Byla 2-421/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Gintaro Pečiulio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kriptonika“ vardu advokato Alberto Bandžiaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarties, kuria gražintas ieškovo atstovo atskirasis skundas, civilinėje byloje Nr. 2-858-43/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kriptonika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių titanas“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Penki kontinentai“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, uždaroji akcinė bendrovė ,,Tigesta“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kapitalo valdymo grupė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Bankroto administravimo paslaugos“, dėl sutarties nutraukimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Kriptonika“ vardu advokatas A. Bandžius padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria teismas atmetė atsakovo UAB ,,Šiaulių titanas“ prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 24 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nustatė ieškovui UAB „Kriptonika“ dešimties dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 150 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti šios sumos banko garantiją atsakovo UAB ,,Šiaulių titanas“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti bei pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius nurodyto įpareigojimo įvykdymą.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo UAB „Kriptonika“ vardu advokato A. Bandžiaus paduotą atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties laikė nepaduotu ir grąžino jį advokatui A. Bandžiui. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1258-40/06 (Nr. AS2-12766-235/2006) pagal ieškovo UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos ieškinį atsakovams A. Sviridov ir UAB „Kriptonika“ dėl uždraudimo atsakovams veikti be išankstinio rašytinio ieškovo sutikimo, kur tretysis asmuo UAB „Kapitalo valdymo grupė“, nustatė, kad laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas toje civilinėje byloje, UAB „Kriptonika“ administracijos vadovas Andrej Sviridov veikia tik kartu su ieškovu UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos. Teismas taip pat nurodė, kad prie atskirojo skundo nebuvo pridėti dokumentai, patvirtinantys, kad ieškovo UAB „Kriptonika“ administracijos vadovo A. Sviridov sprendimas pateikti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties yra suderintas su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, tokių įrodymų advokatas A. Bandžius nepateikė ir nustačius terminą atskirojo skundo trūkumui pašalinti.

5Atskiruoju skundu ieškovo UAB „Kriptonika“ vardu advokatas A. Bandžius prašo šią teismo nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui ieškovo UAB ,,Kriptonika“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovo vardu advokato A. Bandžiaus paduotas skundas neatitinka CPK 111 straipsnio ketvirtosios dalies reikalavimų. Ieškovas ir advokatas A. Bandžius, 2005 m. balandžio 8 d. pasirašė sutartį, kuri suteikia atstovui teisę pareikšti ieškinius. Atstovavimo sutartis yra galiojanti, o jos pagrindu atsiradusios teisės ir pareigos nėra apibrėžtos tam tikru terminu.
  2. Teismas neteisingai aiškino Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį ir nepagrįstai išplėtė šios nutarties taikymo ribas. Šios nutarties rezoliucinės dalies nuostata, jog laikinai, iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje, ieškovo administracijos vadovas A. Sviridov veikia tik kartu su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, yra grindžiama CK 2.83 straipsnio antrosios dalies nuostata dėl kiekybinio atstovavimo įmonės valdyme nustatymo. Minėta nutartis neriboja ieškovo vadovų ir jo atstovų įgalinimų, susijusių su ieškovo interesų atstovavimu teismuose, įgyvendinimo.
  3. Ieškovo administracijos vadovui, kuris yra vienasmenis ieškovo valdymo organas, tenka pareiga atstovauti ieškovo interesams teisme. Tam tikro juridinio asmens dalyvis galėtų vesti juridinio asmens bylas tik tuo atveju, jei tai įtvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentuose (CPK 55 str. 1 d.). Tokia juridinio asmens dalyvio teisė (pareiga) neatsiranda ir negali atsirasti teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu. UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos teisė (pareiga) atstovauti ieškovo interesams teismuose ieškovo steigimo dokumentuose nėra numatyta. Minėtos įmonės teisė vesti ieškovo bylas neatsirado ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties pagrindu.
  4. Ieškovas ir UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos yra procesiniai priešininkai. Todėl nuostata, jog ieškovo apsisprendimas pateikti atskirąjį skundą turi būti suderintas su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, neatitinka CPK 17 straipsnyje įtvirtinto šalių procesinių teisių lygybės principo, nes, UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos atliekant tam tikrus procesinius veiksmus šioje byloje, jų derinti su ieškovu nereikia. Taip pat teismo nutartimi yra pažeidžiamas CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas.
  5. Ieškovas yra asmuo, kuriam priklauso CPK 42 straipsnio 1 dalimi nustatyta teismo sprendimo ar nutarties apskundimo teisė, taip pat galimybė pagal CPK 38 straipsnio 1 dalį pavesti atstovui vesti bylą. Teismas turi užtikrinti, jog galimybė įgyvendinti šias teises būtų reali.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Šiaulių titanas“ prašė jį atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui arba atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. CPK 51 straipsnio pirmoji dalis įgalina asmenis vesti bylas teisme patiems arba per atstovus, todėl, jeigu procesinį dokumentą teismui pateikia atstovas, prie šio procesinio dokumento turi būti pridėtas dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas (CPK 111 str. 4 d.). Juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas, šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str. 1 d.).

9Iš bylos duomenų matyti, kad UAB ,,Kriptonika“ ir advokatas A. Bandžius 2005 m. balandžio 8 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo ir atstovavimo sutartį, kuri yra galiojanti ir iš kurios turinio matyti, kad atstovas yra įgaliotas pateikti atskiruosius skundus. Skundžiama teismo nutartis iš esmės grindžiama tuo argumentu, jog pagal Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį ieškovo UAB „Kriptonika“ procesinis veiksmas – atskirojo skundo padavimas turėjo būti suderintas su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, todėl apeliantui nepateikus šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų, atskirasis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2007 nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutartyje nėra nuspręsta dėl teisės kreiptis į teismą ribojimo, todėl darytina išvada, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos tik UAB „Kriptonika“ ūkinėje veikloje. UAB „Kriptonika“ įstatų 7.3.5 punkte nustatyta, kad bendrovės direktorius vienasmeniškai atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, kitomis institucijomis ir teisme bei arbitraže, taigi bendrovės administracijos vadovui nėra reikalingas specialus įgaliojimas (t. 8, b. l. 204-211).

10Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria remiasi pirmosios instancijos teismas, motyvuojamojoje dalyje be kita ko yra nustatyta, kad minėta nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti teisines pasekmes tik toms situacijoms, kurios susiklostys po šios nutarties priėmimo. Iš bylos medžiagos matyti, kad tiek ieškinys šioje byloje pateiktas, tiek teisinių paslaugų sutartis su advokatu A. Bandžiumi sudaryta iki priimant minėta 2006 m. gruodžio 6 d. nutartį.

11Šių argumentų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo reikalavimas užtikrinti, jog UAB „Kriptonika“ vardu paduotas atskirasis skundas turėjo būti suderintas su UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos, laikytinas nepagrįstu.

12Dėl to, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o UAB „Kriptonika“ vardu paduoto ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 9 d. nutartį, UAB „Kriptonika“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gruodžio 22 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai