Byla e2A-1885-343/2017
Dėl skolos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio, Rūtos Palubinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės Inos Delnevičienės apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-594-301/2017 pagal ieškovės akcinės bendrovės ,,Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė ieškinyje teismo prašė priteisti iš atsakovės 8181,53 Eur žalos atlyginimą, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodė, kad atsakovė yra gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ) savininkė, su kuria 2006 08 07 sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr.388-40334/261406 į šį objektą. Faktiškai pastatuose savininkės leidimu gyvena jos dukros ir žento S. B. šeima. Vartotojas pagal sutartį yra atsakovė. Ieškovės darbuotojai 2016 02 27 skaitiklio tikrinimo šiame objekte metu nustatė, kad elektros energijos skaitiklis fiksuoja tik dalį suvartotos elektros energijos. Atsakovė kaip abonentas nesilaikė pareigos tinkamai prižiūrėti tinklą, todėl dėl poveikio aukštu viršįtampiu skaitiklis buvo sugadintas ir tinkamai neapskaitė elektros energijos. Atsakovė nevykdė sutartyje ir teisės aktuose jai nustatytų pareigų (neteisėtas neveikimas), nes vartodama elektros energiją, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo pirkėjo (vartotojo) standarto, neužtikrino elektros prietaisų tvarkingumo, todėl prašė teismo priteisti žalą.
 1. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti, kadangi nėra pagrindo atsakovei taikyti sutartinę atsakomybę. Atsakovė jokių kaltų veiksmų neatliko, priešingai – elgesys atitiko rūpestingo elektros energijos vartotojo elgesį, nes už elektrą atsiskaitydavo laiku, užtikrino tinkamą įrenginių būklę ir eksploatavimo saugumą; informavo ieškovę apie padidėjusį elektros energijos suvartojimą, pats energijos tiekėjas santykiuose su atsakove elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. gegužės 2 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės ieškovei 8181,53 Eur žalos atlyginimą, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 09 05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 184 Eur žyminį mokestį, 1012,33 Eur ekspertizės išlaidas, 20 Eur eksperto kelionės išlaidų atlyginimą. Priteisė iš atsakovės valstybei 9,21 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.
 1. Teismas nustatė, kad objekto (pastatų ( - ) savininkė yra atsakovė, 2006 08 07 sudariusi elektros energijos pirkimo– pardavimo sutartį su ieškove. Atsakovė šioje valdoje negyvena, jos leidimu gyvena dukros ir žento S. B. šeima. Atsakovę santykiuose su ieškove atstovavo žentas (mokėjo už elektrą; dalyvavo 2016 02 27 tikrinimo metu ir ieškovės darbuotojams surašant aktą, parašė vartotojo paaiškinimą, aktą pasirašė; dalyvavo ieškovės komisijai svarstant aktą, pateikė paaiškinimą raštu). Atsakovė neprieštaravo tokiems žento veiksmams, jų neginčijo.
 1. Atsakovė sutarties 8-ju punktu įsipareigojo atsakyti už šiame objekte gyvenančių ar objektu besinaudojančių asmenų padarytą žalą ieškovei nuosavybės teise priklausantiems elektros energijos įrenginiams, neteisėtą elektros energijos vartojimą bei kitus šios sutarties ar kitų teisės aktų, susijusių su šia sutartimi pažeidimus. Todėl teismas, nustatęs Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2017 01 26 specialisto išvadoje Nr.11-2700(16) konstatuotą elektros skaitiklio DV628UTR Nr.11.425.934 pažeidimą, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visetą, sprendė, kad atsakovė nevykdė sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklėse) jai nustatytų pareigų (neteisėtas neveikimas), t. y., vartodama elektros energiją, buvo nepakankamai atidi ir rūpestinga, neatitiko tvarkingo elektros pirkėjo (vartotojo) standarto, todėl sprendė, kad yra nustatytos visos sąlygos atsakovės sutartinei atsakomybei kilti.
 1. Atsakovės atstovas pagal įgaliojimą S. B. neleido ieškovės darbuotojams 2016 02 27 tikrinimo metu nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galios. Pagal Taisyklių 122 punktą, aktas buvo pateiktas svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai, kuri 2016 03 08 nutarime konstatavo, jog aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai. Teismas nurodė, kad, remiantis Taisyklių 132.11 bei 132.12 punktais, atsižvelgiant į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos yra praėję daugiau kaip 1 metai (apskaita buvo tikrinta 2014 12 30) patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekis perskaičiuotas už laikotarpį nuo 2015 02 28 iki 2016 02 27 pagal sutartyje nustatytą leistinąją naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę ir nustatytas ieškovei padarytos žalos, atsiradusios dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, dydis yra 8181,53 Eur.
 1. Atsakovė laikėsi pozicijos, kad CK 6.282 straipsnio 1 dalies pagrindu žalos atlyginimas mažintinas, konstatavus, kad pats energijos tiekėjas santykiuose su vartotoju elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, t. y. ne taip, kaip turėtų elgtis analogiškoje situacijoje bet kuris apdairus rūpestingas ir atidžiai savo teisėmis besirūpinantis asmuo ir tuo padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti. Teismas šiuos argumentus vertino nepagrįstais ir neįrodytais, todėl sprendė, kad byloje nėra žalos atlyginimo mažinimą pagrindžiančių faktinių aplinkybių.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliaciniame skunde atsakovė prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

99.1. Byloje sprendžiama dėl atsakovės civilinės atsakomybės, tačiau, sprendžiant dėl žalos dydžio, esmine aplinkybe teismas laikė trečiojo asmens – atsakovės žento, veiksmus neįleidžiant ieškovės darbuotojų į patalpas. Ieškovė tinkamai neinformavo atsakovės apie elektros energijos vartojimo vietos apžiūrą, atsakovės žentas neturėjo jokių įgalinimų akte pasirašyti už namo savininkę, kadangi tokių įgaliojimų jam nebuvo suteikta. Dėl to atsakovė neturėjo galimybės į tinkamą teisinę gynybą.

109.2. Po skaitiklio pakeitimo 2014 12 30, ieškovės darbuotojai skaitiklį tikrino 2015 09 24, todėl ieškovės teiginys, kad, parenkant perskaičiavimo laikotarpį buvo atsižvelgta į tai, kad nuo operatoriaus dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros prietaisų elementų patikrinimo dienos yra praėję daugiau kaip metai, nurodant datą 2014 12 30, pateiktos elektros energijos kiekis yra perskaičiuojamas už metus, yra neteisingas.

119.3. Atsakovės kaltės prezumpcija paneigta. Byloje nekilo ginčo, kad atsakovė laiku atsiskaitydavo už suvartotą elektros energiją, tinkamai užtikrino jos nuosavybėje esančių įrenginių būklę ir jų eksploatavimo saugumą, nedelsiant informavo ieškovę apie sunaudotų elektros energijos kiekių sumažėjimą ar padidėjimą.

129.4. Nėra nustatyta, kad buvo suklastotos plombos, kad skaitiklis pažeistas, atsakovei jokių pretenzijų dėl netinkamo elektros naudojimo niekada nebuvo pareikšta, nenustatyta jokių nelegalaus prisijungimo prie elektros tinklų, plombų pažeidimo ar kitų veiksmų, turinčių įtakos elektros skaitiklio rodmenų teisingumui, fakto, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovė vartojo neapskaitytą elektros energiją.

139.5. Teismas atsakovės kaltę konstatavo remdamasis vien eksperto išvada, kad ant elektros skaitiklio vidinio mechanizmo dalių yra terminio poveikio požymiai. Tačiau ekspertizės akte konstatuota, kad požymių, rodančių, kad skaitiklio sudedamosioms dalims, vidinės schemos elementams buvo daromas pašalinis mechaninis poveikis, nėra. Kad toks padidėjęs apskaitos fiksavimas esant nustatytiems elektros skaitiklio pažeidimams yra natūrali tokio skaitiklio pažeidimo pasekmė konstatavo Kauno technologijos universiteto elektros energetikos sistemų katedros docentas E. V. N., Lietuvos standartų departamento Elektros energetikos technikos komiteto pirmininko pateiktoje išvadoje nurodyta, kad ,,bet kokiu atveju elektros energijos vagystės nebuvo, nes sugedęs skaitiklis ne tai kad būtų stovėjęs, o, atvirkščiai, darė per didelius sūkius ir fiksavo nebūtą elektros vartojimą. Į bandymus atsukti rodmenis dabartiniai elektros skaitikliai nereaguoja, o sukasi rodmenų didinimo kryptimi. Elektroniniai net nesisuka, o tik tyliai augina skaitiklio skaičius. Todėl duomenų įtarti elektros vartojus šiuo veiksmu nėra, nes skaitiklio dėžės skydas liko nepažeistas.“ Su tokia išvada sutiko ir teismo ekspertas atsakydamas į užduodamus klausimus, tačiau teismas šių įrodymų nevertino ir dėl jų nepasisakė.

 1. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė visas reikšmingas bylos aplinkybes teisingam bylos išsprendimui, teisingai vertino byloje esančius įrodymus bei teisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą šalims. Nurodo šiuos argumentus:

1410.1. Specialistų yra nustatyta, kad atsakovės suvartota elektros energija nebuvo tinkamai apskaitoma dėl tyčiniais veiksmais sugadinto apskaitos prietaiso (apskaitos prietaisas sugadintas taip, kad nefiksavo vienos fazės apkrovos suvartotos elektros energijos). Atsižvelgiant į elektros energijos, kaip prekės specifiką, elektros energijos tiekimas galimas tik per tiekėjo įrengtus apskaitos prietaisus, o neapskaitinio elektros energijos vartojimo (t. y. neteisėto vartojimo) atveju tiekėjas visuomet patiria nuostolius, todėl atsakovė, vartodama neapskaitomą elektros energiją, yra atsakinga už suvartotą ir neapmokėtą elektros energijos kiekį.

1510.2 Ieškovės darbuotojams nebuvo leista surašyti veikiančių elektros prietaisų, todėl ieškovės patirta žala buvo apskaičiuota vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu, kuriame nurodoma, kad perskaičiuojama tokia tvarka: jei buitinis vartotojas visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus darbuotojui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galios, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistiną naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę.

1610.3. Žala apskaičiuota vadovaujantis Taisyklėmis, todėl turėtų būti vertinami, kaip nesusiję su žalos apskaičiavimu, apeliantės argumentai, kad energijos suvartojimas buvo pastovus, kad laiku ir tinkamai buvo vykdomi atsiskaitymai. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo atveju tiekėjas visuomet patiria nuostolius, todėl atsakovė, vartodama neapskaitomą elektros energiją, yra atsakinga ieškovei už suvartotą ir neapmokėtą elektros energijos kiekį, kuris šiuo atveju nustatomas vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.
 1. Apeliaciniame skunde keliami pirmosios instancijos teismo konstatuotų atsakovės neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip elektros energijos vartotojo civilinės atsakomybės sąlygų, bei žalos dydžio pagrįstumo klausimai.
 1. Nustatyta, kad 2006 08 07 su atsakove sudaryta Elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis dėl elektros energijos tiekimo adresu ( - ). Ieškovės darbuotojai Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros 2016 02 27 metu nustatė, kad elektros energijos skaitiklis fiksuoja tik dalį objekte suvartotos elektros energijos dėl, įtariama, paaukštinta įtampa nudegintos C fazės įtampinės ritės. Dalyvaujant atsakovės žentui surašytas aktas, ieškovės darbuotojai į patalpas surašyti visų elektros energijos ėmėjų nebuvo įleisti. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo Taisyklių, patvirtintų 2010 02 10 LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, redakcija 2015 03 10, 122 punktu aktas pateiktas svarstyti specialiai ieškovės sudarytai komisijai, kuri 2016 03 08 nutarimu Nr. L-2016-74 nusprendė, kad aktas surašytas teisėtai ir pagrįstai. Atlikus elektros skaitiklio ekspertizę, nustatyta, kad skaitiklio fazės įtampos ritė perdegė nuo viršįtampio; viršįtampius sukėlė ne žaibo iškrova, tačiau nustatyti, ar viršįtampio šaltinis yra kliento ar tiekėjo pusėje negalima, po sukeltų gedimų vartotojas toliau turėjo galimybę naudotis elektros energija, tačiau skaitiklis suvartotos elektros energijos neskaičiavo. Vadovaujantis Taisyklių 132.11, 132.12 punktais, komisija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovės darbuotojai nebuvo suteikta galimybė patikrinti elektros energijos vartojimo vietą ir nustatyti akto surašymo metu buvusių elektros imtuvų galią, pateiktos ir suvartotos elektros energijos kiekį perskaičiavusi nuo 2015 02 28 iki 2016 02 25 pagal sutartinę galią ir 24 valandų trukmę, apskaičiavo 8181,53 Eur sumą nuostolių.
 1. Ieškovė ieškinį grindė CK 6.387 straipsnio 1 dalies, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo Taisyklėmis, patvirtintomis LR Energetikos ministro 2010 02 11 įsakymu Nr. 1-38, šalių sudaryta 2006 08 07 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartimi.
 1. Pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.).
 1. CK 6.387 straipsnio, reglamentuojančio pirkėjo pareigas, susijusias su įrenginių priežiūra, 1 dalyje nustatyta, kad abonentas privalo užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis nustatyto energijos vartojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant energiją.
 1. Atsakovė skunde teigia, kad jai nebuvo tinkamai atstovaujama surašant elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą, kadangi jos žentas neturėjo jokių įgalinimų akte pasirašyti už namo savininkę ir tuo pažeistos, jos, kaip vartotojos, teisės į gynybą. Šie skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Taisyklių 8 punktas apibrėžia buitinio elektros energijos vartotojo atstovas sąvoką – tai asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovauti buitiniam elektros energijos vartotojui, – buitinio elektros energijos vartotojo pilnametis šeimos narys ar kitas asmuo (nuomininkas, panaudos gavėjas, laikinasis gyventojas), laikinai naudojantis objektą (butą, pastatą, statinį ar pan.). Byloje nustatyta, kad objekto savininkės atsakovės, sudariusios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, leidimu objekte gyvena dukros ir žento šeima. Surašant aktą dalyvavo atsakovės žentas, jis aktą pasirašė, jo neginčijo, pati atsakovė teisme nurodė, kad tokiems žento veiksmas neprieštaravo. Todėl laikytina, kad atsakovės žentas yra tinkamas atsakovės atstovas santykiuose su ieškove.
 1. Apeliantė skunde teigia, kad žalos laikotarpis turėjo būti skaičiuojamas nuo 2015 09 24, t. y. nuo tada, kai ieškovės darbuotojai tikrino skaitiklį. Šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Iš byloje esančios užduoties Nr. 67948841 matyti, kad 2015 09 24 ieškovės darbuotojai buvo atvykę nurašyti apskaitos prietaiso rodmenų, o ne tikrinti apskaitos prietaiso veikimo. Apskaitos prietaisas paskutinį kartą tikrintas 2014 12 30 (užduotis Nr. 66724254). Todėl vadovaujantis Taisyklių 132.11 punktu, žala pagrįstai apskaičiuota už laikotarpį nuo 2015 02 28 iki 2016 02 27, t. y. ne ilgesnį nei vieneri metai nuo užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų patikrinimo dienos.
 1. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė išvadą, kad atsakovės kaltės prezumpcija nėra paneigta. Apeliantė su tokia teismo išvada nesutinka argumentuodama netinkamu bylos aplinkybių ir įrodymų vertinimu.
 1. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Šios civilinės atsakomybės rūšies esmė yra ta, kad ji atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti skolininkui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 str.). Asmens kaltė yra pareziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str. 1 d.). Pažymėtina, kad elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta. Tokiais atvejais įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 12 04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 09 29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009). Apeliacinio skundo motyvų, susijusių su įrodymais ir įrodinėtinomis aplinkybėmis, kontekste pažymėtina, kad, formuojant teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėta, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog jų pakanka konstatuoti atitinkamą faktą buvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 03 06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 06 07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 10 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 09 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).
 1. Kasacinio teismo pažymėta, kad svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto.
 1. Taisyklių 79 punktas nustato, kad elektros apskaitos prietaisų, schemos elementų gadinimas, savavališkas elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį ir elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų paveikimas yra Taisyklių nuostatų pažeidimas ir šiuo žeidimu konstatuojamas neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas.
 1. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, liudytojų ir eksperto paaiškinimus, nustatė, kad ginčo apskaitos prietaisas buvo pažeistas, t.y. dėl aukšto viršįtampio buvo perdegusi L3 fazės įtampos ritė, ko pasėkoje, nuo L3 fazės įtampos ritės perdegimo momento šios fazės vartotojo apkrovos suvartota elektros energija skaitiklio nebuvo apskaitoma, t. y. skaitiklis jos nefiksavo, kas, vadovaujantis Taisyklių 8 punktu, laikoma neteisėtu elektros vartojimu. Apeliantės nurodyti argumentai, kad jokių pretenzijų dėl netinkamo elektros naudojimo jai niekada nebuvo pareikšta, byloje nenustatyta jokių nelegalaus prisijungimo prie elektros tinklų, plombų pažeidimo fakto, ar kitų veiksmų atsakovės kaltės prezumpcijos nepaneigia. Ekspertas J. M. bylą nagrinėjant iš esmės nurodė, kad, atlikus ekspertizę, nustatyta, jog skaitiklis buvo veikiamas viršįtampio, kad toks gedimas nebūdingas gedimams tinkle, atmestina ir žaibo iškrova, ekspertas taip pat paaiškino, jog, siekiant viršįtampiu paveikti skaitiklį, nei nuimti plombų nei atidaryti apskaitos prietaiso skydo nereikia.
 1. Apeliantė nepagrįstai nesutinka su apskaičiuotos žalos dydžiu. Kadangi ieškovės darbuotojai nebuvo įleisti surašyti atsakovei priklausančiame objekte veikiančių elektros prietaisų, ieškovė patirtą žalą apskaičiavo Taisyklių 132.11 punkte nustatyta tvarka: jei buitinis vartotojas visuomeninio tiekėjo ar operatoriaus darbuotojui nesuteikia galimybės nustatyti veikiančių elektros energijos imtuvų galią, tai persiųsta elektros energija perskaičiuojama pagal buitiniam vartotojui sutartyje nustatytą leistiną naudoti galią ir 24 valandų per parą trukmę. Pirmosios instancijos teismas byloje nenustatė CK 6.282 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, sudarančių pagrindą sumažinti žalos atlyginimo dydį, tokių aplinkybių atsakovė nenurodė ir apeliaciniame skunde. Apeliantės skundo argumentai, kad žalos dydis mažintinas dėl ieškovės darbuotojų nesąžiningo, neapdairaus ir nerūpestingo elgesio, dėl elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų surašymo ir nagrinėjimo tvarkos pažeidimo be atsakovės surašant elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 12 str., 178 str. 185 str.). Apeliantė taip pat nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad žalos dydis apskaičiuotas nesilaikant akto surašymo metu galiojusios redakcijos Taisyklių 123 punkte nurodytų žalos apskaičiavimo kriterijų.
 1. Apibendrindama aukščiau išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija nekonstatuoja įrodymų tyrimo ir (ar) vertinimo taisyklių pažeidimo pirmosios instancijos teismui sprendžiant dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, atsakovės apeliacinio skundo argumentai, jog teismas nevertino ir nenustatė atsakovės neteisėtų veiksmų, nepagrįstai taikė jos, kaip vartotojos, kaltės prezumpciją, nepagrįstai nesumažino žalos dydžio, yra teisiškai nepagrįsti.
 1. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės ieškinį, teisingai išsprendė ginčą, todėl atsakovės apeliacinis skundas atmetamas, o Marijampolės rajono aplinkės teismo 2017m. gegužės 2 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

20Apeliacinį skundą atmesti.

21Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai