos kainos, kadangi ji fiziškai buvo pristatyta ir parodyta, didelė dalis darbų pagal sutartį buvo atlikta, o likusi dalis neįvykdyta dėl ieškovės kaltės. Taip pat teigia, kad norėdama gauti užsakymą, atsakovė neturėjo galimybės nesutikti su ieškovės sutartyje pasiūlytu delspinigių dydžiu.

7627.

77Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, kad paminėti argumentai sudaro pagrindą mažinti sutartyje nustatytą bei ieškovės prašomą priteisti netesybų dydį. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad pagal šios nutarties 25 punkte pacituotą kasacinio teismo praktiką, kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais. Taigi, apeliantės teiginiai dėl neįrodytų ieškovės patirtų nuostolių, neįtakoja pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo.

7828.

79Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantė, jokiais motyvuotais argumentais nepaneigusi teismo nustatytos aplinkybės, kad sutartį ruošė pati atsakovė, deklaratyviai teigia, kad neturėjo galimybės nesutikti su ieškovės pasiūlytu delspinigių dydžiu. Teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad sutarties šalys yra verslininkai. Atsakovė, sudarydama sutartį, turėjo (galėjo) įvertinti visas sutarties nuostatas (įskaitant dėl netesybų dydžio) bei galimas sutarties neįvykdymo teisines pasekmes. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinio skundo argumentai dėl netesybų dydžio taip pat atmestini kaip nepagrįsti.

8029.

81Taigi, nors pirmosios intsancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad dėl visų prašomų priteisti delspinigių ieškovė nepraleido ieškinio dsenaties termino, apeliacinės instancijos teismui pripažinus tokio praleidimo priežastis svarbiomis ir šį terminą atnaujinus, ginčas buvo išspręstas iš esmės teisingai, todėl skundžiamo teismo sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo paliktina nepakeista, o apeliacinio skundo dalis, atmestina. Dėl palūkanų už naudojimąsi sumokėtu avansu

8230.

83Pirmosios instancijos teismas už naudojimąsi ieškovės pinigais (pagal sutartį sumokėtu avansu), vadodovaudamasis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, priteisė iš atsakovės 431,69 Eur palūkanų. Apeliantė nesutinka ir su šia teismo sprendimo dalimi, teigdama, kad minėta teisės norma numato pasekmes dėl piniginės prievolės neįvykdymo laiku; atsakovė jokios piniginės prievolės įvykdymo termino nepraleido. Taip pat nurodo, kad sutartis neįvykdyta ne dėl atsakovės kaltės, todėl negalima teigti, kad ji avansu naudojosi nepagrįstai; ieškovė neįrodė, kad dėl avanso sumokėjimo ji pritrūko apyvartinių lėšų, kad neišleisdama avanso, būtų uždirbusi ar sutaupiusi 431,69 Eur sumą.

8431.

85Apeliacinės instancijos teismas pažymi, pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą dėl palūkanų priteisimo laikė pagrįstu, vadovaudamasis vien faktine aplinkybe, kad atsakovė ieškovės pinigais naudojosi 536 dienas (ieškovė sumokėjo per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, o atsakovė, neįvykdžiusi sutarties avansą grąžino 2016 m. liepos 22 d.). Teisiniu reikalavimo tenkinimo pagrindu teismas nurodė CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatas.

8632.

87CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

8833.

89Teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti apeliantės pozicijai, kad paminėtos nuostatos palūkanų skaičiavimą sieja būtent su piniginės prievolės įvykdymo praleidimu. Ieškovė neneigia, kad nutraukus sutartį ir ieškovei pareikalavus grąžinti avansą – šią piniginę prievolę atsakovė įvykdė laiku. Ieškovė neįrodinėja, kad šalys buvo susitarusios dėl tokio nuostolių atlyginimo ar netesybų nutraukus sutartį dėl atsakovės kaltės skaičiavimo. Tokiu atveju, reikalaudama priteisti nuostolius, ieškovė turi įrodyti jų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 431,69 Eur palūkanų yra nepagrįsta, todėl ši apeliacinio skundo dalis tenkinama, atmetant ieškovės reikalavimą dėl 431,69 Eur palūkanų priteisimo (CPK 330 straipsnis).

90Dėl bylinėjimosi išlaidų

9134.

92CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Taip pat turi būti išspręstas apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas.

9335.

94Atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2 420 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą (b. l. 112-114; 133-135), taip pat sumokėjo 125 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą (b. l. 179); ieškovė sumokėjo 166,67 Eur žyminio mokesčio (pirmosios instancijos teisme).

9536.

96Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjant tą patį ginčą šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos ženkliai skiriasi (ieškovė patyrė tik žyminio mokesčio už ieškinį išlaidas), ir net patenkinus didžiąją dalį ieškovės reikalavimų (patenkinta 92,23 proc. ieškinio dalis) bei įskaičius šalių viena kitai mokėtinas sumas jai tektų atlyginti dalį atsakovės išlaidų, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis protingumo ir teisingumo kriterijais, perskirstydamas šalių bylinėjimosi išlaidas, vienai iš kitos bylinėjimosi išlaidų nepriteisia (įskaitant dalies atsakovės už apeliacinį skundą sumokėtos žyminio mokesčio dalies) (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

9737.

98Apibendrinus konstatuotina, kad yra pagrindas atsakovės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies - pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti – panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės reikalavimas dėl 431,69 Eur palūkanų priteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės reikalavimą dėl 431,69 Eur palūkanų priteisimo atmesti; panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės ieškovei priteista 166,67 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

99Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

100Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą pakeisti.

101Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės UAB „Gradiali“ reikalavimas dėl 431,69 Eur palūkanų priteisimo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Gradiali“ reikalavimą dėl 431,69 Eur palūkanų iš atsakovės UAB „Nsoft“ priteisimo atmesti.

102Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Nsoft“ ieškovei UAB „Gradiali“ priteista 166,67 Eur bylinėjimosi išlaidų.

103Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „Gradiali“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 8. 2.... 9. Atsakovė UAB „Nsoft“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taikyti... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 4 d. sprendimu ieškinį... 14. 4.... 15. Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, jog ji sutarties nustatytu terminu... 16. 5.... 17. Kadangi rangovas neįvykdė sutarties visa apimtimi, teismas sprendė, kad... 18. 6.... 19. Ieškovės reikalavimą priteisti palūkanas už naudojimąsi 4 900,03 Eur... 20. III.... 21. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. 7.... 23. Atsakovė UAB UAB „Nsoft“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2018 m.... 24. 7.1. Išvada, kuria teismas atmetė atsakovo argumentus dėl ieškovo kaltės,... 25. 7.2. Šalių sudaryta sutartis nėra įprastinė (klasikinė) rangos sutartis... 26. 7.3. Teismas nepasisakė, kodėl nesivadovavo buvusio atsakovės darbuotojo A.... 27. 7.4. Teismas nevertino aplinkybės, jog Sutarties įvykdymas užsitęsė dėl... 28. 7.5. Teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, pažeidė įrodymų... 29. 7.6. Teismas nepagrįstai netaikė ieškinio senaties. Be to, iš sprendimo... 30. 7.7. Delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Teismas nemotyvavo, kodėl Sutarties... 31. 7.8. Palūkanos priteistos nepagrįstai. CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato... 32. 8.... 33. Ieškovė UAB „Gradiali“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą... 34. 8.1. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad šalių ketinimai būtų kitokie nei... 35. 8.2. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad diegiant sistemą, ją reikia... 36. 8.3. Atsakovė buvo pristačiusi tik dalį įrangos, numatytos Sutarties priede... 37. 8.4. Iš pateiktų elektroninių laiškų ir susirašinėjimo su atsakove... 38. 8.5. Teismas pagrįstai sprendė, kad būtent atsakovė kalta dėl sutarties... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 9.... 41. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 42. 10.... 43. Byloje nustatyta, jog šalys 2014 m. gruodžio 10 d. sudarė rangos sutartį... 44. 11.... 45. Šalis siejo rangos teisiniai santykiai, kuriuos detaliai reglamentuoja CK... 46. 12.... 47. Taigi, įstatymo nuostatos būtent rangovui nustato griežtus reikalavimus,... 48. 13.... 49. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantas neįrodė ir... 50. 14.... 51. Byloje pateikti duomenys apie šalių elektroninį susirašinėjimą leidžia... 52. 15.... 53. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį, kai sutartinės prievolės neįvykdo ar... 54. 16.... 55. Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra jokio... 56. 17.... 57. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 58. 18.... 59. Remiantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, reikalavimams dėl netesybų... 60. 19.... 61. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą... 62. 20.... 63. Nagrinėjamu atveju, ieškovė prašė priteisti delspinigius, paskaičiuotus... 64. 21.... 65. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ginčo šaliai reikalaujant... 66. 22.... 67. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė teismo atnaujinti praleistą ieškinio... 68. 23.... 69. Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose... 70. 24.... 71. Šioje byloje reikšminga nustatyti, kas sutrukdė ieškovei pateikti... 72. 25.... 73. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 74. 26.... 75. Apeliantė argumentus dėl delspinigių sumažinimo grindžia tuo, kad... 76. 27.... 77. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, kad paminėti... 78. 28.... 79. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantė,... 80. 29.... 81. Taigi, nors pirmosios intsancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad dėl visų... 82. 30.... 83. Pirmosios instancijos teismas už naudojimąsi ieškovės pinigais (pagal... 84. 31.... 85. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, pirmosios instancijos teismas... 86. 32.... 87. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 88. 33.... 89. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti apeliantės pozicijai, kad... 90. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 91. 34.... 92. CPK 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai apeliacinės instancijos teismas... 93. 35.... 94. Atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 2 420 Eur bylinėjimosi... 95. 36.... 96. Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjant tą patį ginčą šalių patirtos... 97. 37.... 98. Apibendrinus konstatuotina, kad yra pagrindas atsakovės apeliacinį skundą... 99. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 100. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 4 d. sprendimą pakeisti.... 101. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovės UAB... 102. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Nsoft“... 103. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....