Byla 2-1830-385/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Atsakovo atsiliepimas į ieškinį negautas.

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1400,00 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-06-22 sudarė su atsakovu paskolos sutartį pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 500,00 Lt paskolą nustatant, kad paskola turi būti grąžinta iki 2010-07-22. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y., negrąžino paskolos ir palūkanų, vadovaujantis šalių sudarytos sutarties 10.2 p. nuo 2010-07-23 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Delspinigiai, paskaičiuoti už 180 dienų, sudaro 900,00 Lt. Atsakovas prievolės neįvykdė iki šiol.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, UAB „SMScredit.lt“ 2010-06-22 sudarė su M. Š. paskolos sutartį pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 500,00 Lt paskolą nustatant, kad paskola turi būti grąžinta iki 2010-07-22 (b.l. 5). Be to, šalių sudarytos sutarties 10.2 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y., negrąžino paskolos, vadovaujantis minėtu šalių sudarytos sutarties 10.2 p., nuo 2010-07-23 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai už įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymą. Delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų ir sudaro 900,00 Lt.

6Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, sutartį pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.258 str.). Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1070/2003, ir kt.). Jos turėtų tik kompensuoti ieškovei nuostolius už laiku neatgautus pinigus. Paskolos sutartyje šalys numatė 1 proc. netesybų. Tokių didelių nuostolių ieškovė nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli. Teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdamas aiškiai per didelių delspinigių. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra nurodęs, kad teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civ. byloje 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007). Paskolos sutartyje numatytas delspinigių dydis (1 proc. už dieną) yra aiškiai per didelis ir, atsižvelgiant į skolos sumą ieškovei leistų nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc. delspinigiai yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d., 2005 m. birželio 6 d., 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-1070/2003; Nr. 3K-3-316/2005; Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Nagrinėjamu atveju nustatyti delspinigiai, atsižvelgiant į sutarties šalių santykių pobūdį, kai viena šalis yra juridinis asmuo, kita – fizinis asmuo, pažeidžia minėtus teisės principus, todėl ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies – delspinigiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., sumažintini iki 0,05 proc. nuo negrąžintos sumos per dieną, kaip atitinkantys minimalius įstatyminius nuostolius, t.y. nuo 900,00 Lt iki 45,00 Lt.

7Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, jos neįvykdė iki šiol, todėl iš jo priteistina 500 Lt skola ir 45,00 Lt delspinigių ieškovės naudai (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.256 str. 2 d.).

8Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 68 Lt žyminio mokesčio ieškovei bei 4,88 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-287 str., 262 str. 2 d.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš M. Š., gim. ( - ), UAB „SMScredit.lt“ naudai 500,00 Lt skolos, 45,00 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 545,00 Lt sumą nuo 2011-08-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 68 Lt žyminio mokesčio.

13Priteisti iš M. Š., gim. ( - ), 4,88 Lt pašto išlaidų valstybei.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Sprendimas per 20 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Šilutės rajono apylinkės teismą.

16Atsakovas per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai