Byla 2S-1362-450/2012
Dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, suinteresuoti asmenys UAB „Asmeda“ ir jos vadovė L. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl baudos skyrimo dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, suinteresuoti asmenys UAB „Asmeda“ ir jos vadovė L. J.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja antstolė Virginija Meškauskienė kreipėsi į teismą, prašydama skirti skolininkės UAB „Asmeda“ vadovei L. J. iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės 2010-05-19 patvarkymo Nr. 0015/10/01672-1 dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą (dalyje dėl lėšų pervedimo) nevykdymo dieną. Nurodė, kad vykdo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-9807-534/2010 dėl 33670,86 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Asmeda“ išieškotojo UAB „Sorpo“ naudai. 2010-05-19 skolininko atžvilgiu priimtas patvarkymas Nr.0015/10/01672-1 dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymas tinkamai įteiktas skolininkui. Šiuo patvarkymu skolininkas taip pat įpareigotas pateikti antstolei kasos knygą, kasos pajamų/išlaidų orderius. Skolininko vadovė iš dalies įvykdė reikalavimą ir pateikė įmonės kasos aparato kasos operacijų žurnalą, iš kurio matyti, kad nuo 2011 m. birželio iki 2012 m. sausio mėn. įmonės pajamos sudarė virš 148000,00 Lt, tačiau į antstolės sąskaitą buvo įmokėta tik 4000,00 Lt, kitos lėšos buvo sumokėtos kitais pagrindais. Savo įsipareigojimų antstolei ir ieškovui skolą mokėti dalimis skolininkas nevykdo. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad įmonė tęsia ūkinę-komercinę veiklą, gauna pajamas, tačiau ignoruoja teisėtus antstolės reikalavimus, taip pat apribojimą disponuoti piniginėmis lėšomis. Vadovaudamasi išdėstytu ir CPK 593 str. ir 585 str., prašė nuo 2011-06-21 skirti skolininko UAB „Asmeda“ vadovei L. J. iki 1000,00 Lt baudą už kiekvieną patvarkymo nevykdymo dieną.

4Suinteresuoto asmens UAB „Asmeda“ vadovė L. J. su antstolės pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad įmonė tęsia savo ūkinę-komercinę veiklą, tačiau tai yra normalu, nes įmonė nėra likviduota. Norint užtikrinti nenuostolingą ir tinkamą įmonės veiklą, reikia atlikti tam tikrus ūkinius mokėjimus, atsiskaityti su darbuotojais. Norint užtikrinti įmonės funkcionalumą, reikalingi eiliniai mokėjimai: už patalpų nuomą – 30000 Lt, už komunalines paslaugas – 7800 Lt, už telekomunikacijos paslaugas – 5275 Lt, atsiskaitymai su laboratorijomis – 32566 Lt, atsiskaitymai su darbuotojais – 19222 Lt ir kt. Įmonė savo įsipareigojimus vykdo – yra sumokėjusi 4000 Lt. Pažymėjo, jog skolos nemokanti dėl svarbių priežasčių – didelio darbo krūvio, sunkių sveikatos problemų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė antstolės Virginijos Meškauskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo dėl antstolio reikalavimų nevykdymo. Teismas nurodė, kad CPK 585 str. 2-3 d. numatyta teismo teisė, bet ne pareiga skirti baudą antstolio reikalavimų nevykdančiam asmeniui. Pagrindinė CPK normų, reglamentuojančių vykdymo procesą, paskirtis yra užtikrinti teismo sprendimų ir kitų vykdytinų dokumentų tinkamą įvykdymą. Skolos išieškojimo atveju – užtikrinti, kad būtų apginti išieškotojo interesai ir išieškota visa jam priklausanti skola. Byloje nustatyta, kad skolininkė iki 2012-01-05 buvo sumokėjusi išieškotojai 4000 Lt, nors pagal 2011-02-23 skolos padengimo grafiką turėjo būti sumokėjusi 5200,00 Lt, tai yra neįvykdė pareigos sumokėti 1200,00 Lt. Kadangi nuo 2012 m. sausio skolininkė įsipareigojo mokėti po 1000 Lt, skolininkė šiuo metu yra nesumokėjusi 4200 Lt skolos pagal 2011-02-23 su išieškotoja UAB „Sorpo“ sudarytą skolų mokėjimo grafiką, visa likusi skola yra 29670,86 Lt be palūkanų ir vykdymo išlaidų. UAB „Asmeda“ kasos aparato kasos operacijų žurnalas Nr. 03 patvirtina, kad skolininkė iki 2012 m. sausio gavo pajamas, kurias sudarė apie 148000,00 Lt, ir vykdė ūkinę-komercinę veiklą. Iš vykdomojoje byloje esančio skolininkės sąskaitos nuo 2011-10-01 iki 2011-12-31 išrašo matyti, jog, atmetus išlaidas, mėnesio gale visada likdavo pajamų likutis, mažesnis nei 1000,00 Lt. Vykdomojoje byloje yra duomenys, jog 2012-02-06 skolininkės vadovė teikė prašymą antstolei suteikti galimybę padengti skolą iki 2012-03-20. Įmonės vadovės pateikta medicininė pažyma patvirtina, kad ji sirgusi nuo 2012-03-22 iki 2012-03-23. Atsižvelgdamas į bylos duomenys, kurie patvirtina, kad UAB „Asmeda“ vadovė L. J. periodinius skolos mokėjimus iš dalies vykdo bei bendradarbiauja su antstole vykdymo procese, į likusios skolos dydį, įstatyme įtvirtintus protingumo ir sąžiningumo kriterijus, skolininkės vadovės elgesį vykdymo procese, teismas sprendė, kad baudos skyrimas vadovei būtų neproporcinga priemonė, gerokai viršijanti pačios skolos dydį. Paskyrus skolininkės vadovei 1000,00 Lt baudą už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną, baudos vykdymą skaičiuojant nuo 2011-06-21, ji turėtų sumokėti virš trijų šimtų tūkstančių litų dydžio baudą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Pareiškėja antstolė Virginija Meškauskienė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti antstolės pareiškimą, skiriant UAB „Asmeda“ vadovei L. J. iki 1000 Lt baudą už kiekvieną antstolės patvarkymo nevykdymo dieną. Nurodė, kad 2010-05-19 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0015/10/01672-1 apribotos UAB „Asmeda“ teisės disponuoti piniginėmis lėšomis, nurodant jas pervesti į antstolės depozitinę sąskaitą, tačiau antstolio areštas yra skolininko ignoruojamas, piniginės lėšos nepervedamos pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą. Piniginės lėšos yra išimamos iš kasos ir naudojamos kitais tikslais, kurių pagrįstumas nėra nustatytas. Tokiais veiksmais yra pažeidžiamas disponavimo teisės apribojimas skolininko turtu. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neįsigilino į vykdomosios bylos medžiagą. Tai, kad skolininkas 2012-01-05 įmokėjo 4000 Lt sumą ir dalinai įvykdė savo mokėjimo grafiką, neturi jokios reikšmės, sprendžiant klausimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimo nevykdymą, kadangi tarp skolininko ir išieškotojo iki šiol nėra sudaryta taikos sutartis ar teismo sprendimu išdėstytas skolos mokėjimas. Taigi pateiktas vykdomasis dokumentas privalo būti vykdomas LR CPK nustatyta tvarka. Nepagrįstas teismo teiginys, kad UAB „Asmeda“ vadovė L. J. iš dalies vykdo periodinius skolos mokėjimus bei bendradarbiauja su antstolė vykdymo procese. Vienintelę įmoką UAB „Asmeda“ atliko 2012-01-05, teismui 2011-11-25 nutartimi nubaudus vadovę už antstolio reikalavimų nevykdymą. Visi įmonės vadovės pareiškimai dėl skolos mokėjimo yra deklaratyvaus pobūdžio ir realiai nėra vykdomi. Vykdomojoje byloje esantis 2012-02-06 vadovės prašymas dėl galimybės sumokėti skolą iki 2012-03-20 nėra realiai vykdomas, kadangi jokie mokėjimai į antstolės depozitinę sąskaitą nuo 2012-01-05 nėra gauti. Atkreipė dėmesį, kad pagal LR CPK 585 str. 2 d. skiriamos baudos dydis gali sudaryti iki 1000 Lt už kiekvieną nevykdymo/kliudymo dieną, todėl teismo motyvai neskirti baudos vien dėl to, kad ji neproporcingai viršytų skolos dydį, yra visiškai nepagrįsti. Netenkinus antstolės pareiškimo, yra daroma didelė žala vykdymo proceso saugomoms vertybėms, pažeidžiamas teisėtų lūkesčių principas, kad skolos išieškojimas bus vykdytas per įmanomai trumpiausią laiką. Tokiu būdu skolininkui sudaromos sąlygos piktnaudžiauti įstatymo nuostatomis, vengti skolos mokėjimo, nevykdyti antstolio patvarkymų (reikalavimų), žinant, kad nuobaudos nebus skiriamos.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Asmeda“ vadovė L. J. nurodė, kad nesutinka su atskiruoju skundu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad teismas padarė teisingas išvadas, jog, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė bendrauja su antstole ir kiek šiuo metu yra pajėgi, vykdo savo turimus įsipareigojimus ir antstolės reikalavimus, baudos skyrimas būtų neteisingas atsakovės atžvilgiu. Kaip teisingai nurodė teismas, baudos skyrimas nėra privalomas, nes tai yra teismo teisė, bet ne pareiga. Antstolės prašymas skirti 1000 Lt baudą yra neproporcingas esamam teisės pažeidimui. Tokio dydžio bauda būtų neadekvati ir neteisinga skolininko atžvilgiu, tokiu būdu tik dar labiau apsunkintų antstolio reikalavimo įvykdymą. Įstatymas saugo ir gina ne tik išieškotojo interesus, bet taip pat ir skolininko. Tai reiškia, kad skolininko teisės neturi būti pernelyg ir nepagrįstai varžomos.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). LR CPK 320 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo [nutarties] negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

13Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Vykdymo procese antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (LR CPK 634 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė 2010-05-07 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-9807-534/2010 dėl 33670,86 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Asmeda“ išieškotojo UAB „Sorpo“ naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, 2010-05-19 antstolė priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Patvarkymas tinkamai 2010-06-01 įteiktas skolininkui UAB „Asmeda“. Skolininkui nevykdant patvarkymo, 2010-11-30 antstolė priėmė patvarkymą „Dėl antstolio reikalavimo įvykdymo“. Pastarasis patvarkymas vėlgi tinkamai įteiktas skolininkui. Nors 2011-02-23 skolininkas UAB „Asmeda“ pateikė išieškotojui skolos padengimo grafiką, tačiau 2011-09-02 antstolė gavo išieškotojo UAB „Sorpo“ prašymą atnaujinti skolos išieškojimą, skolininkui nustojus atsiskaitinėti pagal skolos padengimo grafiką. Dėl antstolės reikalavimų [patvarkymų] nevykdymo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-11-25 nutartimi skyrė UAB „Asmeda“ vadovei L. J. 500 Lt dydžio baudą. Skolininkui ir toliau nevykdant antstolės 2010-05-19 patvarkymo dėl piniginių lėšų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą, antstolė V.Meškauskienė pakartotinai kreipėsi į teismą su prašymu paskirti UAB „Asmeda“ vadovei L. J. baudą.

15LR CPK 585 str. 2 d. nustatyta, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui [LR CPK 585 str. 3 d.]. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Sprendžiant klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys leidžia spręsti, kad iki šios dienos, t.y. praėjus daugiau nei dviejų metų laikotarpiui nuo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo įsakymo Nr. L2-9807-534/2010, kurio pagrindu pradėtas vykdymo procesas dėl skolos išieškojimo iš UAB „Asmeda“ išieškotojo UAB „Sorpo“ naudai, įsiteisėjimo dienos nėra įvykdytas vykdomasis dokumentas, skola nėra išieškota. Byloje nėra ir tokių duomenų, kad skolininkas ir išieškotojas yra sudarę taikos sutartį. Siekdama priverstine tvarka išieškoti skolą iš UAB „Asmeda“, antstolė V.Meškauskienė dar 2010-05-19 priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo skolininką UAB „Asmeda“ visas grynaisiais pinigais gaunamas sumas įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą. Bylos duomenys patvirtina, kad skolininkas UAB „Asmeda“ yra veikianti įmonė, mėnesinės pajamos 2011 m. – 2012 m. svyravo apytiksliai nuo 12500 Lt iki 24700 Lt, tačiau nėra duomenų bei įrodymų, kad gautos lėšos, vykdant antstolės patvarkymą, buvo pervedamos į antstolės nurodytą depozitinę sąskaitą. Iš skolininko vadovės L. J. byloje pateiktų rašytinių paaiškinimų bei atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytų aplinkybių yra pagrindas teigti, jog atsakovo vadovė iš esmės neginčija aplinkybių, kad nėra vykdomas antstolės patvarkymas, tačiau tokį neveikimą pateisina tuo, kad pačiai įmonei reikalingos apyvartinės lėšos įvairiems ūkiniams mokėjimams, atsiskaitymams su darbuotojais. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pastarosios aplinkybės nesudaro pagrindo UAB „Asmeda“ vadovei, kuri yra atsakinga ir privalo užtikrinti, kad jos vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi antstolio patvarkymai bei vykdomieji dokumentai, nevykdyti teisėto antstolio nurodymo ar atleisti ją nuo baudos skyrimo. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nėra numatęs galimybės bylos šaliai pačiai spręsti, nenuginčijus antstolio patvarkymo teisėtumo ir pagrįstumo, apie priežastis, dėl kurių ji gali nevykdyti antstolio reikalavimo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas baudos skyrimo klausimą, nepagrįstai neatsižvelgė į pagrįstus bei teisėtus išieškotojo UAB „Asmeda“ interesus, kurie, esant aplinkybėms, kad vykdymo procesas nėra užbaigiamas ilgiau nei 2 metus, dėl ko savo veiksmais [neveikimu] prisideda skolininkas UAB „Asmeda“ bei jo įgalioti atstovai, yra pažeidžiami. Įvertintina ir tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-11-25 nutartimi UAB „Asmeda“ vadovei jau buvo paskirta bauda už antstolės reikalavimų nevykdymą, tačiau antstolės reikalavimai ir toliau nevykdomi, nesant jokių objektyvių priežasčių, trukdančių juos įvykdyti. Nurodytų aplinkybių pagrindu bei vadovaujantis LR CPK 585 str. 2 d. ir 3 d., darytina išvada, kad pareiškėjos V.Meškauskienės prašymas skirti UAB „Asmeda“ vadovei baudą už reikalavimų nevykdymą yra pagrįstas. Sprendžiant dėl konkretaus baudos dydžio bei termino, nuo kada skirtina bauda, vertintinos tokios aplinkybės kaip išieškomos sumos dydis, pažeidimo pobūdis ir jo pasekmės, pažeidimo laikotarpis. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais [LR CPK 3 str. 1 d.], apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju tikslinga paskirti 10 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojant nuo 2012 m. balandžio 11 d., t.y. skundžiamos nutarties priėmimo dienos.

16Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą dėl baudos skyrimo už antstolės reikalavimų nevykdymą, neteisingai taikė ir aiškino civilinio proceso kodekso normas, kas sąlygojo neteisingą bylos išsprendimą, todėl yra teisinis pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, klausimą išsprendžiant iš esmės (337 str. 1 d. 2 p.).

17Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

19Paskirti skolininko UAB „Asmeda“ vadovei L. J. ( - ) 10 Lt [dešimties litų] dydžio baudą už kiekvieną antstolės V.Meškauskienės 2010-05-19 Patvarkymo Nr. 0015/10/01672-1 nevykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo 2012 m. balandžio 11 d.

Proceso dalyviai
Ryšiai