Byla 2A-1083-125/2013
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomosios bylos nutraukimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Almanto Padvelskio, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo G. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-03-06 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovui E. M., tretieji asmenys UAB „Ejotra“, antstolė Brigita Palavinskienė ir notarė Neringa Bartkuvienė dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomosios bylos nutraukimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimus: 2010-11-25 paprastąjį vekselį 34168 eurų sumai pripažinti negaliojančiu nuo jo išrašymo momento; įpareigoti antstolę B.Palavinskienę nutraukti vykdomąją bylą Nr.0171/12/00622 pagal 2012-01-19 vykdomąjį įrašą Nr. NB2-227 dėl išieškojimo iš G. J.. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2010-11-25 UAB „Giporis“ direktorius, t.y. ieškovas buvo priverstas išduoti paprastąjį neprotestuotinąjį vekselį 34168 eurų sumai UAB „Ejotra“ direktoriui, t.y. atsakovui E. M., padengiant UAB „Giporis“ skolą UAB „Ejotra“.

3Atsakovas E. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pasirašant vekselį nebuvo naudotas spaudimas, ieškovas vekselį pasirašė gera valia.

4Tretysis asmuo antstolė Brigita Palavinskienė teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad antstolė vykdo 2010-11-25 vekselio pagrindu išduotą vykdomąjį įrašą. Vykdomas vykdomasis įrašas išduotas 2012-01-19, šiuo metu vykdomoji byla nėra sustabdyta, todėl prašo teismo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

5Tretysis asmuo UAB „Ejotra“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Tretysis asmuo notarė N. Bartkuvienė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad apie vekselio pasirašymo aplinkybes jai nėra žinoma.

7Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-03-06 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo 76,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei; sprendė 2012-10-03 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0171/12/00622 sustabdymą, sprendimui įsiteisėjus panaikinti; sprendimui įsiteisėjus grąžinti antstolei B. Palavinskienei vykdomąją bylą Nr. 0171/12/00622. Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu teismas nurodė, kad ieškovas neįrodė, jog vekselį pasirašė dėl atsakovo spaudimo. Tokią išvadą teismas darė nustatytomis aplinkybėmis, jog vekselį savo ranka užpildė pats ieškovas, be to, ieškovas, turėdamas verslo patirtį, vekselio išrašymo metu būdamas 60 metų amžiaus turėjo didelės gyvenimiškos patirties, todėl jam turėjo būti žinoma vekselio, kaip plačiai versle taikomo dokumento, esmė. Be to, ieškovas skolos pagal vekselį iki vekselio pateikimo vykdyti gera valia sumokėjo jos dalį – 3000 Lt., į teismą ir teisėsaugos institucijas dėl atsakovo nesąžiningumo ir moralinio spaudimo pasirašyti vekselį iki šios dienos nesikreipė, nors vekselis pasirašytas 2010-11-25 ir tai patvirtina, kad vekselis atitiko ieškovo valią. Teismas manė, kad netinkamas ir neapdairus paties ieškovo elgesys atliekant nesuprantamą teisinį veiksmą negali būti pagrindu abejoti vekselio teisėtumu. Ieškovas neįrodė, kad kitų asmenų veiksmai būtų pagrindu nesuprasti vekselio paskirties bei jo išdavimo pasekmių. Dėl vykdomosios bylos nutraukimo teismas nurodė, jog nėra pagrindo vykdomąją bylą nutraukti, atmetus ieškinį dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu.

8Ieškovas pateikė apeliacinį skundą ir prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo

92013-03-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog vadovaujantis CK 1.91 straipsnio nuostatomis, teismas, vertindamas realaus grasinimo faktą, turėjo atsižvelgti į šalies, kuriai buvo grasinta, amžių, finansinę bei ekonominę būklę, lytį, veiksmų pobūdį ir kitas, turinčias reikšmės bylai, aplinkybes. Vertinant grasinimo realumą, teismas turėjo atsižvelgti į jo padarinius, kurių galėjo atsirasti atlikus veiksmus, kuriais buvo grasinama, šių padarinių realumą ir jų pobūdį. Nurodo, jog atsakovas, sužinojęs, jog UAB „Giporis“ neturi jokio turto ir/ar piniginių lėšų, vienintelį būdą kaip susigrąžinti skolą iš ieškovo matė tik naudojant grasinimą, psichologinį spaudimą prieš ieškovą priverstinai išreikalaujant, kad ieškovas pasirašytų ant atsakovo jau iš anksto išrašyto vekselio. Atsakovo sūnaus paliudijimai yra šališki, neteisėti, nepagrįsti ir neobjektyvūs, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo jais remtis. Nurodo, jog ieškovas vekselį pasirašė vengdamas nenaudingų ekonominių įmonei pasekmių. Kadangi ieškovo įmonė jau nuo 2008 m. yra sustabdžiusi veiklą ir neturėjo jokių apyvartinių lėšų savo veikloje, buvo nepelninga, todėl reikia konstatuoti, kad ieškovas, pasirašydamas vekselį, prisiėmė asmeninę prievolę sumokėti įmonės skolą, o atsakovas, įgydamas ginčijamą vekselį, tyčia veikia ieškovo nenaudai, o pirmosios instancijos teismas to nenagrinėjo ir nevertino. Nurodo, jog atsakovo veiksmai turėjo būti vertinami kaip tyčinis veikimas ieškovo nenaudai, kadangi privertė ieškovą pasirašyti ginčijamą vekselį, nors ieškovas nei kaip akcininkas, nei kaip vadovas neturi asmeniškai atsiskaityti už bendrovės skolas. Nurodo, jog teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos vekselių nuginčijimo klausimu ir teigia, kad ieškovas turi teisę reikšti atsakovui prieštaravimus dėl įsipareigojimų pagal ginčo vekselį, remdamasis jam žinomais asmeniniais santykiais.

10Tretysis asmuo antstolė Brigita Palavinskienė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo teismo priimti sprendimą savo nuožiūra.

11Tretysis asmuo UAB „Ejotra“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-03-06 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog nesutinka su ieškovo pateiktu apeliaciniu skundu, kadangi ieškovas ieškinyje nurodė, kad neva tai pasirašantis vekselį jo atžvilgiu buvo panaudotas spaudimas ir grasinimas, o apeliaciniame skunde – panaudotas šantažas. Šis motyvas nepagrįstas jokiais įrodymais, o tik subjektyviais paaiškinimais. Nurodo, jog svarbu įvertinti, kad ieškovas pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nurodė, jog tikėjosi jo įmonei atnaujinus veiklą jis galėsiąs grąžinti pinigus ir todėl sutiko pasirašyti vekselį. Tokiu būdu, ieškovas paneigia aplinkybes apie spaudimo ir grasinimų naudojimą pasirašant vekselį bei patvirtina, jog ieškovas pats savo valia apsiėmė riziką už UAB „Giporis“ skolos padengimą. Ta aplinkybė, kad ieškovas netinkamai įvertino galimą verslo riziką, nedaro pagrindo daryti išvadai, kad ieškovo ginčijamas vekselis turi būti pripažintas negaliojančiu. Apeliacinio skundo motyvas, kad ieškovas, kaip juridinio asmens vienintelis dalyvis negali atsakyti pagal juridinio asmens prievoles yra atmestinas, kadangi CK 2.50 str. 3 d. numato, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Jei vekselis išduotas realaus grasinimo įtakoje, nesant vekselio davėjo laisvos valios, tai sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo (verslininkas) privalėjo veikti operatyviai ir nedelsiant imtis teisėtų priemonių tokiam sandoriui nuginčyti, nes ieškovui turėto būti žinomos galimos teisinės pasekmės.

12Atsakovas nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad vekselio davėjas G. J. (ieškovas) 2010-11-25 išdavė vekselio gavėjui E. M. (atsakovui) paprastąjį vekselį, kuriuo ieškovas įsipareigojo atsakovui iki 2011-12-31 besąlygiškai sumokėti 34885 Eur, vekselis pasirašytas ieškovo, mokėjimo vieta nurodyta ( - ) (14 b.l.). 2010-12-15 UAB „Ejotra“ pažymoje patvirtino, kad ieškovo G. J., UAB „Giporis“ akcininko skola, pagal 2010-11-25 išduotą ir pasirašytą neprotestuotiną paprastąjį vekselį E. M. (atsakovui), UAB „Ejotra“ akcininkui bus užskaityta už UAB „Giporis“ skolą UAB „Ejotra“, kuri įvardinta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartyje, surašytoje 2008-10-15 civilinėje byloje Nr.L2-17742-728/2008, tik pilnai ir besąlygiškai apmokėjus išduotą vekselį (15 b.l.). 2011-02-04 antstolė Daiva Milevičienė surašė išieškojimo negalimumo aktą vykdomojoje byloje Nr.0012/08/04070, kuriame nurodė, kad ji vykdydama vykdomąjį dokumentą Nr.L2-17742-728/2008, kurį išdavė Vilniaus mieto 1 apylinkės teismas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Giporis“ turtui, išieškotojo UAB „Ejotra“ naudai, patikrinusi sprendimo įvykdymo galimybes nustatė, jog skolininkas kilnojamojo ir nekilnojamojo turto bei piniginių lėšų neturi, VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo įmokų nemoka, samdomų darbuotojų nėra (13 b.l.). Iš vykdomojoje byloje Nr.0171/12/00622 esančių įrodymų nustatyta, kad 2012-01-25 atsakovas E. M. pateikė antstolei Brigitai Palavinskienei vykdyti 2012-01-19 Klaipėdos rajono 2-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą dėl 34885 Eur ir 403 Lt skolos išieškojimo iš skolininko G. J.. 2012-01-25 antstolės patvarkymu vykdomasis dokumentas priimtas vykdyti. 2012-01-27 skolininkui G. J. surašytas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju ir paskelbtas antstolių interneto tinklapyje. 2012-03-16 antstolė turto arešto aktu Reg. Nr.B-44546, areštavo visą G. J. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas.

16Ieškovas reikalavo pripažinti 2010-11-25 vekselį 34 168 eurų sumai negaliojančiu nuo jo surašymo momento ir nutraukti šio vekselio pagrindu pradėtą vykdomąją bylą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir prašo ieškinį tenkinti, kadangi vekselį pasirašė dėl spaudimo ir grasinimų.

17Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 straipsnis, CK 6.929 straipsnio 4 d.). Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮVPĮ 2 straipsnio 1 dalis). Vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio išrašymas –vienašalis sandoris. Išrašydamas vekselį jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavėjui, mokėtojui). ĮVPĮ 3, 4, 77 ir 78 straipsniai nustato formalius reikalavimus – būtinus vekselių rekvizitus ir jų nebuvimo pasekmes – dokumentas, kuriame nėra būtinų rekvizitų, neturi vekselio galios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005; 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007; 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007; 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008 ir kt.). Pagal ĮVPĮ 19 straipsnį įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį, tyčia būtų veikęs skolininko nenaudai. Aiškindamas šią įstatymo nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; kolegijos nutartis 2008 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

18Su apeliaciniu skundu ieškovas nepateikė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių ieškinio pagrįstumą (CPK 178, 185 straipsniai), t. y. neįrodė, kad išduotas vekselis yra susijęs su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais arba kad vekselio įgijėjas buvo nesąžiningas įgydamas vekselį, ar veikė skolininko nenaudai. Priešingai, po vekselio pasirašymo UAB „Ejotra“ 2010-12-15 surašė pažymą, kurioje nurodė, jog ieškovo, kaip UAB „Giporis“ akcininko, skola, pagal 2010-11-25 išduotą vekselį atsakovui, UAB „Ejotra“ akcininkui, bus užskaityta už UAB „Giporis“ skolą. Akivaizdu, kad atsakovas elgėsi sąžiningai ieškovo atžvilgiu, nenorėjo pasipelnyti, o tik užtikrinti ir išspręsti paskolinius santykius tarp įmonių. Abi šalys pripažįsta, jog atsiradusi skola yra tarp įmonių, o tiek ieškovas, tiek atsakovas, pasirašydami šį vekselį veikė kaip fiziniai asmenys. Darytina išvada, kad šalys įmonių prievolinius santykius modifikavo į asmeninius santykius, kuriais ieškovas įsipareigojo prievolę įvykdyti asmeniškai, o atsakovas perėmė įmonės reikalavimo teisę ir išdavė šiuo pagrindu pažymą.

19CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Byloje esančius įrodymus tiria ir vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

20Ieškovas pateikė vekselį, kuris įrodo, kad ieškovas sutiko atsakovui įvykdyti prievolę už savo įmonę. Ieškovas įrodymų, patvirtinančių, kad sandoris buvo sudarytas dėl spaudimo ar realaus grasinimo, nepateikė. Ieškovas kritikuoja liudininkų parodymus, nurodo juos buvus šališkais ir darius jam spaudimą pasirašant vekselį. Teisėjų kolegija taip pat vertina, kad vekselis buvo pasirašytas 2010-11-25, tačiau ieškovas į teismą dėl vekselio nuginčijimo kreipėsi tik 2012-07-18, t.y. tik po to, kai buvo pradėtas išieškojimas iš jo asmeninių lėšų šio vekselio pagrindu. Iki to laiko, ieškovas nesikreipė į jokias institucijas dėl jo teisių pažeidimų. Be to, byloje nėra jokių įrodymų, kad vekselio išdavimas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei, kad ieškovas vekselį išdavė spaudimo, realaus grasinimo įtakoje (CK 1.80 str., 1.81 str., 1.91 str., CPK 178 str.).

21Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimus: 2010-11-25 paprastąjį vekselį... 3. Atsakovas E. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 4. Tretysis asmuo antstolė Brigita Palavinskienė teismui pateikė atsiliepimą... 5. Tretysis asmuo UAB „Ejotra“ teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį... 6. Tretysis asmuo notarė N. Bartkuvienė pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-03-06 sprendimu ieškinį atmetė ir... 8. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą ir prašo panaikinti pirmosios... 9. 2013-03-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, bei... 10. Tretysis asmuo antstolė Brigita Palavinskienė pateikė atsiliepimą į... 11. Tretysis asmuo UAB „Ejotra“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir... 12. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad vekselio davėjas G. J. (ieškovas) 2010-11-25... 16. Ieškovas reikalavo pripažinti 2010-11-25 vekselį 34 168 eurų sumai... 17. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų,... 18. Su apeliaciniu skundu ieškovas nepateikė jokių naujų įrodymų,... 19. CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 20. Ieškovas pateikė vekselį, kuris įrodo, kad ieškovas sutiko atsakovui... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 23. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. sprendimą palikti...