Byla 2S-1145-460/2019
Dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. (dabar Plungės apylinkės teismo) sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo, suinteresuoti asmenys D. R., Kretingos rajono savivaldybės administracija

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D. R. (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutarties pagal pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. (dabar Plungės apylinkės teismo) sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo, suinteresuoti asmenys D. R., Kretingos rajono savivaldybės administracija.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas antstolis J. P. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo sprendime nurodytų sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo, kuriuo prašo priimti antstolio 2018 m. kovo 19 d. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą vykdomojoje byloje Nr. 0172/18/00043, ir priimti nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes, kadangi atsakovė neatliko tam tikrų veiksmų. Nurodė, jog skolininkė nėra įvykdžiusi Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo, t. y. atsakovė per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) savo lėšomis nenugriovė laikinųjų statinių, esančių adresu ( - ).

72.

8Suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovas pateikė pareiškimą, kuriame prašo taikyti sprendimo nevykdymo pasekmes ir bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

93.

10Suinteresuotas asmuo D. R. pateiktame atsiliepime į pareiškimą, prašė bylą sustabdyti, nurodė, jog 2018 m. sausio 8 d. kartu su kitais ieškovais teikė Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmams ieškinį dėl ginčo statinių pripažinimo nekilnojamojo turto objektais ir jų įregistravimo viešajame registre, taip pat prašė įpareigoti ieškovus nesiimti priverstinio Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo vykdymo veiksmų. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai atsisakė ieškinį priimti, ši nutartis apskųsta apeliacine tvarka. Taip pat nurodė, jog pateikė teismui prašymą dėl Kretingos apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas prašymo netenkino, tačiau pareiškėja teismo nutarti apskundė apeliacine tvarka. Mano, jog pareiškimas pateiktas nepagrįstai. Suinteresuotas asmuo D. R. pateikė prašymą antstolio pareiškimo netenkinti bei sustabdyti bylą iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų administracinėje byloje Nr. ei-2528-583/2019.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 18 d. nutartimi netenkintas suinteresuoto asmens D. R. prašymas sustabdyti bylą. Teismas nutarė tenkinti pareiškimą dėl teismo sprendime nurodytų sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo: taikyti Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2-6-206/2017 nurodytas pasekmes, t. y. leisti ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai nugriauti laikinuosius statinius, esančius ( - ), patirtas išlaidas išieškant iš statinių savininkų pagal 2017 m. lapkričio 15 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-6-206/2017, išduotą skolininkės D. R. atžvilgiu.

145.

15Teismas nustatė, jog įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu - nutartimi (Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų civilėje byloje Nr. 2VP – 969-206/2018) yra išspręstas klausimas dėl 2017-04-06 sprendimo vykdymo atidėjimo, kurioje nuspręsta netenkinti minėto sprendimo vykdymo atidėjimo, dėl to sprendė, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti prašymo dėl bylos stabdymo.

166.

17Teismas konstatvo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykomas, dėl to antstolio prašymą tenkino.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

1910. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d.. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo: Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

2010.1. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. kovo 19 d. sprendimo (administracinė byla Nr. eA-4228-520/2019).

2110.2. Dėl nagrinėjamos bylos teismas negalėjo tenkinti antstolio prašymo.

2211. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

2311.1. Nagrinėjama byla nėra pagrindas stabdyti bylą.

2411.2. Sprendimas turi būti vykdomas.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2712. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

2813. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria leista ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai nugriauti laikinuosius statinius, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

2914. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantė nėra įvykdžiusi Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo, t. y. atsakovė per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) savo lėšomis nenugriovė laikinųjų statinių, esančių adresu ( - ). Sprendimo neįvykdžius teismas leido ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai nugriauti laikinuosius statinius apeliantės lėšomis.

3015. Apeliantės nuomone, kol nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl laikinųjų statinių pripažinimo nekilnojamaisiais objektais, nėra pagrindo tenkinti antstolio prašymo dėl sprendimo neįvykdymo pasekmių taikymo.

3116. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eA-4228-520/2019 nagrinėjamas apeliantės (ir kitų asmenų) apeliacinis skundas (posėdis dar nepaskirtas) dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2019 m. kovo 19 d. sprendimo (administracinė byla Nr. eA-4228-520/2019), kuriuo netenkintas pareiškėjos D. R. (ir kitų asmenų) skundas dėl VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. spalio 3 d. sprendimo (4.6.10) RS-965, juo nuspręsta netenkinti D. R. prašymo įrašyti parduotuvės, esančios ( - )., kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir daiktines teises į ją.

3217. Akcentuotina, kad apeliantė daugiau negu dvejus metus nėra įvykdžiusi Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2017 m. lapkričio 8 d.) savo lėšomis nugriauti laikinuosius statinius, esančius adresu ( - ). Taigi, šioje civilinėje byloje buvo išnagrinėtas statinių teisėtumo klausimas. Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eA-4228-520/2019 ginčo teisinius santykius reglamentuoja Kadastro įstatymas ir Registro įstatymas, t. .y ginčo pobūdis susijęs su objektų įregistravimu viešuose registruose.

3318. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas bylų dalyką, šalis, bylos pobūdį, sprendžia, kad kitoje byloje nustatyti faktai šioje civilinėje byloje dėl statinių teisėtumo neturės įrodomosios, prejudicinės galios, kitoje administracinėje byloje nustatyti faktai neįtakos šioje byloje priimamo teismo procesinio sprendimo, kadangi administracinėje byloje ginčo statinių teisėtumo klausimas (kaip ginčas dėl (ne)teisėtumo) nesprendžiamas. Konstatuotina, kad bylos nėra susijusios tokiu tampriu teisiniu ryšiu, kad neišnagrinėjus Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eA-4228-520/2019 nagrinėjamo administracinio klausimo, nebūtų galima šioje byloje priimti procesinio sprendimo. Kaip minėta anksčiau, šioje byloje galutinis teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs ir vyksta vykdomieji veiksmai dėl įsiteisėjusio sprendimo įvykdymo. Dėl to apeliantės motyvas, kad negalimas sprendimo priėmimas šioje byloje, atmestinas kaip nepagrįstas.

3419. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo aptartam aktualiam šio klausimo reglamentavimui. Teismas nurodė, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (Civilinio proceso kodekso 584, 586, 587 straipsniai). Dėl to konstatuotina, kad apylinkės teismas, atsižvelgęs į tai, kad apeliantė įsiteisėjusio sprendimo nevykdo, pagrįstai ir teisėtai antstolio prašymą tenkino.

3520. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui, todėl dėl jų nepasisakoma.

3621. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

3822. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (93 straipsnio 1 dalis). Antstolis pateikė prašymą atlyginti 100 EUR atstovavimo išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

3923. Šiuo aspektu svarbu tai, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V. ir kt., bylos 3K-3-36/2008; 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G. B. v. L. B., bylos Nr. 3K-3-78/2009; kt.); išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteisiamos antstoliui iš skundą padavusio asmens (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. S. v. antstolis R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-417/2008). Kitas aspektas tas, jog kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad antstolio, kaip teisininko profesionalo, statusas savaime negali būti laikomas ribojančiu jo teisę naudotis advokato ar advokato padėjėjo pagalba bylose dėl antstolių vykdomų funkcijų. Tai reiškia, kad tokiose bylose antstolio patirtos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti savaime nelaikytinos nebūtinomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-443-969/2017).

4024. Esam aptartai formuojamai teismų praktikai, pateiktiems įrodymams apie patirtas išlaidas, netenkinus apeliantės atskirojo skundo, iš jos priteistinos 100 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidos antstoliui.

41Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

42Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Antstoliui J. P. priteisti iš suinteresuoto asmens D. R. 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D. R.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas antstolis J. P. pateikė teismui pareiškimą dėl teismo... 7. 2.... 8. Suinteresuoto asmens Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovas... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo D. R. pateiktame atsiliepime į pareiškimą, prašė... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. balandžio 18 d.... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, jog įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu - nutartimi... 16. 6.... 17. Teismas konstatvo, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykomas,... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 10. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 20. 10.1. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamas apeliacinis... 21. 10.2. Dėl nagrinėjamos bylos teismas negalėjo tenkinti antstolio prašymo.... 22. 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis su skundu nesutinka, prašo jo... 23. 11.1. Nagrinėjama byla nėra pagrindas stabdyti bylą.... 24. 11.2. Sprendimas turi būti vykdomas.... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 27. 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir... 28. 13. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo... 29. 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog apeliantė nėra įvykdžiusi Kretingos... 30. 15. Apeliantės nuomone, kol nėra iš esmės išspręstas ginčas dėl... 31. 16. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 32. 17. Akcentuotina, kad apeliantė daugiau negu dvejus metus nėra įvykdžiusi... 33. 18. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas bylų dalyką, šalis, bylos... 34. 19. Apeliacinės instancijos teismas pritaria apylinkės teismo aptartam... 35. 20. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys... 36. 21. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 38. 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 39. 23. Šiuo aspektu svarbu tai, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip,... 40. 24. Esam aptartai formuojamai teismų praktikai, pateiktiems įrodymams apie... 41. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 42. Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. balandžio 18 d. nutartį palikti... 43. Antstoliui J. P. priteisti iš suinteresuoto asmens D. R. 100 Eur bylinėjimosi...