Byla e2-196-516/2018
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių OLA Overseas Liner Agencies AB ir uždarosios akcinės bendrovės „OLA Overseas Liner Baltic“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-477-459/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Overseas Baltic“ ieškinį atsakovėms OLA Overseas Liner Agencies AB, uždarajai akcinei bendrovei „OLA Overseas Liner Baltic“ ir Yang Ming Marine Transport Corp. dėl nuostolių atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Byloje kilo ginčas dėl bylos sustabdymo pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Overseas Baltic“ (toliau – ir Overseas Baltic) kreipėsi į teismą su ieškiniu solidarioms atsakovėms UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ (toliau – ir Lietuvos OLA), Švedijos įmonei OLA Overseas Liner Agencies AB (toliau – ir Švedijos OLA) ir Taivano įmonei Yang Ming Marine Transport Corp. (toliau – Yang Ming) dėl 1 551 051,38 Eur nuostolių atlyginimo.
 3. Ieškovė nurodė, kad nuo įsisteigimo 2009 m. sausio 7 d. ji buvo atsakovės Yang Ming tiesioginė agentė, paskirta veikti Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2009 m. pradžioje, kai ieškovė Overseas Baltic pradėjo verslą kaip Yang Ming agentė, Yang Ming Baltijos šalyse nevykdė jokios veiklos ir neturėjo jokio agento, veikiančio šiose šalyse. Ieškovė per daugiau kaip 5 metų laikotarpį Lietuvoje sukūrė verslą, atnešdavusį Yang Ming nemažas pajamas. Nors ieškovė nesudarė rašytinės komercinio atstovavimo sutarties su Yang Ming, tačiau visą laikotarpį nuo 2009 m. sausio mėn. iki 2014 m. balandžio mėn. vykdė tiesioginio Yang Ming komercinio atstovavimo veiklą Lietuvoje ir atlikdavo korespondencijos iš Yang Ming gavimo, reguliarų kiekvienos savaitės frachtų surinkimo iš Yang Ming klientų ir pervedimo į Yang Ming atsiskaitomąją sąskaitą, kiekvieno mėnesio agento komisinio mokesčio priėmimo iš Yang Ming už atliktus darbus, Yang Ming sąskaitų už surinkto frachto sumokėjimą išrašymo bei persiuntimo ieškovei, ieškovės sąskaitų už agento komisinio atlyginimo sumokėjimą išrašymo Yang Ming, konosamentų ieškovės vardu išrašymo bei išdavimo ir kitus veiksmus. Ieškovė vykdė Yang Ming paslaugų rinkodarą Baltijos šalyse, sutarčių su naujais Yang Ming klientais pasirašymą Yang Ming vardu, šių sutarčių derinimą su Yang Ming atstovais, Klaipėdos krovinių terminalo išduotų sąskaitų Yang Ming perdavimą, atvykusių krovinių išdavimą klientams iki apmokėjimo gavimo ir kitus tiesioginiam agentui priklausančius veiksmus, todėl ieškovę Overseas Baltic ir Yang Ming siejo sutartiniai agentavimo (komercinio atstovavimo) santykiai. Tačiau 2014 m. balandžio mėn. Yang Ming be jokių paaiškinimų ir perspėjimų nutraukė minėtus komercinio atstovavimo teisinius santykius, todėl Overseas Baltic patyrė nuostolių. Ieškovės teigimu, atsakovės Švedijos OLA bei jos dukterinė bendrovė UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ prisidėjo prie komercinio atstovavimo teisinių santykių su ieškove nutraukimo, surinko iš ieškovės klientų ieškovei priklausantį krovinio gabenimo (frachto) mokestį, nepadengė ieškovės patirtų išlaidų dėl Yang Ming keltų linijos atstovavimo, jos teikiamų paslaugų populiarinimo Lietuvoje, klientų rato išplėtimo ir kitų ieškovės patirtų nuostolių. Ieškovė nurodė, kad teisinių santykių tarp šalių nutraukimas pasireiškė tuo, jog Overseas Baltic buvo pašalinta prieiga prie Yang Ming krovinių gabenimo informacinės sistemos. Be šios sistemos darbas yra neįmanomas, nes teikti komercinio atstovavimo paslaugas įmanoma tik dirbant prisijungus prie informacinės sistemos, įvedant naudotojo identifikavimo duomenis bei slaptažodį. Ieškovė dėl neteisėtų atsakovių veiksmų taip pat buvo pašalinta iš Klaipėdos krovinių terminalo (toliau – ir KKT) kompiuterinės sistemos, be kurios stebėti savo konteinerius, atsiimti juos iš KKT bei perduoti savo klientams ir atlikti kitus būtinus veiksmus yra neįmanoma. Tai reiškia, kad atsakovės, perėmusios ieškovės prieigas prie minėtų informacinių sistemų bei ieškovės veiklos dokumentus, iš esmės pašalino ieškovę iš Yang Ming keltų linijos atstovavimo, neatlygino ieškovės patirtų išlaidų, tiesiogiai susijusių su Yang Ming keltų linijos atstovavimo veikla.
 4. Atsakovės OLA Overseas Liner Agencies AB ir UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ prašė UAB „Overseas Baltic“ ieškinį, kaip neteismingą Lietuvos teismams, palikti nenagrinėtą, o tuo atveju, jeigu ieškinys būtų nagrinėjamas – ieškinį atmesti. Atsakovės nurodė, kad 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo L Lund Group Int AB ir Yang Ming Shipping Europe GmbH pasirašyta agentavimo (atstovavimo) sutartis, pagal kurią L Lund Group Int Aktiebolag buvo suteikta teisė Švedijoje atstovauti Yang Ming konteinerių liniją. Sutartyje L Lund Group Int AB naudojo antrinį savo pavadinimą OLA Overseas Liner Agencies. 2008 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo 2005 m. liepos 1 d. Atstovavimo sutarties priedas Nr. 8, pagal kurį agentei L Lund Group Int AB (antras pavadinimas – OLA Overseas Liner Agencies AB) praplėsta priskirta teritorija, numatant, kad Latvija, Lietuva ir Estija yra įtraukiamos į agentės teritoriją. Nuo 2009 m. lapkričio 15 d. į veiklos teritoriją Lietuva, Latvija ir Estija buvo įtrauktos neterminuotam laikotarpiui, pasirašant Atstovavimo sutarties priedą Nr. 9. Šis priedas yra galiojantis bei nebuvo keičiamas, taigi šiuo metu agentei tebėra suteikta teisė atstovauti konteinerių liniją Yang Ming Baltijos valstybėse. OLA Overseas Liner Agencies kaip antras L Lund Group Int AB pavadinimas buvo naudojamas iki 2008 m. gruodžio 30 d., t. y. iki buvo įsteigta savarankiška L Lund Group Int AB dukterinė bendrovė tokiu pačiu pavadinimu, t. y. Švedijos OLA. 2008 m. pabaigoje L Lund Group Int AB šiai dukterinei bendrovei, t. y. OLA Švedija, perdavė teisę Švedijoje ir Baltijos valstybėse atstovauti Yang Ming konteinerių liniją. Dėl atstovavimo teritorijos praplėtimo buvo ieškoma bendrovių, kurios galėtų veikti kaip OLA Švedija subagentės Lietuvos ir Latvijos Respublikose, atstovaujant Yang Ming. 2008 m. prasidėjo bendradarbiavimas su SIA „Rinosta Shipping Agency“, kurios atstovu buvo A. G. (A. G.) (ieškovės direktorius). Taigi 2008 m. lapkričio mėn. A. G. priklausanti įmonė „Rinosta Shipping Agency“ buvo paskirta OLA Švedija subagente, o įsteigus ieškovę UAB „Overseas Baltic“, pastaroji tiesiog perėmė iš buvusios subagentės „Rinosta Shipping Agency” subagento teises ir toliau veikė kaip OLA Švedija subagentė. Todėl ieškovė, kaip ir kita su A. G. susijusi įmonė SIA „Overseas Baltic“, veikė kaip OLA Švedija subagentė. Overseas Baltic bendrovei Yang Ming teikia tik tas išorines paslaugas, kurias numato OLA Švedija, bet Yang Ming tiesiogiai nedalyvauja jokiuose jų komerciniuose santykiuose. Ieškovei atliekant atstovavimo sutarties pažeidimus ir veikiant prieš atstovaujamojo interesus, OLA Švedija 2014 m. kovo 13 d. pranešė ieškovei apie atstovavimo sutarties nutraukimą nuo 2014 m. gegužės 1 d. Tačiau ieškovė 2014 m. balandį sustabdė mokėjimus Yang Ming už suteiktas krovinių pervežimo jūra paslaugas. Kadangi ieškovė sulaikė sumas, mokėtinas Yang Ming, OLA Švedija, kaip pagrindinė agentė, už ieškovę įvykdė prievoles Yang Ming, sumokėdama iš viso 629 226,91 JAV dolerių sumą. 2014 m. rugsėjo 9 d. OLA Švedija pateikė ieškinį ieškovei dėl 115 617,71 Eur skolos ir palūkanų priteisimo. Byloje ieškovė pateikė priešieškinį dėl sumokėto avanso grąžinimo. 2015 m. lapkričio 16 d. Klaipėdos apygardos teismas priėmė sprendimą byloje (Nr. e2-743-826/2015), kuriuo nusprendė OLA Švedija ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 16 d. nutartimi byloje Nr. e2A-471-302/2016 nutarė Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas ieškinys, panaikinti ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. spalio 2 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos Nr. e2-477-459/2017 nagrinėjimą iš esmės ir sustabdė šią bylą iki Klaipėdos apygardos teisme bus išnagrinėta ir įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017, nagrinėjamoje pagal UAB „Overseas Baltic“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo.
 2. Teismas nurodė, kad spręsdamas ginčą pagal ieškovės pareikštus reikalavimus, jis turi nustatyti aplinkybę, ar ieškovė UAB „Overseas Baltic“ ginčo laikotarpiu turėjo teisę veikti kaip tiesioginė Yang Ming Marine Transport Corporation agentė Baltijos valstybėse arba veikė per atsakovę Ola Overseas Liner Agencies AB kaip subagentė.
 3. Teismas pažymėjo, kad Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-743-826/2015 pagal ieškovių OLA Overseas Liner Agencies AB ir L Lund Group Int Aktiebolag ieškinį atsakovei UAB „Overseas Baltic“ dėl skolos, palūkanų priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl sumokėto avanso grąžinimo. Pirmosios instancijos teismas 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2A-471-302/2016 Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas ieškinys, panaikino ir toje dalyje priėmė naują sprendimą – ieškinį atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m balandžio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-421/2017 Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys ir paskirstytos šalių bylinėjimosi išlaidos, panaikino ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys tenkintas, o sprendimo dalį, kuria palikta nepakeista Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. sprendimo dalis atmesti priešieškinį, paliko nepakeistą ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas.
 4. Teismas nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 31 d. ieškovė UAB „Overseas Baltic“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-421/2017 (civilinė byla Nr. eA2-1609-513/2017). Teismas pastebėjo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra grindžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu – po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo atsakovei tapo žinoma aplinkybė, jog 2005 m. liepos 1 d. bendrovės Yang Ming Shipping Europe GmbH ir Overseas Liner Agencies, AB atstovavimo sutarties sudarymo metu, Švedijos Karalystės Juridinių asmenų registre bendrovė pavadinimu Overseas Liner Agencies, AB nebuvo įregistruota, todėl neturėjo teisinio subjektiškumo ir negalėjo įgyti jokių teisių ir pareigų pagal šią sutartį. Kadangi 2005 m. liepos 1 d. sutartis buvo sudaryta su neegzistuojančiu subjektu, prašydama atnaujinti procesą, atsakovė kvestionuoja teismų nustatytą aplinkybę, ar iš minėtos sutarties kylančios teisės galėjo būti perleistos dukterinei bendrovei OLA Overseas Liner Agencies AB, kuri paskyrė atsakovę savo subagente. Ieškovės teigimu, jeigu ši faktinė aplinkybė būtų buvusi žinoma civilinę bylą nagrinėjusiems teismams, ginčo šalių teisinių santykių kvalifikacija ir teismo išvados dėl subagentavimo santykių egzistavimo būtų iš esmės kitokios.
 5. Teismas konstatavo, kad atnaujintoje civilinėje byloje būtų sprendžiama dėl ieškovės nurodytų aplinkybių reikšmės UAB „Overseas Baltic“ ir Ola Overseas Liner Agencies AB teisinių santykių kvalifikavimui, t. y. ar bylą nagrinėję teismai pagrįstai sprendė, jog tarp ieškovės UAB „Overseas Baltic“ ir atsakovės Ola Overseas Liner Agencies AB buvo subagentavimo santykiai. Tokiu atveju tiek nagrinėjamoje civilinėje byloje, tiek civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017 tapačios aplinkybės, teismo vertinimu, sudarytų ir vienos, ir kitos bylos įrodinėjimo dalyką. Todėl, teismo nuomone, kol nėra priimtas ir neįsiteisėjo teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017 pagal UAB „Overseas Baltic“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, tinkamas šios civilinės bylos išnagrinėjimas nėra galimas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovės OLA Overseas Liner Agencies AB ir UAB „OLA Overseas Liner Baltic“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartį ir atnaujinti civilinę bylą Nr. e2-477-459/2017. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:
  1. Skundžiamos nutarties priėmimo metu Overseas Baltic prašymas dėl proceso atnaujinimo dar nebuvo išnagrinėtas ir joks procesinis spendimas dėl Overseas Baltic pateikto prašymo ir proceso atnaujinimo nebuvo priimtas. Šiuo metu Overseas Baltic prašymas dėl proceso atnaujinimo jau yra atmestas. Teismas 2017 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017 nusprendė Overseas Baltic prašymo netenkinti, nes prašyme nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios ir nesudaro pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje. Be to, tuo atveju, jeigu yra pateiktas tik prašymas dėl proceso atnaujinimo (procesas dar nėra atnaujintas), nėra galima teigti, kad yra nagrinėjama kita byla civiline tvarka ir dėl to objektyviai neegzistuoja pagrindas civilinei bylai sustabdyti. Kasacinis teismas savo formuojamoje praktikoje yra pažymėjęs, kad, atsižvelgiant į proceso atnaujinimo stadijų (prašymo priėmimo, prašymo nagrinėjimo, proceso atnaujinimo ir pakartotinio bylos nagrinėjimo) paskirtis, CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo tikslus ir sąlygas, bylos sustabdymas šios normos pagrindu prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje, kai dar neatnaujintas procesas, prieštarauja CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktui, nedera su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimais ir juos aiškinančia Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika dėl teismo pareigos užtikrinti spartų procesą, neatitinka civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, taip pat civilinio proceso koncentruotumo principo. Taigi, nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-477-459/2017 negalėjo būti sustabdyta iki bus išnagrinėta ir įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017, nes nutarties priėmimo metu prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo nagrinėjimo stadijoje, o procesas pagal šį prašymą net nebuvo atnaujintas (t. y. jokia kita civilinė byla tuo metu net nebuvo nagrinėjama).
  2. Skundžiamos nutarties priėmimas nėra suderinamas su civilinio proceso teisės principais ir dėl to, kad sudaro sąlygas Overseas Baltic piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, sukeliant didžiulę žalą atsakovėms dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei turto arešto. Nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo įvykdyta, areštavus atsakovėms priklausantį turtą, iš kurio daugiau nei 1 500 000 Eur sudaro piniginės lėšos. Dėl nepagrįstai užsitęsusio teismo proceso ir nepagrįsto civilinės bylos sustabdymo atsakovės patiria didžiulius nuostolius, nes didelės areštuotų lėšų sumos negali būti panaudotos ūkinėje komercinėje veikloje ir pan. Overseas Baltic nebus pajėgi atlyginti atsakovų patirtų nuostolių, nes Overseas Baltic yra nemoki ir šiai įmonei yra keliama bankroto byla. Overseas Baltic, pateikdama prašymą dėl proceso atnaujinimo, iš esmės siekia suklaidinti teismą, tikėtina, norėdama užvilkinti teismų procesus ir sukelti dar didesnę žalą atsakovams. Kaip matyti iš 2017 m. spalio 6 d. nutarties, Overseas Baltic kaip tariamai naujai paaiškėjusias aplinkybes nurodo tokias aplinkybes, kurios Overseas Baltic ne tik, kad buvo žinomos ankstesnės civilinės bylos nagrinėjimo metu, bet ir kuriomis Overseas Baltic rėmėsi bylos nagrinėjimo metu, siekdama pagrįsti savo išdėstytus argumentus.
 2. Ieškovė UAB „Overseas Baltic“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas turėjo teisę stabdyti nagrinėjamą bylą ir pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą – kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės. Fakultatyvių bylos sustabdymo pagrindų taikymas priklauso teismo diskrecijai. Iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais, todėl nors ir pripažinus, kad teismas parinko netinkamą bylos sustabdymo teisinį pagrindą, šį klausimą iš esmės išsprendė teisingai ir pagrįstai, todėl nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties atskirajame skunde išdėstytais argumentais.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje detaliai ir išsamiai pagrindė savo poziciją, kodėl yra būtina sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Šiuo atveju, konkuruojant proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir visapusiško bei teisingo civilinės bylos išnagrinėjimo principams, prioritetas turėtų būti teikiamas pastarajam.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinės bylos Nr. e2-477-456/2017 (dabartinis Nr. e2-257-459/2018) nagrinėjimas buvo sustabdytas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki įsiteisės procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017, pradėtoje pagal UAB „Overseas Baltic“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-743-826/2015, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Nors iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų ir atsakovių 2018 m. vasario 2 d. pateikto rašto nustatyta, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-187-196/2018 paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017, kuria buvo atmestas Overseas Baltic prašymas atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje Nr. e2-743-826/2015, t. y. faktiškai skundžiamoje nutartyje nurodytas bylos sustabdymo pagrindas šiuo metu jau yra išnykęs ir nepriklausomai nuo šios bylos išnagrinėjimo rezultato civilinės bylos Nr. e2-257-459/2018 nagrinėjimas turi būti atnaujintas (CPK 167 straipsnis), pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos neatnaujinus sustabdytą civilinę bylą, apeliacinės instancijos teismas dėl skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo pasisako iš esmės.
 4. Apeliančių įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi negalėjo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimo, nes skundžiamos nutarties priėmimo metu joks procesinis spendimas civilinėje byloje Nr. eA2-1609-513/2017 dėl Overseas Baltic pateikto prašymo atnaujinti procesą nebuvo priimtas, taigi procesas išnagrinėtoje byloje dar nebuvo atnaujintas. Be to, ieškovė Overseas Baltic prašyme atnaujinti procesą, kaip naujai paaiškėjusias, nurodo tokias aplinkybes, kurios Overseas Baltic ne tik, kad buvo žinomos ankstesnės civilinės bylos nagrinėjimo metu, bet ir kuriomis ji pati rėmėsi toje byloje, siekdama pagrįsti savo išdėstytus argumentus, taigi civilinės bylos sustabdymas šiuo atveju ne tik nėra suderinamas su civilinio proceso teisės principais, bet ir sudaro sąlygas Overseas Baltic piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis.
 5. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, ginčo klausimui aktualų teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, sutinka su atsakovių atskirajame skunde dėstoma pozicija dėl bylos sustabdymo šiuo konkrečiu atveju nepagrįstumo.
 6. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.
 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2010 m. sausio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2010; 2011 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-390/2012; kt.). Šis privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, tačiau bus reikšmingi ir nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012; plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).
 8. Kaip teisingai akcentavo atsakovės, skundžiamos nutarties priėmimo metu civilinė byla Nr. e2-743-826/2015, kurioje, pirmosios instancijos teismo teigimu, nustatyti šiuo metu nagrinėjamai bylai išspręsti reikšmingi faktai, jau buvo išnagrinėta, joje buvo priimtas ir jau įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuris laikomas galiojančiu ir privalomu (CPK 18 straipsnis), nepriklausomai nuo to paduotas ar ne prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje. Savo ruožtu prejudicinis ryšys, kaip pagrindas stabdyti bylą, gali egzistuoti tik tarp nagrinėjamų civilinių bylų, prejudicinis ryšys negali būti nustatomas tarp to, kas yra (nagrinėjamos civilinės bylos) ir to, ko jau nebėra (užbaigtos bylos). Todėl, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus argumentus bei kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuotas CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymo sąlygas, šios normos tikslus ir paskirtį, o taip pat proceso atnaujinimo stadijų (prašymo priėmimo, prašymo nagrinėjimo, proceso atnaujinimo ir pakartotinio bylos nagrinėjimo) esmę, akivaizdu, kad bylos stabdymas pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą iki bus išnagrinėta civilinė byla, kuri jau išnagrinėta ir procesas joje dar nėra atnaujintas, kitaip tariant, kai dar vyksta paties prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo ar nagrinėjimo, o ne pakartotinio bylos nagrinėjimo po atnaujinimo, sprendimas, nėra galimas bei pažeidžia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei civilinio proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principus, be kita ko tikslą kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių.
 9. Remiantis tuo, kas nurodyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai ir neteisėtai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.
 10. Pastebėtina, kad ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą minimo CPK 164 straipsnio 4 punkto pirmosios instancijos teismas netaikė ir dėl jo taikymo galimybių nutartyje apskritai nepasisakė, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl CPK 164 straipsnio 4 punkto taikymo šioje byloje galimybių nepasisako, papildomai pažymėdamas, kad pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti. Civilinės bylos atnaujinimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai