Byla A2-14763-1088/2019
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Vitonė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Deimantei Sireikytei,

3dalyvaujant ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“ įgaliotam atstovui A. K., advokatui D. N., atsakovės S. D. K. atstovei advokatei S. P.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje procesas atnaujintas, pagal ieškovės mažosios bendrijos „Alba prima“ ieškinį atsakovams S. D. K., E. K., M. K. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-24709-451/2017 priteisė ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ,,Kedmina“ solidariai iš atsakovų S. D. K., E. K. ir M. K. 4 220 Eur administravimo išlaidas ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4 220 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugsėjo 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82.

9Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 21 d. nutartimi procesas civilinėje byloje Nr. 2-24709-451/2017 atnaujintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 25 d. nutartimi ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Kedmina“ pakeista mažaja bendrija ,,Alba prima“ (toliau – ieškovė).

103.

11Ieškovė ieškinyje prašė iš bankrutavusios UAB „Kedmina“ steigėjų ir savininkų – atsakovų, solidariai priteisti administravimo išlaidas (administratorės atlyginimą ir kitas administratorės išlaidas), atsakovams neįvykdžius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytos pareigos esant įmonei jau nuo 1999 m. spalio 16 d. nemokiai, kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Kauno apygardos teismo nutartimi 2016 m. gegužės 18 d. UAB ,,Kedmina“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta MB „Alba prima“, 2017 m. kovo 22 d. nutartimi BUAB „Kedmina“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, 2016 m. lapkričio 4 d. ir 2017 m. gegužės 12 d. nutartimis bankroto byloje patvirtinta 4 220,00 Eur administravimo išlaidų sąmata. Teismo posėdyje ieškovės atstovai ieškinį palaikė, papildomai paaiškino, kad UAB ,,Kedmina“ nemokumo pradžia laikytina 1999 m. pabaiga, nemokumą patvirtina tuo metu buvęs įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo biudžetui, įmonė jokio turto neturėjo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė, atsakovė S. D. K. turimas akcijas pardavė jau esant įmonei nemokiai, todėl už žalą dėl nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos UAB ,,Kedmina“ iškėlimo atsakinga procesą prašiusi atnaujinti atsakovė S. D. K.. Žalą sudaro administratoriaus atlyginimas ir kitos patirtos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir įrodytos.

124.

13Atsakovė S. D. K. prašė atnaujinus byloje procesą ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jai civilinė atsakomybė negalėjo kilti nei kaip juridinio asmens vadovei, nei kaip juridinio asmens dalyvei, kadangi ji niekada nebuvo UAB ,,Kedmina“ direktore, vadove, o savo turimas įmonės akcijas 2001 m. gegužės 7 d. pardavė. Iki akcijų perleidimo įmonė buvo moki, vykdė atsiskaitymus su kreditoriais. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė nesutikimo su ieškiniu argumentus, ieškinį prašė atmesti. Papildomai paaiškino, kad ieškovė, būdama 25 proc. įmonės akcijų savininkė, pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą neturėjo nei galimybės sušaukti visuotinį narių susirinkimą nei turėjo pareigą inicijuoti įmonės bankroto bylos iškėlimą. Ieškovė neįrodė visų atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų, neįrodė, kad įmonė 1999 metais jau buvo nemoki, ieškovė įrodymais nepagrindė prašomo priteisti žalos dydžio.

145.

15Atsakovai E. K., M. K. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką šiems atsakovams praneša.

16Teismas

konstatuoja:

17ieškinys atmetamas.

186.

19Ieškinyje ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalie pagrindu prašoma priteisti solidariai iš atsakovų – akcininkės E. K., akcininkės S. D. K., akcininko ir iki 2000 m. rugpjūčio 8 d. įmonės vadovu buvusio M. K., 4 220 Eur administravimo išlaidas. Atsakovai laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, administruota įmonė neturėjo jokio turto, dėl ko ieškovei, teikusiai UAB ,,Kedmina“ bankroto administravimo paslaugas, padaryta žala – liko nepadengtos bankroto procese patirtos bankroto administravimo išlaidos.

207.

21Bylos duomenimis, UAB ,,Kedmina“ įsteigta 1997 m. gruodžio 9 d., steigėjai atsakovai, kuriems įmonės paprastosios vardinės akcijos priklausė: E. K. 25 vnt., M. K. 50 vnt., S. D. K. 25 vnt. (t. I, b. l. 14-17). UAB ,,Kedmina“ administracijos vadovas nuo 1997 m. gruodžio 15 d. iki 2000 m. rugpjūčio 8 d. buvo atsakovas M. K., nuo 2000 m. rugpjūčio 8 d. L. V. (t. I, b. l. 12-13, 123-126). L. V. iš direktoriaus pareigų atleistas 2001 m. gegužės 18 d. (t. I, b. 38,39-40). Akcijų pirkimo pardavimo 2001 m. gegužės 7 d. sutartimi S. D. K., esant administracijos direktoriaus L. V. sutikimui, pardavė 25 vnt. UAB ,,Kedmina“ akcijų E. Š. (t. II, b. l.79-80). Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 vasario 21 d. išplėstinio išrašo duomenimis neįregistruota akcininkų pasikeitimo faktų, UAB „Kedmina“ finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikta (t. I, b. l. 123-126).

228.

23CPK 13 straipsnyje įtvirtintas šalių dispozityvumo principas lemia, jog tik ieškovo valia ir pasirinkimu ieškinyje atsakovais nurodomi asmenys, kurie, ieškovo nuomone, turėtų atsakyti pagal ieškinį. Nesant ieškovo sutikimo, teismas negali spręsti klausimo dėl asmenų, galinčių atsakyti pagal ieškinį ir šių asmenų įtraukimo į bylą atsakovais (CPK 45 straipsnis). Teismo posėdyje ieškovės advokatas palaikė pareikštą ieškinį ieškinyje nurodytiems atsakovams ir nurodė, jog reikalavimų L. V. ir E. Š. nereiškia.

249.

25Ieškovė nurodo, jog UAB ,,Kedmina“ buvo nemoki jau 1999 m. spalio 16 d., kai pradėjo nebevykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, nes neturėjo turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, o apie įmonės nemokumą turėjo būti žinoma 2000 m. balandžio 30 d. parengus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo rengiami. Atsakovės atstovė nesutikdama su ieškove, teigė, jog įmonė vykdė atsiskaitymus su kreditoriais, todėl vien įsiskolinimo faktas nepatvirtina įmonės nemokumo.

2610.

27Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusio ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis (1997 m. birželio 17 d. įstatymo Nr.VIII-270 redakcija, galiojusi nuo 1997 m. spalio 1 d.) įmonės nemokumą apibrėžė kaip įmonės būseną, kai jos finansiniai įsipareigojimai lygūs jos turtui arba jį viršija.

2811.

29VĮ Registrų centras 2016 m. spalio 24 d. duomenimis, UAB ,,Kedmina“ per paskutiniuosius dešimt metų nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų neturi ir neturėjo (t. I, b. l.42), byloje duomenų apie ankstesniu laikotarpiu UAB ,,Kedmina“ turėtą/neturėtą nekilnojamąjį turtą nėra. VĮ Regitra 2016 m. gruodžio 9 d. pažymoje nurodyta, jog UAB ,,Kedmina“ vardu registruotų transporto priemonių nėra (t. I, b. l. 41). Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi iškelta UAB ,,Kedmina“ bankroto byla tenkinant kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą (t. I, b. l. 28-30), byloje taikytas supaprastintas bankroto procesas (t. I, b. l. 23-24). Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pažymos (t. I, b. l. 32-33), kurioje pateikta detali informacija apie UAB ,,Kedmina“ įmokų fondo biudžetui priskaitymą ir mokėjimą matyti, kad įmonės pirmasis įsiskolinimas biudžetui fiksuotas 1999 m. spalio 15 d., o iš viso įmokos biudžetui buvo skaičiuojamos iki 2001 m. liepos 15 d. Per šį laikotarpį UAB ,,Kedmina“ atlikusi dalinius atsiskaitymus su biudžetu, tačiau priskaitytos įmokos nebuvo pilnai sumokėtos; įmonė turėjo įvairaus dydžio pradelstų įsiskolinimų, paskutinė įmoka atlikta 2001 m. balandžio 30 d. Ieškovės atstovai teisme paaiškino, kad įmonė turto neturėjo, bankroto administratoriui jokie įmonės dokumentai ir turtas nebuvo perduoti; teismui pasiūlius šalims pateikti papildomus įrodymus apie įmonės buvusią turtinę padėtį, jokių papildomų duomenų nebuvo pateikta. Atsakovės atstovė įmonės mokumą grindė tik argumentu, jog įmonė atlikinėjo atsiskaitymus. Minėta, jog aktualiu ginčui laikotarpiu galiojusioje ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas buvo apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai jos finansiniai įsipareigojimai lygūs jos turtui arba jį viršija. Teismo vertinimu, byloje nustačius, jog įmonė nuo 1999 m. pabaigos turėjo ne tik įsiskolinimų, bet jie buvo ir pradelsti, ir byloje nesant jokių duomenų, paneigiančių ieškovės argumentus, jog įmonė neturėjo jokio turto, yra pagrindas tuo metu buvusią įmonės finansinę padėtį vertinti atitinkančią ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtą nemokumo sąvoką (CPK 12, 178, 183, 185 straipsniai).

3012.

31Atsakovės S. D. K. atstovė nurodė, jog šiai atsakovei civilinė atsakomybė negalėjo kilti, kadangi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo įstatyme buvo numatyta administracijos vadovui.

3213.

33ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Šia norma įtvirtintas specialus pagrindas išieškoti administravimo išlaidas iš asmenų, kurie, pažeisdami įstatyme jiems nustatytą pareigą, įmonei tapus nemokiai nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, taip dar labiau apsunkindami kreditorių bei įmonės turtinę padėtį ir apribodami galimybes tinkamai įvykdyti bankroto procedūras. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl vadovo ar kito asmens pagal kompetenciją civilinės atsakomybės pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo, nurodė, jog nors ši teisės norma, expressis verbis (aiškiais žodžiais) nustatanti administratoriui teisę išreikalauti iš kompetentingų asmenų administravimo išlaidas, kai bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė neturi lėšų joms padengti, įsigaliojo 2013 m. spalio 1 d., tačiau tai nereiškia, kad administratorius tokios teisės neturėjo iki įstatymo šio pakeitimo (papildymo). Kad įmonės vadovo, kito asmens pagal kompetenciją, kuriuos įstatymas įpareigoja kreiptis dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo, kai tokiam kreipimuisi pagal įmonės faktinę turtinę padėtį egzistuoja įstatyme įtvirtinti pagrindai, įstatyme nustatytos pareigos pažeidimas yra neteisėtas veiksmas, kurio sukeltą žalą privalo atlyginti neteisėtą veiksmą atlikęs asmuo (neteisėtas veiksmas, žala ir priežastinis ryšys tarp jų – CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai), todėl pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo pažeidę asmenys privalo atlyginti ne tik kreditoriams padarytą žalą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), bet ir administravimo išlaidas, kurios yra įmonės skola administratoriui ir kurių nėra galimybių padengti iš nemokios įmonės turto, nepaisant to, kad neteisėti veiksmai (pareigos kreiptis dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo pažeidimas) atlikti iki šiuo metu galiojančios ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies redakcijos priėmimo ir įsigaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta 2019 m. spalio 3 d. civilinėje byloje Nr.e3K-3-284-219/2019).

3414.

35Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusio ĮBĮ (1997 m. birželio 17 d. įstatymo Nr.VIII-270 redakcija, galiojusi nuo 1997 m. spalio 1 d.) 7 straipsnio 1, 2 dalys nustatė, kad įmonei, turinčiai juridinio asmens teises, tapus nemokia, jos administracijos vadovas privalo per 10 dienų nuo finansinės atskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį pateikimo mokesčių administratoriui dienos pateikti informaciją apie įmonės būklę Vyriausybės įgaliotai institucijai paskelbti „Valstybės žiniose“, raštu pranešti apie tai valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjui, informuoti valdybą (jei įmonėje yra sudaryta valdyba). Valdyba (jei ji nesudaryta, – administracijos vadovas) ne vėliau kaip per 40 dienų privalo sušaukti įmonės valdymo organą, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti. Administracijos vadovas, gavęs įmonės valdymo organo, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti, įgaliojimą (valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjo leidimą), per 5 dienas, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo finansinės atskaitomybės už paskutinį ataskaitinį laikotarpį pateikimo mokesčių administratoriui dienos, turi kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Jeigu įmonės, kuri tapo nemoki, valdymo organas, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti (valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjas), nesuteikia tokio įgaliojimo, administracijos vadovas privalo per 5 dienas nuo susirinkimo dienos pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą, 9 straipsnį, akcininkai (pajininkai) turi teisę pateikti pareiškimą teismui dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jeigu: 1) valdymo organas, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti (valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjas), nepriėmė nutarimo įgalioti administracijos vadovą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; 2) šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais nebuvo sušauktas valdymo organas, kuris turi teisę priimti nutarimą įmonę reorganizuoti ar likviduoti, arba klausimas dėl įmonės bankroto nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę; 3) administracijos vadovas šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytais terminais nesikreipė į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Bylai aktualiu laikotarpiu Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 21 straipsnio (straipsnio redakcija, galiojusi nuo 1998 m. balandžio 17 d.) 1 dalyje visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisė numatyta ir akcininkams, turintiems ne mažiau kaip 1/10 visų balsų.

3615.

37Įmonės veikloje yra svarbus atsakovų, buvusių įmonės akcininkų – juridinio asmens dalyvių, vaidmuo, kuris siejamas su strateginiu įmonės valdymu – dalyvių susirinkimas sprendžia svarbiausius ir paprastai su ilgalaike įmonės veiklos perspektyva susijusius klausimus. Atsakovė S. D. K. turėjo 25 balsus, todėl nepaneigta, kad ir ji turėjo pareigą inicijuoti akcininkų susirinkimą ir iškelti aktualius klausimus. Taigi, ginčo išsprendimui aktualiu laikotarpiu įstatyme pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiai įmonei buvo nustatyta ir administracijos vadovui ir įmonės akcininkui, atitinkamai atsakomybė už šios pareigos nevykdymą nurodytu laikotarpiu taikytina tiek vadovui, tiek akcininkui. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad jeigu akcininkai dėl neatsakingumo aplaidumo nesidomėjo įmonės veikla, neatliko jiems numatytų pareigų dėl ko buvo laiku nepastebėtas įmonės nemokumas ar padaryta žala tretiesiems asmenims (kreditoriams), akcininkams taikoma civilinė atsakomybė ir jie yra atsakingi už neteisėtus veiksmus (neveikimą) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2009). Teismui nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie patvirtintų, jog atsakovė S. D. K. ir kiti atsakovai būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų sprendžiant įmonės valdymą. Atsakovės S. D. K. atstovė neįrodinėjo, kad atsakovei nebuvo žinoma įmonės finansinė situacija tiek įsipareigojimų, tiek turimo turto prasme. Aptarto teisinio reglamentavimo kontekste teismas vertina, jog visų trijų atsakovų neteisėti veiksmai pasireiškia tos pačios pareigos kreiptis dėl bankroto bylos nemokiai įmonei iškėlimo pažeidimu ir jų visų atsakomybės teisinis pagrindas yra tas pats (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis, CK 6.246 straipsnis, 6.263 straipsnis). Konstatavus atsakovų neteisėtus veiksmus vertinamos faktinės aplinkybės dėl atsakovų teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovės nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio, t. y. ar atsakovams įvykdžius įstatyme nurodytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo būtų buvę galima išvengti žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

3816.

39Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, įmonės administravimo išlaidos apmokamos iš įmonės visų rūšių lėšų, gautų padavus įmonės turtą. Taigi bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos yra atlygintinos ir jos apmokamos iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės biudžeto. Kitaip tariant, administravimo išlaidos – tai nemokios įmonės skola, kuri susidaro dėl vykdomo bankroto proceso ir yra apmokama pirmiausia iš bankroto proceso metu surinktų lėšų. Todėl sprendžiant dėl žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, būtina nustatyti, ar nurodyta žala buvo patirta dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, t. y. laiku nesikreipus dėl bankroto bylos iškėlimo, vėliau, iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonėje neliko (ar liko nepakankamai) turto administravimo išlaidoms ir (ar) atlyginimui apmokėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog turi būti nustatytina neišsaugoto (sumažėjusio) turto vertė, kurį realizavus galėjo būti gaunamos administravimo išlaidos, ir pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012, 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014 ir kt.). Nagrinėjamu atveju galima būtų spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų priteisimo, jeigu įmonei tapus nemokia ar iškėlus bankroto bylą, būtų nustatytas įmonės turto realizavimas, sumažinimas, tačiau tokie faktai byloje negali būti nustatyti, kadangi dar iki bankroto bylos iškėlimo įmonė jokio turto nebeturėjo. Todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovai savo neteisėtais veiksmais sumažino galimybę apmokėti administravimo išlaidas ĮBĮ 36 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas vertina, kad bankroto bylos neinicijavimas nelėmė žalos atsiradimo ar padidėjimo, o administravimo išlaidos susidarė dėl bankroto bylos 2016 metais iškėlimo fakto, kurių negavimą lėmė tai, kad UAB „Kedmina“ jau seniai nebeturėjo jokio turto. Todėl yra pagrindas konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju tarp atsakingų asmenų – atsakovų, įstatyminės pareigos pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia, nevykdymo ir atsiradusios žalos – lėšų administravimo išlaidoms apmokėti negavimo, nėra vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio (CPK 185 straipsnis, CK 6.247 straipsnis).

4017.

41Atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti ir tuo pagrindu, jog nėra įrodytas prašomų priteisti administravimo išlaidų dydis. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį gali būti atlyginti tik tokios išlaidos, kurias administratorius apmokėjo savo lėšomis. Ieškovė priteistinų administravimo išlaidų dydį grindė Kauno apygardos teismo nutartimis, kuriomis buvo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, tačiau šiomis nutartimis nustatyta administravimo išlaidų sąmata nėra prejudicinis faktas žalos (nuostolių) dydžiui nustatyti, nes administravimo išlaidų patvirtinta sąmata reiškia tik lėšų sumos nustatymą, kuria gali disponuoti administratorius, vykdydamas bankroto procedūras. Ieškovės administruotai įmonei buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas, jokio administruotino turto įmonė neturėjo, jokie dokumentai administratoriui perduoti nebuvo, todėl teisinių veiksmų bankroto procese buvo atlikta minimaliai. Ieškovės pateikti įrodymai (t. II, b. l. 39-52) faktiškai patirtoms išlaidoms pagrįsti neįrodo visos prašomos priteisti sumos dydžio, tačiau byloje nustačius, jog nėra vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškovės faktiškai patirtų išlaidų pagrįstumo ir jų atlyginimo klausimas nesvarstomas (CPK 183, 185 straipsniai).

4218.

43Ištyrus bylos medžiagą, vertinant visumą byloje esančių įrodymų, daroma išvada, kad ieškovė neįrodė visų sąlygų, būtinų tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimus, todėl ieškinys atmetamas (CPK 185 straipsnis).

4419.

45CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovei S. D. K. iš ieškovės priteistinos 940 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 95 Eur žyminis mokestis ir 845 Eur teisinės pagalbos išlaidos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 6 punktas, 98 straipsnis).

4620.

47Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 59,58 Eur, kurios, ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovės (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais, 371 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

49Panaikinti 2017 m. lapkričio 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr.2-24709-451/2017.

50Priimti naują sprendimą.

51Ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“ ieškinį atmesti.

52Priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“, juridinio asmens kodas 304097569, atsakovei S. D. K., asmens kodas ( - ) 940 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

53Priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“, juridinio asmens kodas 304097569, valstybei 59,58 Eur (penkiasdešimt devyni eurus ir 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

54Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Edita Vitonė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Deimantei Sireikytei,... 3. dalyvaujant ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“ įgaliotam atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu už akių... 8. 2.... 9. Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 21 d. nutartimi procesas civilinėje... 10. 3.... 11. Ieškovė ieškinyje prašė iš bankrutavusios UAB „Kedmina“ steigėjų ir... 12. 4.... 13. Atsakovė S. D. K. prašė atnaujinus byloje procesą ieškinį atmesti,... 14. 5.... 15. Atsakovai E. K., M. K. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo,... 16. Teismas... 17. ieškinys atmetamas.... 18. 6.... 19. Ieškinyje ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalie pagrindu prašoma priteisti solidariai... 20. 7.... 21. Bylos duomenimis, UAB ,,Kedmina“ įsteigta 1997 m. gruodžio 9 d., steigėjai... 22. 8.... 23. CPK 13 straipsnyje įtvirtintas šalių dispozityvumo principas lemia, jog tik... 24. 9.... 25. Ieškovė nurodo, jog UAB ,,Kedmina“ buvo nemoki jau 1999 m. spalio 16 d.,... 26. 10.... 27. Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusio ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis (1997 m.... 28. 11.... 29. VĮ Registrų centras 2016 m. spalio 24 d. duomenimis, UAB ,,Kedmina“ per... 30. 12.... 31. Atsakovės S. D. K. atstovė nurodė, jog šiai atsakovei civilinė atsakomybė... 32. 13.... 33. ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius,... 34. 14.... 35. Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusio ĮBĮ (1997 m. birželio 17 d. įstatymo... 36. 15.... 37. Įmonės veikloje yra svarbus atsakovų, buvusių įmonės akcininkų –... 38. 16.... 39. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, įmonės administravimo išlaidos apmokamos... 40. 17.... 41. Atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti ir tuo pagrindu, jog nėra... 42. 18.... 43. Ištyrus bylos medžiagą, vertinant visumą byloje esančių įrodymų, daroma... 44. 19.... 45. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 46. 20.... 47. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 49. Panaikinti 2017 m. lapkričio 27 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą už... 50. Priimti naują sprendimą.... 51. Ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“ ieškinį atmesti.... 52. Priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“, juridinio asmens... 53. Priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos ,,Alba prima“, juridinio asmens... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...