Byla e2A-429-781/2020
Dėl nuostolių priteisimo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alzida“ naudai, tretieji asmens, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – A. S., J. G., likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Alzida“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Agnės Tikniūtės ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, L. D. ir Z. R. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1664-640/2019 pagal trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, L. D. ir Z. R. ieškinį atsakovams L. G. ir A. S. dėl nuostolių priteisimo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alzida“ naudai, tretieji asmens, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – A. S., J. G., likviduojama uždaroji akcinė bendrovė „Alzida“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Patikslinę ieškinio reikalavimus, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, L. D. ir Z. R. (toliau – ir bendraieškiai) prašė iš atsakovų L. G. ir A. S. (toliau – ir atsakovai) priteisti: 1) iš atsakovo A. S. (toliau – ir atsakovas) likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir LUAB) „Alzida“ naudai 27 046,56 Eur (už įmonės veikloje nenaudojamą dyzelinį generatorių, kieto kuro katilą, jo montavimui reikalingas medžiagas, statybines bei apdailos medžiagas, asmeninių daiktų transportavimo paslaugas, be teisėto pagrindo A. S. sūnui A. S. sumokėtas lėšas, be teisėto pagrindo kompensuotas asmeninės kelionės į Austriją lėšas bei be teisinio pagrindo A. G. išmokėtas po darbo sutarties nutraukimo lėšas); 2) solidariai iš atsakovų A. S. ir L. G. LUAB „Alzida“ naudai priteisti 11 604,66 Eur, nes šios išlaidos buvo patirtos L. G. naudai; 3) priteisti iš atsakovų A. S. ir L. G. LUAB „Alzida“ naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) priteisti solidariai iš atsakovų A. S. ir L. G. LUAB „Alzida“ naudai 1 452 Eur kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų; 5) priteisti iš ieškovės LUAB „Alzida“ bendraieškės L. D. naudai 8 465,87 Eur bylinėjimosi išlaidų; 6) priteisti iš atsakovo A. S. trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus L. D. naudai 9 138,79 Eur bylinėjimosi išlaidų; 7) priteisti iš atsakovės L. G. bendraieškės L. D. naudai 1 262,99 Eur bylinėjimosi išlaidų; 8) priteisti iš atsakovų L. G. ir A. S. bendraieškio Z. R. naudai iš viso 7 713,75 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, patirtas už advokato pagalbą.

82.

9Bendraieškiai nurodė, jog uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Alzida“ atsiradę nuostoliai yra dėl atsakovų L. G. ir A. S. neteisėtų veiksmų. Reikalavimą dėl 13056,66 Eur sumos priteisimo bendraieškiai reiškia atsakovams solidariai, nes žala atsirado dėl abiejų atsakovų neteisėtų veiksmų ir visos šios išlaidos buvo patirtos atsakovės L. G. naudai. Šią žalą sudaro: 3 011,64 Eur, sumokėtų atsakovei L. G. už kurą nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2014 m. spalio mėn.; 1 617,66 Eur, sumokėtų atsakovei L. G. pagal jos pateiktas avansines apyskaitas 2013-2014 m.; 173,77 Eur už atsakovei L. G. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus; 868,86 Eur monitoriaus, kuris buvo atiduotas atsakovei L. G., įsigijimo išlaidos; 3 314,38 Eur už atsakovui A. G. priskirto mobilaus telefono ryšio išlaidas; 852,80 Eur už atsakovės L. G. naudojamo mobilaus ryšio išlaidas; 735,64 Eur žala, kuri susideda iš įmonės veikloje nenaudojamo generatoriaus įsigijimo išlaidų; 1 029,91 Eur atsakovei L. G. apmokėtų dyzelino išlaidų; 1 452 Eur už civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimą, t.y. UAB „Audifina“ atliktą auditą.

103.

11Bendraieškiai, sumažinę ieškinio reikalavimus, prašė iš atsakovo A. S. priteisti 27 046,56 Eur sumą, kurią sudaro: 799,06 Eur už bendrovės įsigytą ir nenaudojamą jo veikloje kieto kuro katilą bei 1124, 48 Eur už bendrovėje nesančias ir nenaudojamas šildymo sistemos dalis; 7 478,39 Eur už įsigytas statybines ir apdailos medžiagas (atsisakyta reikalavimų pagal sąskaitas faktūras Nr. 017006 ir Nr. 051383); 541,59 Eur sumokėta suma už muzikos instrumentų transportavimo išlaidas; 546,00 Eur sumokėtus už kitas transportavimo paslaugas; 13 937,96 Eur – be pagrindo išmokėtus atsakovo A. S. sūnui A. S.; 1 052,24 Eur be teisėto pagrindo kompensuotas asmeninės kelionės į Austriją lėšas bei 1 566,84 Eur be teisinio pagrindo A. G. išmokėtas po darbo sutarties nutraukimo.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. sprendimu bendraieškių ieškinį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl to, kas ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2006 m. iki 2015 metų rugpjūčio mėnesio, realiai vadovavo UAB „Alzida“ ir buvo įmonės faktinis vadovas. Atlikęs byloje esančių duomenų analizę, teismas konstatavo, kad būtent atsakovė L. D. faktiškai vadovavo įmonei ir darė esminę įtaką įmonės valdymui, tiek sudarydama sandorius, tiek duodama nurodymus dėl mokėjimų atlikimo, patvirtindama mokėjimus, tokiu būdu kontroliuodama UAB „Alzida“ veiklą.

186.

19Pasisakydamas dėl reikalavimų, solidariai reiškiamų atsakovams, teismas nustatė, kad atsakovės L. G. darbo funkcijos buvo susijusios su važinėjimu. Iš kartu su UAB „Alzida“ ieškiniu pateiktų įsakymų dėl siuntimo į komandiruotes, matyti, kad atsakovė L. G. buvo siunčiama į komandiruotes kituose miestuose. Taigi, jai galėjo būti apmokamos tiek kuro, tiek darbo reikalais naudojamos transporto priemonės remonto išlaidos. Be to, į bylą pateikti dokumentai, kad įmonė nuomojosi atsakovei L. G. priklausantį automobilį. Be to, byloje pateiktos sąskaitos faktūros už kurą yra patvirtintos ir pasirašytos atsakovės L. D. parašais. Esant tokioms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog šios išlaidos (3 011,64 Eur) buvo išmokėtos nepagrįstai.

207.

21Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo nustatyta, kad atsakovei L. G. buvo mokėta 1 617,66 Eur pagal jos pateiktas avansines apyskaitas 2013-2014 m. Pagal minėtas avansines apyskaitas buvo pirktos prekės (statybinės medžiagos, įrankiai ir pan.), kurių įsigijimas apskaitytas bendrovės buhalterijoje, be to bendrovėje buvo patalpos, tiek naudojama tam tikra teritorija, kurių priežiūrai akivaizdu, jog reikėjo tam tikrų buitinių prekių, statybinių medžiagų ar įrankių. Atsakovė L. G. paaiškino, jog į jos darbo funkcijas įėjo patalpų valymas, aplinkos tvarkymas, tuo labiau, jog ji dirbo techniniu darbuotoju, po to – valytoja. Tokiu būdu teismas padarė tikėtiną išvadą, jog minėtos išlaidos buvo patirtos bendrovės veikloje.

228.

23Taip pat nustatyta, kad 2013 m. kovo 15 d. bendrovė sumokėjo uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Tikslus taškas“ 600 Lt (173,77 Eur) už žemės sklypo 0101/0117:0100 kadastrinius matavimus. Iš byloje pateiktos UAB „Tikslus taškas“ sąskaitos faktūros matyti, jog ji buvo pasirašyta būtent atsakovės L. D.. Todėl tikėtina, jog ji davė sutikimą ir nurodymą apmokėti asmenines atsakovės L. G. išlaidas bendrovės lėšomis.

249.

25Apskųstame sprendime nurodyta, kad ieškinyje reiškiami reikalavimai dėl 868,86 Eur monitoriaus, kuris buvo atiduotas atsakovei L. G., įsigijimo išlaidų. Teismas nurodė, kad tikėtina, jog atsakovė L. D. davė sutikimą ir nurodymą apmokėti asmenines L. G. išlaidas bendrovės lėšomis. Vien tai, jog įmonėje buvo priimtas įsakymas dėl vienkartinių premijų išmokėjimo, nepaneigia argumento, jog papildomai įmonės akcininkai pirkosi prekes įmonės lėšomis asmeninėms reikmėms įmonės dvidešimtmečio proga.

2610.

27Teismas taip pat nustatė, kad tikėtina, jog atsakovė L. D. davė sutikimą ir nurodymą apmokėti asmenines L. G. išlaidas už mobiliojo ryšio telefoną bendrovės lėšomis.

2811.

29Pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti žalą, patirtą dėl dyzelino generatoriaus ir dyzelino išlaidų, pirmasis instancijos teismas nenustatė duomenų, jog dyzelinis kuras buvo naudojamas ne generatoriui. Todėl pripažino, kad teigti, jog šios išlaidos sudaro įmonės patirtą žalą, nėra pagrindo.

3012.

31Teismas pažymėjo, kad bendraieškiai savo reikalavimus dėl UAB „Alzida“ padarytų nuostolių grindžia į bylą pateikta UAB „Audifina“ finansinio patikrinimo ataskaita. Teismas minėtą dokumentą vertintino kaip rašytinį įrodymą, neturintį aukštesnės galios, ir pripažino, kad 1 452 Eur išlaidos, kurias UAB „Alzida“ sumokėjo UAB „Audifina“ už atliktą auditą negali būti vertinamos kaip bendrovės patirta žala dėl atsakovų veiksmų.

3213.

33Teismas nustatė, kad ieškiniu reiškiami reikalavimai dėl 799,06 Eur už bendrovės įsigytą ir nenaudojamą jo veikloje kieto kuro katilą bei 1 124, 48 Eur už bendrovėje nesančias ir nenaudojamas šildymo sistemos dalis priteisimo iš atsakovo A. S.. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas pripažino nesant pagrindo pripažinti, jog dėl minėtų išlaidų yra atsakingas atsakovas A. S..

3414.

35Nagrinėdamas reikalavimą dėl 7 478,39 Eur už įsigytas statybines ir apdailos medžiagas, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog visos išlaidos pagal nurodytas sąskaitas faktūras Nr. 0006640 (93 51,50 Lt), Nr. 055001 (4 731,12 Lt), Nr. 051317 (3 909,87 Lt), Nr. 017004 (7828,89 Lt) buvo patirtos bendrovės veikloje.

3615.

37Pasisakydamas dėl A. G. išmokėtos sumos (1 566,84 Eur), teismas atkreipė dėmesį, jog minėtos sumos buvo išmokėtos įmonės akcininkui, todėl vien tas faktas, jog sumos buvo išmokėtos po darbo sutarties nutraukimo, vienareikšmiškai nesudaro pagrindo teigti, jog jos buvo išmokėtos nepagrįstai.

3816.

39Bendraieškiai nurodo, kad atsakovo A. S. sūnui A. S. buvo be pagrindo išmokėta 13 937,96 Eur suma. Teismas nustatė, kad atsakovo A. S. sūnus A. S. įmonėje vykdė remonto darbus 2006-2008 metais pagal verslo liudijimą. Tokiu būdu teismas padarė išvadą, jog A. S. pinigai buvo išmokėti pagrįstai už atliktus UAB „Alzida“ naudai darbus.

4017.

41Reikšdami savarankiškus reikalavimus bendraieškiai nurodė, neva įmonė dar 2007 metais nepagrįstai sumokėjo atsakovui A. S. 1 052,24 Eur komandiruotės išlaidų. Minėtos išlaidos turėjo būti priskirtos prie atsakovo A. S. gautų pajamų natūra. Teismo manymu, byloje nėra duomenų, jog minėta suma nebuvo priskirta prie atsakovo A. S. natūra gautų pajamų, taip pat kad minėta suma nebuvo išskaityta iš atsakovo A. S. darbo užmokesčio. Todėl vienareikšmiškai teigti, jog šios bendrovės lėšomis apmokėtos asmeninės išlaidos, nebuvo įmonei kompensuotos, nėra pagrindo.

4218.

43Teismas nustatė, kad bendrovės lėšos buvo panaudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms, ką patvirtina duomenys apie tai, jog visos bylos šalys bendrovės lėšomis apmokėdavo tiek kuro išlaidas, tiek mobiliųjų telefonų išlaidas, keliones, įvairius pirkinius, kurie nebuvo naudojami tiesiogiai bendrovės veikloje. Šalys pripažino, jog tokia praktika bendrovėje buvo ir ji ilgą laiką tenkino visus akcininkus. Pastebėjo, kad tokia praktika dėl nusistovėjusios bendrovės veiklos organizavimo tvarkos, kuomet įmonę valdė faktinė vadovė atsakovė L. D. ir akcininkų asmeninių išlaidų apmokėjimas bendrovės lėšomis, šalis tenkino gana ilgą laiką, įvertinus tai, jog įmonė veikė daugiau nei 20 metų, t. y. nuo 1993 metų. Ir tik kilus turtiniams nesutarimams dėl dividendų išmokėjimo, kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, o vėliau atsirado dar ir kitų ginčų – dėl valdymo organų rinkimų, dėl akcijų priverstino pardavimo, dėl bendrovės veiklos tęstinumo.

4419.

45Teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodytas žalos padarymo faktas, todėl nesant šiai būtinai civilinės atsakomybės sąlygai, civilinė atsakomybė negali kilti.

4620.

47Pasisakydamas dėl atsakovo A. S. prašymo taikyti ieškinio senatį, teismas nurodė, kad kadangi ieškinys yra pareikštas 2016 m. birželio 2 d., tai iš dalies reikalavimams, kurie pareikšti dėl žalos, atsiradusios iki 2013 m. birželio 2 d. momento, taikytas ieškinio senaties terminas (trys metai). Tačiau įvertinus tai, jog ieškinio reikalavimai atmesti nenustačius byloje žalos padarymo fakto, ieškinio senaties taikymo klausimas nėra aktualus.

48III.

49Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

5021.

51Bendraieškė L. D. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškinys atsakovams A. S. ir L. G. ir atitinkamai paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas; skirti žodinį bylos nagrinėjimą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

5221.1.

53Teismas sprendimo motyvuose visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ginčui aktualiu laikotarpiu (t.y. nuo 2006 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn.) bendraieškė buvo faktine UAB „Alzida“ vadove ir iš esmės šiuo pagrindu sprendė, kad žala UAB „Alzida“ nebuvo padaryta ir ieškinį atmetė. Bendraieškės atstovas baigiamojoje kalboje atliko išsamią šios bylos medžiagos analizę ir nurodė išsamius argumentus bei juos pagrindžiančius į bylą surinktus įrodymus (įskaitant ir liudytojų parodymus, atsakovų paaiškinimus), patvirtinančius, kad būtent atsakovas A. S. vadovavo bendrovei.

5421.2.

55Teismas neatsižvelgė į visumą byloje surinktų rašytinių įrodymų bei liudytojų parodymų ir bylos šalių paaiškinimų (ir jų nevertino), akivaizdžiai patvirtinančių, kad ginčo laikotarpiu UAB „Alzida“ nuolat ir sistemingai vadovavo būtent atsakovas A. S.. Teismas sprendime pasivadovavo visiškai šalutinėmis aplinkybėmis bei neleistinomis įrodinėjimo priemonėmis, tuo nukrypdamas nuo 2018 m. liepos 2 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje suformuluotų teisės aiškinimo taisyklių. Todėl pirmosios instancijos teismas sprendime visiškai nepagrįstai neišnagrinėjo bei neįvertino aukščiau nurodytų reikšmingų aplinkybių, sudarančių ieškinio pagrindą, ir į jas neatsižvelgė.

5621.3.

57Teismas, netinkamai ir atmestinai ištyręs byloje surinktus įrodymus (rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus, šalių paaiškinimus), sprendime padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad žalos (nuostolių) padarymo faktas (kas yra būtina ir viena pagrindinių civilinės atsakomybės taikymo sąlygų) nėra įrodytas. Dėl šios priežasties laikytina, kad teismo sprendimas šioje dalyje yra nemotyvuotas, kas yra tokio sprendimo naikinimo pagrindas.

5821.4.

59Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes nėra aišku, kokiais byloje esančiais įrodymais remiantis teismas padarė išvadą dėl bendrovėje neva susiklosčiusios praktikos, kad bendrovės lėšos esą buvo panaudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms.

6021.5.

61Pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo ieškinio senaties termino pabaigą. Bendraieškė šioje byloje atsakovams pareiškė netiesioginį ieškinį, t.y. ieškinys pareikštas dėl nuostolių atlyginimo bendrovės UAB „Alzida“ naudai. Dėl tos priežasties teisiškai yra reikšminga aplinkybė, kada būtent bendrovei (kurios naudai pareikštas ieškinys) tapo žinoma apie neteisėtus atsakovų veiksmus ir bendrovės patirtus nuostolius. Šiuo požiūriu yra reikšminga aplinkybė, kad atsakovų atlikti neteisėti veiksmai (atlikti visu ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2006 m. iki 2015 m. rugpjūčio) ir patirti nuostoliai bendrovei paaiškėjo tik 2015 m. pabaigoje, paskyrus nauju UAB „Alzida“ vadovu V. D. ir UAB „Audifina“ atlikus įmonės dokumentų finansinį patikrinimą bei pateikus 2015 m. gruodžio 15 d. patikrinimo ataskaitą. Todėl būtent nuo šios datos ir turėtų būti pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas, nes iki V. D. paskyrimo UAB „Alzida“ vadovu, visu ginčo laikotarpiu įmonės vadovu buvo atsakovas A. S..

6222.

63Bendraieškis Z. R. atsiliepime į bendraieškės L. D. apeliacinį skundą nurodė su juo sutinkantis bei prašė jį tenkinti, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime remiamasi aplinkybėmis, kurios buvo išdėstytos bendraieškio pateiktame apeliaciniame skunde.

6423.

65Bendraieškis Z. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimo dalį, kuria atmestas bendraieškių ieškinys ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir toje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai: 1) priteisti iš atsakovo A. S. trečiojo asmens UAB „Alzida“ naudai 27 046,56 Eur nuostolių atlyginimą; 2) priteisti solidariai iš atsakovų trečiojo asmens UAB „Alzida“ naudai 13 056,66 Eur nuostolių atlyginimą; 3) priteisti iš atsakovų trečiojo asmens UAB „Alzida“ naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovų trečiojo asmens UAB „Alzida“ ir bendraieškio naudai jų patirtas bylinėjimosi išlaidas; priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6623.1.

67Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė nepagrįstas išvadas, neva ginčo laikotarpiu bendrovės faktiniu vadovu buvo ne atsakovas A. S. (kuris tuo metu buvo registruotas kaip de jure bendrovės vadovas), o atsakovė L. D.. Byloje esantys įrodymai (inter alia, UAB „Audifina“ finansinio patikrinimo ataskaita, Registrų centro duomenys, įsiteisėję teismų sprendimai kitose civilinėse bylose bendrovės akcininkų ginčuose, Nacionalinio akreditacijos biuro patvirtintas UAB „Alzida“ kokybės vadovas, bendrovės įstatai, direktoriaus įsakymai ir kt. bendrovės dokumentai) aiškiai patvirtina, kad ginčo laikotarpiu 1995 m. balandžio 20 d. – 2015 m. rugpjūčio 21 d. įmonei vadovavo ir jos vadovu de facto ir de jure buvo atsakovas A. S..

6823.2.

69Atsakovas A. S. kitoje civilinėje byloje Nr. e2-3276-816/2018 pateiktame 2018 m. kovo 14 d. atsiliepime į apeliacinį skundą pats ne vieną kartą aiškiai nurodė ir pripažino, kad ginčo laikotarpiu ne atsakovė L. D., o jis buvo bendrovės direktorius.

7023.3.

71Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinį, nes atsakovai padarė bendrovei 40 103,22 Eur nuostolius, kurie turi būti priteisti iš atsakovų.

7223.4.

73Bendraieškio įsitikinimu, atsakovas A. S. netinkamai vykdė bendrovės įstatuose bei įstatymuose nustatytas pareigas, neveikė sąžiningai ir protingai bendrovės atžvilgiu, neužtikrino efektyvaus bendrovės veikimo, o taip pat nesidomėjo ir nevertino dalies sudaromų sandorių ekonominio pagrįstumo ir tikslingumo. Atsakovas A. S. kaip įmonės vadovas taip pat neišvengė situacijų, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams bei eilėje atvejų supainiojo bendrovės turtą su savo turtu bei panaudojo jį asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui (L. G.) gauti be kitų bendrovės akcininkų sutikimo. Pažymėjo, jog atsakovas A. S. taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.87 straipsnio 5 dalyje nustatytą pareigą pranešti kitiems bendrovės akcininkams bei valdybos nariams apie aukščiau nurodytas aplinkybes.

7423.5.

75Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio dalyje dėl neteisėtų buvusio bendrovės vadovo atsakovo A. S. ir bendrovės akcininkės L. G. veiksmų ir (ar) neveikimo, kadangi bendrovės patirti nuostoliai sudaro 40 103,22 Eur, kurie susideda iš: 3 011,64 Eur – suma, bendrovės sumokėta už L. G. kuro (benzino) išlaidas laikotarpiu nuo 2013 m. gegužės mėn. iki 2014 m. spalio mėn.; 1 617,66 Eur – suma, bendrovės sumokėta pagal L. G. pateiktas avansines apyskaitas; 735,64 Eur – suma, bendrovės sumokėta už įmonės veikloje nenaudojamą dyzelinį generatorių; 1 029,91 Eur – suma, bendrovės sumokėta už L. G. kuro (dyzelino) išlaidas laikotarpiu nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 m. rugpjūčio mėn.; 868,86 Eur – suma, bendrovės sumokėta už įmonės veikloje nenaudojamą ir fiziškai bendrovėje nesantį, L. G. asmeniniam naudojimui perduotą televizorių (monitorių) Samsung UE55F6100; 799,06 Eur – suma, bendrovės sumokėta už įmonės veikloje nenaudojamą ir fiziškai bendrovėje nesantį, atsakovo A. S. asmeniniame (privačiame) name naudojamą kieto kuro katilą; 1 124,48 Eur – suma, bendrovės sumokėta už įmonės veikloje nenaudojamą ir fiziškai bendrovėje nesantį turtą (šildymo sistemos dalis sunaudota atsakovo A. S. asmeniniame (privačiame) name montuojant kieto kuro katilą); 7 478,39 Eur – suma, bendrovės sumokėta už statybines bei apdailos medžiagas, kurios niekada nebuvo panaudotos bendrovės veikloje ar jos naudojamose patalpose; 852,80 Eur – suma bendrovės sumokėta už L. G. mobilaus ryšio išlaidas nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. rugpjūčio mėn.; 3 314,38 Eur – suma, bendrovės sumokėta pagal A. G. priskirto mobilaus telefoninio ryšio, kuriuo naudojosi L. G., nebūdama bendrovės darbuotoja, išlaidas laikotarpiu nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. iki 2012 m. gruodžio mėn., 1 566,84 Eur – suma, bendrovės nepagrįstai ir neteisėtai sumokėta A. G. po darbo sutarties nutraukimo; 541,59 Eur – suma, bendrovės sumokėta už atsakovo A. S. šeimos asmeninių daiktų transportavimo paslaugas; 546,00 Eur – suma, bendrovės sumokėta už atsakovo A. S. šeimos asmeninių daiktų transportavimo paslaugas; 13 937,96 Eur – suma, bendrovės be pagrindo sumokėta atsakovo A. S. sūnui A. S.; 1 052,24 Eur – suma, bendrovės sumokėta atsakovui A. S. už kelionę į Austriją; 173,77 Eur – suma, bendrovės sumokėta už L. G. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus; 1 452 Eur – suma už civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimą (už UAB „Audifina“ atliktą auditą). Iš šių sumų 27 046,56 Eur suma (už įmonės veikloje nenaudojamą dyzelinį generatorių, kieto kuro katilą, jo montavimui reikalingas medžiagas, statybines bei apdailos medžiagas, asmeninių daiktų transportavimo paslaugas, be teisėto pagrindo A. S. sūnui A. S. sumokėtas lėšas, be teisėto pagrindo kompensuotas asmeninės kelionės į Austriją lėšas bei be teisinio pagrindo A. G. išmokėtas po darbo sutarties nutraukimo lėšas) priteistina bendrovės naudai iš atsakovo A. S. asmeniškai, o likusi 13 056,66 Eur suma priteistina bendrovės naudai solidariai iš atsakovo A. S. ir L. G., nes šios išlaidos buvo patirtos L. G. naudai.

7623.6.

77Trijų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams pareikšti šioje byloje nebuvo praleistas, todėl nėra pagrindo taikyti ieškinio senaties termino. Bendraieškiui nebuvo žinoma apie padarytos žalos faktus iki kol bendrovėje nebuvo atliktas auditas ir žala nebuvo nustatyta UAB „Audifina“ 2015 m. gruodžio 15 d. finansinio patikrinimo ataskaitoje.

7824.

79Bendraieškė atsiliepime į bendraieškio apeliacinį skundą nurodė su juo visiškai sutinkanti bei prašo jį tenkinti. Atsiliepime bendraieškė remiasi argumentais, išdėstytais jos apeliaciniame skunde.

8025.

81Atsakovas A. S. atsiliepime į bendraieškių apeliacinius skundus su jais nesutiko ir prašė juos atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

8225.1.

83Priešingai nei nurodo bendraieškiai, pirmosios instancijos teismas ištyrė visus įrodymus, juos tinkamai įvertino ir priėmė motyvuotą ir teisingą sprendimą. Atsakovas A. S. buvo tik formalus UAB „Alzida“ direktorius. Faktiškai bendraieškė vadovavo įmonės veiklai, priimdavo esminius sprendimus, organizuodavo ir vykdydavo pirkimus, priimdavo į darbą ir atleisdavo darbuotojus ir t.t.

8425.2.

85Reikalavimai dėl žalos atlyginimo šioje byloje buvo grindžiami selektyviai ir tendencingai atrinktais dokumentais, nepateikiant visų duomenų, informacijos ir dokumentų. Bendraieškiams nuslepiant dalį informacijos ir apskritai pateikiant teismui klaidingus faktus. Be to, ieškovai apskritai bandė išvengti nuostolių įrodinėjimo nepagrįstai teigdami, neva šioje byloje nėra ginčo dėl žalos. Atsakovas A. S. niekuomet nesutiko ir nesutinka su ieškovų teiginiais apie tariamai padarytą žalą.

8625.3.

87Visos operacijos ir visi dokumentai, kuriais grindžiama tariamai padaryta žala, pateikti UAB „Alzida“ (kurią tuo metu kontroliavo L. D.) byloje. Tiek UAB „Alzida“, tiek ieškovams visuomet šie dokumentai buvo žinomi, buhalteriniai dokumentai patvirtinti bendraieškės, taip pat dalis dokumentų patvirtinti bendraieškio parašais.

8825.4.

89Atsakovo A. S. procesiniuose dokumentuose jau ne kartą nurodyta, kad bendraieškiai reiškia akivaizdžiai nepagrįstus reikalavimus. Bendraieškė ir su ja susiję asmenys šią civilinę bylą ir tariamą žalos padarymą naudojo siekdami stabdyti UAB „Alzida“ likvidavimo procesą ir siekdami išlaikyti įmonės valdymą savo ir savo šeimos narių rankose.

9026.

91Atsakovė L. G. atsiliepime į bendraieškių apeliacinius skundus prašo juos atmesti, neskirti bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje žodinio proceso tvarka ir priteisti jos naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:

9226.1.

93Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo nesant atsakovės materialinės atsakomybės sąlygų (dėl žalos „Dėl kuro išlaidų apmokėjimo L. G.“, „Dėl pirkimų per avansines apyskaitas išlaidų kompensavimo“, „Dėl dyzelinio generatoriaus ir dyzelino išlaidų“). Net jei ir būtų nustatyta, kad yra visos materialinės atsakomybės taikymo sąlygos, atsakovės atsakomybė dėl su darbo santykiais susijusių išmokų (žalos dalys (i) dėl kuro išlaidų apmokėjimo L. G.; (ii) dėl pirkimų per avansines apyskaitas išlaidų kompensavimo; (iii) dėl dyzelinio generatoriaus ir dyzelino išlaidų) ribotina 3 VDU.

9426.2.

95Pirmosios instancijos teismas pagrįstai bendraieškę pripažino bendrovės vadove.

9626.3.

97Teismas teisingai sprendime nurodė, kad ginčui taikytinas trijų metų ieškinio senaties terminas.

98Teisėjų kolegija

konstatuoja:

99IV.

100Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10127.

102Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinių skundų ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinių skundų ribų. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

10328.

104Apeliantė L. D., be kita ko, prašo jos apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka; tai argumentuoja tuo, kad žodinis bylos nagrinėjimas padėtų geriau atskleisti bei visapusiškai ištirti šiai bylai reikšmingas aplinkybes.

10529.

106Teisėjų kolegija atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad pagal bendrąją bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklę, įtvirtintą CPK 321 straipsnio 1 dalyje, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. CPK 322 straipsnyje įtvirtinta teismo diskrecijos teisė skirti apeliacinio skundo nagrinėjimą žodinio proceso tvarka tais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bendraieškė šiuo atveju nepagrindžia savo prašymo dėl skundo nagrinėjimo žodinio proceso tvarka būtinumo, tik nurodo, jog tai sudarytų galimybę visapusiškai ištirti šiai bylai reikšmingas aplinkybes.

10730.

108Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu bylą nagrinėjęs teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 straipsnio 1 dalis), todėl bendraieškės prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkinamas. Dėl naujų įrodymų priėmimo

10931.

110Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu teismui pateikė UAB „Alzida“ patalpų planą bei 2019 m. balandžio 3 d. pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą kopiją. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. e2-3276-816/2018 kopiją bei atskirojo skundo civilinėje byloje Nr. e2-30054-864/2016 kopiją.

11132.

112Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė priemonė, o jos taikymo sąlygos apibrėžtos CPK 314 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis).

11333.

114Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, pažymi, kad šie įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau šalys nenurodė svarių priežasčių, leidžiančių spręsti, kad būtinybė pateikti šiuos įrodymus iškilo tik po bylos išnagrinėjimo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo bei paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija CPK 314 straipsnyje aptartos išimties taikymui pagrindo neįžvelgia ir naujų įrodymų į bylą nepriima. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad susipažinusi su bylos medžiaga, įvertinusi apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus, sprendžia, jog byloje esančių įrodymų visuma buvo pakankama faktinėms aplinkybėms, reikšmingoms teisingam ginčo išsprendimui, nustatyti. Dėl apeliacinių skundų argumentų

11534.

116Apeliantai teigia, jog apskųstame teismo sprendime nepagrįstai konstatuota, kad nuo 2006 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. bendraieškė buvo faktine UAB „Alzida“ vadove, o ne atsakovas A. S. vadovavo bendrovei.

11735.

118Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organai, nevykdantys ar netinkamai vykdantys šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo atlyginti padarytą žalą. Tokiu teisiniu reglamentavimu iš esmės siekiama apriboti bendrovės vadovų galimybes, pasinaudojant savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybe, elgtis nesąžiningai kreditorių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

11936.

120Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota teisės aiškinimo taisyklė, kad civilinės atsakomybės prasme kaip vadovas gali būti vertinamas ne tik asmuo, kuris pagal įmonės dokumentus tuo metu ėjo įmonės vadovo pareigas (de jure vadovas), tačiau ir bet kuris kitas asmuo, jei nustatoma, kad įmonė veikė jo vadovaujama (de facto vadovas). Pripažinus, kad formaliai vadovu nepaskirtas asmuo sistemingai atliko funkcijas, kurias paprastai atlieka vadovas, jo atsakomybė už neteisėtais veiksmais įmonei padarytą žalą taikoma kaip de jure vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2013). Faktiniu įmonės vadovu pripažįstamas tas asmuo, kuris atlieka juridinio asmens vadovui priskirtas funkcijas ir priima vadovui pagal kompetenciją priskirtus valdingus sprendimus, nepriklausomai nuo jo einamų formalių pareigų įmonėje ir nepriklausomai nuo jo buvimo ar ne įmonės dalyviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-265-611/2017).

12137.

122Bylos duomenimis nustatyta, jog ginčo laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2015 m. rugpjūčio mėn. L. D. buvo įdarbinta technikos vadove, buvo viena iš 3 valdybos narių ir jai priklausė 23,59 procentai visų balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. L. D. priklausė didžiausias skaičius įmonės akcijų (t. 1, b. l. 119). UAB „Alzida“ buvo įregistruota nuo 1993 m. gruodžio 2 d. ir atsakovas A. S. įmonės vadovu buvo registruotas nuo 1995 m. balandžio 20 d. iki 2015 m. rugpjūčio 27 d. (t. 1, b. l. 433 – 439).

12338.

124Bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme taip pat nustatyta, jog nors įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė, būtent L. D. pasirašydavo ant įmonės sąskaitų faktūrų. Be to, byloje nustatyta, jog L. D. pasirašydavo ir kai kurias sutartis įmonės vardu (t. 12, b. l. 95). Iš Luminor bank AB 2018 m. vasario 7 d. rašto (t. 10, b. l. 79) matyti, kad atsakovė L. D. faktiškai valdė UAB „Alzida“ bankų sąskaitas. Minėtas įrodymas patvirtina, kad būtent L. D. nuo 2011 m. gruodžio 12 d. (sąskaitos atidarymo dienos) iki pat 2018 m. birželio 15 d. buvo registruota internetinės bankininkystės sistemoje ir turėjo vieno parašo teisę vykdyti darbo užmokesčio kitų mokėjimų nurodymus ir peržiūrėti verslo kortelių informaciją. Tuo tarpu A. S., nors kaip de jure vadovas, turėjo parašo teisę UAB „Alzida“ vardu atlikti bankines operacijas internetu, tačiau jis niekuomet nebuvo registruotas internetinės bankininkystės sistemoje. Byloje nėra duomenų apie tai, jog jis faktiškai atlikinėjo kokius nors mokėjimo nurodymus UAB „Alzida“ vardu. Įmonės pašto dėžutę (alzida@alzida.lt), kuri buvo skelbiama bendrovės interneto svetainėje (www.alzida.lt), valdė L. D. ir ji savo vardu siųsdavo laiškus kaip įmonės atstovas (t. 8, b. l. 130, 167, 171). Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu teismo posėdyje L. D., teikdama paaiškinimus, patvirtino, jog vyko į buhalterinius seminarus bei į verslumo mokymus (t. 10, b. l. 166, 168 – 169, 172 – 176). Iš internetiniuose portaluose teikiamos informacijos galima nustatyti, jog L. D. skelbėsi esanti įmonės direktorė (t. 14, b. l. 85, 87).

12539.

126Apeliacinės instancijos teismas taip pat nustatė, jog aplinkybė, patvirtinanti L. D. faktinį įmonės valdymą, yra ta, jog jai buvo pavesta atlikinėti materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto, piniginių lėšų kasoje ir banko sąskaitoje, įmonės debitorių ir kreditorių, sunaudoto turto, medžiagų nurašymo inventorizaciją (t. 10, b. l. 135, t. 12, b. l. 36, 38). Be to, nustatyta, jog L. D. buvo atsakinga už apskaitos blankų saugojimą ir išdavimą, atlikinėjo draudimo procedūras (t. 10, b. l. 132 – 133, t. 12, b. l. 39 – 40).

12740.

128Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas nustatytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo nesutikti su apskųstame teismo sprendime padaryta išvada, jog L. D. faktiškai vadovavo įmonei ir darė esminę įtaką įmonės valdymui, tiek sudarydama sandorius, tiek duodama nurodymus dėl mokėjimų atlikimo, patvirtindama mokėjimus, tokiu būdu kontroliuodama UAB „Alzida“ veiklą. Apeliaciniuose skunduose nepateikta pagrįstų argumentų bei įrodymų, paneigiančių šią išvadą, todėl apeliantų argumentai atmestini kaip neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

12941.

130Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas sprendime padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad žalos (nuostolių) padarymo faktas nėra įrodytas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo apeliantės argumentu.

13142.

132Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų narių) civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis). Kaip ne kartą yra nurodęs kasacinis teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246 –6.249 straipsniai). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

13343.

134Kaip matyti iš apskųsto teismo sprendimo 34 punkto, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šalys procesiniuose dokumentuose neginčijo fakto, kad bendrovės lėšomis buvo įgyjamos atitinkamos prekės, gaunamos paslaugos įmonės akcininkų / vadovų / darbuotojų asmeniniams poreikiams tenkinti, todėl nėra pagrindo teigti, jog žalos padarymo faktas yra nustatytas ir konstatuotas. Teisėjų kolegija, sutikdama su šia išvada, papildomai pažymi, kad iš byloje pateiktų duomenų matyti, jog bendrovėje buvo susiklosčiusi tam tikra bendrovės veiklos organizavimo tvarka, joje buvo įdarbinami akcininkai arba jų šeimos nariai. Bendrovės lėšos buvo panaudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms, ką patvirtina duomenys apie tai, jog visos bylos šalys bendrovės lėšomis apmokėdavo tiek kuro išlaidas, tiek mobiliųjų telefonų išlaidas, keliones, įvairius pirkinius, kurie nebuvo naudojami tiesiogiai bendrovės veikloje. Šalys bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme pripažino, jog tokia praktika bendrovėje buvo ir ji tenkino visus akcininkus ilgą laiką. Pastebėtina, jog tokia praktika dėl nusistovėjusi bendrovės veiklos organizavimo tvarkos, kuomet įmonę valdė faktinė vadovė L. D. ir akcininkų asmeninių išlaidų apmokėjimas bendrovės lėšomis, šalis tenkino gana ilgą laiką, įvertinus tai, jog įmonė veikė daugiau nei 20 metų, t. y. nuo 1993 metų. Tik atsiradus turtiniams nesutarimams dėl dividendų išmokėjimo kilo ginčas dėl žalos atlyginimo. Be to, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, tiek L. D., tiek Z. R., būdami akcininkais bei valdymo organų nariais, iki iškilusio šalių turtinio nesutarimo nekėlė klausimo dėl galimai žalos padarymo bendrovei. L. D. priimdama ir patvirtindama bei atlikdama mokėjimus, dėl kurių pagrįstumo kelia reikalavimus atsakovams, turėjo ir galėjo tuo metu, kai jie buvo atliekami, reikšti pretenzijas dėl jų pagrįstumo, tačiau to nedarė. Teisėjų kolegija sprendžia, jog visos šios minėtos nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad bendraieškiai žalos (nuostolių) padarymo fakto bendrovei neįrodė (CPK 178 straipsnis).

13544.

136Apeliantai taip pat nurodo, kad nėra aišku, kokiais byloje esančiais įrodymais remiantis pirmosios instancijos teismas padarė išvadą dėl bendrovėje susiklosčiusios praktikos, kad bendrovės lėšos esą buvo panaudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms.

13745.

138Byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybes, jog buvo pirktas šaldiklis, fotoaparatas, padangos, ratlankiai, televizorius Samsung, Kalėdiniai papuošimai (t. 14, b. l. 89 – 93), be to, bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme tai, jog įmonė yra įsigijusi prekių, kurios nėra skirtos įmonės veiklai, bet yra naudojamos darbuotojų asmeninėms reikmėms, pripažino ir pati apeliantė L. D. teismo posėdžio metu (nurodė, jog buvo pirktos slidės, valtis, burlentė). Duomenys apie tai, jog visos bylos šalys bendrovės lėšomis apmokėdavo tiek kuro išlaidas, tiek mobiliųjų telefonų išlaidas, keliones, įvairius pirkinius, kurie nebuvo naudojami tiesiogiai bendrovės veikloje, patvirtina, kad bendrovės lėšos buvo naudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms. Šalys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu patvirtino, kad tokia praktika bendrovėje buvo ir ji tenkino visus akcininkus ilgą laiką. Pastebėtina, jog tokia praktika dėl nusistovėjusi bendrovės veiklos organizavimo tvarkos, kuomet įmonę valdė faktinė vadovė L. D. ir akcininkų asmeninių išlaidų apmokėjimas bendrovės lėšomis, šalis tenkino. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina teismo išvadą, kad bendrovės lėšos buvo naudojamos visų akcininkų asmeninėms reikmėms. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dalis bendrovės lėšų buvo panaudota akcininkų asmeninėms išlaidoms apmokėti, tačiau kaip matyti tokia buvo susiklosčiusi bendrovėje praktika ir šalys dėl jos pretenzijų ilgą laiką (iki nesutarimų dėl dividentų išmokėjimo) nekėlė.

13946.

140Apeliaciniuose skunduose teigiama, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo ieškinio senaties termino pabaigą. Teisiškai yra reikšminga aplinkybė, kada būtent bendrovei (kurios naudai pareikštas ieškinys) tapo žinoma apie neteisėtus atsakovų veiksmus ir bendrovės patirtus nuostolius. Šiuo požiūriu yra reikšminga aplinkybė, kad atsakovų atlikti neteisėti veiksmai (atlikti visu ginčo laikotarpiu, t. y. nuo 2006 m. iki 2015 m. rugpjūčio) ir patirti nuostoliai bendrovei paaiškėjo tik 2015 m. pabaigoje, paskyrus nauju UAB „Alzida“ vadovu V. D. ir UAB „Audifina“ atlikus įmonės dokumentų finansinį patikrinimą bei pateikus 2015 m. gruodžio 15 d. patikrinimo ataskaitą.

14147.

142CK 1.125 straispnio 8 dalyje numatyta, kad reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

14348.

144Bylos duomenimis nustatyta, jog reikalavimas dėl žalos priteisimo pareikštas 2016 m. birželio 2 d. Žala, kurią prašoma priteisti, yra padaryta laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2015 metų rugpjūčio mėnesio ir apie ją bedraieškiams tapo žinoma gavus UAB „Audifina“ 2015 m. gruodžio 15 d. patikrinimo ataskaitą.

14549.

146Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas ieškinio reikalavimus atmetė nenustačius byloje žalos padarymo fakto, t. y. konstatavus, jog ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas. Iš skundžiamo teismo sprendimo 66 punkto matyti, kad teismas nenustačius byloje žalos padarymo fakto vertino ieškinio senaties taikymo klausimą kaip nebeaktualų spręsti, todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliantų argumentą, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo ieškinio senaties termino pabaigą.

14750.

148Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui. Dėl procesinės bylos baigties

14951.

150Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai nustatė reikšmingas faktines aplinkybes bei tinkamai jas kvalifikavo, pagrįstai sprendė, jog nėra įrodytas žalos padarymo faktas, t. y. byloje esantys įrodymai patvirtina, kad išlaidos buvo patirtos bendrovės reikmėms ar jos veikloje, o dalis bendrovės lėšų buvo panaudota akcininkų asmeninėms išlaidoms apmokėti, tačiau tokia buvo susiklosčiusi bendrovėje praktika ir šalys dėl jos pretenzijų nekėlė. Teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi apeliacinių skundų argumentus, nenustatė pagrindų naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl bendraieškių apeliaciniai skundai atmetami (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

15152.

152Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

15353.

154Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo bendraieškių apeliaciniai skundai atmetami, bendraieškių apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

15554.

156Atsakovas A. S. pateikė prašymą priteisti jam 1 600 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė L. G. pateikė prašymą priteisti jai 1 452 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

15755.

158Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, priteistinos lygiomis dalimis iš bendraieškių atsakovams A. S. ir L. G. (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

159Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

160Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

161Priteisti atsakovui A. S. (asmens kodas ( - ) iš bendraieškių L. D. (asmens kodas ( - ) ir Z. R. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 800 Eur (aštuonis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

162Priteisti atsakovei L. G. (asmens kodas ( - ) iš bendraieškių L. D. (asmens kodas ( - ) ir Z. R. (asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis po 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Patikslinę ieškinio reikalavimus, tretieji asmenys, pareiškiantys... 8. 2.... 9. Bendraieškiai nurodė, jog uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB)... 10. 3.... 11. Bendraieškiai, sumažinę ieškinio reikalavimus, prašė iš atsakovo A. S.... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo sprendimų esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 19 d. sprendimu bendraieškių... 16. 5.... 17. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje kilo ginčas dėl to, kas... 18. 6.... 19. Pasisakydamas dėl reikalavimų, solidariai reiškiamų atsakovams, teismas... 20. 7.... 21. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo nustatyta, kad atsakovei... 22. 8.... 23. Taip pat nustatyta, kad 2013 m. kovo 15 d. bendrovė sumokėjo uždarajai... 24. 9.... 25. Apskųstame sprendime nurodyta, kad ieškinyje reiškiami reikalavimai dėl... 26. 10.... 27. Teismas taip pat nustatė, kad tikėtina, jog atsakovė L. D. davė sutikimą... 28. 11.... 29. Pasisakydamas dėl reikalavimo atlyginti žalą, patirtą dėl dyzelino... 30. 12.... 31. Teismas pažymėjo, kad bendraieškiai savo reikalavimus dėl UAB „Alzida“... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad ieškiniu reiškiami reikalavimai dėl 799,06 Eur už... 34. 14.... 35. Nagrinėdamas reikalavimą dėl 7 478,39 Eur už įsigytas statybines ir... 36. 15.... 37. Pasisakydamas dėl A. G. išmokėtos sumos (1 566,84 Eur), teismas atkreipė... 38. 16.... 39. Bendraieškiai nurodo, kad atsakovo A. S. sūnui A. S. buvo be pagrindo... 40. 17.... 41. Reikšdami savarankiškus reikalavimus bendraieškiai nurodė, neva įmonė dar... 42. 18.... 43. Teismas nustatė, kad bendrovės lėšos buvo panaudojamos visų akcininkų... 44. 19.... 45. Teismas konstatavo, kad byloje nėra įrodytas žalos padarymo faktas, todėl... 46. 20.... 47. Pasisakydamas dėl atsakovo A. S. prašymo taikyti ieškinio senatį, teismas... 48. III.... 49. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 50. 21.... 51. Bendraieškė L. D. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 52. 21.1.... 53. Teismas sprendimo motyvuose visiškai nepagrįstai konstatavo, kad ginčui... 54. 21.2.... 55. Teismas neatsižvelgė į visumą byloje surinktų rašytinių įrodymų bei... 56. 21.3.... 57. Teismas, netinkamai ir atmestinai ištyręs byloje surinktus įrodymus... 58. 21.4.... 59. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes nėra aišku,... 60. 21.5.... 61. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo konstatavo ieškinio senaties termino... 62. 22.... 63. Bendraieškis Z. R. atsiliepime į bendraieškės L. D. apeliacinį skundą... 64. 23.... 65. Bendraieškis Z. R. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 66. 23.1.... 67. Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė nepagrįstas išvadas, neva... 68. 23.2.... 69. Atsakovas A. S. kitoje civilinėje byloje Nr. e2-3276-816/2018 pateiktame 2018... 70. 23.3.... 71. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinį, nes atsakovai... 72. 23.4.... 73. Bendraieškio įsitikinimu, atsakovas A. S. netinkamai vykdė bendrovės... 74. 23.5.... 75. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio dalyje dėl... 76. 23.6.... 77. Trijų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams pareikšti šioje byloje... 78. 24.... 79. Bendraieškė atsiliepime į bendraieškio apeliacinį skundą nurodė su juo... 80. 25.... 81. Atsakovas A. S. atsiliepime į bendraieškių apeliacinius skundus su jais... 82. 25.1.... 83. Priešingai nei nurodo bendraieškiai, pirmosios instancijos teismas ištyrė... 84. 25.2.... 85. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo šioje byloje buvo grindžiami selektyviai... 86. 25.3.... 87. Visos operacijos ir visi dokumentai, kuriais grindžiama tariamai padaryta... 88. 25.4.... 89. Atsakovo A. S. procesiniuose dokumentuose jau ne kartą nurodyta, kad... 90. 26.... 91. Atsakovė L. G. atsiliepime į bendraieškių apeliacinius skundus prašo juos... 92. 26.1.... 93. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo nesant atsakovės... 94. 26.2.... 95. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai bendraieškę pripažino bendrovės... 96. 26.3.... 97. Teismas teisingai sprendime nurodė, kad ginčui taikytinas trijų metų... 98. Teisėjų kolegija... 99. IV.... 100. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 101. 27.... 102. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 103. 28.... 104. Apeliantė L. D., be kita ko, prašo jos apeliacinį skundą nagrinėti... 105. 29.... 106. Teisėjų kolegija atkreipia apeliantės dėmesį į tai, kad pagal bendrąją... 107. 30.... 108. Apeliacinės instancijos teismui pakanka byloje esančių duomenų, kurių... 109. 31.... 110. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu teismui pateikė UAB „Alzida“... 111. 32.... 112. Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė... 113. 33.... 114. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, pažymi, kad šie įrodymai galėjo... 115. 34.... 116. Apeliantai teigia, jog apskųstame teismo sprendime nepagrįstai konstatuota,... 117. 35.... 118. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalyje... 119. 36.... 120. Kasacinio teismo praktikoje yra suformuota teisės aiškinimo taisyklė, kad... 121. 37.... 122. Bylos duomenimis nustatyta, jog ginčo laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2015 m.... 123. 38.... 124. Bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme taip pat nustatyta, jog... 125. 39.... 126. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nustatė, jog aplinkybė,... 127. 40.... 128. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtas nustatytas aplinkybes ir byloje... 129. 41.... 130. Apeliantė teigia, jog pirmosios instancijos teismas sprendime padarė... 131. 42.... 132. Juridinio asmens valdymo organų (tiek vienasmenių, tiek kolegialių organų... 133. 43.... 134. Kaip matyti iš apskųsto teismo sprendimo 34 punkto, pirmosios instancijos... 135. 44.... 136. Apeliantai taip pat nurodo, kad nėra aišku, kokiais byloje esančiais... 137. 45.... 138. Byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybes, jog buvo pirktas šaldiklis,... 139. 46.... 140. Apeliaciniuose skunduose teigiama, jog pirmosios instancijos teismas be... 141. 47.... 142. CK 1.125 straispnio 8 dalyje numatyta, kad reikalavimams dėl padarytos žalos... 143. 48.... 144. Bylos duomenimis nustatyta, jog reikalavimas dėl žalos priteisimo pareikštas... 145. 49.... 146. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas... 147. 50.... 148. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas... 149. 51.... 150. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 151. 52.... 152. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 153. 53.... 154. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo bendraieškių... 155. 54.... 156. Atsakovas A. S. pateikė prašymą priteisti jam 1 600 Eur bylinėjimosi... 157. 55.... 158. Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovų patirtos bylinėjimosi... 159. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 160. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 161. Priteisti atsakovui A. S. (asmens kodas ( - ) iš bendraieškių L. D. (asmens... 162. Priteisti atsakovei L. G. (asmens kodas ( - ) iš bendraieškių L. D. (asmens...